COMENIUS

Kas ir COMENIUS ?

Comenius programma

 

 

 

 

 

Ievērojamā čehu pedagoga Jana Amosa Komenska vārdā nosauktā Mūžizglītības programmas apakšprogramma Comenius aizsākās 1995. gadā. 

Comenius programmā var iesaistīties audzēkņi, skolēni un pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām, profesionālajām un tehniskajām vidusskolām, kā arī topošie skolotāji, skolotāju sagatavotāji un tālākizglītotāji.

 

Comenius programmā ir astoņas decentralizētās aktivitātes:

daudzpusējās skolu partnerības;

divpusējās skolu partnerības;

reģionālās partnerības;

sagatavošanas vizītes;

pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide;

asistentūra (asistentiem);

asistentūra (uzņemošām skolām);

skolēnu individuālā mobilitāte.

 

Programmas mērķi:

  • attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību;
  • palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt pamatprasmes un kompetences, kas vajadzīgas viņu personīgai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē un aktīvam Eiropas pilsoniskumam.

 

Vairāk informācijas par Comenius projektiem varat iegūt šeit:

 

 

Comenius projekts

'NATURAL, CULTURAL&HISTORICAL HERITAGE'