VEIDOSIM SKOLAS

 

DZĪVI LABĀKU

 

 

- Kas mēs esam?

Mēs esam radoši un aktīvi cilvēki, kuri rūpējas par skolēnu labklājību skolā,

padarot skolas dzīvi daudz krāsaināku un interesantu.

- Mūsu mērķis:

Skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošana un

skolēnu aktīva iesaistīšana audzināšanas darbā, mācību procesā, lai

veidotu skolas dzīvi labāku un apgūtu sabiedriskā darba organizēšanas

iemaņas un prasmes.

- Mūsu uzdevumi:

1) realizēt izvirzītos mērķus;

2) veidot labu sadarbību ar skolēniem, izglītības iestādes administrāciju

un pedagogiem;

3) veicinot skolēnu līdzdalību pasākumos;

4) uzklausīt un apkopot skolēnu priekšlikumus un ieteikumus, lai uzlabotu

sadzīves apstākļus izglītības iestādē;

5) veicināt mācību un ārpusklases procesu efektivitāti;

6) nest skolas vārdu pilsētā, rajonā, valstī;

7) sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts

institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;

8) atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.

  

Kuldīgas 2.vidusskolas

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES dalībnieku saraksts

2018./2019.m.g.

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolas

 SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES darba plāns

 2018./2019.m.g.

 

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES koordinatore: dir. vietn. BAIBA MATEVIČA