"VEIDOSIM SKOLAS

 

DZĪVI LABĀKU"

 

- Kas mēs esam?

Mēs esam radoši un aktīvi cilvēki, kuri rūpējas par skolēnu labklājību skolā,

padarot skolas dzīvi daudz krāsaināku un interesantu.

- Mūsu mērķis:

Skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošana un

skolēnu aktīva iesaistīšana audzināšanas darbā, mācību procesā, lai

veidotu skolas dzīvi labāku un apgūtu sabiedriskā darba organizēšanas

iemaņas un prasmes.

- Mūsu uzdevumi:

1) realizēt izvirzītos mērķus;

2) veidot labu sadarbību ar skolēniem, izglītības iestādes administrāciju

un pedagogiem;

3) veicinot skolēnu līdzdalību pasākumos;

4) uzklausīt un apkopot skolēnu priekšlikumus un ieteikumus, lai uzlabotu

sadzīves apstākļus izglītības iestādē;

5) veicināt mācību un ārpusklases procesu efektivitāti;

6) nest skolas vārdu pilsētā, rajonā, valstī;

7) sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts

institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;

8) atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.

  

Kuldīgas 2.vidusskolas

Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieku saraksts

2017./2018.m.g.

Skolēnu līdzpārvalde:

Līdzpārvaldes prezidents – Artūrs Cīrulis 11.kl.

Līdzpārvaldes prezidenta vietniece, protokoliste – Kristiāna Rozentāle 11.kl.

Skolotājs-konsultants – Baiba Mateviča

Līdzpārvaldē kultūras, izglītības, vides, sporta, preses un informācijas, labklājības, mūzikas u.c. jautājumos līdzdarbojas:

 

Oskars Šēlis 12.kl.                                    

Raivis Kancāns 12.kl.                          

Raits Otto Immers 12.kl. 

Laura Balandiņa 12.kl.                      

Daniela Baha 8.a.kl.                               

Zane Cīrule 8.a.kl.

Krista Lange 8.a.kl.

Daila Kronberga 8.a.kl.

  Valentīns Klevinskis 9.a.kl.

Sintija Kārkliņa 9.a.kl.

Arvis Šneiders 10.kl.

Līva Lukševica 10.kl.

Ieva Purmale 10.kl.

Monta Terliņa 10.kl.

 

Skolēnu līdzpārvaldes konsultante: dir. vietn. BAIBA MATEVIČA

 

 

 JAUNO SMILŠU SUŅA GADU SAGAIDOT

 

16.februārī Kuldīgas novada skolu skolēnu līdzpārvalžu pārstāvji viesojās KMHZV, lai iepazītos ar skolu, skolēnu organizētajām aktivitātēm šajā skolā un dalītos savstarpējā pieredzē par to, kas notiek citviet. Skolēni darbojās stacijās, diskutēja par pasākumu organizāciju skolās un izvirzīja jaunas idejas turpmākai sadarbībai par tēmu SAGAIDOT JAUNO SMILŠU SUŅA GADU. Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu līdzpārvaldi pārstāvēja ARTŪRS CĪRULIS, OSKARS ŠĒLIS un RAIVIS KANCĀNS.