Karjeras konsultante - DAIGA ŽENTIŅA

 

Konsultatīvais  darba laiks:

 

Pirmdiena 13.30 - 14.30

Otrdiena14.10 - 15.10

Trešdiena 14.00 - 15.00

 

2017./18m.g.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. m. g.

 

Nr.

p.k.

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Norises laiks

Piezīmes

1.

Darba pasaules iepazīšana

„Uzņēmēju diena” ekskursijas

8. klašu skolēni

2017.gada 12.oktobris plkst. 9.00

Novada pasākums

2.

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Darbs valsts struktūrās” VIAA seminārs

12., (11.), 9. klašu skolēni (tikai interesenti)

2017.gada 16.oktobris plkst. 11.00

Novada pasākums

3.

Darba pasaules iepazīšana

„Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”

konkurss sadarbībā ar VUGD

5. klašu skolēni (3 komandas)

2017.gada 18.oktobris plkst. 11.00

Novada pasākums

4.

Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana

„Biznesa kompass” nodarbība-diskusija

10.-12. klašu skolēni

2017.gada 18.oktobris plkst. 12.00

Skolas pasākums (ESF)

5.

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Informācijas diena PIKC KTTT”

9. klašu skolēni (12.kl., kuri vēlas)

2017.gada 7.novembris

Novada pasākums

6.

Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana

„Mana pasaule”

 nodarbība

10.-12. klašu skolēni

2017.gada novembris

Skolas pasākums (ESF)

7.

 

Seminārs KCV

Karjeras konsultants

2017.gada 5.decembris

Novada pasākums

8.

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Veru durvis uz augstskolu”

11.-12. klašu skolēni

2018.gada 24.janvāris

Novada pasākums

9.

Darba pasaules iepazīšana

„Ēnu diena”

1.-12. klašu skolēni

2018.gada 14.februāris

Valsts pasākums

10.

Darba pasaules iepazīšana

„Robotika un programmēšana”

 praktiska nodarbība

2.-3.klašu skolēni

2018.gada marts

Skolas pasākums (ESF)

11.

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Veru durvis uz vidusskolu”

9.klašu skolēni

2018.gada 29.marts

Novada pasākums

12.

Darba pasaules iepazīšana

„Tehniskā jaunrade”

radošās darbnīcas

1.-5.klašu skolēni

2018.gada aprīlis

Skolas pasākums (ESF)

13.

 

PKK tikšanās/ pieredzes apmaiņa K2v

Novada pedagogi karjeras konsultanti

2018.gada 2.maijs

Novada pasākums

14.

Darba pasaules iepazīšana

„Ko dara uzņēmēji” ekskursijas

6.-7.; 10.-11.klašu skolēni

2018.gada maijs

Skolas pasākums (ESF)

15.

Darba pasaules iepazīšana

„Iepazīsim inženierzinātnes” nodarbības

5.-9.klašu skolēni

2018.gada maijs

Skolas pasākums (ESF)

 

 

2016./2017.m.g.

Karjeras nedēļas notikumu pārskats Kuldīgas 2.vidusskolā

 

 

Individuālā karjeras plāna izstrāde 9. klasēm:

 

 1. Karjeras plāna izstrādes nolikums

  2. Karjeras plāna izstrādes paraugs (1.paraugs)

  3. Karjeras plāna izstrādes paraugs (2.paraugs)

 

 2015./2016.m.g.

ATVĒRTO DURVJU DIENA Kuldīgas 2.vidusskolā. 

Karjeras nedēļas notikumu pārskats Kuldīgas 2.vidusskolā

Kuldīgas novada Karjeras nedēļas pasākumu plāns 2015./2016.m.g.

Kuldīgas 2.vidusskolas Karjeras nedēļas pasākumu plāns 2015./2016.m.g.

 

"Iespēju forumā" arī Kuldīgas 2.vidusskolas jaunieši

 

 

KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLAS 9. KLAŠU SKOLĒNU

 

INDIVIDUĀLĀ KARJERAS PLĀNA PREZENTĒŠANA

 

 

                Jau vairākus gadus februāra un marta mēnesī 9. klašu skolēni raksta karjeras plānu –  veic pašizpēti, apzina savas spējas un vēlmes,  tālākās izglītības iespējas.  Pēc tam karjeras plāns tiek prezentēts klases biedriem. Šajā gadā skolēni savus nākotnes nodomus saista ar  uzņēmējdarbību, stilista, jurista, policista, inženiera, vetārsta u.c. profesijām.

 

 

9.a klases skolēni audzināšanas stundā prezentē individuālo karjeras plānu

 

 

 

PIEDĀVĀJUMS

KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLAI

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI KULDĪGAS NOVADĀ

 

 Karjeras dienu pasākums vidusskolēniem -

‘’Veru durvis uz augstskolu 2014’’