Karjeras konsultante - DAIGA ŽENTIŅA

 

Konsultatīvais  darba laiks:

 

Pirmdiena 13.30 - 14.30

Otrdiena    14.10 - 15.10

Trešdiena  14.00 - 15.00

 

2018./19.m.g.

 

Kuldīgas 2. vidusskola

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. m. g.

 

*2018./19.m.g. karjeras izglītības pasākumu aprakstu un fotogrāfijas varat atrast mūsu mājas lapas sadaļā PASĀKUMU ARHĪVS.

 

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001


PLAKĀTS

 

Projekta darbību īstenošanas laiks

2016. gada 1. janvāris – 2020. gada

31. decembris

   
Projekta specifiskais atbalsta mērķis  Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Projekta specifiskā atbalsta 
mērķa grupa 
Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

 

PROJEKTA AKTIVITĀTES 

 

Nr.

p.k.

Karjeras plānošanas tēma

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Norises laiks

Piezīmes

1.

Darba pasaules iepazīšana

„Uzņēmēju diena” ekskursijas

8. klašu skolēni

2017.gada 12.oktobris plkst. 9.00

Novada pasākums

2.

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Darbs valsts struktūrās” VIAA seminārs

12., (11.), 9. klašu skolēni (tikai interesenti)

2017.gada 16.oktobris plkst. 11.00

Novada pasākums

3.

Darba pasaules iepazīšana

„Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”

konkurss sadarbībā ar VUGD

5. klašu skolēni (3 komandas)

2017.gada 18.oktobris plkst. 11.00

Novada pasākums

4.

Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana

„Biznesa kompass” nodarbība-diskusija

10.-12. klašu skolēni

2017.gada 18.oktobris plkst. 12.00

Skolas pasākums (ESF)

5.

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Informācijas diena PIKC KTTT”

9. klašu skolēni (12.kl., kuri vēlas)

2017.gada 7.novembris

Novada pasākums

6.

Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana

„Mana pasaule”

 nodarbība

10.-12. klašu skolēni

2017.gada novembris

Skolas pasākums (ESF)

7.

 

Seminārs KCV

Karjeras konsultants

2017.gada 5.decembris

Novada pasākums

8.

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Veru durvis uz augstskolu”

11.-12. klašu skolēni

2018.gada 24.janvāris

Novada pasākums

9.

Darba pasaules iepazīšana

„Ēnu diena”

1.-12. klašu skolēni

2018.gada 14.februāris

Valsts pasākums

10.

Darba pasaules iepazīšana

„Robotika un programmēšana”

 praktiska nodarbība

2.-3.klašu skolēni

2018.gada marts

Skolas pasākums (ESF)

11.

Karjeras lēmuma pieņemšana

„Veru durvis uz vidusskolu”

9.klašu skolēni

2018.gada 29.marts

Novada pasākums

12.

Darba pasaules iepazīšana

„Tehniskā jaunrade”

radošās darbnīcas

1.-5.klašu skolēni

2018.gada aprīlis

Skolas pasākums (ESF)

13.

 

PKK tikšanās/ pieredzes apmaiņa K2v

Novada pedagogi karjeras konsultanti

2018.gada 2.maijs

Novada pasākums

14.

Darba pasaules iepazīšana

„Ko dara uzņēmēji” ekskursijas

6.-7.; 10.-11.klašu skolēni

2018.gada maijs

Skolas pasākums (ESF)

15.

Darba pasaules iepazīšana

„Iepazīsim inženierzinātnes” nodarbības

5.-9.klašu skolēni

2018.gada maijs

Skolas pasākums (ESF)

 

 

TEHNISKĀS JAURADES RADOŠĀS NODARBĪBAS

1.-6.KLAŠU SKOLĒNIEM  

26.aprīlī ESF karjeras izglītības projekta ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'',  projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 1.-6.klašu skoēni darbojās Kurzemes Democentra un SIA Aspired organizētās radošās darbnīcās - ĶĪMIĶA PLASTALĪNS, FIZIĶIS KOSMOSĀ, FIZIĶA KATAPULTA, FIZIĶA EFEKTS un KODU PROGRAMMĒTĀJS.

Tehniski radošās darbnīcas ir izglītojošs un atraktīvs pasākums bērniem un jauniešiem, lai gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un kopumā veicinātu interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās viennozīmīgi ir perspektīvākas. 

 Robotika un programmēšana

 

 Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Robotika un programmēšana”.

 

 

19. un 20. martā Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās SIA “Agir Vision” robotu skolas vadītājs Kaspars Čabs. Nodarbībās piedalījas 1. - 4. klašu skolēni. Nodarbību laikā skolēni tika iepazīstināti ar programmētāja profesiju, programmēšanas pamatiem, robotikas izgudrojumiem. Bija iespēja praktiski darboties, mēģinot pielietot elementāras programmēšanas zināšanas.

 

 Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 Daiga Žentiņa, pedagogs karjeras konsultants

 

 

Karjeras lēmuma pieņemšanas nodarbība "Pacel pasauli" - kā atrast savu nākotnes aicinājumu?

 

22.februārī Kuldīgas 2.vidusskolā 9.a un 9.b klasei notika karjeras attīstības atbalsta pasākums – nodarbība „Pacel pasauli!” - kā atrast savu nākotnes aicinājumu?
Nodarbība palīdzēja skolu jauniešiem skaidrāk apzināties savus talantus un iet uz iecerēto nākotnes profesijas mērķi. Skolēni iepazinās ar mērķu plānošanas metodiku, lai strukturēti (rakstot un plānojot) un vienlaicīgi radoši (zīmējot) spētu paši izveidot savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu.
Nodarbību vadīja biedrības “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli” lektore, personīgas izaugsmes trenere Ligita Millere.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Daiga Žentiņa pedagogs karjeras konsultants

 

 

 

 Ēnu diena 2018.gadā norisinās 14.februārī

 

 

 Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 ĒNU DIENAS 2018 NOLIKUMS 

 

Nodarbība “Mana pasaule”

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 27. novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā 10.-12. klašu skolēniem nodarbību vadīja Dr.Sc.admin., Mg.Psych. Agita Šmitiņa. Izglītojamie diskutēja par karjeras izvēles jautājumiem un karjeras lēmuma pieņemšanas nozīmību; darbojās grupu aktivitātēs, izmantojot asociatīvo kāršu komplektu “Tava izvēle”.

 

BIZNESA KOMPASS

18.oktobrī Kuldīgas 2. vidusskolā 10.–12. klašu skolēniem notika nodarbība-diskusija „Biznesa kompass”. Nodarbību vadīja skolas absolvents Āris Birze SIA „SPIIKIIZI Riga” īpašnieks. Jaunieši tika iepazīstināti ar uzņēmēja darba specifiku, nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm, uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem, kā radīt savu biznesu, pabeigšanas izpratni kā atskaites punktu.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

PASĀKUMS – EKSKURSIJAS „UZŅĒMUMU DIENA”

 

Jau astoto gadu oktobrī notiek pasākums 8. klašu skolēniem, kurā viņi dodas uz Kuldīgas novada uzņēmumiem. Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni bija izvēlējušies apmeklēt 27 uzņēmumus (SIA „Saldus ceļinieks”, „Kuldīgas siltumtīkli”, „Genus, „MILZU”, „Viva fitness”, Kuldīgas slimnīca, veikals „Keita”, „Zig-zagfactury”, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, restorāns „GoldingenRoom”, SEB banka, skaistuma studija „Mocca” „GROS AUTO” u.c.). Skolēni iepazinās ar uzņēmuma darba apstākļiem, darba specifiku, profesijām, darbā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

FOTO

 

Seminārs „Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”

 

 Sadarbībā ar VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamentu un Kuldīgas novada BJC 16.oktobrī notika seminārs. Seminārā piedalījās Kuldīgas 2.vidusskolas 9., 11., 12.klašu skolēni, kuriem interesē darbs valsts struktūrās. Jaunieši varēja iepazīties ar karjeras iespējām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Valsts robežsardzē, Latvijas armijā, Valsts policijā. Interesenti varēja arī pielaikot ugunsdzēsēja darba apģērbu un vērot policistu paraugdemonstrējumus.

 FOTO

 

 

2016./2017.m.g.

Karjeras nedēļas notikumu pārskats Kuldīgas 2.vidusskolā

 

 

Individuālā karjeras plāna izstrāde 9. klasēm:

 

 1. Karjeras plāna izstrādes nolikums

  2. Karjeras plāna izstrādes paraugs (1.paraugs)

  3. Karjeras plāna izstrādes paraugs (2.paraugs)

 

 2015./2016.m.g.

ATVĒRTO DURVJU DIENA Kuldīgas 2.vidusskolā. 

Karjeras nedēļas notikumu pārskats Kuldīgas 2.vidusskolā

Kuldīgas novada Karjeras nedēļas pasākumu plāns 2015./2016.m.g.

Kuldīgas 2.vidusskolas Karjeras nedēļas pasākumu plāns 2015./2016.m.g.

 

"Iespēju forumā" arī Kuldīgas 2.vidusskolas jaunieši

 

 

KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLAS 9. KLAŠU SKOLĒNU

 

INDIVIDUĀLĀ KARJERAS PLĀNA PREZENTĒŠANA

 

 

                Jau vairākus gadus februāra un marta mēnesī 9. klašu skolēni raksta karjeras plānu –  veic pašizpēti, apzina savas spējas un vēlmes,  tālākās izglītības iespējas.  Pēc tam karjeras plāns tiek prezentēts klases biedriem. Šajā gadā skolēni savus nākotnes nodomus saista ar  uzņēmējdarbību, stilista, jurista, policista, inženiera, vetārsta u.c. profesijām.

 

 

9.a klases skolēni audzināšanas stundā prezentē individuālo karjeras plānu

 

 

 

PIEDĀVĀJUMS

KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLAI

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI KULDĪGAS NOVADĀ

 

 Karjeras dienu pasākums vidusskolēniem -

‘’Veru durvis uz augstskolu 2014’’