KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS    

 

PĀRBAUDES DARBU  UN  

 

IESKAIŠU  GRAFIKS  

 

JANVĀRIS

4.KLASE

  4.a 4.b
7.    
8.    
9.    
10.    
7.    
10.    
11.    
14.    
15.    
16.    
17. Angļu v.  
18.    
21. Soc.zin.  
22. Mat.  
23. Dabas zin.  
24. Latv.v. Angļu v.
25.    
28. Projektu diena
29.    
30.    
31.    


 

5. - 9.KLASE

  5.a 5.b 6.a 6.b 7. 8.a 8.b 9.a 9.b 9.c
7.                    
                     
8.                    
                     
9. Mat.       Mat. 1          
                     
10.   Mat.         Krievu v.      
                     
11.     Mat.              
                     
14.               Angļu v. Biol. Biol.
                  Angļu v. Angļu v.
15.                 Matem. Matem.
                     
16.         Mat. 2 Biol.   Biol.    
            Latv.v.        
17.     Inf.     Matem. Matem.      
                     
18.                 Pas.vēst. Pas.vēst.
                     
21.       Mat. Krievu v. Krievu v.       Lit.
        Inf. Angļu v. 2          
22. Angļu v.   Latv.v.   Lit.   Krievu v.   Krievu v. Krievu v.
                     
23.                 Lit.  
                     
24.     Angļu v. Krievu v.            
      Mat.              
25.     Soc.zin. Latv.vēst. Mat. 1 Angļu v. Angļu v. Matem.    
      Lit. Soc.zin.            
28. Projektu diena
 
29. Soc.zin. Lit. Krievu v. Latv.v. Latv. v.     Latv.v. Fizika  
  Lit.             Krievu v. Latv.v.  
30.   Soc.zin.     Soc.zin. Lit. Latv.v.     Fizika
          Angļu v. 1   Fizika      
31. Mat. Mat.   Lit.   Fizika   Fizika Latv.vēst. Latv.vēst.
                     

 

 

10. - 12.KLASE  

  10. 11. 12.   10. 11. 12.
7.       21. Angļu v. Angļu v. Programm.
               
               
8.       22. Ķīm. Ķīm.  
          Inf.    
               
9.       23.     Angļu v.
               
               
10.       24.      
               
               
11.       25. Matem.   Matem.
              Fizika
               
14.   Krievu v. Krievu v. 28. Projektu Projektu Projektu
          diena diena diena
               
15.     Biol. 29.   Fizika  
               
               
16.   Biol.   30. Biol. Krievu v.  
          Krievu v.    
               
17.       31. Fizika   Krievu v.
               
               
18.              
               
               

 

 

NEKLĀTIENE 

 

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBI

 

2018./19.m.g.