JAUNO ĶĪMIĶU SKOLA

 

JĶS nodarbības Kuldīgas 2.vidusskolā notiek visu mācību gadu reizi mēnesīsestdienās. Nodarbībās skolēni veic eksperimentus, vēro demonstrējumus, risina problēmuzdevumus, noskaidro teorētiskos jautājumus. Nodarbību ilgums ir 4 akadēmiskās stundas.

 

Jauno ķīmiķu nodarbība Kuldīgas 2.vidusskolā:

 

http://www.youtube.com/watch?v=1QBdTakIPsY&feature=player_embedded#!

 

Tiek sagaidīts, ka katrs JĶS dalībnieks regulāri, godprātīgi un aktīvi piedalās nodarbībās, ievēro darba drošības noteikumus, ikreiz veic mājas darbus un sagatavojas nodarbībām saskaņā ar panākto vienošanos iepriekšējā nodarbībā. Mācībām un saziņai tiek izmantota LU e-mācību vide skolām Moodle.

 

Nodarbības kavēšanas gadījumā, dalībnieks par to paziņo pirms nodarbības vadītājam vai koordinatoram. Skolēnu izslēdz no dalības JĶS, ja viņš, neinformējot nodarbību vadītājus, nav apmeklējis nodarbības vairāk kā divas reizes mācību gadā.

 

Jauno ķīmiķu skolas svinīgs noslēguma pasākums norisinājās Rīgā.

 

Vairāk informācijas ķīmijas didaktikas centra mājas lapā:

 

http://www.kdc.lu.lv/skoleniem/jks/nodarbibas/

 

 Jauno ķīmiķu skolas nolikums

Jauno ķīmiķu skolas nodarbība - video

 Pēc sekmīgas apgūšanas skolēni iegūst sertifikātu ar 20 kredītpunktiem,

kuri tiek ņemti vērā iestājoties LU ķīmijas fakultātē.  Divi JĶS absolventi studē LU ķīmijas fakultātē.