Rakstos

2019./2020.mg.

 

 

Viduskursas un Austrumkursas novada tradicionālā stāstnieku kunkursa ceturtdaļfināla ‘’TECI, TECI, VALODIŅA 2019’’ titulu ‘’Mazais stāstnieks’’ un 2. pakāpes diplomu ieguva Gvido Montvids (5.b), sagatavoja skolotāja Lorita Dermane, savukārt titulu ‘’Lielais stāstnieks’’ un 1. pakāpes diplomu ieguva Grēta Elizabete Millere (6.a) , sagatavoja skolotāja Ligita Mežkalne, Amanda Gulbe (3.a) ar 1. pakāpes diplomu un titulu “Lielais stāstnieks” dosies uz pusfinālu Ventspilī 7. novembrī, sagatavoja skolotāja Liene Kaltniece.

 

 

2018./2019.m.g. 

 

***

 

PATEICĪBA KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAI

 

 

 

 

 

 

Valsts izglītības satura centrs izsaka PATEICĪBU Kuldīgas 2.vidusskolai par veiksmīgu skolēnu pilsonisko audzināšanu un līdzdalību festivālā ''Ceļā uz nākamo simtgadi!''

 

 

 

 ***

 

SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSS

 

 
Novada skaļās lasīšanas konkurss 5.-6.klasēm notika 04.04.2019. Mākslas namā.
 
Piedalījās Kuldīgas 2.vidusskolas 5.a klases skolniece Ella Jēkabsone un 6.a klases skolniece Santa Samanta Timošenko.

 

 

 

 

 

 

***

Mūsu koristi ieguvuši 1.pakāpes diplomu koru skatē. Apsveicam kora dalībniekus un skolotāju Janu Paipu!

 

***

Sveicam visus publiskās runas konkursa dalībniekus, īpaši Rebeku Annu Zemīti un skolotāju Lailu Meirupsku ar iegūto 3.vietu!

 

 

***

Stāstnieku konkursā ''Anekdošu virpulis 2019'' Rīgā 1.pakāpes diplomu un titulu EKSELENTĀ SMĪDINĀTĀJA jau otro gadu pēc kārtas ieguva SIGNE JURDŽA. Sagatavija skolotāja SARMĪTE VIĻUMSONE. Apsveicam!

***

Kuldīgas novada konkursā ''Anekdošu virpulis 2019'' jau otro gadu uzvarēja Kuldīgas 2.vidusskolas skolniece, lieliskā stāstniece SIGNE JURDŽA. Signe izvirzīta dalībai konkursā Rīgā. Sagatavoja skolotāja SARMĪTE VIĻUMSONE. Apsveicam!

 

***

Vokālās mūzikas konkursā ''Balsis 2019'' 1.pakāpes diplomu atkārtoti ieguva Kuldīgas 2.vidusskolas 5.-9.klašu vokālais ansamblis KULDĪGAS LIESMIŅAS, diriģente JANA PAIPA.

Apsveicam!

 

***

 

Kuldīgas novada izglītības iestāžu koru konkursā A pakāpes diplomu ieguva Kuldīgas 2.vidusskolas 1.-4.klašu koris, 1.pakāpes diplomu 5.-9.klašu koris, 1.pakāpes diplomu vokālais ansamblis ''Kuldīgas Liesmiņas'', 2.pakāpes diplomu vokālais ansamblis ''Kuldīgas Dzirkstelītes''. Diriģente JANA PAIPA, koncertmeistars ZIGURDS TURSS.

 

APSVEICAM!

 FOTO

 

***

21.februārī mūsu skolas BDK "Kuldīdzēni" devās uz Ēdoli, kur piedalījās tautas deju un dziesmu koncertā "Meteņu karnevāls". Mūsu ņiprie dejotāji ieguva nomināciju- enerģiskākie.

Liels paldies organizatoriem par silto un jauko uzņemšanu! 

 

 

***

APSVEICAM ARVI ŠNEIDERU AR IEGŪTO 1.VIETU VIDUSSKOLAS GRUPĀ PIEDZĪVOJUMU SPĒLĒ ''JAUNIE SKRUNDAS SARGI''

KAROGU DIENĀ 2019 SKRUNDĀ!

 

***

LEPOJAMIES!

***

IZVĒLIES NESMĒĶĒT!

Konkursā "Izvēlies nesmēķēt" 2.vietu ieguva Kuldīgas 2.vidusskolas komanda - K.Marjakova, L.Mēnness, R.Barone Muižniece, A.Brehmane, M.Alute. Sagatavoja skolotāja S.Krastiņa. Apsveicam!

FOTO

*** 

FOTOKONKURSS ''Mana zeme skaistā'' 

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.
Arī Kuldīgas 2.vidusskola tika pārstāvēta šajā konkursā un mūsu skolēnu darbi ir augstu novērtēti - ARTŪRS BRIŅEVS, 9.klase - 1.vieta, MARKUSS KĀLS, 6.klase - 2.vieta, LIENE HARITONE, 9.klase - 3.vieta. Konkursam iesniegtas bija arī ANCES BAŠLIKAS, 7.klase, MADARAS RANCĀNES, 7.klase, KRISTĪNES PAEGLES, 9.klase uzņemtās fotogrāfijas. Šobrīd skolēnu darbi izstādīti un aplūkojami skolas 1.stāvā. Apsveicam konkursa dalībniekus un pateicamies konkursa atbalstītājiem: https://manazemeskaista.lv/atbalstitaji

FOTO

*** 

Mūsu ņiprie dejotāji K2V Kuldīdzēni, uzstājoties valsts simtgadei velītajā koncertā un PII Ābelīte.

FOTO

***

Esam lepni par mūsu 6.klases skolēnu Markusa Kāla 6.a kl., Ances Kuršinsksa 6.a kl., Līgas Mēness 6.a kl., Laura Jāņa Priednieka 6.b kl.panākumiem novada konkursā Pagasts-pilsēta-valsts! APSVEICAM ar iegūtu 2.vietu skolēnus un skolotājas INGU LIEPIŅU un ILZI KUDIŅU!

FOTO

***

 

 

***

 

***

LEPOJAMIES par iegūto 3.vietu konkursā ''Skaistākais dārzs un sakoptākā

teritorija 2018''! Paldies čaklajām rokām par ieguldīto darbu!

 

 

 

 ***

 Apsveicam ELĪNU EVIJU EZERMALI ar iegūtajām divām 2.vietām Jaunsardzes

kausā biatlonā 2018! LEPOJAMIES!

FOTO

 ***

 

 ZANI CĪRULI, MADARU PAVLOVSKU, KRISTERU JURI PŪKAINI un skolotāju LIGITU MEŽKALNI ar titulu ''DIŽPUPA'' iegūšanu biedrības ''Ascendum'' un Latvijas Bērnu un jauniešu literatūras padomes rīkotajā GARĀS PUPAS dzejas konkursā.

FOTO

 

 

 

 

 

2017./2018.m.g.

 

 

LEPOJAMIES!

 

 

Novada skolēnu publiskās runas konkursā 9.-11.klašu grupā 2.vietu ieguva ROMIJA VĀRPIŅA.

 

Paldies par dalību P.GENRIHAM, A.E.DONIŅAI, E.JANKOVSKAI!

 

Apsveicam!

 

VISC Neformālās izglītības departamenta rīkotajā stāstnieku konkursa Anekdošu virpulis 2018, ka norisinājās Rīgā š.g. 22.aprīlī

 

SIGNE JURDŽA

 

ieguva visaugstāko punktu skaitu un titulu ĪPAŠI EKSELENTĀ SMĪDINĀTĀJA!

 

Sagatavoja skolotāja SARMĪTE VIĻUMSONE.

 

Apsveicam!

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skatē Kuldīgas 2.vidusskolas tautas deju kolektīvs 1.-2.klašu grupā

 

ieguva 1.PAKĀPES DIPLOMU!

 

Sagatavoja skolotāja ANCE BULAVA.

 

Apsveicam! 

 

DIPLOMS

 

Novada skolēnu pētniecisko darbu lasījumu konferencē 7.-9.klasēm 

1.vietu sociālo zinātņu sekcijā ieguva LĪGA JANSONE par pētījumu ‘‘’Bīstamo rotaļlietu ietekme uz bērnu veselību’’,

darba vadītāja I.LIEPIŅA!

 

2.vietu sociālo zinātņu sekcijā ieguva PĒTERIS GENRIHS  par pētījumu  ‘’Vikingi Latvijas teritorijā’’,

darba vadītāja RITA PAPĒDE!

 

Aso prātu cīņa 2018 

 

Sveicam Līdzpārvaldes ''K2V Prezidenti'' komandu ar iegūto 3.vietu, 9.a klases komandu ''Ūsiņi'' un Līdzpārvaldes komandu ''K2V Aši-Knašie'' ar iegūtu pateicību Kuldīgas novada konkursā ASO PRĀTU CĪŅAS 2018!

Paldies skolotājām Baibai Matevičai un Ivonnai Zīvertei par skolēnu gatavošanu!

 

 

LEPOJAMIES!

Skolas koris Kurzemes zonas koru skatē "Dziesmai būt" ieguva 1.pakāpes diplomu - 41,48 punkti!

 

 

LEPOJAMIES!

 

Apsveicam MONTU MONTVIDU, ARTI RUDOKU, MĀRCI JASUKAITI AR PANĀKUMIEM PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCĒ, kā arī suminām PD vadītājas ILZI KUDIŅU un BENITU BAUMANI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSVEICAM ROMIJU VĀRPIŅU ar veiksmīgu dalību VII Mūzikas olimpiādes 3.kārtā Talsos 

 

Paldies skolotājai JANIA PAIPAI par sagatavošanu!

 

 

 

LEPOJAMIES!

 

  

MĒS LEPOJAMIES!

 

Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu koru konkursā ‘DZIESMAI BŪT!’’

 

 

 

1.PAKĀPES DIPLOMU izcīnīja Kuldīgas 2.vidusskolas 4.-11.KLAŠU KORIS

 

 

 

 

 

Sagatavoja skolotāja JANA PAIPA!

 

 

 

Apsveicam!

  

 

 

 

Kuldīgas novada konkursā ‘’Anekdošu virpulis 2018’’ titulu

EKSELENTAIS SMĪDINĀTĀJS izcīnīja SIGNE JURDŽA!

21.aprīlī Signe pārstāvēs Kuldīgas novadu Rīgā.

Apsveicam!

 

 

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un solistu konkursā ‘’Pērļu lietus’’ 3.vietu izcīnīja Kuldīgas 2.vidusskolas vokālais ansamblis ‘’KULDĪGAS LIESMIŅAS’’  Sagatavoja skolotāja JANA PAIPA! 

Apsveicam!

 

 

Vokālās mūzikas konkursā ‘’Balsis 2018’’  Kuldīgas 2.vidusskolas vokālais ansamblis ‘’KULDĪGAS LIESMIŅAS’’ izcīnīja  AUGSTĀKĀS PAKĀPES DIPLOMU,   Kuldīgas 2.vidusskolas vokālajam ansamblim ‘’KULDĪGAS DZIRKSTELĪTES’’ PIRMĀS PAKĀPES DIPLOMS, sagatavoja skolotāja JANA PAIPA!

Apsveicam!

 

 

 

 

 

 

Mākslas namā izstādīti Kuldīgas skolēnu darbi par tēmu ''Mana pilsēta, pagasts, sēta'', kas tapuši vizuālās mākslas stundās.

 

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolas 10.klases skolēns ARVIS ŠNEIDERS atzīts par Kuldīgas novada LABĀKO JAUNSARGU! 30.novembrī Arvis tika sveikts LR Jaunsardzes 25.gadadienai veltītā svinīgā pasākumā. Apsveicam un lepojamies!

 

 

XXI stāstnieku konkursa finālā Rīgā I pakāpes diplomu un titulu DIŽAIS STĀSTNIEKS ieguvis ROBERTS ĶESBERIS. Apsveicam! Suminām skolotāju LIENI KALTNIECI!

 

 

 

 

XXI stāstnieku konkursa finālā Rīgā II pakāpes diplomu ieguvis KĀRLIS ZELTIŅŠ. Apsveicam! Suminām skolotāju SINTIJU KRASTIŅU!

 

 

Ceļazīmi uz konkursa finālu un nomiāciju LIELAIS STĀSTNIEKS Viduskursas un Austrumkursas stāstnieku konkursā ''Teci, teci, valodiņa 2017'' ieguvuši KĀRLIS ZELTIŅŠ un ROBERTS ĶESBERIS. Suminām arī skolotāju LIENI KALTNIECI un skolotāju SINTIJU KRASTIŅU!

Apsveicam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016./2017.m.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Balsis 2017 - rezultāti

 

Priecājamies par mūsu stāstniekiem!

 

 

 

 

 

2015./2016.m.g.

 

 

***

 

***

 

***

***

***


 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis Melngalvju namā sveica laikraksta “Diena” konkursa devīto klašu skolēniem “Kas notiek?” uzvarētājus. Konkursā piedalījās 11 230 Latvijas skolu devītklasnieki. Kurzemē uzvarēja Kristiana Kovaļevska no Kuldīgas 2. vidusskolas.

 

 

 

 

2014./2015.m.g.

 

Viduskursas novada sastnieku konkurss

"Teci,teci valodiņa"

 

Piektdien,22.novembī BJC notika Viduskursas novada sastnieku konkurss "Teci,teci valodiņa", tēma -"Nauda". Visi septiņi 2.vsk. dalībnieki (Pēteris Genrihs 4.a,Edgars Ginters 6.a,Rihards Ķeķis 6.a,Monta Tetere 6.a,Anna Anete Strādere 5.kl., Romija Vārpiņa 5.kl. Lana Vecmane 4.b) ieguva nominācijas "Lielais stāstnieks", bet vislabāk veicās un tiesības piedalīties stāstnieku konkursā Rīgā - š.g. 30.novembrī ieguva Pēteris Genrihs.

 

 

Militarizētās novada sporta spēles

"Spēks un daile’’

13.11.2013.

 

Militarizētās sporta spēles ‘’Spēks un daile’’ Kuldīgas novadā tradicionāli tiek rīkotas par godu valsts svētkiem. Šogad pasākumā piedalījās ne tikai vietējie Kuldīgas novada jaunieši, bet arī Saldus, Alsungas un Brocēnu vidusskolēni.

Šogad sprarīgā cīņā spēļu kausu izcīnīja mūsējie – Uģis Pelčers un Elīza Kupča 11.klase, Toms Zeps un Karīna Kviesīte 10.klase.

 
 

 

Apsveicam uzvarētājus!