Rakstos

Lasītprasmes veicināšanas

konkurss 

1.-12.klasēm

 

 

Konkurss izveidots, lai ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību motivētu skolēnus lasīt ārpus mācību stundām.
Attīstīt skolēnos patstāvīgas izzināšanas prasmes. Efektivizēt skolēnu lasītprasmi. Pilnveidot mācību saturā noteiktos mācīšanās rezultātus (piemēram, teksta izpratni, analīzi, informācijas apstrādi u.c.), kā arī uzlabot skolēna vispārējās mācīšanās spējas, paplašināt redzesloku. Piedāvāt skolēniem iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes latviešu un cittautu literatūrā, kā arī moderno tehnoloģiju lietotprasmē.

    

 

 

 

 

Konkursa nolikums

 

 Pirmais posms

Mīkla, kuru skolēniem pa klašu grupām sagatavo konkursa organizatori;

norises laiks 01.12.2013. – 27.02.2014.

1. - 4.klasei

5.klasei

6.klasei

7.klasei

8.klasei

9.klasei

10. - 12.klasei