Konkursi

 

 

Publiskās runas konkurss 7.-11.klasēm 

2017./ 2018.m.g.

Konkursa mērķis: kopt skolēnu komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantojot dzimto valodu un svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas. 

Konkursa nolikums

 

Akcija 100 grāmatas līdz Latvijas simtgadei!

 

Akcijas mērķis: Līdz Latvijas simtgadei katrai klasei izlasīt kopā 100 grāmatas.

Konkursa nolikums 

 

Kuldīgas 2.vidusskolas erudītu konkurss

“Aso prātu cīņa 2017”

 Mana Kuldīga

 NOLIKUMS

 

Mērķis: padziļināt skolēnu zināšanas par Kuldīgu un Kuldīgas novada vēsturi.

Temats: Kuldīgas novads, vēsture, personības, vēsturiskie notikumi.

Organizatori: I.Liepiņa, L.Kaltniece.

Dalībnieki: Kuldīgas 2.vsk. 9.-12. klašu skolēni.

Norises vieta un laiks: 21.februāris, 3.8. kabinets, plkst. 14:00.

Dalības forma: komanda 5 skolēnu sastāvā.

Komandu pieteikšana: L.Kaltniecei līdz 20. februārim.

Komandas noformējums: vienots, sev tīkams noformējums, kas jebkādā veidā ataino izvēlēto mājas darbu.

Konkursa norise: katras komandas dalībnieki kopīgi piedalās visu atbilžu    sagatavošanā.

Konkursa mājas darbs: sagatavot priekšnesumu līdz 3 min. no kādas filmas epizodes, kura uzņemta Kuldīgā vai tās apkārtnē,  priekšnesumam jābūt atraktīvam un humoristiskam.

Apbalvošana: visas komandas saņems pateicības par dalību konkursā, pirmo trīs vietu ieguvēji diplomus, 5 labākie dalībnieki varēs piedalīties Kuldīgas novada jauniešu erudītu konkursā “Aso prātu cīņa 2017”.

 

 

Konkursa nolikums

 

 ***

Izteiksmīgās lasīšanas un stāstīšanas

konkurss 1.-4.klasēm ''Lasītprieks''

 

 

LASĪŠANA ir nozīmīgs veids, kā veicināt bērna intelektuālo un emocionālo attīstību, jo lasīšana attīsta fantāziju, paplašina vārdu krājumu, pilnveido prasmi koncentrēties, veido prasmi saskatīt un nošķirt svarīgo un nesvarīgo, paplašina pasaules uztveri, kā arī sniedz gandarījumu un prieku. Taču mūsdienās bērniem bez lasīšanas ir milzum daudz citu iespēju, kā pavadīt brīvo laiku – dažādas izklaides, modernās tehnoloģijas, internets utt., tāpēc lasīšana bērniem nebūt nav prioritārā vietā, kā tas bija viņu vecāku un vecvecāku bērnībā. Un tam, ka bērni un jaunieši nelasa vai lasa nelabprāt, iespējamas sekas: samazinās viņu domāšanas un argumentācijas spējas, emocionālā inteliģence, veidojas trūcīgs vārdu krājums. Lasīšanas un koncentrēšanās iemaņu trūkums kavē arī citu mācību priekšmetu apguvi un izpratni. 

 

Lai rosinātu Kuldīgas 2.vidusskolas 1.-4.klašu skolēnu interesi par pareizas un izteiksmīgas lasīšanas un runāšanas pilnveidi, Sākumskolas metodiskā grupa šajā mācību gadā organizē izteiksmīgās lasīšanas un stāstīšanas konkursu 1.-4.klasēm ''Lasītprieks''.

 

Ar nolikumu varat iepazīties šeit

 

 

 

Konkurss pedagogiem

 IDEJAS IZGLĪTOJAMO

LASĪTPRASMES PILNVEIDEI 2015

 

Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem, kas pamatā attīstās līdz 4. klasei un tiek pilnveidota visa mūža garumā. Lielākoties bērni apgūst lasīšanas pamatus jau kādu laiku pirms sēšanās skolas solā, tomēr līdz lasīšanai ar prieku un izpratni ejams grūts ceļš, kuru pieaugušie var palīdzēt veikt.

Kādai būtu jābūt pieaugušo palīdzībai, apgūstot lasītprasmi?

* Regulāra lasīšana – lasītprasme ir pamats visam mācību procesam skolā. Labāk vingrināties lasīt katru dienu 10 minūtes, nekā reti, bet ilgi.
* Radīt interesi par lasīšanu – atrodiet bērnu interesējošu lasāmvielu ar attēliem, lasiet pārmaiņus. Vēlams, lai sākumā teksti būtu īsi un iespiesti ar lieliem burtiem.
* Kļūdu labošana – sākotnēji svarīga ir interese un lasīšana vispār, nevajadzētu labot katru kļūdu, izrādiet interesi par teksta saturu.
* Spēlēt dažādas lasīšanas spēles – spēles var būt gan ar vārdiem, gan ar teikumiem un tekstiem.
* Pārrunāt satura izpratni – uzdodiet jautājumus par teksta saturu, palūdziet bērnam pastāstīt par lasīto saviem vārdiem…

Bet galvenais, kas ir jāatcerās pieaugušajiem – tikai jēgas un personiskā nozīmīguma apzināšanās motivē bērnu lasīt, pētīt un atgriezties atkal un atkal šajā brīniškīgajā pasaulē, ko var uzburt grāmata…

 

Kuldīgas 2.vidusskola izsludina konkursu pedagogiem IDEJAS IZGLĪTOJAMO LASĪTPRASMES PILNVEIDEI 2015 ar mērķi popularizēt pedagogu radošās idejas skolēnu lasītprasmes uzlabošanai.

 Konkursa nolikums

 

 

 

 

LASĪŠANAS MARATONS

1.-9.klasei

 

Lasa aizvien mazāk un retāk - tā katru gadu ziņo dažādi pētījumi, šādu tendenci saistot gan ar plašajām izklaides iespējām jauniešiem, gan aizņemto bērnu vecāku dienas ritmu. Tomēr, kā atzīst pētnieki un sabiedrībā pazīstami cilvēki, lasīšana ir cieši saistīta ar sasniegumiem dzīvē. Lasīšana ir efektīvākā nodarbe, ar kuras palīdzību var paplašināt redzesloku, attīstīt emocionālo pasauli un vairot inteliģenci. Līdz ar to valda pamatots uztraukums par nākamajiem viedokļu paudējiem un sabiedrības līderiem, kuri patlaban vēl tikai veidojas.

Pētījumi rāda, ka īpaši bērni un jaunieši grāmatu un saturīgas lasāmvielas vietā izvēlas televīzijas raidījumus un dažādas izklaides iespējas internetā. Nesen veiktajā britu laikraksta The Guardian aptaujā atklājies, ka gada laikā būtiski pieaudzis to bērnu skaits, kas grāmatas nelasa vispār, - no 13% uz 27%. Līdzīga situācija ir arī Latvijā. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta 2009. gada pētījums liecina, ka 26% Latvijas skolēnu 15 gadu vecumā lasa mazāk par pusstundu dienā, savukārt 30% nelasa nemaz.

 Pētījumi gan neatklāj, ka lasīšana vairs nebūtu modē. The Guardian aptauja liecina, ka 32% bērnu ik dienu lasa grāmatas. Tā ir otra populārākā nodarbošanās pēc televīzijas raidījumu skatīšanās, ko katru dienu dara 36% aptaujāto bērnu. Tām seko darbošanās sociālajos tīklos, video skatīšanās vietnē YouTube un viedtālruņu aplikācijas un spēles. Arī Dienas aptaujātie latviešu valodas un literatūras skolotāji atzīst, ka katrā klasē ir grupa bērnu, kurus lasīšana ļoti interesē. Savukārt bērnu interesi par lasīšanu būtiski ietekmē vecāku paradumi mājās. Ja skolēns mājās redz, ka vecāki lasa grāmatas un presi, arī bērnam rodas interese.

Lasīšana ir milzīga vērtība, kas padara cilvēku bagātu, - tā norāda gan Latvijā pazīstami cilvēki, gan latviešu valodas un literatūras skolotāji.

Informācijas avots:  http://www.diena.lv/smadzenes/lasisana-ka-liela-vertiba-14028349

 

Kuldīgas 2.vidusskolas svešvalodu MK izsludina konkursu

LASĪŠANAS MARATONS 1.-9.klasei 2014./15.mācību gadā.

 

Ar konkursa nolikumu jūs varat iepazīties šeit:

  

Kas jāizlasa?

 

Сказка Двенадцать месяцев - Самуил Маршак

 

12 месяцев – зимняя сказка Маршака. Подходит для чтения на ночь, постановки спектаклей и сценок. История о девочке, живущей с мачехой и её ленивой дочерью. Девочку отправляют в холодный, зимний лес за подснежниками и велят с пустыми руками не возвращаться. В лесу ей встречаются все 12 месяцев в облике людей, решивших помочь замерзшей девочке. Вернувшись, девочка не получает одобрения мачехи – сварливая женщина недовольна, ведь можно было попросить гораздо больше. Отправив родную дочь на поиски двенадцати месяцев, она даже не догадывается, что та слишком ленива и глупа, чтобы вернуться из волшебного леса…

Lasīt online: http://www.planetaskazok.ru/smarshak/dvenadtsatmeseatsevskz

Маша и медведь - русская народная сказка

Машенька и медведь - сказка о том, как девочка заблудилась в лесу и попала в избушку медведя. Сообразительная девочка нашла способ вернуться к родителям. Очень известна фраза из сказки: "Не садись на пенёк, Не ешь пирожок!"

Lasīt online:  http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/mashaimedvedrusskz


 

Alan Alexander Milne ‘’Winnie The Pooh’’

Winnie-the-Pooh is unarguably one of the most recognizable characters in children's literature, as are his friends: Christopher Robin, Piglet, Eeyore, Tigger, Rabbit, Kanga, Roo, and Owl. Generations of children have loved Winnie-the-Pooh, the Best Bear in All the World.

Lasīt online:  http://books.google.lv/books?id=xY4BAQAAQBAJ&pg=PT47&dq=winnie+the+pooh&hl=lv&sa=X&ei=tVghVLbKOaKuygPWsYDwDQ&ved=0CBoQ6AEwAg#v=onepage&q=winnie%20the%20pooh&f=false

 

Literare Texte in Deutsch (var saņemt pie skolotājas Selvas Rozentāles).
 

*  Tuvāka informācija par konkursu iegūstama pie skolotājas INESES REISAS.

 

 

* Lasītprasmes veicināšanas konkurss 1. - 12.klasēm

 

Sveiciens visiem grāmatu draugiem!

 

Laba valodas un lasīšanas kompetence mūsdienu sabiedrībā veido pamatu katra cilvēka attīstībai un ir priekšnosacījums panākumiem ne tikai skolā, bet visā cilvēka dzīvē. Ne velti Rainis ir teicis – ‘’ja grāmatu nelasīsi, muļķis kā sunītis paliksi.’’

Pēdējo gadu starptrautiskie pētījumi rāda, ka Eiropas valstīs vidēji katram piektajam piecpadsmitgadniekiem lasītprasme ir ļoti vāja. Eiropas sabiedrībai, tai skaitā Latvijai tā ir potenciāla katastrofa, kas draud ar strauju jauniešu bezdarba pieaugumu.

Kopumā Latvijas skolēnu lasītprasme līmenis salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm ir zem vidējā.

Lai uzlabotu skolēnu lasītprasmi un kļūtu par efektīvu lasītāju, ir izšķirīgi svarīgi iesaistīties lasīšanas aktivitātēs ārpus formālās skolas izglītības vides. Tāpēc šajā mācību gadā Kuldīgas 2.vidusskolā tika organizēts SKOLĒNU LASĪTPRASMES VEICINĀŠANAS KONKURSS visās klašu grupās sākot no mazajiem pirmklasniekiem līdz pat jauniešiem vidusskolā.

Tā kā galvenais iemesls skolēnu nepatikai pret grāmatu lasīšanu tiek minēts straujais moderno tehnoloģiju attīstības bums, tad nolēmām šīs divas lietas modernās tehnoloģijas un grāmatu lasīšanu apvienot un ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību motivēt skolēnus lasīt ārpus mācību stundām. LASĪTPRASMES VEICINĀŠANAS KONKURSS norisinājās 3.kārtās visa mācību gada garumā  - konkursa 1.posma elektronisko mīklu minēšanas aktīvisti un aktivākās klases ir jau apbalvotas klašu labo darbu krātuvītes pasākumā, bet otrā posma elektroniski prezentējamas savas mīļākās grāmatas reklāmas uzvarētāju, kas tika noskaidrots balsošānā, kurā piedalījās visi interesenti, tiks paziņot šodien.

Konkursa uzvarētājs saņem atzinības rakstu un dāvanu karti 15 eiro vērtībā grāmatnīcā Zvaigzne ABC Kuldīgā kādas sev tīkamas grāmatas iegādei. Un tas ir ARMANDS SĪLIS no 9.b klases, kura mīļākā grāmata ir A.A. Milna brīnišķīgais stāsts par lācīti Vinniju Pūku un viņa draugiem.

Veicināšanas balva par aktīvu dalību LASĪTPRASMES VEICINĀŠANAS KONKURSĀ Laurai Laumai Sergējevai no 4.b klases, kuras mīļākā grāmata ir Ē.Kestnera ‘’Divas Lotiņas’’.

2.POSMA REZULTĀTI

ARMANDS SĪLIS 9.B – 18 BALSIS

SABĪNE TŪBA 9.B – 7 BALSIS

KRISATA PEDERE 9.A – 6 BALSIS

ĢIRTS VASKOPS 9.B – 4 BALSIS

AIGARS ZUSTERS 9.B – 3 BALSIS

AMANDA SKARŽINSKA 9.B – 2 BALSIS

VALDEMĀRS LEJA 8.B – 2 BALSIS

ALISE LĪDAKA 9.B – 2 BALSIS

ARVILS BURKOVSKIS 8.A – 2 BALSIS

DAIRIS KLEVINSKIS 8.A – 2 BALSIS

RAMONA KLISMETE 8.V – 1 BALSS

SANTA MŪRNIECE 9.B – 1 BALSS

LAURA LAUMA SERGĒJEVA 4.A – 1 BALSS

Paldies visiem konkursa dalībniekiem! Aicinām visus cītīgi grāmatas lasīt arī vasarā, jo nākamajā gadā mūsu skola ir pieteikusi savu dalību konkursā ‘’Bērnu un jauniešu žūrija’’ un pieteikums ir apstiprināts!

Skolas metodiskā padome nākamajā mācību gadā plāno organizēt vēl kādu vērienīgu konkursu visa mācību gada garumā ar mērķi pilnveidot skolēnu RAKSTĪTPRASMI, mācītu loģiski pamatot savu domu, izklāstīt viedokli, veidot kompozīciju utt.

 LASĪTPRASMES VEICINĀŠANAS KONKURSA rīcības komisija

 

 

 2.POSMA apskate

 

Izabelle Abedi ''ČUKSTI'' - Krista Pedere 9.a

Andra Neiburga "STĀSTS PAT TILI UN SUŅU VĪRU" - Aigars Zusters 9.b

G.K. Rowlinga "HARIJS POTERS UN FILOZOFU AKMENS" - Alise Līdaka 9.b

Khaled Hossain "DRAGON CATCHER" - Amanda Skaržinska 9.b

A.A.Milne "VINNIE THE POOH" - Armands Sīlis 9.b

G.K. Rowlinga "HARIJS POTERS UN FILOZOFU AKMENS" - Arvils Burkovskis 8.b

Hans Christian Andersen "THUMBERLINA" - Dairis Klevinskis 8.a

Alvin Brooks White "THE LITTLE STUART" - Ģirts Vaskops 9.b

Cassandra Clare "CITY OF BONES" - Ramona Klismente 8.v

Žaklīna Vilsone "MISKASTES BĒRNS" - Sabīne Tūba 9.b

Nīls Geimens "OCEAN STREET FINAL" - Santa Mūrniece 9.b

J.K.Rowling "Harry Potter and the Order Of the Phoenix" - Valdemārs Leja 9.b

Harry Potter und der Stein der Weisen von J.K.Rowling - Sintija Kaltniece 10.V

Twilight by Morgan Mayer - Marika Kandere 8.v

 Morgrn kommt ein neuer Himmel von Lori Nelson Spielmann - Inese Upeniece 11.v

 
 

1.POSMA REZULTĀTI

 1. – 4. KLAŠU GRUPĀ

 

LAURIS ĀBELE 4.A – 35%

 EDIJS SAUČUKS 4.A – 35%

KASPARS ISJĀNS 4.A – 43%

ZANE CĪRULE 4.A – 45%

RAINERS STRAZDINŅŠ 4.A – 45%

 

5. KLASĒ

 SINTIJA PAIPALA 5. – 75%

 

6.KLASĒS

RIHARDS ĶEĶIS 6.A -  100%

 

7.KLASĒS

 KEITA MARKŠEVICA 7.B – 35%

 KRISATA KOVAĻEVA 7.B – 50%

 TOMS ŠTEINBERGS 7.A – 50%

 IEVA ROZENTĀLE 7.B – 80%

 KRISTĪNE BENDRĀTE 7.B – 90%

 KRISTA LAIMA FRĀMA 7.A - 100%

 ARTŪRS CĪRULIS 7.A – 100%

 ESTERE HOFMANE 7.A - 100%

 AIVA KURŠINSKA 7.A – 100%

 DIĀNA BĒRTULE 7.B – 100%

 ELVIS GRAUBIS 7.B – 100%

 ELĪZA KARTĻEVA 7.B – 100%

 ELĪNA HARITONE 7.B – 100%

 JANA ŠIPOVSKA 7.B – 100%

 ZANE PATRĪCIJA DZENE 7.B – 100%

 

8.KLASĒS

MIRDZ STRAUTMANE 8.B – 10%

 SAMANTA BERGA 8.A – 40%

 MARKUSS RIEKSTIŅŠ 8.B – 60%

 ARVILS BURKOVSKIS 8.B – 65%

 MIKS DADZIS 8.B – 80%

 RAMONA KLISMETE – 8.V – 90%

 LAURA BALANDIŅA 8.B – 100%

 MIKUS PPRENCLAVS 8.A – 100%

 

9.KLASĒS

 KRISTA PEDERE 9.A – 100%

 SABĪNE TŪBA 9.B – 100%

 AMANDA SKARŽINSKA 9.B – 100%

 DIĀNA STRADE 9.B – 100%

 ARMANDS SĪLIS 9.B – 100%

 ĢIRTS VASKOPS 9.B – 100%

 ILVIS SILAVS 9.V – 100%

 

10. – 12.KLAŠU GRUPĀ

 INESE UPENIECE 11.V – 72%

 MĀRTIŅŠ KĻAVA 12.V – 74%

 ILVA DAMBERGA 11.V – 82%

 ANDA ZIKMANE 12.V – 84%

 LAURIS DRULLIS 10.V – 90%

 GUNTIS KĀRKLIŅŠ 12.V – 94%

 DANIELA JANSTOVIČA 12.V – 95%

 KRISTĪNE JĒKABSONE 10.V – 100%

 ROBERTA ĶĪVĪTE 10. – 100%

 LIENE MALAŅINA 12.N – 100%

 SINTIJA KALTNIECE 10.V – 100 %

 

 

* Pubiskās runas konkurss 8.- 9.,10. - 12.klasēm

 

 

PUBLISKĀS RUNAS KONKURSA UZVARĒTĀJI

 

 Žūrijas komisija saka lielu paldies visiem Kuldīgas 2.vidusskolas publiskās runas konkursa dalībniekiem par labi sagatavotām, pārdomātām, radošām idejām bagātām runām!      

Par uzvarētājiem šogad tika atzīti:

AIVA KURŠINSKA (7.a klase)

SAIMONS TOMS SIDEJS (8.b klase)

INTA GUĻEVSKA (9.a klase)

ALISE PAULA ZĪVERTE (9.a klase)

AIGARS PURMALIS (9.a klase)

SIGNE KŅUBE (11.klase)

LAURIS HARITONS (11.klase)

ZANE TREIFELDE (12.klase)

DACE SPROĢE (12.klase)

 

Apsveicam uzvarētājus un vēlam veiksmi novada

 publiskās runas konkursā 27.februārī!

 

 

Publiskās runas konkursa 8.-9. un 10.-12.klasēm kārtība 2013./ 2014.m.g. I. Konkursa nosaukums. Publiskās runas konkurss 8.-9. un 10.-12.klašu grupā. II. Konkursa mērķis: kopt skolēnu komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantojot dzimto valodu un svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas. III. Konkursa organizators: Kuldīgas 2.vidusskola. IV. Konkursa dalībnieki. Konkursā ar individuālu priekšnesumu piedalās Kuldīgas 2.vidusskolas 8.- 12.klašu skolēni.. V. Konkursa norises kārtība un laiks: 1. Pirmais posms – publiskās uzstāšanās klases priekšā latviešu, angļu, vācu un krievu valodas stundu ietvaros, izvērtējums labāko atlase; norises laiks 20.01.2014. – 31.01.2014. 2. Otrais posms – publiskās runas konkurss skolā 03.02.2014. plkst. 14.00 skolas mazajā zālē. Skolēns uzstājas ar paša veidotu runu latviešu, angļu, vācu vai krievu valodās par tēmu, kuras ideja ietverta Mahātmas Gandija vārdos: ‘’Es nevēlos, lai visapkārt manai mājai būtu augsts žogs un tās logi aiznagloti; es vēlos, lai jebkuras valsts kultūra brīvi iekļūtu manā mājā. Bet es nevēlos, lai mani notriektu no kājām.’’ 3. Trešais posms – labāko izvirzīšana un sagatavošana dalībai novada publiskās runas konkursam 27.02.2014. VI. Publiskās runas vērtēšanas kritēriji:  temata formulējums atbilstoši tēmai;  runas uzbūves (kompozīcijas) precizitāte;  uzstāšanās spilgtums, iedarbīgums, spēja pārliecināt;  valodas līdzekļu bagātība, to mērķtiecīgs izmantojums;  neverbālo izteiksmes līdzekļu atbilstība;  stāja un runas etiķete;  prasme atbildēt uz jautājumiem. VII. Vērtēšana. Publiskās runas konkursu vērtē komisija, kuras sastāvā ietilpst:  latviešu valodas skolotājas I.Pūlmane, A.Svilpe, A.Laula;  angļu valodas skolotājas I.Reisa, L.Meirupska, A.Rutule; APSTIPRINĀTS ar Kuldīgas 2.vidusskolas direktores 2014.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1-9/4  krievu valodas skolotājas I.Stikuta, V.Sprude;  vācu valodas skolotājas G.Buivida, S.Rozentāle. VIII. Apbalvošana. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti četrās grupās:  latviešu valodā 8.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēni,  svešvalodās 8.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēni. Atkarībā no dalībnieku skaita un izpildījuma kvalitātes tiks apvalvoti viens vai vairāki katras grupas dalībnieki.