Direktore Guntra Buivida
 

 

tel. 63322351

 

Pieņemšanas laiks:

*

 

 

Direktores vietnieki mācību darbā  

 

Inita Embrekte

 

Pieņemšanas laiki:

*

 

 Igo Kūlainis

 

Pieņemšanas laiki:

*

Direktores vietniece audzināšanas darbā

 

Baiba Mateviča

 

Pieņemšanas laiki:

*

 

Direktores vietniece mācību jautājumos

neklātienes programmām, IT jautājumos

 

Marijana Kondratjeva

 

Pieņemšanas laiki:

 *

        

 

Direktores vietniece saimniecības jautājumos 

 tel.63322646

Mairita Ķīvīte

 

Pieņemšanas laiki:

 *