Bibliotēkas darba laiks

  

Pirmdiena  8.15 – 14.15

 

Otrdiena   8.15 – 14.15

 

Trešdiena 8.15 - 14.15

 

Ceturtdiena  8.15 – 14.15

 

Piektdiena  8.15 – 12.15

 

Kuldīgas 2.vidusskolas izmantojamās mācību grāmatas

un mācību līdzekļi 2019./2020.mācību gadam

 

KONKURSI

 

100 GRĀMATAS LĪDZ LATVIJAS SIMTGADEI!

 

100 grāmatas līdz Latvijas simtgadei notika no 2018.gada aprīļa līdz 2018.gada novembrim. Katrai klasei vai klašu grupai jāizlasa kopā 100 grāmatas. Uzvarētāja klase 4.a klase devās ekskursijā uz Tērvetes dabas parku.

 

 

BĒRNU, JAUNIEŠU, VECĀKU ŽŪRIJA

 

Bērnu un jauniešu un vecāku žūrija 2018. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) organizēts lasīšanas veicināšanas pasākums, iespēja bērniem un jauniešiem lasīt kvalitatīvu jaunāko literatūru.

 

 

SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSS

Skaļā lasīšanas konkurss - 5. un 6.klašu skolēni lasa grāmatas fragmentu. 1.kārta novembrī klasēs, skolas konkurss 18.decembrī. Uzvarētāji - Ella Jēkabsone (5.a) un Santa Samanta Timošenko (6.a)

 

 

KONKURSS ''KRĀSAINĀS GRĀMATAS''

 

Konkurss Krāsainās grāmatas notiek no 2019.gada janvāra līdz 2019.gada maijam. Skolēni lasa grāmatas izvēloties katrai nedēļai atbilstošo grāmatas krāsu. Uzvarētāja klase brauks ekskursijā.

 

 

ZĪMĒJUMU KONKURSS

Zīmējumu konkurss notika 2019.gada 5.martā. Skolēni zīmēja daļu no grāmatas vāka un veidoja grāmatas ilustrācijas. Konkursa laikā skolēniem bija iespēja apvākot grāmatas ar dažādiem materiāliem.

 

Bibliotekāre ILVA HARTMANE