2017./18.m.g.

 

ZPD konference

27.aprīlī Kuldīgas 2.vidusskolā norisinājās ikgadējā ZPD konference, 11.klašu skolēni aizstāvēja savus darbus, atbildēja uz recenzentu un žūrijas komisijas jautājumiem. Kā atzina ZPD koordinatore un 11.klases audzinātāja, ir prieks par skolēnu labi padarīto darbu, kas sākas ar tēmas izvēli 10.klasē un nu ir noslēdzies ar pētījumu iesniegšanu recenzēšanai un aizstāvēšanu. Šogad skolēni vairāk iecienījuši dabaszinātņu sekciju, pētījuši masāžas ietekmi uz asinsspiediena pazemināšanu, Kuldīgas 2.vidusskolas kā ekoskolas pieredzi, sporta traumas u.c. Interesants pētījums tapis arī par personvārdiem, lai noskaidrotu, kā dotais vārds var ietekmēt cilvēku un vai cilvēki ir apmierināti ar viņiem doto vārdu.


Skolēnu pētniecisko darbu konference

 

Kuldīgas 2.vidusskolas SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE š.g. 28.martā.

 

Pētniecisko darbu lasījumi 6. klašu grupā:

ROBERTS ĶESBERIS ‘’Senlatviešu dzīve'', darba vadītāja R.Papēde.

MONTA MONTVIDA ‘’Ielu nosaukumi Padomju Latvijā un tagad’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

NIKA NIKOLA VERŅICKA ‘’Mobilās ierīces’’, darba vadītāja I.Strautiņa.

DACE ZANE GERASIMOVIČA, ILZE SKALDMANE ‘’Veselīgs uzturs’’, darba vadītāja B.Mateviča.

ARTŪRS ZELTIŅŠ ‘’Basketbola attīstība Kuldīgas novadā’’, darba vadītājs G.Jankovskis.

MĀRCIS JASUKAITIS, ARTIS RUDOKS ‘’Robota Walking Robot izveide’’, darba vadītāja B.Baumane.

 

Pētniecisko darbu lasījumi 8. klašu grupā:

MARTA LAPSA ‘’Populārākās grāmatas jauniešu vidū Kuldīgā’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

LAURIS ĀBELE ‘’Vardarbība Kuldīgas 2.vidusskolas 6.klasēs’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

LĪGA JANSONE ‘’Bīstamo rotaļlietu ietekme uz bērnu veselību’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

ALEKSA DŽESIKA STRAUTMANE ‘’Hercogs Jēkabs – mūsu novadnieks’’, darba vadītāja R.Papēde, konsultante I.Liepiņa. 

INESE VĀCIETE ‘’Zodiaka zvaigznāji’’, darba vadītājs G.Jankovskis.

PĒTERIS GENRIHS ‘’Vikingi Latvijas teritorijā’’, darba vadītāja R.Papēde.

 

 PD žūrijas komisijas lēmumums  - dalībai Kuldīgas novada skolēnu PD konferencē izvirzīt šādus skolēnu pētnieciskos darbus:

MONTA MONTVIDA ‘’Ielu nosaukumi Padomju Latvijā un tagad’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

MĀRCIS JASUKAITIS, ARTIS RUDOKS ‘’Robota Walking Robot izveide’’, darba vadītāja B.Baumane.

LĪGA JANSONE ‘’Bīstamo rotaļlietu ietekme uz bērnu veselību’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

PĒTERIS GENRIHS ‘’Vikingi Latvijas teritorijā’’, darba vadītāja R.Papēde.

 

Pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība Kuldīgas novadā 2017./18.mācību gadā:

 

5.-6.KLAŠU GRUPA

 

7.-9.KLAŠU GRUPA

 

10.-12.KLAŠU GRUPA

 

ZPD VADLĪNIJAS 2017./18.m.g.

 

Kuldīgas 2.vidusskolas

 

pētnieciskā un zinātniski pētnieciskā darba aktivitātes

 

2017./2018.m.g.

 

1. - 4. klases

LAIKS

PLĀNOTĀ AKTIVITĀTE

ATBILDĪGAIS

Septembris/

Oktobris

Tēmas izvēle, atbilstoši vecumposmam - klašu grupai. Informācijas avotu izvēle.

Klašu audzinātāji sadarbībā ar PD koordinatoru I.Reisu

Vecāku informēšana par PD aktivitātēm skolā, novadā.

Klašu audzinātāji

Novembris

Darba izstrāde sadarbībā ar klašu audzinātājiem.

PD vadītāji

Decembris/

Janvāris

Pētījumi, eksperimenti, novērojumi, darba izpilde.

PD vadītāji, klašu audzinātāji

Februāris

Darba noformēšanas pilnveidošana.

IT speciālisti, klašu audzinātāji

Marts

Pētniecisko darbu lasījumi pa klašu grupām.

PD vadītāji, klašu audzinātāji, I.Reisa

Aprīlis

PD konference skolā, novadā kopā ar vecākiem

I.Reisa

 

 

5. - 9. klases

 

LAIKS

PLĀNOTĀ AKTIVITĀTE

ATBILDĪGAIS

 

Septembris

Pētniecisko darbu tēmu izvēle.

I.Reisa, klašu audzinātāji

 

Oktobris

Pētniecisko darbu vadītāju izvēle.

pedagogi

 

Oktobris

(4.nedēļa)

Pētniecisko darbu tēmu un vadītāju apstiprināšana Metodiskajā padomē

I.Reisa

 

Novembris/ Janvāris

Pētījuma izstrāde saskaņā ar Kuldīgas novada kārtību 5.-6. un 7.-9.klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai.

Klašu audzinātāji, PD vadītāji

 

Februāris

Darba noformēšanas pilnveidošana.

IT speciālisti, klašu audzinātāji

Marts

Pētniecisko darbu lasījumi pa klašu grupām.

Klašu audzinātāji, I.Reisa

Aprīlis

PD konference skolā, novadā kopā ar vecākiem

I.Reisa

 

 

10. - 11.klases

LAIKS

PLĀNOTĀ AKTIVITĀTE

KLASE

Septembris

Iepazīšanās ar zinātniski pētnieciskās darbības būtību.

10.klase

Darba praktiskās daļas materiālu vākšana un plānošana, konsultācijas ar darba vadītājiem. Vienošanās par praktiskās daļas pamatprincipiem.

11.klase

Oktobris

Tēmas izvēle sadarbībā ar karjeras konsultantiem. Vadītāju saskaņošana un apstiprināšana metodiskajā padomē. Mērķa, uzdevumu izvirzīšana.

10.klase

Pētnieciskās daļas uzdevumu plānošana. Anketu, interviju u.c. materiālu sagatavošana, skolēni atskaitās par darbu pie pētnieciskā materiāla. Datu apstrāde.

11.klase

Novembris 

 Ievada rakstīšana. Tēmas pieteikuma konference. Skolēni uzstājas ar ievadu, skolēnus vērtē komisija.

 10.klase

 Secinājumi, kopsavilkums.

 11.klase

Decembris

 Materiālu vākšana, šķirošana, analīze. Teorijas daļas plāna prezentācija.

 10.klase

Skolēni iesniedz darba vadītājam darba elektronisko versiju. Brīvlaikā darba vadītājs to labo, veic ieteikumus.

 11.klase

Janvāris

 Teorijas daļas rakstīšana, individuālais darbs vadītāju uzraudzībā. Teorētiskās nodarbības par teorijas darba rakstīšanu.

 10.klase

Skolēni iesniedz izprintēto darba versiju. Darbus vērtē skolas recenzenti. Prezentācijas gatavošana. Skolēni aizstāv darbus skolā, skolēnus vērtē žūrija. Skolēni papildina, labo neprecizitātes.

 11.klase

Februāris

 Teorijas daļas rakstīšana, tās formēšana (zinātniskās valodas veidošana, titullapa, saturs u.t.t.)

 10.klase

Darbus iesniedz novadā (laiks atkarīgs no novada konferences). Novada konference.

 11.klase

Marts

 Teorijas daļas rakstīšana (turpina iesākto darbu, atsauces u.t.t.)

 10.klase

Ja nepieciešams, piedalās dažāda līmeņa konferencēs.

 11.klase

Aprīlis

Teorijas daļas izstrāde. Skolēni gatavo prezentāciju par padarīto darbu.

 10.klase

Aprīlis,

Maijs

 Darbs ar skolēniem, kuriem ir bijis nepieciešams papildus laiks (slimības vai citu attaisnojošu iemeslu  dēļ).

 11.klase

Maijs (2.nedēļa)

 Prezentē teorijas daļu. Skolēnus vērtē komisija.

 10.klase

 

 

 2016.-2012.gads

 

Kuldīgas 2.vidusskolas SKOLĒNU PĒTNIECISKO

UN ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE

15.02.2016. plkst.12.00 skolas mazajā zālē notiek gadskārtējā Kuldīgas 2.vidusskolas SKOLĒNU PĒTNIECISKO UN ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE. Konferencē ar pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem aicināti piedalīties tie skolēni, kuru darbi šajā mācību gadā atzīti par labākajiem. Skolēnus klātienē atbalstīt aicināti pedagogi-darba vadītāji un skolēnu vecāki. Lasījumus vērtēs žūrijas komisija.

Pētniecisko darbu lasījumu kārtība:

Mārcis Jasukaitis, klase ‘’Kāmju turēšana mājas apstākļos’’. Darba vadītāja Inese Reisa.

Roberts Ķesberis, 4. klase ‘’Aktieris – mana sapņu profesija’’. Darba vadītāja Daiga Žentiņa.

Sendija Setkovska, 4. klase ‘’Zirgs.’’ Darba vadītāja Sanita Miltoviča.

Madara Rancāne, 4. klase ‘’Bites Spiets’’. Darba vadītāja Anita Milstere.

Artūrs Zeltiņš, 4. klase ‘’Laika apstākļu rādījumu sakritība’’. Darba vadītāja Alise Grābante.

Līga Jansone, 6.a klase ‘’Kaitīgās rotaļlietas’’. Darba vadītāja Inga Liepiņa.

Viktorija Makejeva, 6.a klase ‘’Kuldīgas 2.vidusskolas 6.-8.klašu skolēnu sporta stundu neapmeklēšanas iemesli’’. Darba vadītāja Ilze Strautiņa.

Arturs Raudis, 6.a klase ‘’Latvāņi’’. Darba vadītāja Ilva Hartmane.

Aleksa Džesika Strautmane, 6.a klase ‘’No auduma līdz svārkiem’’. Darba vadītāja Ivonna Zīverte.

Daniela Sējēja, 6.b klase ‘’Geocaching vai slēpņošana’’. Darba vadītāja Ilze Kudiņa.

Kristers Juris Pūkainis, 4. klase ‘’Elektromagnēts’’. Darba vadītājs Guntis Jankovskis.

Niks Kalns, 8.a klase ‘’Lasīšanas ieradumi dzimtajā valodā un svešvalodā’’. Darba vadītāja Laila Meirupska.

Elizabete Rublāne, 8.a klases ‘’Maņu nozīme cilvēka dzīvē’’. Darba vadītāja Daiga Žentiņa.

Megija Maruta Candere, 8.b klase ‘’Pelējuma sēnes’’. Darba vadītāja Vita Šternberga.

Megija Muižniece, 8.b klase ‘’Manas skolas vēsture’’. Darba vadītāja Rita Kuzņecova.

Edgars Haritons, 8.b klase ‘’Latvāņi’’. Darba vadītājs Aivars Cīrulis.

Inta Guļevska, 11.klase ‘’Reitterapija Kuldīgas novadā’’. Darba vadītājs Aivars Cīrulis.

PD un ZPD vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Inese Reisa

FOTO ŠEIT

 ***

 

Kuldīgas 2.vidusskolā ir izveidots blogs SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU BIBLIOTĒKA: https://pdk2v.wordpress.com/

Šeit varat iegūt informāciju šādās sadaļās - PD DARBA PLĀNOŠANA un ANALĪZE, kur analizēti dati par plānotajām aktivitātēm un skolēnu gūtajiem sasniegumiem PD izstrādē un aizstāvēšanā, saistošā dokumentācija - PD IZTRĀDES UN AISTĀVĒŠANAS KĀRTĪBA KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ. Sadaļā ''Mēs lepojamies'' atrodami tie pētnieciskie darbi, kas piedalījušies Kuldīgas 2.vidusskolas PD konferencē 2014. un 2015.gadā un atzīti par labākajiem, kā arī atrodams PD TĒMU apkopojums pa dažādiem mācību gadiem un iepriekšējos mācību gados iesniegtie un aizstāvētie skolēnu pētnieciskie darbi.

 PD koordinatore Inese Reisa

 

 

KULDĪGAS NOVADA ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO

 DARBU KONFERENCE

 

2015.gada 20.februārī KULDĪGAS KULTŪRAS CENTRĀ notika ikgadējā KULDĪGAS NOVADA ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE. Šogad savus zinātniski pētnieciskos darbus aizstāvēja trīspadsmit Kuldīgas novada vidusskolēni, kuru darbi viņu pārstāvētajās mācību iestādēs tika atzīti par vislabākajiem.

 Konferenci atklāja Kuldīgas Novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un savā uzrunā, apsveicot visus klātesošos, izteica cerību, ka skolēnu izstrādāta zinātniski pētnieciskā darba tēma ir saistīta ar skolēnu nākotnes nodomiem, ar izvēlēto profesiju loku un būs ieguldījums viņa nākotnes karjerā.

 Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure iepazīstināja ar ZPD vērtēšanas komisiju. Komisisjas priekšsēdētāja, vadības zinību doktore Inta Kulberga, komisijas locekles - filoloģijas maģistre Mārīte Milzere, psiholoģijas maģistre Ruta Karloviča, ģeogrāfijas maģistre Indra Iveta Gaile.

 Kuldīgas 2.vidusskolas veiksmīgāko pētījumu vidū šogad Paulas Grundmanes darbs ‘’Hercoga Jēkaba laika nozīmīgākie apskates objekti’’, darba vadītāja skolotāja Daina Rasa. Paula sava zinātniski pētnieciskā darba ietvaros ir izstrādājusi jaunu tūrisma maršrutu ‘’Kuldīga un Hercogs Jēkabs’’. Ralfs Grāveris-Prenclavs noskaidrojis ‘’Cik sver mūsu izglītība’’, darba vadītāja skolotāja Laila Meirupska. Savā pētījumā Ralfs svēris skolēnu somas visu klašu skolēniem. Kā izrādās atļauto svara normu pārsniedz 1.-9.klašu audzēkņu skolas somas, vidusskolēni sevi nepārslogo. Ralfs izstrādājis arī priekšlikumus esošās problēmas risināšanai, -  piemēram, nodrošināt divus mācību grāmatu komplektus skolēniem – vienu lietošanai skolā, otru mājās, organizēt koriģējošas (ārstnieciskās) vingrošanas nodarbības skolā, sociālās kampaņas, ar mērķi pievērst sabiedrības un vecāku uzmanību kvalitatīvas (sertificētas) skolas solmas iegādes nepieciešamībai savu bērnu veselības labā. Ralfa Grāvera-Prenclava zinātniski pētnieciskais darbs ‘’Cik sver mūsu izglītība’’ izvirzīts iesniegšanai Kurzemes reģionā.

 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju pārstāvēja trīs skolēnu pētnieciskie darbi. Ieva Kristiāna Bleive ar pētījumu ‘’Izdegšanas sindroma iespējamība V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem’’. Ieva noskaidrojusi, ka laika plānošana un labs miegs ir panākumu atslēga, kas no  izdegšanas pasargā kā skolēnus, tā skolotājus. Līgas Birznieces eksperiments ‘’Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Kuldīgas biroja darbinieku kafijas dzeršanas paradumi un ietekme uz organismu’’ pierāda, ka kafija uz cilvēku atstāj atšķirīgu iespaidu, katru no mums ietekmējot individuāli. Deivids Agriņš pētījis ‘’Instagram lietošanu un popularitāti jauniešu vidū’’, darba vadītāja skolotāja Laila Zudāne. Arī Deivida darbs izvirzīts iesniegšanai Kurzemes reģionā.

 Kuldīgas Centra vidusskolai septiņi darbi - Meldras Mēneses pētījums ‘’Atkarību izraisošo vielu lietošanas cēloņi Kuldīgas Centra vidusskolas 9.-12.klašu skolēnu vidū’’, Alvja Vaļagina darbs ‘’Koksnes iegūšanai izdevīgākās koku sugas noteikšana’’, Andras Bumbieres ‘’Iedzīvotāju mobilitāte Kuldīgas novadā’’, Beātes Hertas Kepšas ‘’Jauniešu bezdarbs Kuldīgā’’, Valtera Smiltāna ‘’Kuldīgas rehabilitācijas centra apmeklētība un apmeklētības iemesli’’. Gita Cīrule savā darbā ‘’Redzes traucējumi Kuldīgas izglītības iestāžu jauniešiem’’ novērojusi, ka izplatītākie redzes traucējumi jauniešiem Kuldīgā ir tuvredzība, tālredzība un astigmatisms. Simonas Šternbergas pētījums ‘’Stresa cēloņi Kuldīgas Centra vidusskolas 10.-12.klāsus skolēnu vidū’’ rāda, ka galvenokārt stresu vidusskolēnos rada agresivitāte, komunikācijas trūkums vai neprasme komunicēt, nemiers un nepārliecinātība par sevi (pašapziņas trūkums). Rodrigo Gruntmaņa zinātniski pētnieciskais darbs ‘’Vēja un saules enerģija Latvijas mājsaimniecībās’’, darba vadītājs skolotājs Igo Kūlainis izvirzīts iesniegšanai Kurzemes reģionā. Rodrigo ir izdevies pašam uzkonstruēt un izgatavot savu vēja ģenerātoru, kas spēj ražotot enerģiju.

 Noslēgumā žūrijas komisija visiem dalībniekiem pateicās par uzdrīkstēšanos un deva vērtīgus padomus. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja I.Kulberga akcentēja darba autora (skolēna) un darba vadītāja (skolotāja) savstarpējo sadarbību, mērķu un uzdevumu formulējuma precizitātes nepieciešamību, metodoloģiju, mūsdienīgu literatūras avotu izmantošanas vajadzību, kā arī secinājumu un priekšlikumu jēgu un lietderību. Žūrijas komisijas locekle M.Milzere atgādināja par dzimtās valodas likumsakarībām, nepieciešamību zināt gramatikas un pareizrakstības likumus, lai rakstu valoda atbilstu valodas literārajām normām un zinātniskajam valodas stilam, kas izmantojams zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā.

 Vēlreiz apsveicam labāko darbu autorus - Ralfu Grāveri-Prenclavu (Kuldīgas 2.vsk.), Dievidu Agriņu (V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija) un Rodrigo Gruntmani (Kuldīgas Centra vidusskola)!

 PD koordinatore Inese Reisa

 

Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība

 

Skolēnu pētniecisko darbu konference 2015.

 

Mācību priekšmetu MK piedāvātās tēmas skolēnu PD un ZPD izstrādei

 

Kārtība par skolēnu pētniecisko darbu izstrādi un aizstāvēšanu

 

 

 

 

 Pētnieciskais un zinātniski pētnieciskais

darbs Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteikumus skolēnu sagatavošanai akadēmiskajām studijām augstskolā, jau kopš 2008.gada septembra mūsu vidusskolēni sadarbībā ar ZPD koordinatori Lailu Meirupsku, kā arī darba vadītāju izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev aktuālu tēmu. Šajā mācību gadā tie ir 18 vienpadsmitie, un 21  desmitais.

No 2011.gada pētījumu izstrādē ir iesaistīti arī sākumskolas un pamatskolas skolēni. Iepriekšējos gados pētnieciskos darbus izstrādāja visi skolēni no 1. līdz 9.klasei, lai ikviens skolēns iegūtu pieredzi, šogad vēlamies uzlabot pētījumu kvalitāti, izskaust plaģiātismu, tāpēc ir izdarītas izmaiņas skolas noteiktajā kārtībā par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu. Ar šo mācību gadu tiek uzsākta pētnieciskā darbā vērtēšana ar atzīmi par pētnieciskā darba izstrādi un aizstāvēšanu visa mācību gada garumā. Pētnieciskos darbus šogad izstrādā 4.a un 4.b, 6.a un 6.b, kā arī 8.a un 8.b klases, klases audzinātājas Ligita Mežkalne, Ilze Kudiņa, Daiga Žentiņa, Aija Rutule un  R.Papēde ir pētniecisko darbu vadītājas visiem saviem audzināmajiem. Pārējās klases pētījumu veiks turpmākajos gados. Mācoties no iepriekšējo gadu pieredzes, skolēniem ir ļauta brīva izvēle pētījuma tēmai. Vēl viens jaunums ir pētījuma izstrādes gaitas atainojums pa posmiem skolēnu dienasgrāmatās, lai arī skolēnu vecākiem būtu iespēja sekot līdzi tam, kā bērnam veicas ar pētījumu (tāda informācija būs atrodama arī e-dienasgrāmatā).

Darba izstrādes laikā skolēnu uzdevums ir iepazīties ar mūsdienu pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, tādējādi pilnveidojot savas prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem. Skolēni mācās mērķtiecīgi izmantot dažādas pētniecības metodes, apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus, kā arī pilnveido savu prasmi uzstāties, publiski runāt un aizstāvēt savu pētījumu.

Septembra mēneša uzdevums skolēniem bija izvēlēties un noformulēt sava pētījuma tēmu, pētījuma nepieciešamību un iespējas pētījuma realizācijai, tādēļ laikā no 13.-16.septembrim PD koordinatore Inese Reisa organizēja nodarbības Kuldīgas Galvenajā bibliotekā, kur metodiķe Gita Reboka skolēniem saprotamā valodā izstāstīja un arī parādīja, kā atrodama informācija uz vietas bibliotekā, kādas iespējas pastāv izmantot bibliotekas piedāvātos tiešsaistes resursus un kā to darīt mājās esot.

 

 

Pārskats par pētniecisko darbu skolā

 

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana viusskolēniem

 

16.janvārī savas prasmes uzstāties, pamatot un aizstāvēt savu viedokli rādīja 11. klases skolēni, prezentējot savus zinātniski pētnieciskos darbus, kas izstrādāti pusotra gada laikā un ir obligāta prasība visiem Kuldīgas novada vidusskolēniem, tajā skaitā arī mūsējiem.

 

Skolēnu iesniegtos darbus recenzēja Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāji. Vērtēšanas komisijas priekšgalā tāpat kā iepriekšējos gados ir skolotāja LAILA MEIRUPSKA, ZPD koordinatore, Daiga Žentiņa, karjeras konsultante un skolotāja, skolotāji Inese Reisa un Arvis Sprude. Savējos atbalstīja arī klases audzinātāja Anda Svilpe. Skolēnu sniegumu un ZPD norisi vēroja Kuldīgas novada  Domes Izglītības un sporta pārvaldes priekšsēdētēja Santa Dubure un laikraksta ''Kurzemnieks'' pārstāve, latviešu valodas skolotāja Mārīte Milzere, kura piedalījusies novada ZPD izstrādes un aizstāvēšanas nolikuma izveidē Kuldīgas novadā un ietilpst ZPD metodiskajā komisijā.

 

Skolēnu ZPD izstrāde ir gana sarežģīts un laikietilpīgs process. Darba rezultātu izvērtējot, tiek ņemtas vērā ļoti konkrētas un specifiskas lietas, kā piemēram tēmas izvēles pamatojums ievadā, izvirzītā mērķa un  uzdevumu formulējums un tā sasaiste ar darba saturu un izdarītajiem secinājumiem, pētniecības metožu izvēle, kā arī darba noformējums atbilstoši nolikumama - atsauču noformējums, izmantotās literatūras saraksts, anotācijas, pareizrakstība, tehniskais noformējums un visbeidzot darba aizstāvēšana.

 

Aizstāvēšana ir svētki par godu iepriekš veiktajam pētnieciskajam darbam, kur skolēni parāda sava darba augļus – savu pētījumu, tādēļ arī svarīgs ir skolēnu apģērbs - puišiem uzvalks, meitenēm kostīms vai kleita. Kā atzina Santa Dubure, patīkami skatīties, ka skolēni 'zin, uz kurieni viņi ir atnākuši' - viņi ir sagatavojuši elektroniskas prezentācijas, uzstājas, atbild uz vērtēšanas komisijas un viesu uzdotajiem jautājumiem, ir kompetenti sava ZPD tēmā. Santa Dubure un Mārīte Milzere uzteica arī skolas ZPD koordinatores Lailas Meirupskas ieguldīto darbu sistēmas izstrādē un realizēšanā ZPD jomā mūsu skolā.

 

Šajā mācību gadā skolēni bija pētījuši dažādas jomas - smagatlētiku, futbolu, muguras muskuļu trenēšanas iespējas un, kā izvairīties no muguras sāpēm, datora un interneta ietekmi uz jauniešiem, pusaudžu modi, studiju programmas Liepājas Universitātē, redzes problēmas un 1.klases skolēnu ēšanas paradumus Kuldīgas 2.vidusskolā, kā arī Kuldīgas rātsnamu un Latvijas dziesmusvētku vēsturi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par visveiksmīgāk izstrādātiem un aizstāvētiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem šogad tika atzīti 11.klases skolēnu Didža Šūpulnieka darbs par biznesa uzsākšanas iespējām Kuldīgas novadā, darba vadītājs Tālis Papēdis, Elvja Sapala pētījums par špikošanu un populārākajiem špikeru veidiem, darba vadītāja Anda Svilpe un Daces Sproģes pētījums dabaszinātņu jomā par ķermeņa kopšanas līdzekļu ietekmi uz cilvēka veselību, darba vadītāja Vita Šternberga.