Pētnieciskais un zinātniski pētnieciskais

darbs Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteikumus skolēnu sagatavošanai akadēmiskajām studijām augstskolā, jau kopš 2008.gada septembra mūsu vidusskolēni sadarbībā ar ZPD koordinatoru,  darba vadītāju un klases audzinātāju izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev aktuālu tēmu. 

No 2011.gada pētījumu izstrādē ir iesaistīti arī sākumskolas un pamatskolas skolēni. Iepriekšējos gados pētnieciskos darbus izstrādāja visi skolēni no 1. līdz 9.klasei, lai ikviens skolēns iegūtu pieredzi, šogad vēlamies uzlabot pētījumu kvalitāti. Pētnieciskos darbus šogad izstrādā 6., 8., 10.-12.klašu izglītojamie.  Mācoties no iepriekšējo gadu pieredzes, skolēniem ir ļauta brīva izvēle pētījuma tēmai. 

Darba izstrādes laikā skolēnu uzdevums ir iepazīties ar mūsdienu pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, tādējādi pilnveidojot savas prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem. Skolēni mācās mērķtiecīgi izmantot dažādas pētniecības metodes, apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus, kā arī pilnveido savu prasmi uzstāties, publiski runāt un aizstāvēt savu pētījumu.

Pētījuma izstrādes plānojums 2018./19.m.g.

20.decembris - pētījuma tēmas izvēle, saskaņošana ar pētnieciskā darba vadītāju.

20.decembris - 5.marts - pētījuma izstrāde sadarbībā ar pētnieciskā darba vadītāju.

28.janvāris - nodarbība Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

5.-6.marts - pētnieciskā darba aizstāvēšana.

20.marts - Kuldīgas 2.vidusskolas pētniecisko darbu konference.

 

SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE 2019

20.martā Kuldīgas 2.vidusskolā notika ikgadējā SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE 2019. Konferencē ar savu pētniecisko darbu lasījumiem uzstājās tie 6. un 8.klašu skolēni, kuru pētījumi šajā mācību gadā tika atzīti par visveiksmīgākajiem. 

Apsveicam uzvarētājus 6.klašu grupā!


Ance Kuršinska, 6. a klase
Dāvis Zigners, 6.a klase
Markuss Kāls, 6.a klase
Klāvs Ķīvits, 6.a klase
Anrijs Stars, 6.b klase


Apsveicam uzvarētājus 8.klašu grupā!


Ieva Ozola, 8. a klase
Alise Spiridoviča, 8.a klase
Aiva Līvija Gūtmane, 8.a klase
Alens Daniels Andersons, 8.a klase
Signe Jurdža, 8.b klase
Adrians Kovaļevskis, 8.a klase

 FOTO

 

***

Pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība Kuldīgas 2.vidusskolā 2018./19.m.g.

 

ZPD VADLĪNIJAS 2018./19.m.g.

 

 ***

 

Nodarbības Kuldīgas Galvenajā bibliotekā, kur metodiķe Gita Reboka skolēniem saprotamā valodā izstāstīja un arī parādīja, kā atrodama informācija uz vietas bibliotēkā, kādas iespējas pastāv izmantot bibliotēkas piedāvātos tiešsaistes resursus un kā to darīt, mājās esot.

 

 

SKOLĒNU PĒTNIECISKAIS DARBS

 

2018.gada 27.aprīlī Kuldīgas 2.vidusskolā norisinājās ikgadējā ZPD konference, 11.klašu skolēni aizstāvēja savus darbus, atbildēja uz recenzentu un žūrijas komisijas jautājumiem. Kā atzina ZPD koordinatore un 11.klases audzinātāja, ir prieks par skolēnu labi padarīto darbu, kas sākas ar tēmas izvēli 10.klasē un nu ir noslēdzies ar pētījumu iesniegšanu recenzēšanai un aizstāvēšanu. Šogad skolēni vairāk iecienījuši dabaszinātņu sekciju, pētījuši masāžas ietekmi uz asinsspiediena pazemināšanu, Kuldīgas 2.vidusskolas kā ekoskolas pieredzi, sporta traumas u.c. Interesants pētījums tapis arī par personvārdiem, lai noskaidrotu, kā dotais vārds var ietekmēt cilvēku un vai cilvēki ir apmierināti ar viņiem doto vārdu.


Skolēnu pētniecisko darbu konference

 

Kuldīgas 2.vidusskolas SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCES DALĪBNIEKI 2018.gada 28.martā.

 

Pētniecisko darbu lasījumi 6. klašu grupā:

ROBERTS ĶESBERIS ‘’Senlatviešu dzīve'', darba vadītāja R.Papēde.

MONTA MONTVIDA ‘’Ielu nosaukumi Padomju Latvijā un tagad’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

NIKA NIKOLA VERŅICKA ‘’Mobilās ierīces’’, darba vadītāja I.Strautiņa.

DACE ZANE GERASIMOVIČA, ILZE SKALDMANE ‘’Veselīgs uzturs’’, darba vadītāja B.Mateviča.

ARTŪRS ZELTIŅŠ ‘’Basketbola attīstība Kuldīgas novadā’’, darba vadītājs G.Jankovskis.

MĀRCIS JASUKAITIS, ARTIS RUDOKS ‘’Robota Walking Robot izveide’’, darba vadītāja B.Baumane.

 

Pētniecisko darbu lasījumi 8. klašu grupā:

MARTA LAPSA ‘’Populārākās grāmatas jauniešu vidū Kuldīgā’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

LAURIS ĀBELE ‘’Vardarbība Kuldīgas 2.vidusskolas 6.klasēs’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

LĪGA JANSONE ‘’Bīstamo rotaļlietu ietekme uz bērnu veselību’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

ALEKSA DŽESIKA STRAUTMANE ‘’Hercogs Jēkabs – mūsu novadnieks’’, darba vadītāja R.Papēde, konsultante I.Liepiņa. 

INESE VĀCIETE ‘’Zodiaka zvaigznāji’’, darba vadītājs G.Jankovskis.

PĒTERIS GENRIHS ‘’Vikingi Latvijas teritorijā’’, darba vadītāja R.Papēde.

 

 PD žūrijas komisijas lēmumums  - dalībai Kuldīgas novada skolēnu PD konferencē izvirzīt šādus skolēnu pētnieciskos darbus:

MONTA MONTVIDA ‘’Ielu nosaukumi Padomju Latvijā un tagad’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

MĀRCIS JASUKAITIS, ARTIS RUDOKS ‘’Robota Walking Robot izveide’’, darba vadītāja B.Baumane.

LĪGA JANSONE ‘’Bīstamo rotaļlietu ietekme uz bērnu veselību’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

PĒTERIS GENRIHS ‘’Vikingi Latvijas teritorijā’’, darba vadītāja R.Papēde.

 

 

 Kuldīgas 2.vidusskolā ir izveidots blogs SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU BIBLIOTĒKA: https://pdk2v.wordpress.com/

Šeit varat iegūt informāciju šādās sadaļās - PD DARBA PLĀNOŠANA un ANALĪZE, kur analizēti dati par plānotajām aktivitātēm un skolēnu gūtajiem sasniegumiem PD izstrādē un aizstāvēšanā, saistošā dokumentācija - PD IZTRĀDES UN AISTĀVĒŠANAS KĀRTĪBA KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ. Sadaļā ''Mēs lepojamies'' atrodami tie pētnieciskie darbi, kas piedalījušies Kuldīgas 2.vidusskolas iepriekšējo mācību gadu PD konferencēs un atzīti par labākajiem, kā arī atrodams PD TĒMU apkopojums pa dažādiem mācību gadiem un iepriekšējos mācību gados iesniegtie un aizstāvētie skolēnu pētnieciskie darbi.