2017./2018.mācību gads

 

“Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”

 

 
Kuldīgas 2.vidusskola jau vairākus gadus aktīvi darbojas Veselību veicinošu skolu tīklā. Sadarbībā ar slimību profilakses un kontroles centru 8.decembrī Kuldīgas 2.vidusskolā tika īstenots izglītojošs pasākums 10.–12.klašu skolniecēm “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”. Pasākumu mērķis ir izglītot skolnieces par krūšu veselību un krūšu pareizu pašpārbaudes veikšanu, kā arī aicināt būt vērīgām pret izmaiņām savās krūtīs visas dzīves laikā un nebaidīties vērsties pie ārsta, ja tāda nepieciešamība rastos.

 

 Pasākumu skolā vadīja ārste-ginekoloģe KRISTĪNE BĒRZIŅA, kas informēja par krūšu veselību, galvenajiem krūts vēža attīstības riska faktoriem un rīcību, ja pamanītas pārmaiņas krūtīs. Skolniecēm bija iespēja iegūt arī praktiskas iemaņas krūšu pašpārbaudes veikšanā un saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Ikviena nodarbību dalībniece saņēma informatīvu materiālu “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”, kas atgādina par krūšu pašpārbaudes soļiem un izmaiņām krūtīs, kurām jāpievērš uzmanība, kā arī informē par regulārajām krūšu pārbaudēm sievietes dzīves laikā.

 

 Ik gadu Latvijā vairāk kā 1 000 sievietēm atklāj krūts vēzi. Lai agrīni atklātu izmaiņas krūtīs un nepieciešamības gadījumā uzsāktu ārstēšanu, būtiski ik mēnesi veikt krūšu pašizmeklēšanu – krūts formas un sturktūras kontroli.

 

 

 

 

 

 

MĀKSLAS PĒCPUSDIENA Kuldīgas2.vidusskolā

 Mākslas pēcpusdiena Kuldīgas 2.vidusskolā 5.a., 5.b. un 6. kl. 6.decembrī plkst.14.30.

Bērniem jebkurā vecumā patīk zīmēt un viņiem būtu jāsniedz milzum daudz šādu iespēju, pat ja dažkārt tas prasa lielu piepūli. Nodarbības attīsta gaumes izjūtu, pacietību, neatlaidību, mīlestību pret darbu, uzmanību, vērtības, fantāziju un izdomu. Tās ir prasmes un īpašības, kuras nākotnē būs noderīgas jebkurā profesijā.

 Bērns spēs atklāt savu potenciālu, attīstīt smalko motoriku, iepazīt mākslu un radīt savus šedevrus.

 

Skolotāja SINTIJA KRASTIŅA


 
KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PLENĀRSĒDE
 
Š.g. 30.novembrī skolā tika organizēta pirmā skolēnu plenārsēde, kur skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli par diviem skolas dzīvē šobrīd aktuāliem problēmjautājumiem - skolas sporta stadionu, kura teritoriju daļēji aizņem autostāvvieta, kas apgrūtina sporta nodarbību norisi. Otrs aktuāls jautājums - ēdināšana. Līdz šim skolai bija sava virtuve, kas prasību neatbilstības dēļ šobrīd ir slēgta, ēdienu skolēniem piegādā ēdināšanas uzņēmums. Skolēni strādāja grupās, izteica gan pozitīvo, gan negatīvo, kā arī dalījās ar radošām idejām, kā sasāpējušos jautājumus labāk risināt. Nākamā plenārsēde tiek plānota janvārī.

 

4.a un 4.b KLASE DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ

23. novembrī 4.a un 4.b klase devās ilgi gaidītajā ekskursijā uz Liepāju. Pabijām pie rudenīgās jūras, apmeklējām Liepājas ZINOO centru un noskatījāmies aizraujošo teātra izrādi "Dželsomino Melu zemē" Liepājas teātrī.

 

 

PATEICĪBAS DIENA THANKSGIVING DAY 2017

 Pateicības diena ir valsts svētki ASV un Kanādā. ASV pateicības diena tiek svinēta novembra ceturtajā ceturtdienā (šogad 23.nov.), bet Kanādā tos atzīmē oktobra otrajā pirmdienā. Šajā dienā ir pieņemts ieturēt īpaši gatavotas pusdienas ģimenes lokā un izteikt pateicību viens otram. Šogad aizsākām jaunu tradīciju Kuldīgas 2.vidusskolā PATEICĪBAS DIENAS atzīmēšanu, lai sirsnīgi pateiktu paldies par to, kas mums ir. Kā vēsta kāds no Pateicības dienas vēlējumiem, ja nespēsi priecāties un teikt paldies par to, kas tev ir, visdrīzāk prieku un pateicību tev nenesīs arī nākotnē iegūtais. Piektdien, 24.novembrī vidusskolēni gatavoja Pateicības dienas uzkodas un aktivitātes klases stundas laikā 1.-9.klašu skolēniem. Vidusskolēnu uzdevums bija pastāstīt skolas biedriem, kas ir Pateicības diena, kad un kāpēc to atzīmē, kādas ir šo svētku tradīcijas ASV. Kā atzina pamatskolēni, stundas bija interesantas gan neierastās stundas tēmas dēļ, gan arī tādēļ, ka tās vadīja skolēni.

VIDEO PALDIES

 LR PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI VELTĪTS SVĒTBRĪDIS KULDĪGAS SV. ANNAS BAZNĪCĀ

 Ar svētbrīdī Kuldīgas Sv. Annas baznīcā 17.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā izskanēja patriotu nedēļa. Svētbrīdi vadīja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics: ''Latvijas simtgadu jubilejas gaidās mēs rosāmies un plānojam grandiozas svinības, taču šis ir arī laiks, lai izvirzītu pašiem sev jaunus mērķus un vienotos, kādas vērtības mēs paņemsim līdzi savas valsts nākamajā simtgadē. Tikai mūsu vēlme būt par daļu no šīs zemes un tautas, gribēšana darboties visiem kopā ļaus Latvijai pastāvēt un attīstīties kā jēgpilnai valstij arī nākamos simt gadus''. Skolas direktore Guntra Buivida svinīgajā uzrunā klātesošajiem atgādināja: '' Lai gan dabā novembris ir gada tumšākais un drūmākais mēnesis, Latvijas valstij un tās cilvēkiem tas ir gaišas atceres un priecīgu svētku laiks, kad tiek svinēta valsts dzimšanas diena un pasniegtas dāvanas''. Patriotu nedēļu skolā tradicionāli aizsāk Lāčplēša dienai veltītie piemiņas pasākumi, atceres brīdis Annas kapos un titula LĀCPLĒSIS 2017 gadskārtējā izcīņa 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. un 9.-12.klašu grupās. Jau trešo gadu zobenu nosargāja un Lāčplēša titulu izcīnīja 12.klases skolēns RAITS OTO IMMERS! Pateicību, skolas stiprākā puiša rokasspiedienu un sporta skolotāja Arvja Sprudes vēlējumu: ''Pie sasniegtā neapstāties un tiekties pēc jaunām uzvarām'', saņēma visi Lāčplēša 2017 izcīņas dalībnieki. Uz tikšanos ''Gasmas ceļā''! Iedegsim svecītes, lai līksmi un svinīgi atzīmējam savas valsts dibināšanu!

 

SVEICIENS SVĒTKOS!

1.b klase un 5-6g. bērnu grupiņa SAULESZAĶĒNI valsts svētkiem par godu ir pagatavojuši gardu kūku.

SVEICIENS MŪSU LATVIJAI SVĒTKOS!

 

 

Nodarbība Kuldīgas novada muzejā - «LATVIJAS SIMBOLI» 

 

Novembris, kā jau ierasts, tiek aizvadīts valsts svētku noskaņās. Arī Kuldīgas 2.vidusskolā visas nedēļas garumā notika Patriotu nedēļai veltīti pasākumi - nodarbības Kuldīgas novada muzejā - «LATVIJAS SIMBOLI».

 

 

 

 

 

PATRIOTU NEDĒĻAS FOTO

 

Swedbank praktiskās mācībstundas "Dzīvei gatavs" mūsu skolā!

 

 

5.decembrī plkst.10.00 praktisku angļu valodas mācībstundu "Dzīvei gatavs" Kuldīgas 2.vidusskolas 11.klases skolēniem vadīs Swedbank pārstāvji.

 Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājumiem un diskutēs par dažādām prasmēm, kas jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi darbotos profesijās, kas šobrīd vēl nemaz neeksistē. Tiks pārrunātas tādas prasmes kā IT kompetence, sadarbība, emocionālā inteliģence, adaptēšanās spēja un citas.Stundā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze.

 ANGĻU VALODAS STUNDAS PLĀNOJUMS

 

8.decembrī plkst.8.30-10.00 praktisku matemātikas mācībstundu "Dzīvei gatavs" Kuldīgas 2.vidusskolas 11.klases skolēniem vadīs Swedbank pārstāvji. Datorklasē 2-14.

 

 Stundas laikā skolēni iejutīsies bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniecību biržās. Izmantojot datus par reālu uzņēmumu vērtspapīriem un lietojot matemātikas zināšanas par statistikas elementiem, skolēni veiks aprēķinus, lai izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem.

MATEMĀTIKAS STUNDAS PLĀNOJUMS

12.janvārī Swedbank pārstāvji 11.klases skolēniem un klases audzinātājai LAILAI MEIRUPSKAI vadīs klases stundu.

Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.

KLASES STUNDAS PLĀNOJUMS

 
Mārtiņdienas gadatirgus - lustīg-gruntīga andelmane!
 
Mārtiņdiena ir viena no latviešu tautas tradīcijām un godiem, ko atzīmējam arī mēs savā skolā.
 
10.novembrī tirgoties, andelēties, kaulēties, lustēties un mutēties aicināti bija visi skolas skolēni, pedagogi, vecāki un citi interesenti, līdzi ņemot iepirkum som, riktīg lāb garastāvokl un pilnu ķešu ar naudiņ! Tirgū netrūka ne pašgatavotu našķu, ne pašaudzētu lauku labumu, ne jautras mūzikas, bija pat krāšņs gailis, pērļu vistiņa un baložu pāris!

 

 

 LĀČPLĒSIS 2017

 10. novembrī norisinājās Lāčplēša dienai veltīts pasākums LĀCPLĒSIS 2017, ko vadīja sporta skolotājs ARVIS SPRUDE un spēkavīrs MĀRIS ROZENTĀLS, kuldīdznieks, svarcēlājs un Eiropas čempiona titula ieguvējs svara grupā līdz 105 kg.

Ievērojot mūsu skolas tradīciju, skolēni pierādīja sevi dažādās spēka aktivitātēs un cīnījās par skolas Lāčplēša titulu, tādēļ no katras klases tika aicināti trīs stiprākie klases pārstāvji, kas bija gatavi mēroties spēkiem klašu grupās: 1., 2.klašu grupa; 3.,4.kl., 5.,6..kl., 7.,8.kl. grupa un 9.- 12.klašu grupa. Lāčplēca 2017 titula ieguvēji tiks paziņoti valsts svētku svinīgajā pasākumā 17.novembrī.


 

LLAC nodarbība 8.b klasei

 

 8.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās pārstāvji no Latvijas Lauku Atbalsta centra. LLAC vadīja izglītojošu nodarbību 8.b klases skolēniem un audzinātājai ILZEI KUDIŅAI par biznesa iespējām Latvijas lauku reģionos.

 

ROZENTĀLU ĢIMENE - Labklājības ministrijas kampaņas vēstneši

Lai veicinātu kvalitatīvāku brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem, Kuldīgas 2. vidusskola par Labklājības ministrijas kampaņas vēstnešiem izvirza 11. klases skolnieces Kristiānas Rozentāles ģimeni. Sportisks un aktīvs dzīvesveids ir šīs ģimenes ikdiena, turklāt vecāku piemērs radījis iedvesmojošas sniega bumbas efektu, ap sevi pulcinot un būt aktīviem mudinot ne tikai Kristiānu un viņas māsu, bet arī meiteņu draugus, klases biedrus un citus Kuldīgas iedzīvotājus.

Tētis Māris, kurš ir arī titulēts spēkavīrs gan Latvijā, gan pasaulē, vienmēr aktīvi piedalās ne tikai Kuldīgas 2. vidusskolas, bet arī Kuldīgas novada pašvaldības rīkotajos pasākumos – ja jāiet pārgājienā vai jāpiedalās skolas rīkotajā vecāku dienā, Rozentālu ģimene vienmēr ir gatavi piedalīties. Tāpat viņi paši rīko dažādus sporta pasākumus,  - Lāčplēsis - iesaistot novada jauniešus un mudinot tā vietā, lai pavadītu laiku pie televizora vai datora, sportot un būt aktīviem. Turklāt katrs Rozentālu rīkotais pasākums ir savu pievienoto vērtību – izglītojošu ievirzi – lai jaunieši ne tikai sacenstos savā starpā, bet uzzinātu daudz ko jaunu par konkrēto sporta veidu un to, kā stiprināt savu ķermeni vai izvairītos no traumām.

Mammas Lailas iedvesmota, Kristiāna ārpus nodarbībām skolā, apmeklē mākslas skolu un foto studiju, bet tēta mudināta arī pati nodarbojas ar sportu.

Brīvajā laikā ģimene mīl ceļot  - dodoties gan izbraucienos pa Latviju, gan garākos ceļojumus ārpus mūsu valsts robežām. Ja vien iespējams, arī uz sacensībām tētim Mārim līdzi dodas visa saime, atbalstot viens otru un turot īkšķus par jaunām uzvarām.

 Sagatavoja klases audzinātāja Laila Meirupska

 

PUTRAS SVĒTKI 2017

 Oktobris daudzās Latvijas skolās ir Putras mēnesis. Arī Kuldīgas 2.vidusskolā 1.-4.klašu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs - 3.a klase gatavoja gardas un veselīgas putras, 2.a klase izveidoja savu putras recepšu grāmatu. 20.oktobrī visi kopā tikās Putras svētkos. Katra klase uzstājās ar savu prezentāciju, iepazina senlatviešu ticējumus par putru, deklamēja skaitāmpantus. 4.a klase bija sagatavojusi teatralizētu iestudējumu par putras vārīšanu.


 

8. UN 9. KLASE DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ UZ RĪGU

Ekskursijas laikā abas klases viesojās Kvesti&Escape Room un batutu parkā JumpSpace, piedalījās izglītojošā ekskursijā P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Dienas aktivitātes skolēni kopā ar audzinātājām Ingu Liepiņu un Ivonnu Zīverti beidza sportiskā līdzjutēju gaisotnē "Arēnā Rīga", kur Rīgas "Dinamo" hokejistiem izdevās izcīnīt pirmo uzvaru savā laukumā 2017./2018. gada Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionātā, ar 3:2 pagarinājumā pārspējot Rietumu konferences šobrīd astoto spēcīgāko komandu Čerepovecas "Severstaļ".

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ MUZEJU

12.oktobrī 1.a klase ar audzinātāju Lieni Kaltnieci un 1.b klase ar audzinātāju Aigu Amoliņu un skolotāju Intu Matisoni bija devušies uz Kuldīgas novada muzeju, lai iepazītos ar turīga kuldīdznieka dzīvokli 20.gadsimta sākumā - ēdamistabu, dāmas buduāru, dzīvojamo istabu, virtuvi, arī kunga kabinetu, kurā apskatāma daļa no kolekcionāra Jāņa Mētras apjomīgās spēļu kāršu kolekcijas.

INDRIĶIM ZEBERIŅAM 135

Šogad Latvijā atzīmē mākslinieka I.Zeberiņa 135.dzimšanas dienu.  13.oktobrī 9.a, 11. un 12.klase apmeklēja Kuldīgas Novada muzeju. Muzeja pētnieciskās nodaļas vadītāja Jolanta Mediņa pastāstīja interesantus faktus par I.Zeberiņa dzīves gājumu. Skolēni iepazinās ar izstādi „ Snēpelnieka sapņojums” , aizpildīja darba lapas.
Nedēļas garumā tika papildinātas zināšanas par novadnieku skolas bibliotēkā un meklējot materiālus internetā. 20.oktobrī notika klašu audzinātāju A.Svilpes, I.Zīvertes, L. Meirupskas gatavots pasākums, kurā skolēniem bija jāizveido I.Zeberiņa Facebook profils, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, jāsaliek puzle, veidota no mākslinieka ilustrācijām.
Arī mēs varam lepoties ar skolai dāvinātiem mākslinieka zīmējumiem, kuros attēlota viņa bērnība un skolas gaitas.
Skolēni piekrita kāda mākslas kritiķa atziņai, ka I. Zeberiņa devums „par sudrabu nenopērkams, par zeltu nepārdodams”.

 

VAI ESI GUDRĀKS PAR LAPSĒNU GUNI?

18.oktobrī trīs Kuldīgas 2.vidusskolas piektklasnieku komandas piedalījās VUGD Kuldīgas brigādes un novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajā konkursā ''Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?'' Kunkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ugunsdrošības jautājumiem un rīcību bīstamās situācijās, kā arī izglītot skolēnus par ugunsdzēsēja glābēja profesiju. Katrai komandai bija mājas darbs - izstrādāt un iesniegt komandas radītu radošu vizuāla formāta darbu par drošību ziemā. Konkurss norisinājās Kuldīgas ugunsdzēsības depo un tā laikā skolēni darbojās 12 kontrolpunktos, kas bija saistīti ar jautājumiem par ugunsdrošību. Visas trīs komandas saņēma atzinību par piedalīšanos. APSVEICAM komandu ''Guntiņas'' (E.E.Dzene, S.Mēness, S.Šefanova), komandu ''Gunīši'' (A.Kuršinska, M.Kāls, M.Alute) un komandu ''Sprakšķi'' (R.Kiršteins, A.Stars, M.Lukaševics), kā arī klases audzinātājas Inesi Pūlmani un Baibu Mateviču!

FOTO

 FILMU VAKARS

Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu līdzpārvalde šogad aktīvi uzsākusi jaunu darba cēlienu. Ir daudz jauna - maijā ievēlēts jauns prezidents Artūrs Cīrulis, jauna līdzpārvaldes darba koordinatore Baiba Mateviča, līdzpārvaldei pievienojušies vairāki jauni dalībnieki un kopā tiek kalti lieli plāni skolas darba pilnveidei. Lai tuvāk iepazītos un savstarpēji sadraudzētos, tika rīkots filmu skatīšanās vakars ar picas baudīšanu.

KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ

UNESCO projekta KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.a klases skolēni un klases audzinātāja Inese Pūlmane sadarbībā ar skolas bibliotekāri Ilvu Hartmani realizēja pasākumu „Maizes stāsts”. Skolēni noskatījās videofilmu „Maizes stāsts”, darba lapās atbildēja uz jautājumiem par maizes gatavošanu. Degustēja Kuldīgas maizes ceptuves maizi, novērtēja viņuprāt garšīgāko maizi. Par garšīgāko skolēni atzina Kuldīga baltmaizi, pieaugušie – ''Garšīgo saldskābmaizi'' ar sēklām, kas Riga Food 2017 ieguva Zelta medaļu. Noslēgumā skolēni skatījās sižetu par Kuldīgas maizes ceptuvi un darbību tajā. Skolēni atzina, ka maizes cepšana nemaz nav tik viegls process.

 

ĪPAŠA STUNDA PAR LATVIJU

Šodien 1.b klase kopā ar skolotājām Aigu Amoliņu un Intu Matisoni viesojās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, lai mācītos par Latviju. Skolēni nodarbībā ne tikai klausījās, bet arī aktīvi līdzdarbojās.

5.a un 5.b VIESOS PIE KULDĪGAS UGUNSDZĒSĒJIEM

6.oktobrī skolas 5.klašu skolēni kopā ar audzinātājām Inesi Pūlmani un Baibu Mateviču devās uz Kuldīgas VUGD, lai labāk sagatavotos 5.klašu konkursam ''Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?'', kas karjeras izglītības projekta ietvaros Kuldīgas novadā norisināsies 18.oktobrī. Skolēni, viesojoties ugunsdzēsības depo, uzzināja daudz jauna par ugunsdrošību, , ugundrošības pasākumiem ziemā, uz ceļa un sadzīvē, kā arī klātienē iepazinās ar ugunsdzēsēju ekipējumu, glābšanas tehniku un profesionālo ikdienu.


 

''SAULESZAĶĒNI'' MĀCĀS BIBLIOTĒKĀ 

Pirmsskolas grupa ''Sauleszaķēni'' apmeklēja Kuldīgas alveno bibliotēku. Bērni interesantā veidā tika iepazīstināti ar Latvijas simtgades svinībām un rakstnieka Raiņa skaistajiem dzejoļiem. Noslēgumā bērni paši pagatavoja savu lellīti Lollīti.


 

ZINĀTNIEKU NAKTS PIEDZĪVOJUMI

Piektdien, 29. septembrī, 11 Latvijas pilsētās notika Zinātnieku nakts pasākumi. Šī gada tēma ir inovācijas. Savas durvis apmeklētājiem vēra augstskolas, zinātniskie institūti, muzeji un citas iestādes, kopumā piedāvājot apmeklēt vairāk nekā 50 norises vietas. Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un skolotāji šogad devās uz Rīgu un viesojās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē un LU Botāniskā dārza labirintos, kā arī iepazinās ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR".


 

MIĶEĻDIENAS RAŽAS IZSTĀDE

Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Šogad Kuldīgas 2.vidusskolā Miķeļdienas ražas izstādē varējām aplūkot gan neparasti izaugušus ''trīsžuburu burkānus'', gan zaķus, ežus un citus meža zvērus. Vispopulārākie izrādījās ķirbji un kabači, no tiem tapis pat populārās animācijas filmas ''Minjoni'' varonis.


 

SKOLOTĀJU DIENA 2017

29.septembrī mūsu skolā tika aizvadīta Skolotāju diena. Šī bija diena, kad skolotāji beidzot varēja atpūsties, jo stundas vadīja skolēni. Laikā, kad skolēni vadīja stundas, skolotāji pulcējās sporta zālē uz sporta stundu, pēc tam uz patiesības stundu kompetenču izglītības ietvarā. Skolēnu līdzpārvalde visa pasākuma garumā rūpējās par to, lai skolotājiem būtu jautri un laiks tiktu pavadīts priecīgā gaisotnē. Katrs skolotājs saņēma apliecību ar vārdiem ''Skolotāj, Tu esi labākais no labākajiem mūsu skolā - mūsu mājās! Paldies skolēniem par šo svētku dienu!

 

 

ATKALSATIKŠANĀS SKOLĀ

 29.septembrī Kuldīgas 2.vidusskolā Skolotāju dienai veltītā svinīgā pasākumā satikās skolas bijušie un esošie skolotāji. Skolotājus ar dziesmām un dzejas rindām sveica skolēni, apsveikuma vārdus teica skolas bijušā direktore Astra Gūtmane un esošā Guntra Buivida.


 

 

''SAULESZAĶĒNI'' dodas uz muzeju

Kuldīgas 2. vidusskolas pirmsskolas grupa "Sauleszaķēni" apmeklēja Kuldīgas muzeju, kur piedalījās nodarbībā "Piedzīvojumi pagātnē". Bērniem bija iespēja apskatīt un iztēloties, kā cilvēki dzīvoja senatnē, kad nebija datoru, datorspēļu un televizoru. Spēlēja spēles, kādas cilvēki spēlēja kādreiz un piedalījās rotaļās. Bija ļoti interesanta un radoša nodarbība. Paldies muzeja darbiniekiem!


 

3.a klase viesojas strausu audzētavā

 Snēpeles pagasta strausu audzētava „Nornieki” ir lielākā Latvijas strausu audzētava. 3.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Anitu Milsteri un bērnu vecākiem tur uzzināja ne tikai, kā dzīvo eksotiskie putni strausi, bet arī noskaidroja daudz jauna par kazkopību, kā arī baudīja pašu gatavotas pusdienas. Paldies viesmīlīgajiem saimniekiem!

 

DZEJAS DIENAS 2017

 Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesi, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un gan Kuldīgā, gan visā Latvijā notiek Dzejas dienas. Šogad Dzejas dienu ietvaros viesojāmies Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra teātra studijas izrādēs Ā.Elksnes “Zilie spārni” un P.Pētersona ''Zvaigznes. Acis. Zvaigznes'' (režisore Gunta Krauze, kustību konsultante Baiba Rozevska). Romantiskā dzejas valoda, jaunības jūsma, kolorīta aktierspēle, saskaņotas kustība un laba mūzika uzbūra brīnišķīgu mīlas stāstu, kur prieks un gaviles mijas ar skumjām un liek aizdomāties par patiesām dzīves vērtībām - mīlestību, uzticību, savstarpēju saskaņu.

 

 

ĪPAŠAS NODARBĪBAS 1.-2.KLAŠU SKOLĒNIEM

 Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru Kuldīgas 2.vidusskolā tika organizētas izglītojošas nodarbības 1.-2.klašu skolēniem par personīgo higiēnu un traumatisma profilaksi. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem apgūt veselīga dzīvesveida principus, veidojot izpratni bērniem interesantā un saistošā veidā - skatoties videofilmiņas ''Par Janča punci un tīrām rokām'', ''Jampadracis'', ''Lielais noslēpums'', veicot eksperimentus, praktiskus uzdevumus, rotaļājoties un sarunājoties.

 

 

SPORTA - TĒVA DIENA 2017

Šogad skolā sākam jaunu tradīciju - tēta dienas atzīmēšanu ar sportiski atraktīvām aktivitātēm, jo sportiskā miesā mājo vesels gars! Azartisko skolēnu un pedagogu rindas kuplināja iespaidīgs kustēties mīlošu, aktīvu, līksmu mūsu skolēnu tētu pulks, ''tas ir mans tētis'', ar lepnumu teica vismazākie, lielākie mērojās spēkiem ar saviem tētiem fotbola mačā. Īpašā vienotā klasiski melnbaltā formā bija tērpta pedagogu komanda. Kopīgas sporta aktivitātes sagādāja prieku gan bērniem un skolotājiem, gan tētiem un, protams, arī māmiņām un mazākajiem bērniem tribīnēs, kas ar skaļiem ovāciju saucieniem atbalstīja savējos futbola turnīrā, kartupeļu maisu lēcienos, balonbolā, šautriņu mešanā un citās lustīgās, kustīgās atrakcijās. 

MĪĻIE TĒTI, JŪS ESAT VISLABĀKIE!

 

 ZINĪBU DIENA 2017

 ''Beidzot ilgi gaidītais 1.septembris ir klāt'', saka Kuldīgas 2.vidusskolas mazie pirmklasnieki. Saglabājot vairāk kā gadsimtu senās skolas tradīcijas, pirmās klases audzēkņus zālē ieved topošie absolventi, divpadsmito un devīto klašu skolēni, skanot skolas zvana skaņām, kas skolēnus uz stundām aicināja simts gadus senā vēsturē. Šogad Kuldīgas 2.vidusskola sagaida savu 140. dzimšanas dienu. Kā svētku uzrunā norādīja Kuldīgas novada Domes Izglītības nodaļas vadītāja S.Dubure, šajā mācību gadā skola ''atver jaunu lappusi'' skolas vēsturē, jo darbu direktores amatā sāk G.Buivida. Direktore G.Buivida ir ''savējā'' - šīs skolas absolvente, vēl nesen te bijusi skolotājas un direktores vietnieces amatā. Kā uzsvēra direktore, vasaras mēnešos skolā noritēja apjomīgi remontdarbi, ir renovēts skolas 1.stāvs, veikti citi darbi. Skolēniem būs iespēja mācīties mūsdienīgā un drošā vidē. Direktore G.Buivida cer, ka izdosies izveidot veiksmīgu skolas un ģimenes sadarbību - ''skola - mūsu mājas''. Lai veiksmīgs un ražīgs mums visiem jaunais mācību gads!

 

 2012.-2016.gads

Publiskās runas konkurss

Projektu dienas 2016

KARJERAS PASĀKUMS "VERU DURVIS UZ AUGSTSKOLU 2016" 

 Barikāžu piemiņas stāsti...

Jaunais šķirošanas punkts ir atklāts

Ziemassvētku eglīte sākumskolai fotomirkļos


Ziemassvētku koncerta fotomirkļi

Alvila Altmaņa Ziemassvētku koncerts 

Pirmā Advente

Valsts svētkiem veltītais pasākums

Dainu maratons

Lāčplēsis 2015

Mārtiņdiena 2015

Rīcības diena

Putras nedēļa

Fukši 2015 

Skolotāju diena

Miķeļdienas tirgus

Dzejas dienas

Eiropas valodu dienas  

Ziedu izstāde

Sporta un orientēšanās diena

Zinību diena

 

2. vidusskolas absolventi iegūst stipendijas

Gada diena 2015 

"Aizmigusī princesīte" viesojas Usmas baznīcā. 

Pēdējais zvans 

"Kā sirsniņa azotē..." 

Zemes dienu sagaidot...

Kuldīgas 2. vidusskola Meža dienās 

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

Nodarbību cikls „Izproti valsti, kurā Tu dzīvo”. 

Teātra svētki Bērnu un jauniešu centrā 

Viduskurzemes un ziemeļkurzemes novadu folkloras kopu saiets

Piejūras pilsētu literārā akadēmija Kuldīgā 

Folkloristu gatavošanās skolēnu dziesmu un deju svētkiem

Gatavošanās skolu dziesmu un deju svētkiem. 

Ēnu dienas 2015 

ES prezidentūras diena skolā 

Skolēni eksperimentē 2015 

„Veru durvis uz augstskolu 2015”

Skatuves runas konkurss

Koncerts „Ziemassvētku ceļojums”

Ziemassvētku ballītes 

Tērpjam visu greznā rotā....

Londona pašu spēkiem...

Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

Lāčplēša diena

Starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”

Rīcības dienas

Skolotāju sporta un veselības diena 2014

Izstāde - karjeras pēda

Skolēnu reģionālais forums „Draudzīga skola”

Fukši

Dzejas brauciens

Karjeras nedēļa 2014

Miķeļdienas tirdziņš 2014

"Gudrā putra" jeb #putrings

Skolotāju diena

"Iestādi koku mieram..."

"Zem papīra lidmašīnām..."

Izstāde „Sasmēlies es esmu saules...”

Sporta diena

Radošās darbnīcas "Sveiks un vesels!"

Zinību diena

Jauno skolotāju uzņemšana skolas kolektīvā

 

 

Orientēšanās Kuldīgā!

 

Folkloras kopa „Pīne” –Viesītē!

 

Literārās meistardarbnīcas 

 

Turpinām piedalīties kustības „Draudzīga skola” aktivitātēs

 

9.maijs - Eiropas diena

 

Sabiedrības stunda "Mēs savam novadam"

 

Aso prātu cīņa 2014 - Kuldīgas pilsētā

 

Lielā pavasara talka

 

Projektu dienas Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Grāmatas prezentācija

(3.aprīlis)

 

 Konkurss "Labo darbu krātuve"

 

Viduskursas folkloras kopu sarīkojums „Ai,naudiņa,ai naudiņa”

 

Delna dodas uz Kuldīgas skolām ar stundu par godīgumu

 

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”. 

 

Koncerts – konkurss „No sirds uz sirdi”

 

Publiskās runas konkurss novadā

 

7-11.klašu skolēnu gatavoto kalendāru izstāde

 

V.Plūdoņa dzejoļu konkurss 

 

12.klases albūmu vakars

 

Jaunatne ar misiju viesojas Kuldīgas 2.vidusskolā ar lekciju par cilvēku tirdzniecību

 

Valentīndienas ballīte "Raibie talanti"

 

Atbalstām Latvijas sportistus ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos

 

Tikšanās ar skolas absolventu Rūdolfu Valkovski

 

Ēnu diena 2014

 

Skolēni raksta mīlas dzeju

 (14.februārī)

 

- Administrācija - Rakstu pārvalde: rediģēt rakstu

Nev lietotāju vietnē1 lietotājs administrācijāNav ziņu Atvērt vietniAtslēgties
 
Ziņa
  • Raksts ir veiksmīgi saglabāts
Rediģēt rakstu
  • Piekļuves tiesības
 
 

2017./2018.mācību gads

 

MĀKSLAS PĒCPUSDIENA Kuldīgas2.vidusskolā

 Mākslas pēcpusdiena Kuldīgas 2.vidusskolā 5.a., 5.b. un 6. kl. 6.decembrī plkst.14.30.

Bērniem jebkurā vecumā patīk zīmēt un viņiem būtu jāsniedz milzum daudz šādu iespēju, pat ja dažkārt tas prasa lielu piepūli. Nodarbības attīsta gaumes izjūtu, pacietību, neatlaidību, mīlestību pret darbu, uzmanību, vērtības, fantāziju un izdomu. Tās ir prasmes un īpašības, kuras nākotnē būs noderīgas jebkurā profesijā.

 Bērns spēs atklāt savu potenciālu, attīstīt smalko motoriku, iepazīt mākslu un radīt savus šedevrus.

 

Skolotāja SINTIJA KRASTIŅA


 
KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PLENĀRSĒDE
 
Š.g. 30.novembrī skolā tika organizēta pirmā skolēnu plenārsēde, kur skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli par diviem skolas dzīvē šobrīd aktuāliem problēmjautājumiem - skolas sporta stadionu, kura teritoriju daļēji aizņem autostāvvieta, kas apgrūtina sporta nodarbību norisi. Otrs aktuāls jautājums - ēdināšana. Līdz šim skolai bija sava virtuve, kas prasību neatbilstības dēļ šobrīd ir slēgta, ēdienu skolēniem piegādā ēdināšanas uzņēmums. Skolēni strādāja grupās, izteica gan pozitīvo, gan negatīvo, kā arī dalījās ar radošām idejām, kā sasāpējušos jautājumus labāk risināt. Nākamā plenārsēde tiek plānota janvārī.

 

4.a un 4.b KLASE DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ

23. novembrī 4.a un 4.b klase devās ilgi gaidītajā ekskursijā uz Liepāju. Pabijām pie rudenīgās jūras, apmeklējām Liepājas ZINOO centru un noskatījāmies aizraujošo teātra izrādi "Dželsomino Melu zemē" Liepājas teātrī.

 

 

PATEICĪBAS DIENA THANKSGIVING DAY 2017

 Pateicības diena ir valsts svētki ASV un Kanādā. ASV pateicības diena tiek svinēta novembra ceturtajā ceturtdienā (šogad 23.nov.), bet Kanādā tos atzīmē oktobra otrajā pirmdienā. Šajā dienā ir pieņemts ieturēt īpaši gatavotas pusdienas ģimenes lokā un izteikt pateicību viens otram. Šogad aizsākām jaunu tradīciju Kuldīgas 2.vidusskolā PATEICĪBAS DIENAS atzīmēšanu, lai sirsnīgi pateiktu paldies par to, kas mums ir. Kā vēsta kāds no Pateicības dienas vēlējumiem, ja nespēsi priecāties un teikt paldies par to, kas tev ir, visdrīzāk prieku un pateicību tev nenesīs arī nākotnē iegūtais. Piektdien, 24.novembrī vidusskolēni gatavoja Pateicības dienas uzkodas un aktivitātes klases stundas laikā 1.-9.klašu skolēniem. Vidusskolēnu uzdevums bija pastāstīt skolas biedriem, kas ir Pateicības diena, kad un kāpēc to atzīmē, kādas ir šo svētku tradīcijas ASV. Kā atzina pamatskolēni, stundas bija interesantas gan neierastās stundas tēmas dēļ, gan arī tādēļ, ka tās vadīja skolēni.

VIDEO PALDIES

 LR PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI VELTĪTS SVĒTBRĪDIS KULDĪGAS SV. ANNAS BAZNĪCĀ

 Ar svētbrīdī Kuldīgas Sv. Annas baznīcā 17.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā izskanēja patriotu nedēļa. Svētbrīdi vadīja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics: ''Latvijas simtgadu jubilejas gaidās mēs rosāmies un plānojam grandiozas svinības, taču šis ir arī laiks, lai izvirzītu pašiem sev jaunus mērķus un vienotos, kādas vērtības mēs paņemsim līdzi savas valsts nākamajā simtgadē. Tikai mūsu vēlme būt par daļu no šīs zemes un tautas, gribēšana darboties visiem kopā ļaus Latvijai pastāvēt un attīstīties kā jēgpilnai valstij arī nākamos simt gadus''. Skolas direktore Guntra Buivida svinīgajā uzrunā klātesošajiem atgādināja: '' Lai gan dabā novembris ir gada tumšākais un drūmākais mēnesis, Latvijas valstij un tās cilvēkiem tas ir gaišas atceres un priecīgu svētku laiks, kad tiek svinēta valsts dzimšanas diena un pasniegtas dāvanas''. Patriotu nedēļu skolā tradicionāli aizsāk Lāčplēša dienai veltītie piemiņas pasākumi, atceres brīdis Annas kapos un titula LĀCPLĒSIS 2017 gadskārtējā izcīņa 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. un 9.-12.klašu grupās. Jau trešo gadu zobenu nosargāja un Lāčplēša titulu izcīnīja 12.klases skolēns RAITS OTO IMMERS! Pateicību, skolas stiprākā puiša rokasspiedienu un sporta skolotāja Arvja Sprudes vēlējumu: ''Pie sasniegtā neapstāties un tiekties pēc jaunām uzvarām'', saņēma visi Lāčplēša 2017 izcīņas dalībnieki. Uz tikšanos ''Gasmas ceļā''! Iedegsim svecītes, lai līksmi un svinīgi atzīmējam savas valsts dibināšanu!

 

SVEICIENS SVĒTKOS!

1.b klase un 5-6g. bērnu grupiņa SAULESZAĶĒNI valsts svētkiem par godu ir pagatavojuši gardu kūku.

SVEICIENS MŪSU LATVIJAI SVĒTKOS!

 

 

Nodarbība Kuldīgas novada muzejā - «LATVIJAS SIMBOLI» 

 

Novembris, kā jau ierasts, tiek aizvadīts valsts svētku noskaņās. Arī Kuldīgas 2.vidusskolā visas nedēļas garumā notika Patriotu nedēļai veltīti pasākumi - nodarbības Kuldīgas novada muzejā - «LATVIJAS SIMBOLI».

 

 

 

 

 

PATRIOTU NEDĒĻAS FOTO

 

Swedbank praktiskās mācībstundas "Dzīvei gatavs" mūsu skolā!

 

 

5.decembrī plkst.10.00 praktisku angļu valodas mācībstundu "Dzīvei gatavs" Kuldīgas 2.vidusskolas 11.klases skolēniem vadīs Swedbank pārstāvji.

 Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājumiem un diskutēs par dažādām prasmēm, kas jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi darbotos profesijās, kas šobrīd vēl nemaz neeksistē. Tiks pārrunātas tādas prasmes kā IT kompetence, sadarbība, emocionālā inteliģence, adaptēšanās spēja un citas.Stundā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze.

 ANGĻU VALODAS STUNDAS PLĀNOJUMS

 

8.decembrī plkst.8.30-10.00 praktisku matemātikas mācībstundu "Dzīvei gatavs" Kuldīgas 2.vidusskolas 11.klases skolēniem vadīs Swedbank pārstāvji. Datorklasē 2-14.

 

 Stundas laikā skolēni iejutīsies bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniecību biržās. Izmantojot datus par reālu uzņēmumu vērtspapīriem un lietojot matemātikas zināšanas par statistikas elementiem, skolēni veiks aprēķinus, lai izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem.

MATEMĀTIKAS STUNDAS PLĀNOJUMS

12.janvārī Swedbank pārstāvji 11.klases skolēniem un klases audzinātājai LAILAI MEIRUPSKAI vadīs klases stundu.

Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.

KLASES STUNDAS PLĀNOJUMS

 
Mārtiņdienas gadatirgus - lustīg-gruntīga andelmane!
 
Mārtiņdiena ir viena no latviešu tautas tradīcijām un godiem, ko atzīmējam arī mēs savā skolā.
 
10.novembrī tirgoties, andelēties, kaulēties, lustēties un mutēties aicināti bija visi skolas skolēni, pedagogi, vecāki un citi interesenti, līdzi ņemot iepirkum som, riktīg lāb garastāvokl un pilnu ķešu ar naudiņ! Tirgū netrūka ne pašgatavotu našķu, ne pašaudzētu lauku labumu, ne jautras mūzikas, bija pat krāšņs gailis, pērļu vistiņa un baložu pāris!

 

 

 LĀČPLĒSIS 2017

 10. novembrī norisinājās Lāčplēša dienai veltīts pasākums LĀCPLĒSIS 2017, ko vadīja sporta skolotājs ARVIS SPRUDE un spēkavīrs MĀRIS ROZENTĀLS, kuldīdznieks, svarcēlājs un Eiropas čempiona titula ieguvējs svara grupā līdz 105 kg.

Ievērojot mūsu skolas tradīciju, skolēni pierādīja sevi dažādās spēka aktivitātēs un cīnījās par skolas Lāčplēša titulu, tādēļ no katras klases tika aicināti trīs stiprākie klases pārstāvji, kas bija gatavi mēroties spēkiem klašu grupās: 1., 2.klašu grupa; 3.,4.kl., 5.,6..kl., 7.,8.kl. grupa un 9.- 12.klašu grupa. Lāčplēca 2017 titula ieguvēji tiks paziņoti valsts svētku svinīgajā pasākumā 17.novembrī.


 

LLAC nodarbība 8.b klasei

 

 8.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās pārstāvji no Latvijas Lauku Atbalsta centra. LLAC vadīja izglītojošu nodarbību 8.b klases skolēniem un audzinātājai ILZEI KUDIŅAI par biznesa iespējām Latvijas lauku reģionos.

 

ROZENTĀLU ĢIMENE - Labklājības ministrijas kampaņas vēstneši

Lai veicinātu kvalitatīvāku brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem, Kuldīgas 2. vidusskola par Labklājības ministrijas kampaņas vēstnešiem izvirza 11. klases skolnieces Kristiānas Rozentāles ģimeni. Sportisks un aktīvs dzīvesveids ir šīs ģimenes ikdiena, turklāt vecāku piemērs radījis iedvesmojošas sniega bumbas efektu, ap sevi pulcinot un būt aktīviem mudinot ne tikai Kristiānu un viņas māsu, bet arī meiteņu draugus, klases biedrus un citus Kuldīgas iedzīvotājus.

Tētis Māris, kurš ir arī titulēts spēkavīrs gan Latvijā, gan pasaulē, vienmēr aktīvi piedalās ne tikai Kuldīgas 2. vidusskolas, bet arī Kuldīgas novada pašvaldības rīkotajos pasākumos – ja jāiet pārgājienā vai jāpiedalās skolas rīkotajā vecāku dienā, Rozentālu ģimene vienmēr ir gatavi piedalīties. Tāpat viņi paši rīko dažādus sporta pasākumus,  - Lāčplēsis - iesaistot novada jauniešus un mudinot tā vietā, lai pavadītu laiku pie televizora vai datora, sportot un būt aktīviem. Turklāt katrs Rozentālu rīkotais pasākums ir savu pievienoto vērtību – izglītojošu ievirzi – lai jaunieši ne tikai sacenstos savā starpā, bet uzzinātu daudz ko jaunu par konkrēto sporta veidu un to, kā stiprināt savu ķermeni vai izvairītos no traumām.

Mammas Lailas iedvesmota, Kristiāna ārpus nodarbībām skolā, apmeklē mākslas skolu un foto studiju, bet tēta mudināta arī pati nodarbojas ar sportu.

Brīvajā laikā ģimene mīl ceļot  - dodoties gan izbraucienos pa Latviju, gan garākos ceļojumus ārpus mūsu valsts robežām. Ja vien iespējams, arī uz sacensībām tētim Mārim līdzi dodas visa saime, atbalstot viens otru un turot īkšķus par jaunām uzvarām.

 Sagatavoja klases audzinātāja Laila Meirupska

 

PUTRAS SVĒTKI 2017

 Oktobris daudzās Latvijas skolās ir Putras mēnesis. Arī Kuldīgas 2.vidusskolā 1.-4.klašu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs - 3.a klase gatavoja gardas un veselīgas putras, 2.a klase izveidoja savu putras recepšu grāmatu. 20.oktobrī visi kopā tikās Putras svētkos. Katra klase uzstājās ar savu prezentāciju, iepazina senlatviešu ticējumus par putru, deklamēja skaitāmpantus. 4.a klase bija sagatavojusi teatralizētu iestudējumu par putras vārīšanu.


 

8. UN 9. KLASE DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ UZ RĪGU

Ekskursijas laikā abas klases viesojās Kvesti&Escape Room un batutu parkā JumpSpace, piedalījās izglītojošā ekskursijā P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Dienas aktivitātes skolēni kopā ar audzinātājām Ingu Liepiņu un Ivonnu Zīverti beidza sportiskā līdzjutēju gaisotnē "Arēnā Rīga", kur Rīgas "Dinamo" hokejistiem izdevās izcīnīt pirmo uzvaru savā laukumā 2017./2018. gada Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionātā, ar 3:2 pagarinājumā pārspējot Rietumu konferences šobrīd astoto spēcīgāko komandu Čerepovecas "Severstaļ".

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ MUZEJU

12.oktobrī 1.a klase ar audzinātāju Lieni Kaltnieci un 1.b klase ar audzinātāju Aigu Amoliņu un skolotāju Intu Matisoni bija devušies uz Kuldīgas novada muzeju, lai iepazītos ar turīga kuldīdznieka dzīvokli 20.gadsimta sākumā - ēdamistabu, dāmas buduāru, dzīvojamo istabu, virtuvi, arī kunga kabinetu, kurā apskatāma daļa no kolekcionāra Jāņa Mētras apjomīgās spēļu kāršu kolekcijas.

INDRIĶIM ZEBERIŅAM 135

Šogad Latvijā atzīmē mākslinieka I.Zeberiņa 135.dzimšanas dienu.  13.oktobrī 9.a, 11. un 12.klase apmeklēja Kuldīgas Novada muzeju. Muzeja pētnieciskās nodaļas vadītāja Jolanta Mediņa pastāstīja interesantus faktus par I.Zeberiņa dzīves gājumu. Skolēni iepazinās ar izstādi „ Snēpelnieka sapņojums” , aizpildīja darba lapas.
Nedēļas garumā tika papildinātas zināšanas par novadnieku skolas bibliotēkā un meklējot materiālus internetā. 20.oktobrī notika klašu audzinātāju A.Svilpes, I.Zīvertes, L. Meirupskas gatavots pasākums, kurā skolēniem bija jāizveido I.Zeberiņa Facebook profils, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, jāsaliek puzle, veidota no mākslinieka ilustrācijām.
Arī mēs varam lepoties ar skolai dāvinātiem mākslinieka zīmējumiem, kuros attēlota viņa bērnība un skolas gaitas.
Skolēni piekrita kāda mākslas kritiķa atziņai, ka I. Zeberiņa devums „par sudrabu nenopērkams, par zeltu nepārdodams”.

 

VAI ESI GUDRĀKS PAR LAPSĒNU GUNI?

18.oktobrī trīs Kuldīgas 2.vidusskolas piektklasnieku komandas piedalījās VUGD Kuldīgas brigādes un novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajā konkursā ''Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?'' Kunkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ugunsdrošības jautājumiem un rīcību bīstamās situācijās, kā arī izglītot skolēnus par ugunsdzēsēja glābēja profesiju. Katrai komandai bija mājas darbs - izstrādāt un iesniegt komandas radītu radošu vizuāla formāta darbu par drošību ziemā. Konkurss norisinājās Kuldīgas ugunsdzēsības depo un tā laikā skolēni darbojās 12 kontrolpunktos, kas bija saistīti ar jautājumiem par ugunsdrošību. Visas trīs komandas saņēma atzinību par piedalīšanos. APSVEICAM komandu ''Guntiņas'' (E.E.Dzene, S.Mēness, S.Šefanova), komandu ''Gunīši'' (A.Kuršinska, M.Kāls, M.Alute) un komandu ''Sprakšķi'' (R.Kiršteins, A.Stars, M.Lukaševics), kā arī klases audzinātājas Inesi Pūlmani un Baibu Mateviču!

FOTO

 FILMU VAKARS

Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu līdzpārvalde šogad aktīvi uzsākusi jaunu darba cēlienu. Ir daudz jauna - maijā ievēlēts jauns prezidents Artūrs Cīrulis, jauna līdzpārvaldes darba koordinatore Baiba Mateviča, līdzpārvaldei pievienojušies vairāki jauni dalībnieki un kopā tiek kalti lieli plāni skolas darba pilnveidei. Lai tuvāk iepazītos un savstarpēji sadraudzētos, tika rīkots filmu skatīšanās vakars ar picas baudīšanu.

KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ

UNESCO projekta KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.a klases skolēni un klases audzinātāja Inese Pūlmane sadarbībā ar skolas bibliotekāri Ilvu Hartmani realizēja pasākumu „Maizes stāsts”. Skolēni noskatījās videofilmu „Maizes stāsts”, darba lapās atbildēja uz jautājumiem par maizes gatavošanu. Degustēja Kuldīgas maizes ceptuves maizi, novērtēja viņuprāt garšīgāko maizi. Par garšīgāko skolēni atzina Kuldīga baltmaizi, pieaugušie – ''Garšīgo saldskābmaizi'' ar sēklām, kas Riga Food 2017 ieguva Zelta medaļu. Noslēgumā skolēni skatījās sižetu par Kuldīgas maizes ceptuvi un darbību tajā. Skolēni atzina, ka maizes cepšana nemaz nav tik viegls process.

 

ĪPAŠA STUNDA PAR LATVIJU

Šodien 1.b klase kopā ar skolotājām Aigu Amoliņu un Intu Matisoni viesojās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, lai mācītos par Latviju. Skolēni nodarbībā ne tikai klausījās, bet arī aktīvi līdzdarbojās.

5.a un 5.b VIESOS PIE KULDĪGAS UGUNSDZĒSĒJIEM

6.oktobrī skolas 5.klašu skolēni kopā ar audzinātājām Inesi Pūlmani un Baibu Mateviču devās uz Kuldīgas VUGD, lai labāk sagatavotos 5.klašu konkursam ''Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?'', kas karjeras izglītības projekta ietvaros Kuldīgas novadā norisināsies 18.oktobrī. Skolēni, viesojoties ugunsdzēsības depo, uzzināja daudz jauna par ugunsdrošību, , ugundrošības pasākumiem ziemā, uz ceļa un sadzīvē, kā arī klātienē iepazinās ar ugunsdzēsēju ekipējumu, glābšanas tehniku un profesionālo ikdienu.


 

''SAULESZAĶĒNI'' MĀCĀS BIBLIOTĒKĀ 

Pirmsskolas grupa ''Sauleszaķēni'' apmeklēja Kuldīgas alveno bibliotēku. Bērni interesantā veidā tika iepazīstināti ar Latvijas simtgades svinībām un rakstnieka Raiņa skaistajiem dzejoļiem. Noslēgumā bērni paši pagatavoja savu lellīti Lollīti.


 

ZINĀTNIEKU NAKTS PIEDZĪVOJUMI

Piektdien, 29. septembrī, 11 Latvijas pilsētās notika Zinātnieku nakts pasākumi. Šī gada tēma ir inovācijas. Savas durvis apmeklētājiem vēra augstskolas, zinātniskie institūti, muzeji un citas iestādes, kopumā piedāvājot apmeklēt vairāk nekā 50 norises vietas. Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un skolotāji šogad devās uz Rīgu un viesojās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē un LU Botāniskā dārza labirintos, kā arī iepazinās ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR".


 

MIĶEĻDIENAS RAŽAS IZSTĀDE

Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Šogad Kuldīgas 2.vidusskolā Miķeļdienas ražas izstādē varējām aplūkot gan neparasti izaugušus ''trīsžuburu burkānus'', gan zaķus, ežus un citus meža zvērus. Vispopulārākie izrādījās ķirbji un kabači, no tiem tapis pat populārās animācijas filmas ''Minjoni'' varonis.


 

SKOLOTĀJU DIENA 2017

29.septembrī mūsu skolā tika aizvadīta Skolotāju diena. Šī bija diena, kad skolotāji beidzot varēja atpūsties, jo stundas vadīja skolēni. Laikā, kad skolēni vadīja stundas, skolotāji pulcējās sporta zālē uz sporta stundu, pēc tam uz patiesības stundu kompetenču izglītības ietvarā. Skolēnu līdzpārvalde visa pasākuma garumā rūpējās par to, lai skolotājiem būtu jautri un laiks tiktu pavadīts priecīgā gaisotnē. Katrs skolotājs saņēma apliecību ar vārdiem ''Skolotāj, Tu esi labākais no labākajiem mūsu skolā - mūsu mājās! Paldies skolēniem par šo svētku dienu!

 

 

ATKALSATIKŠANĀS SKOLĀ

 29.septembrī Kuldīgas 2.vidusskolā Skolotāju dienai veltītā svinīgā pasākumā satikās skolas bijušie un esošie skolotāji. Skolotājus ar dziesmām un dzejas rindām sveica skolēni, apsveikuma vārdus teica skolas bijušā direktore Astra Gūtmane un esošā Guntra Buivida.


 

 

''SAULESZAĶĒNI'' dodas uz muzeju

Kuldīgas 2. vidusskolas pirmsskolas grupa "Sauleszaķēni" apmeklēja Kuldīgas muzeju, kur piedalījās nodarbībā "Piedzīvojumi pagātnē". Bērniem bija iespēja apskatīt un iztēloties, kā cilvēki dzīvoja senatnē, kad nebija datoru, datorspēļu un televizoru. Spēlēja spēles, kādas cilvēki spēlēja kādreiz un piedalījās rotaļās. Bija ļoti interesanta un radoša nodarbība. Paldies muzeja darbiniekiem!


 

3.a klase viesojas strausu audzētavā

 Snēpeles pagasta strausu audzētava „Nornieki” ir lielākā Latvijas strausu audzētava. 3.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Anitu Milsteri un bērnu vecākiem tur uzzināja ne tikai, kā dzīvo eksotiskie putni strausi, bet arī noskaidroja daudz jauna par kazkopību, kā arī baudīja pašu gatavotas pusdienas. Paldies viesmīlīgajiem saimniekiem!

 

DZEJAS DIENAS 2017

 Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesi, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un gan Kuldīgā, gan visā Latvijā notiek Dzejas dienas. Šogad Dzejas dienu ietvaros viesojāmies Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra teātra studijas izrādēs Ā.Elksnes “Zilie spārni” un P.Pētersona ''Zvaigznes. Acis. Zvaigznes'' (režisore Gunta Krauze, kustību konsultante Baiba Rozevska). Romantiskā dzejas valoda, jaunības jūsma, kolorīta aktierspēle, saskaņotas kustība un laba mūzika uzbūra brīnišķīgu mīlas stāstu, kur prieks un gaviles mijas ar skumjām un liek aizdomāties par patiesām dzīves vērtībām - mīlestību, uzticību, savstarpēju saskaņu.

 

 

ĪPAŠAS NODARBĪBAS 1.-2.KLAŠU SKOLĒNIEM

 Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru Kuldīgas 2.vidusskolā tika organizētas izglītojošas nodarbības 1.-2.klašu skolēniem par personīgo higiēnu un traumatisma profilaksi. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem apgūt veselīga dzīvesveida principus, veidojot izpratni bērniem interesantā un saistošā veidā - skatoties videofilmiņas ''Par Janča punci un tīrām rokām'', ''Jampadracis'', ''Lielais noslēpums'', veicot eksperimentus, praktiskus uzdevumus, rotaļājoties un sarunājoties.

 

 

SPORTA - TĒVA DIENA 2017

Šogad skolā sākam jaunu tradīciju - tēta dienas atzīmēšanu ar sportiski atraktīvām aktivitātēm, jo sportiskā miesā mājo vesels gars! Azartisko skolēnu un pedagogu rindas kuplināja iespaidīgs kustēties mīlošu, aktīvu, līksmu mūsu skolēnu tētu pulks, ''tas ir mans tētis'', ar lepnumu teica vismazākie, lielākie mērojās spēkiem ar saviem tētiem fotbola mačā. Īpašā vienotā klasiski melnbaltā formā bija tērpta pedagogu komanda. Kopīgas sporta aktivitātes sagādāja prieku gan bērniem un skolotājiem, gan tētiem un, protams, arī māmiņām un mazākajiem bērniem tribīnēs, kas ar skaļiem ovāciju saucieniem atbalstīja savējos futbola turnīrā, kartupeļu maisu lēcienos, balonbolā, šautriņu mešanā un citās lustīgās, kustīgās atrakcijās. 

MĪĻIE TĒTI, JŪS ESAT VISLABĀKIE!

 

 ZINĪBU DIENA 2017

 ''Beidzot ilgi gaidītais 1.septembris ir klāt'', saka Kuldīgas 2.vidusskolas mazie pirmklasnieki. Saglabājot vairāk kā gadsimtu senās skolas tradīcijas, pirmās klases audzēkņus zālē ieved topošie absolventi, divpadsmito un devīto klašu skolēni, skanot skolas zvana skaņām, kas skolēnus uz stundām aicināja simts gadus senā vēsturē. Šogad Kuldīgas 2.vidusskola sagaida savu 140. dzimšanas dienu. Kā svētku uzrunā norādīja Kuldīgas novada Domes Izglītības nodaļas vadītāja S.Dubure, šajā mācību gadā skola ''atver jaunu lappusi'' skolas vēsturē, jo darbu direktores amatā sāk G.Buivida. Direktore G.Buivida ir ''savējā'' - šīs skolas absolvente, vēl nesen te bijusi skolotājas un direktores vietnieces amatā. Kā uzsvēra direktore, vasaras mēnešos skolā noritēja apjomīgi remontdarbi, ir renovēts skolas 1.stāvs, veikti citi darbi. Skolēniem būs iespēja mācīties mūsdienīgā un drošā vidē. Direktore G.Buivida cer, ka izdosies izveidot veiksmīgu skolas un ģimenes sadarbību - ''skola - mūsu mājas''. Lai veiksmīgs un ražīgs mums visiem jaunais mācību gads!

 

 2012.-2016.gads

Publiskās runas konkurss

Projektu dienas 2016

KARJERAS PASĀKUMS "VERU DURVIS UZ AUGSTSKOLU 2016" 

 Barikāžu piemiņas stāsti...

Jaunais šķirošanas punkts ir atklāts

Ziemassvētku eglīte sākumskolai fotomirkļos


Ziemassvētku koncerta fotomirkļi

Alvila Altmaņa Ziemassvētku koncerts 

Pirmā Advente

Valsts svētkiem veltītais pasākums

Dainu maratons

Lāčplēsis 2015

Mārtiņdiena 2015

Rīcības diena

Putras nedēļa

Fukši 2015 

Skolotāju diena

Miķeļdienas tirgus

Dzejas dienas

Eiropas valodu dienas  

Ziedu izstāde

Sporta un orientēšanās diena

Zinību diena

 

2. vidusskolas absolventi iegūst stipendijas

Gada diena 2015 

"Aizmigusī princesīte" viesojas Usmas baznīcā. 

Pēdējais zvans 

"Kā sirsniņa azotē..." 

Zemes dienu sagaidot...

Kuldīgas 2. vidusskola Meža dienās 

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

Nodarbību cikls „Izproti valsti, kurā Tu dzīvo”. 

Teātra svētki Bērnu un jauniešu centrā 

Viduskurzemes un ziemeļkurzemes novadu folkloras kopu saiets

Piejūras pilsētu literārā akadēmija Kuldīgā 

Folkloristu gatavošanās skolēnu dziesmu un deju svētkiem

Gatavošanās skolu dziesmu un deju svētkiem. 

Ēnu dienas 2015 

ES prezidentūras diena skolā 

Skolēni eksperimentē 2015 

„Veru durvis uz augstskolu 2015”

Skatuves runas konkurss

Koncerts „Ziemassvētku ceļojums”

Ziemassvētku ballītes 

Tērpjam visu greznā rotā....

Londona pašu spēkiem...

Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

Lāčplēša diena

Starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”

Rīcības dienas

Skolotāju sporta un veselības diena 2014

Izstāde - karjeras pēda

Skolēnu reģionālais forums „Draudzīga skola”

Fukši

Dzejas brauciens

Karjeras nedēļa 2014

Miķeļdienas tirdziņš 2014

"Gudrā putra" jeb #putrings

Skolotāju diena

"Iestādi koku mieram..."

"Zem papīra lidmašīnām..."

Izstāde „Sasmēlies es esmu saules...”

Sporta diena

Radošās darbnīcas "Sveiks un vesels!"

Zinību diena

Jauno skolotāju uzņemšana skolas kolektīvā

 

 

Orientēšanās Kuldīgā!

 

Folkloras kopa „Pīne” –Viesītē!

 

Literārās meistardarbnīcas 

 

Turpinām piedalīties kustības „Draudzīga skola” aktivitātēs

 

9.maijs - Eiropas diena

 

Sabiedrības stunda "Mēs savam novadam"

 

Aso prātu cīņa 2014 - Kuldīgas pilsētā

 

Lielā pavasara talka

 

Projektu dienas Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Grāmatas prezentācija

(3.aprīlis)

 

 Konkurss "Labo darbu krātuve"

 

Viduskursas folkloras kopu sarīkojums „Ai,naudiņa,ai naudiņa”

 

Delna dodas uz Kuldīgas skolām ar stundu par godīgumu

 

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”. 

 

Koncerts – konkurss „No sirds uz sirdi”

 

Publiskās runas konkurss novadā

 

7-11.klašu skolēnu gatavoto kalendāru izstāde

 

V.Plūdoņa dzejoļu konkurss 

 

12.klases albūmu vakars

 

Jaunatne ar misiju viesojas Kuldīgas 2.vidusskolā ar lekciju par cilvēku tirdzniecību

 

Valentīndienas ballīte "Raibie talanti"

 

Atbalstām Latvijas sportistus ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos

 

Tikšanās ar skolas absolventu Rūdolfu Valkovski

 

Ēnu diena 2014

 

Skolēni raksta mīlas dzeju

 (14.februārī)

 

Emociju tests

(7.februārī)

 

Burtiņu svētki

(7.februārī)

 

Publiskās runas konkurss skolā

(3.februārī) 

 

Stikla pūtēji skolā

(2.februārī)
 

Izrāde - "Kaķīša dzirnavas"

(31.janvārī)

 

Skolēni esperimentē

 

Ziemas spēles 1.-4.klasei

(24.janvārī)

 

Barikāžu atceres stunda 10.klasē 

 (21.janvāris)

 

20.janvāris - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena

 

Aktīvāko skolēnu apbalvošana

 

Skolēnu apmaiņas programma ‘’Ilmenau – Kuldīga’’

 (16. - 22.decembris)

 

5.-8.klašu Ziemassvētku pasākums

 (19.decembris)

 

2.klases Ziemassvētku ludziņa 

 (19-20.decembris)

 

"Ziemassvētku darbnīcas"

(17.decembris)

 

Izstāde "Lai dzīvo eglīte!"

(16.decembris)

 

Tikšanās ar brīvprātīgā darba veicējiem

 

Ziemassvētku uzvedums 

(11.decembris)

 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa 2013 

 

Tikšanās ar RĪGAS Ekonomikas un kultūras augstskolas studentiem

 

Stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa"

(22.novembris)

 

Valsts svinīgais pasākums veltīts Latvijas 95.gadadienai ''Tu esi Latvija!''

(15.novembris)

 

Erudīcijas konkurss "Latvijai - 95 un LTF - 25"

(12.novembris)

 

Tikšanās ar autori Rutu Skrebeli

Folkloras kopa ''Pīne'' viesojas pimsskolas izglītības iestādē ''Ābelīte'

(8.novembris)

 

Ekoskolu globālā rīcības diena Kuldīgas 2. vidusskolā 

Radošās darbnīcas ''Pasaules ekoskolu rīcības diena''

(7.novembris)

 

Ārsta Oļega Galaguzova vaļasprieks – dziedāšana

(4.novembris)

 

Tikšanās ar politiķiem "Saldējums ar lielajiem"

(25.oktobris)

 

Tematiskā ballīte "Nakts valstībā!"

 (25.oktobris)

 

Drošības dienas skolā 2013

(18.oktobris)

 

Basketbola turnīrs fotomirkļos

(18.oktobris)

 

 

Vecāku sapulce

(16.oktobris)

 

Lekcija "Sekss: pirms lietošanas lasīt instrukciju!".

(15.oktobris)

 

Sadraudzības koncerts Ventspils 6.vidusskolā

(14.oktobris)

 

Projekta Mnogolikaja Rossija Sanktpētersburgas delegācijas

viesošanās Kuldīgas 2.vidusskolā.

 

Karjeras nedēļas pasākumi:

Mūsu skolas karjeras nedēļas pasākumos

Karjeras nedēļa Kuldīgā -  programma

 

Skolotāju diena fotomirkļos...

(4.oktobris)

 

Startautiskā veco ļaužu diena

(1.oktobris)

 

 

Septembris - drošības mēnesis

 

Orientēšanās poligona atklāšana Kuldīgas 2.vidusskolā

(27.septembris)

 

Jauno zinātnieku nakts 2013

(27.septembris)

 

AFS nodarbība Kuldīgas 2.vidusskolā

(26.septembris)

 

10.klases iesvētības

(26.septembris)

 

Miķeļdienas tirgus lustes

(26.septembris)

 

Akcija ‘’Šķirosim papīru savā skolā!’’

(25.septembris)

 

Radošās un vidi izzinošās darbnīcas 

(3.septembris)

 

Zinību diena

(2.septembris)

 

 

Pēdējais zvans

(19.maijs)

 

Labāko skolēnu pieņemšana pie A.Gūtmanes

(15.maijs)

 

Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vēlēšanas

(14.maijs)

 

Eiropas dienas pasākumi Kuldīgas 2.vsk.

(9.maijs)

 

Studiju iespējas Valsts policijas koledžā

(8.maijs)

 

Skolēnu pieņemšana pie I.Bērziņas

(3.maijs)

 

Jauno ķīmiķu skola

(27.aprīlis)

 

Jauno satiksmes dalībnieku sacensības

(24.aprīlis)

 

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

(17.aprīlis)

 

Vides ziņas

(februāris - maijs)

 

E-prasmju nedēļas pasākumi

(18. - 24.marts)

 

Nodarbību cikls - Kaitīgie ieradumi

 (februāris - marts)

 

Skolēnu atbildība sabiedrībā

 (21.februāris)

 

Mātesdienas koncerts

 (2.maijā)

 

Tikšanās ar RISEBA pārstāvjiem

 (22.aprīlis)

 

Talka

 (19.aprīlis)

 

Pieredzes amaiņa ar Liepājas vidusskolām

(marts - maijs)

 

6.klases izrāde "Mazais princis"

 

Izstāde "skolēnu, vecāku un skolotāju vaļasprieki"

(21.02.2013.)

 

Dr.psych. profesores Gunas Svences lekcija vecākiem ‘’Pozitīvs vecāks pozitīvam bērnam’’

(21.02.2013.)

 

Biodeja

(21.02.2013.)

 

Muzikāli izglītojošs pasākums kopā ar kameransambli "LIVONIA"

(18.02.2013.)

 

Sv.Valentīndiena diena

(14.02.2013.)

 

Vides ziņas

(septebris - februāris)

 

Ēnu diena

(13.02.2013.)

 

Žetonu vakars

(08.02.2013.)

 

Ziemas prieki mazajiem

(08.02.2013.)

 

Projekta "Mnogoļikaja Rossija" sponsoru un dalībnieku tikšanās

(07.02.2013.)

 

Meteņu dienas pasākums

(06.02.2013.)

 

Veru durvis uz augstskolu...

(25.01.2013.)

 

Publiskās runas konkurss

(23.01.2013.)

 

Vinnijs Pūks nāk ciemos...

(22.01.2013.)

 

Barikāžu atceres pasākums

 

Ziemassvētku pasākumi skolā!

 

MKorganizētie pasākumi decembrī

 

Kas cilvēkam vajadzīgs, lai justos laimīgs?

(27.11.2012.)

 

Mana ģimene manā skolā, manā valstī

(15.11.2012.)

 

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas pasākums Sv.Annas kapos

(11.11.2012.)

 

Skolai - 135! Jubilejas pasākums

(10.11.2012.)

 

"Skola cauri gadsimtiem" - grāmatas prezentācija

(1.11.2012.)

 

Skolēni aktīvi gatavojas 135 gadu jubilejai

(2012.gada novembris)