2019./2020. mācību gads

 

 

11. oktobrī #ErasmusDay laikā Kuldīgas 2. vidusskolā, 1.-6. klašu skolēni izveidoja 230 pēdu garu V. Plūdoņa pasakas ''Eža kažociņš'' zīmējumu ceļu. Tas ir rekords!
Lai pasaka paliktu atmiņā, dalībnieki aktīvi iesaistījās radošajās pieturās: izteiksmīgi lasīja pasaku, meklēja vecvārdu nozīmi, papildināja pasaku ar saviem vārdiem!

FOTO

 

8.oktobrī 11.klases skolēni devās iepazīt Latvijas mākslu un dizainu Rīgā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Kandavā pie keramiķes Lindas Priednieces.

FOTO

 

6. oktobris - Skolotāju diena!

FOTO

 

25. septembrī notika Liepājas leļļu teātra izrāde „Kad lelles atdzīvoties sāk” izrādi noskatījās 1.-3.klašu skolēni. Leļļu teātris ir vieta, kur iespējams radīt brīnumus - kur pavasaris pārvēršas par ziemu, lelles kļūst dzīvas un pasaka pārtop par īstenību. Aktieri iepazīstināja skatītājus ar izrādes dekorācijām, dažādām lellēm – pirkstiņlellēm, roku lellēm, marionetēm. Īsie fragmenti no zināmajām pasaku lugām atsvaidzināja stāstījumu. Īpaši jautri skatītājiem bija izbaudīt specefektu burvību

FOTO

 

27. septembrī norisinājās Miķeļdienas tirgus, kurā varēja iegādāties garšīgas, skaistas un visādi citādi labas lietas!

FOTO

 

6. septembris - Tēva/ģimenes - Sporta diena. Paldies tēviem, kuri varēja ierasties, paldies pedagogiem, kuri iepazīstināja ar radošuma meistarklasēm!

FOTO

 

5. septembrī pirmsskolas grupa un 2.c klase apmeklēja Kuldīgas novada muzeja nodarbību - "Zīmē un rīmē", kas veidota, izmantojot Alberta Kronenberga dzeju un ilustrācijas. Bija radoša un interesanta nodarbība.

FOTO

 


2. septembris - Zinību diena!

FOTO

 

 

 

2018./2019. mācību gads

 

 

Izlaidumi

Tam, kurš grib iepriecināt cilvēkus,
ir jānes sevī prieks.
Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu,
ir jānes sevī uguns.
Tam, kurš grib palīdzēt,
ir jābūt piepildītam ar mīlestību.
Tam, kurš uz zemes grib panākt mieru,
ir jārod miers savā sirdī.

 

FOTO 9.b un 9.c klase

FOTO 9.a un 9.n klase

FOTO 12. un 12.n klase

 

Erasmus+ projekts EUROPEAN TALES ARE COMING TOGETHER noslēguma ziņojums

Ar noslēguma vizīti Latvijā š.g. 24.-28.jūnijā noslēdzies Kuldīgas 2.vidusskolas un 5 partnerskolu kopējs projekts par Eiropas tautu pasakām.

PROJEKTA VIZĪTE LATVIJĀ FOTO

Projekta kopsavilkums

Pasakas ir universāli literāri darbi, tas ir bagāts, dinamisks un radošs verbālās literatūras tradīciju veids. Šī veida iezīme ir, ka pasakas ir līdzīgas dažādās kultūrās un valstīs un satur simbolus, patiesības par dzīvi neskatoties uz īpašiem fantastiskas aspektiem (Bettelheim 1981). Tāpēc projekta mērķis bija pilnveidot skolēnu mācīšanos un kulturālās vērtības, izprast dažādo caur pasakām un pasaku varoņiem, kā arī pilnveidot lasīšanas, rakstīšanas un radošās domāšanas prasmes.

 

 Projekta aktivitātes tieši un netieši tika iesaistīti nedaudz mazāk dalībnieku, kā bija plānots, aptuvenu 6000, sakarā ar nenotikušo projekta vizīti Ankarā. Projekta partneru skolu vecāki, skolēni, skolotāji, vietējās partneru skolas (kopienas partneru skola, partneru skolas absolventi, vietējā sabiedrība); grupas, kuras interesē projekta priekšmets (iestādes, mācības skolotājiem un izglītības iestādēm, kuras izglīto skolēnus pedagoģijā, radošā domāšanā, radošajā rakstībā, komunikācijas prasmēs, literatūrā), netieši ietekmi guvuši ap 590 dalībnieku. sagaidāms, kas guvuši labumu no projekta.

 

Kopumā projektā notika četras starptautiskas projektu sanāksmes, kuras norisinājās divu gadu garumā. LTT aktivitātes notika divas reizes. Projekta pirmajā gadā saskaņā ar tēmu „Es lasu pasaku” tika veiktas tādas darbības kā partnervalstu iepazīšana, pasaku, stāstu lasīšana un analīze, tika izstrādāti metodiskie materiāli. Otrajā gadā, saskaņā ar tēmu "Mēs rakstām Eiropas pasaku", tika veiktas tādas darbības kā oriģinālu pasaku, stāstu rakstīšana un dramatizēšana.

 

Projekta sākumā un tā norises gaitā tika veikta skolēnu un pedagogu aptauja, tika iegūti dati no divām dažādām izlases grupām, skolotājiem un skolēniem, ar mērķi noskaidrot:

 

  - kā veidojas izpratne par kultūras atšķirībām un sabiedrības struktūru;

 

  - kā tiek respektētas dažādu valstu sociālās struktūras un kultūra;

 

  - kā tiek veicināta tolerance un izpratne sabiedrībā;

 

  - vai uzlabojas svešvalodu prasmes skolēniem un pedagogiem;

 

  - vai attīstās projekta dalībnieku ES pilsonības piederība;

 

  - vai uzlabojas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes, izmantojot IKT;

 

  - vai mazinās aizspriedumi pret atšķirīgo;

 

  - kā veidojas skolēnu kritiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmes;

 

  - kā veidojas skolēnu empātijas izjūta;

 

  - kā veidojas skolotāju pedagoģiskā  meistarība.

 

Aptaujas rezultāti rāda, ka ir augusi skolēnu un pedagogu pašapziņa, pilnveidojusies valoda, uzņēmējspēja un IKT kompetence, tie kļuvuši pārliecināti par savām projektu vadīšanas prasmēm. Viņi ir iepazinušies ar citu tautu kultūru un tradīcijām. Viņi mācīšanas, macīšanās procesa gaitā ir ieguvuši jaunas prasmes, piemēram, starptautiskās sadarbības prasmes, radošums un kritiskas domāšanas prasmes, viņi saprot tolerances nozīmi un radošās mācību metodes.

 

 Projekta rezultāti liecina, ka plānotās darbības (mini konferences, lai sniegtu informāciju, tīmekļa vietnes izmantošana, lai izplatītu projekta rezultātus, iesaistītu skolēnus, skolotājus, ģimenes,  ieinteresētās personas vietējās pašvaldībās starptautiskajās sanāksmēs) informēja vietējo sabiedrību par Eiropas dimensiju izglītību.

Visi projekta gaitā izstrādātie metodiskie materiāli, prezentācijas, video u.c. ir ievietoti ''Erasmus+'' programmas izplatīšanas platformā, kur apskatāmi ikvienam interesantam: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.

 

 Pēc ES finansējuma beigām tiks saglabātas šādas darbības / pieejas; kooperatīva pieeja, uz mācībām balstīta mācīšanās, skolotāju komandas darbs, novatorisku pieeju izmantošana izglītībā, efektīva komunikācija starp skolotāju un studentu, IKT izmantošana.

 

Karjeras izglītība

 

28.maijā 2.a un 3.a klase ESF karjeras izglītības projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās uz zemnieku saimniecību Meduspils Brocēnos. Skolēni iepazinās ar biškopja profesiju.

FOTO

 

PĒDĒJAIS ZVANS 2019

Pēdējais zvans Kuldīgas 2.vidusskolas topošajiem 9. un 12.klašu absolventiem. SVEICAM MŪSĒJOS UN VĒLAM VEIKSMI EKSĀMENOS! 

FOTO

FOTO

 

SVINĪGĀ PIEŅEMŠANA PIE KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS DIREKTORES GUNTRAS BUIVIDAS

Svinīgajā pieņemšanā pie Kuldīgas 2. vidusskolas direktores Guntras Buividas 17. maijā tika sumināti vairāk kā trīsdesmit skolēnu, kas šajā mācību gadā atzīti kā labākie mācību darbā, sportā, sabiedriskajā darbā un ir spodrinājuši skolas vārdu. Apsveicam skolēnus, viņu vecākus un pedagogus!

 FOTO

FOTO

 

Iepazīsti slāvu kultūru

Jau 16. gadu mūsu skolas skolēni un skolotāji piedalās starptautiskajā skolu projektā ’’Starpkultūru dialogs slāvu valodās’’ (līdz 2012.gadam’’Daudzveidīgā Krievija’’). Projekta mērķis iepazīstināt skolēnus ar slāvu tautu vēsturi, kultūru, ievērojamākajām vietām, tradīcijām, valodas īpatnībām, izglītības sistēmu. Tāpēc katru gadu skolēni un skolotāji no mūsu skolas dodas uz kādu valsti, kuras valoda pieder pie slāvu valodu grupas. Projekta ietvaros esam bijuši Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā – austrumslāvi, Polijā, Slovākijā – rietumslāvi, Horvātijā, Melnkalnē, Bulgārijā, Bosnijā un Hercegovinā – dienvidslāvi. Katrā no šī valstīm mums ir draugi – gan skolēni, gan skolotāji, ar kuriem mums ir draudzīgas attiecības.

11.maijā atgriezāmies no Horvātijas – brīnišķīgas pasaku zemes ar caurspīdīgo, zaļgani zilo jūru, ziedošo lavandu un īrisu augstajiem kalniem, zaļajām palmām, zilajām debesīm un silto sauli. Lai gan Horvātija mūs sagaidīja nelaipni : ar lietu, vētru, pat sniegu, tas mums netraucēja sajust šīs valsts noslēpumainību: nokļuvām gandrīz kā ‘’laika mašīnā’’: staigājām pa Senās Romas pilsētu Trogiru(3.gs.p.m.ē), Salonu,  pili Splitā, bijām pirātu pilsētā Omišā, uzkāpām cietoksnī Klis, redzējām sudraba iegūšanu Medvedgradas raktuvēs, apmeklējām Vraņjača alas, kur redzējām gan stalaktītus, gan stalagnītus, pabijām arī brīnišķīgajā Plitvices dabas parkā, kur vērot dabas skaistumu gan traucēja lietusgāzes. Nakšņojām nelielā zvejnieku pilsētiņā Baška Vodā, kura atrodas starp kalniem un jūru.

Īpaši gribas pastāstīt par ceļu uz Horvātiju(2500 km) un Zagrebas apmeklējumu. Brauciens bija tāls un garš. Lai nebūtu garlaicīgi, skolotāji autobusā vadīja dažādas mācību stundas : latviešu valodu, matemātiku, informātiku, ekonomikas pamatus, ģeogrāfiju, vizuālo mākslu, krievu valodu, slāvu valodas un sportu. Bija arī muzikālās pauzes. Brauciens uz Horvātiju virzījās cauri Polijai(ekskursija pa Varšavu), Slovākijai(ekskursija pa Bratislavu).Garlaicīgi nebija, jo iegūtā informācija bija jāizmanto arī mācību stundās.

Zagreba – Horvātijas galvaspilsēta, daudzu gadsimtu vēstures, noslēpumainības un neatkārtojama šarma bagāta pilsēta. Šeit dzīvo mūsu draugi : Transkas pamatskolas skolēni un skolotāji, kur bijām 2015. gadā,  bet šī gada 6.maijā, viesojāmies skolā, kura saucas Hotelijirsko-turistčka škola. Viesmīlība, silta uzņemšana pie direktores, brīnišķīga programma, nacionālie ēdieni – tā mūs uzņēma šajā skolā. Mēs savukārt pastāstījām par savu valsti, Kuldīgu, izglītības sistēmu Latvijā, Kurzemes skaistākajām vietām. Mūsu draugiem bija iespēja dzirdēt skaisto un melodisko latviešu valodu (A.Čaka dzejolis’’Rīgai’’, kā arī P.Paula dziesma ‘’Par pēdējo lapu’’. Izskanēja solījums  noteikti atbraukt pie mums, uz Latviju.

Liels paldies mūsu skolas administrācijai par atbalstu, un ceram, ka projekts vēl turpināsies.

FOTO

FOTO

FOTO

 

Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

 

30.04.2019. 5.b un 8.b klases devās iepazīt Alsungas kultūrtelpu. Muzejā etnogrāfiskais ansamblis "Suitu sievas" dziedāja un izrādīja apģērbu. Gida pavadībā tika iepazīta Alsungas pils un skaistākās vietas.

 

 FOTO

 

MĀTES DIENA - ĢIMENES DIENA

Mīļo, mīļo māmuliņ 
Paldies tev par visu,
Paldies par buču 
Ko no rītiem man sniedz,
Paldies par smaidu
Kas tev sejā mirdz
Un izplaukst kā liliju zieds,
Paldies par mīļajiem vārdiem
Kas nāk no tevis ik dienu kā saulriets,
Paldies, ka neesi ciets kā miets
Bet mīksts kā salds miegs,
Paldies, ka esi man kā plaukstošs zieds
Kas ir pilns cerību kā bišu siets, 
Paldies, ka esi man..........

9.maijā Kuldīgas 2.vidusskolā atzīmējām Mātes dienu - ģimenes dienu visi kopā - skolēni, pedagogi, mammas un  arī tēti, vecvecāki, mazie un lielie brāļi un māsas. Vispirms aktīvi darbojāmies dažnedažādās jautrās darbnīcās, pēc tam klausījāmies skolēnu un pedagogu sagatavoto Mātes dienai veltīto koncertu skolas zaļajā zonā.

Lai visiem silta un mīļa MĀTES DIENA!

 

Mācību ekskursijas skolēniem STEM jomā

 

ESF projekta ‘’Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’ Nr.8.3.2.2/I6/001 ietvaros 180 Kuldīgas 2.vidusskolas skolēniem bija dota iespēja piedalīties vairākās mācību ekskursijās ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā.

 

AHHAA zinātnes centrs Tartu, Igaunija

 26.aprīlī 7.-9.klasu skolēni apmeklēja Tartu zinātnes centra AHHAA interaktīvo ekspozīciju, piedalījās radošajās darbnīcās. Darbnīcā Operācija "Acs" skolēni uzzināja, kā funkcionē mūsu acis, kam pieder pasaulē vislielākā acs, kā arī daudz ko citu interesantu par acīm un redzi. Turklāt varēja pārbaudīt, cik droši rokās prot turēt skalpeli, izdarot griezumus acī.

Darbnīcā CSI: DNS atdalīšana skolēni uzzināja, ka DNS ir kā recepte, kas satur visu nepieciešamo informāciju par mūsu vizuālo izskatu - matiem, acīm, degunu un pat smadzenēm. Visām dzīvajām radībām ir DNS (kā dzīvniekiem, tā arī augiem) un mēs visi kaut kādā mērā esam līdzīgi, pēc sava ģenētiskā materiāla. Kā DNS ir mums tuvāks – banāna vai oda? CSI: DNS atdalīšanas laboratorijā skolēni paši no savām šūnām atdalīja DNS un apskatīja to ar neapbruņotu aci un, ja vēlējās, varēja to paņemt līdzi uz mājām.

Darbnīcā Šokolādes laboratorija skolēniem tika dota iespēja kļūt par daļu no šokolādes krāšņās vēstures, un iepazīstieties ar tās sastāvu un pagatavošanas noslēpumiem. Skolēniem tika piedāvāta unikāla iespēja pašiem pagatavot un pagaršot visīstāko šokolādi, kas bija īsts baudījums viņu garšas kārpiņām. 

 

Planetārija seanss ‘’Lidosim visumā!’’ aizveda skatītājus zem zvaigžņotās debess. Dzīvojot izgaismotajās pilsētas ielās, ir viegli nepamanīt debesu skaistumu. Kas ir zvaigznes? Kurš izdomāja zvaigznājus? Vai Mēness patiešām ir no siera? Atbildes uz šiem un vēl daudziem jautājumiem tika saņemtas šajā seansā.  

 

Zinātkāres centrs Zinno

 3.maijā 5.-6.klašu skolēni bija devušies mācību ekskursijā uz Cēsīm, kur apmeklēja zinātkāres centra  ZINOO piedāvāto interaktīvo ekspozīciju, lai skolēni varētu paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar speciāli aprīkotiem kartingiem, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni un vēl daudz ko citu. 5.klašu skolēni piedalījās mācību nodarbībā LEGO ROBOTI, kur izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, radīja robotu, kas spēj darboties bez tiešas cilvēka palīdzības. Izmantojot iztēli un konstruēšanas prasmes, skolēni uzzināja, kā pašiem radīt savus robotus, kuri pildīs konkrētas funkcijas.

 Mācību nodarbība ZEMESTRĪCE skolēni būvēja celtni no papīra un citiem materiāliem. Mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, speciālisti rūpīgi analizē to konstrukcijas, lai tās spētu izturēt dažādus laikapstākļus, ugunsgrēkus un pat dabas katastrofas. Nodarbības laikā, sadarbojoties ar grupas biedriem, tika būvētas augstceltnes un, simulējot zemestrīces sākšanos, pārbaudīta to izturība.

FOTO

 

 Cēsu viduslaiku pils

 Aizraujošās un interaktīvās ekskursijas laikā 5.-6.klases izzināja ne vienu vien Cēsu pils vēstures noslēpumu. Pils kalpotāja (gida Jāņa) pavadībā devās pastaigā pa pils dārzu, atklāja pils apveidus esot iekšpagalmā, kā arī, sajūtot seno auru, uzkāpjot Rietumu tornī lukturīšu gaismā. Šeit skolēni varēja iejusties viduslaikos ar dažādu spēka un veiklības spēļu palīdzību. Tās tika spēlētas jau no agras bērnības, tā nodrošinot vajadzīgās iemaņas, kas nepieciešamas, lai kļūtu par pilntiesīgu bruņinieku.

FOTO

FOTO

 

 Kurzemes Democentrs, Ventspils planetārijs

 23.maijā 1.c. 3.b un 4.b klase dodas mācību ekskursijā uz Ventspili, kur tiks apmeklēts zinātnes un tehnoloģiju muzejs „Kurzemes Democentrs” - interaktīvs centrs Ventspilī, kas skolēniem piedāvā aktīvu, aizraujošu, izzinošu un interesantu piedzīvojumu, iepazīstot tehnoloģiju pasauli.

Skolēni piedalīsies arī Ventspils Jaunrades nama planetārija piedāvātajā jaunajā, interesantajā un aizraujošajā šova “Iepazīstot Visumu”. Tas ir izzinošs ceļojums mūsu Piena ceļa galaktikā, kurā tiek iepazīti nozīmīgākie kosmiskie objekti.’

 Pēc tam skolēni izmantoja iespēju aktīvi atpūsties Ventspils bērnu pilsētiņā.

 

SVINAM LIELDIENAS!

Svinam Lieldienas! Krāsojam olas, spēlējam spēles! 

Jautrās olu kaujas. 

Lieldienu lustes mūsu skolā!

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA

23.aprīlī ar 10.-12.klašu skolēniem tikās Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra biroja Preses sekretārs Jānis Beķeris, lai pastāstītu par darba pieredzi ES un diplomātisko darbu.

 

FOTO

 

PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS 2019

9.aprīlī Kuldīgas 2.vidusskolā Valodu metodiskā grupa organizēja publiskās runas konkursu 7.-11.klašu skolēniem par tēmu ''Ja tev nepatīk lasīt, neesi atradis īsto grāmatu'', Dž.K.Rovlinga. Konkursa dalībnieki: 

Samanta Švarca 8.a
Megana Miņicka 8.a
Rebeka Zemīte 8.a
Pēteris Genrihs 9.a
Krista Lange 9.a
Nellija Gunne 9.b
Sanijs Birze 9.b
Paldies konkursa dalībniekiem par drosmi!

 

KARJERAS IZGLĪTĪBA

5.aprīlī Kuldīgas 2.vidusskolā pie 9.klašu skolēniem ESF karjeras izglītības projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros viesojās pārstāvji no Liepājas valsts tehnikuma, lai topošos 9.klašu absolventus iepazīstinātu ar tālākizglītības iespējām šajā mācību iestādē.

FOTO

 

ROBOTIKAS NODARBĪBA VENTSPILS AUGSTSOLĀ

4.aprīlī ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 4.-6.klašu audzēkņi piedalījās robotikas nodarbībā Ventspils augstskolā. Nodarbības gaitā skolēni izgatavoja skārienjūtīgu gaismas slēdzi un zobu birstes robotu.

 

FOTO

SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE 2019

20.martā Kuldīgas 2.vidusskolā notika ikgadējā SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE 2019. Konferencē ar savu pētniecisko darbu lasījumiem uzstājās tie 6. un 8.klašu skolēni, kuru pētījumi šajā mācību gadā tika atzīti par visveiksmīgākajiem.
Apsveicam uzvarētājus 6.klašu grupā!
Ance Kuršinska, 6. a klase
Dāvis Zigners, 6.a klase
Markuss Kāls, 6.a klase
Klāvs Ķīvits, 6.a klase
Anrijs Stars, 6.b klase
Apsveicam uzvarētājus 8.klašu grupā!
Ieva Ozola, 8. a klase
Alise Spiridoviča, 8.a klase
Aiva Līvija Gūtmane, 8.a klase
Alens Daniels Andersons, 8.a klase
Signe Jurdža, 8.b klase
Adrians Kovaļevskis, 8.a klase

FOTO

 

 

LATVIJAS SKOLAS SOMA

 

SPĒLĒ, SPĒLĒ, SPĒLMANĪTI!

Iniciatīvas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros 28.februārī Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās I.Reizniece un L.Mielava, lai iepazīstinātu 1.-4.klašu skolēnus ar dažādiem senlatviešu mūzikas instrumentiem, kopā uzdziedātu un pamēģinātu uzspēlēt arī kādu no mūsu senču spēlētajiem mūzikas instrumentiem.

 
ŠREKS UN ĒZELĪTIS

Iniciatīvas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros 22.februārī Kuldīgas 2.vidusskolā vairāk kā simts jaunāko klašu skolēnu aizrautīgi skatījās un aktīvi dejoja izrādē "Šreks un ēzelītis".

FOTO

 

Karjeras pasākumi 

25.februārī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem norisinājās individuālā karjeras plāna izstrādes nodarbība.

FOTO

22.februārī Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās Migels, brīvprātīgais no Portugāles, lai iepazīstinātu mūsu vidusskolēnus ar brīvprātīgā darba iespējām, stāstīja par Spāniju un to, kas viņu sajūsmina Latvijā.

FOTO

SALDIE 16!

 Šonedēļ savu jubileju atzīmēja Kuldīgas 2.vidusskolas radošā, atraktīvā un vienmēr smaidošā direktore GUNTRA BUIVIDA. Nerimstošā kustībā, allaž gatava palīdzēt, tādu direktori redz mūsu skolas skolēni. Kā izrādās, mūsu direktore ir enerģiska ne tikai skolas darbā, viņa ir aktīvas atpūtas cienītāja un aizrautīga makšķerniece, turklāt makšķerē pat ziemā zem ledus! Jubilejas pasākumā atzinīgus vārdus un sirsnīgus vēlējumus teica gan pārstāvji no novada Domes, gan dažādām Kuldīgas izglītības iestādēm, apsveikt Guntru bija ieradušies arī viņas draugi. Guntrai Buividai tika svinīgi pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģijā. Apsveicam! 

Bijušā Kuldīgas 2.vidusskolas direktore Astra Gūtmane atzina, ka katrs bērns piedzimstot saņem svētību, taču Guntra svētību saņēmusi trīskārt, jo apveltīta ar gaišu prātu, čaklām rokām un dāsnu sirdi. Bijušās kolēģes no KMHZV Guntru raksturoja grupas ''Čikāgas piecīši'' dziesmas vārdiem: ''Viss pie viņas latvisks, nav nekas tur lēts, nav nekas no plastikas vai importēts, jo Guntra ir made in Latvia no matu galiņiem līdz papēžiem!'' Esošie un bijušie kolēģi vienojāmies kopīgā apsveikuma dziesmā, vēlot nezaudēt humora izjūtu un dzīves prieku ikvienā dzīves situācijā. Pateicoties saviem apsveicējiem, direktore uzrunā teica, ka viņas dzīves ceļa skaitlis ir divi. Numeroloģijā divi simbolizē partnerību, adaptāciju, taktiskumu, sapratni, sievišķību, līdzsvaru, kompromisu, pacietību. No sirds to arī mūsu direktorei novēlam, klāt liekot stipru veselību, laimi, prieku un visu to, ko sirds kāro!

PASĀKUMA FOTO

 

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES PREZIDENTA INAUGURĀCIJAS CEREMONIJA

14.februārī svinīgā ceremonijā tika inaugurēti skolēnu Līdzpārvaldes jaunais prezidents Kaspars Doķis un viceprezidente Sintija Kārkliņa. Apsveicam! Paldies par darbu līdzšinējam prezidentam Artūram Cīrulim!

FOTO 

13.FEBRUĀRIS - ĒNU DIENA 2019

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU ĒNU DIENAS 2019 AKTIVITĀTES 

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU ĒNU DIENAS 2019 AKTIVITĀTES 

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU ĒNU DIENAS 2019 AKTIVITĀTES 

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU ĒNU DIENAS 2019 AKTIVITĀTES 

VAIFIJA SKOLAS FINĀLS

5.februārī Kuldīgas 2.vidusskolā informātikas skolotāju MARIJANAS KONDRATJEVAS un JURA KRAMĒNA vadībā norisinājās Drošs internets veidotās VAIFIJAS SPĒLES FINĀLS.

Uzvarētāju trijnieks:

 1.vieta ALEKSIS LASTOVSKIS, 4.a klase,

 2.vieta EINĀRS KĻUKINS, 4.a klase,

 3.vieta ENDIJS ŠTĀLS, 4.a klase,

 atzinība KASPARAM ŠABĀNAM, 4.b klase.

 Sveicam uzvarētājus, paldies visiem dalībniekiem!

FOTO

AKCIJA ''OMULĪGUMS MŪSU SKOLĀ - MŪSU MĀJĀS!''

4.februārī Līdzpārvalde, apvienojot Prāta spēļu nodarbību ar radoši mākslinieciskām aktivitātēm skolotāja Mārtiņa Burkes-Burkevica vadībā labiekārto skolēnu atpūtas telpu akcijas "Omulīgums mūsu skolā - mūsu mājās!" finiša fāzē.
 
GATAVOJAMIES DZIESMU SVĒTKIEM
4.februārī Kuldīgas 2.vidusskolas kori Dziesmu svētku virsdiriģenta Edvarda Grāvīša vadībā jau šobrīd nopietni gatavojas nākamajiem Dziesmu svētkiem.
 
KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS LĪDZPĀRVALDES PREZIDENTA VĒLĒŠANAS

 1.-7. februārim / 7.-12.KLASEI / e-klasē

 K2V prezidenta kandidāti:

 Sintija Kārkliņa 10. klase

 Moto: ‘’Mums katrā ir kaut kas unikāls, ko, varbūt, paši vēl neesam atklājuši!’’

 Kaspars Doķis 10.klase

 Moto: ‘’Darot kopā varam visu!’’

 K2V prezidenta kandidāta vēlēšanas noritēs, elektroniski e-klasē pieejams links uz vēlēšanu anketu, no š.g. 1. - 7. februārim!

Skolas prezidenta inaugurācijas pasākums/diskotēka notiks š.g. 14. februārī, plkst. 16:00 skolas sporta zālē!

Disko līdz 22:00 – 7.-12.klašu skolēniem.

No 16:00 līdz 17:00 prezidenta inaugurācijas pasākums –visu klašu grupu pārstāvji sagatavo asprātīgu prezidenta apsveikšanu;

Plkst.18:00 disko beidzas pirmsskolas un sākumskolas skolēniem;

Plkst.19:00 disko beidzas arī 5.,6.klašu skolēniem!

Pasākumu/diskotēku drīkst apmeklēt viens/-a draugs/draudzene, iepriekš saņemot iesniegumu Līdzpārvaldē (ar š.g.1.februāri) un iesniedzot to audzinātājai, kā arī uzņemoties par draugu un sevi visu atbildību!

Foto no debatēm ar topošajiem prezidentiem 31. janvārī

 

TIKŠANĀS AR ABSOLVENTI LAURU BALANDIŅU

31.janvārī skolā viesojās mūsu pagājušā mācību gada absolvente LAURA BALANDIŅA, kas šobrīd ir LLU Lauksaimniecības fakultātes 1. kursa studente un apgūst agronomiju un laukkopību. Laura vidusskolēnus iepazīstināja ne tikai ar studiju programmā apgūstamo, bet arī padalījās iespaidos par studentu izklaidi un ārpusstudiju dzīvi studentu kopmītnēs un klubos. Tā kā Laura ieguvusi ne tikai budžeta studiju vietu, bet arī Vītolu fonda stipendiju, viņai aicināja ikvienu, kura vidējais vērtējums sniedzas virs 7.5 ballēm, izmantot šo lielisko iespēju, lai netraucēti varētu nodoties mācībām, neraizējoties par iztiku.

FOTO

ROBOTIKAS NODARBĪBAS 5.-6. klašu skolēniem Kuldīgas 2. vidusskolā

 

No 2018. gada decembra piedāvājam ROBOTIKAS NODARBĪBAS mūsu skolas skolēniem, kuriem ir interese par tehniskajām zinātnēm, patīk konstruēt, programmēt, kontrolēt robotus, kas veic automatizētus uzdevumus. Skolēniem, kuriem patīk domāt un darboties praktiski, ir iespēja piedalīties pulciņā. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, nodarbības vada matemātikas un informātikas skolotājs JURIS KRAMĒNS.

 Robotikas nodarbības plānojam turpināt, piesaistot arī 4. klašu skolēnus, kas izrādījuši lielu interesi par nodarbībām.

FOTO

KOGNITĪVO SPĒJU ATTĪSTOŠĀS NODARBĪBAS1.-3. klašu skolēniem

 

Notiek divas reizes nedēļā logopēda un speciālā pedagoga ILZES STRAUTIŅAS un mūzikas pedagoga IVETAS VĒRAS vadībā Kuldīgas 2. vidusskolā. Nodarbību vadītājas izmanto metodiku, kas balstīta uz vārda, mūzikas un kustību savstarpēju saistību. Ritma izjūtas attīstība ir cieši saistīta ar laika – telpas attiecību veidošanos. Kustību ritms organizējoši ietekmē runas mehānisma tapšanu, palīdz ātrāk un vieglāk saprast tekstu, sajust, saprast, saklausīt, atdarināt skaņas u.c. Nodarbībās skolēni apgūst paņēmienus prāta, atmiņas attīstīšanai, domāšanas procesu pilnveidei.

 Kognitīvo spēju attīstošās nodarbības plānojam turpināt, jo arvien biežāk izglītojamiem sākumskolā vērojama fonemātiskās uztveres mazattīstība, specifiskas kļūdas rakstīšanā un lasīšanā, kas izraisa grūtības lasīt un rakstītprasmes apguvē. Šīs problēmas savukārt izraisa citas – skolēnam sāk veidoties uzvedības traucējumi. Šais nodarbībās skaņu analīze un sintēze tiek mācīta skolēnam saprotamā, atraktīvā veidā, sadarbojoties logopēdam un sākumskolas pedagogiem, t.s. mūzikas pedagogam.

FOTO

HOMO NOVUS

 

Iniciatīvas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros 5.februārī Kuldīgas 2.vidusskolas 8.a un 10.-12.klašu skolēni KKC kinozālē noskatījās pēc Anšlava Eglīša romāna HOMO NOVUS motīviem veidoto Latvijas simtgadei veltīto filmu 'Homo Novus'', kas ar smaidu skatās uz kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē.
1938.gadā nabadzīgs mākslinieks Juris Upenājs ierodas Rīgā no laukiem tajā pašā laikā, kad izsmalcinātais Eižens Žibeika atgriežas no gleznošanas Parīzē ar cerībām saņemt sava tēvoča ievērojamo mantojumu. Kamēr mākslai uzticīgais Upenājs ar krāsainās Rīgas bohēmas palīdzību kāpj arvien augstāk, talantīgais diletants Žibeika krīt arvien zemāk. Vecais Žibeika visu savu mantojumu atstājis mākslinieku konkursam, kurā tiek piešķirta stipendija mācību braucienam uz Parīzi. Upenājs kuratora un kritiķa Kurcuma vadībā sastopas ar mākslas pasaules komiskajiem personāžiem un viņu atšķirīgo attieksmi pret dzimtajām un pārņemtajām izteiksmes formām, pieredz panākumus un izgāšanos, nicinājumu un mīlestību. Eižens Žibeika zaudē naudu, mīļoto sievieti un konkursu, taču gūst glābiņa iespēju, nododoties savai glezniecībai. Upenājs triumfē konkursā, atmetot visus mēģinājumus pielāgoties manierisma modei un sekojot gleznotāja vecmeistara Piegāza padomam: "Patiesi mākslinieki cenšas gleznojot izprast, pietuvoties un atklāt savas tautas garu."

 Video

PROJEKTU DIENA K2V

24.janvārī Kuldīgas 2.vidusskolā noritēja PROJEKTU DIENA. 6., 8. un 10.-11.klašu skolēniem tā bija pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu izstrādei veltīta diena, kas noritēja Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, kur bibliotekāres Kristīne Šimpermane un Itija Vespere iepazīstināja skolēnus gan ar ēkas vēstures datiem, gan arī pastāstīja un parādīja, kā meklēt informāciju bibliotēkā uz vietas, kādas elektroniskās datu bāzes iespējams izmantot bez maksas, ja esi reģistrējies Kuldīgas novada bibliotēkās.
 
Tikšanās ar skolas absolventu OSKARU ŠĒLI.

 24.janvārī skolā viesojās mūsu pagājušā gada absolvents Oskars Šēlis, kurš tikko veiksmīgi nokārtojis savu pirmo sesiju RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, nozarē Elektronika un mobilie sakari. Oskars topošos skolas absolventus un potenciālos studentus iepazīstināja ar studenta ikdienu - mācību procesu RTU, brīvā laika pavadīšanas iespējām, sadzīvi. Oskars ne tikai sekmīgi mācās, bet ir arī sabiedriski aktīvs - darbojas studentu līdzpārvaldē, organizē un piedalās dažādos pasākumos. Piemēram ''Bezmiega varā'' ir studentu līdzpārvaldes organizēts pasākums - maratons naksnīgajās Rīgas ielās, kura norisē savu atbalstu sniedzis arī Oskars. No mācībām brīvajā laikā Oskars darbojas RTU Elektronikas klubā, kur tapuši jau pirmie darbi, piemēram, elektroniskais pulkstens ar modinātāju, kas redzams foto. Vēlam Oskaram veiksmi un izturību!

FOTO

 
PACEL PASAULI!
24.februārī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 9.klašu skolēniem tika organizēta praktiska nodarbība pašnovērtējuma veikšanā un karjeras lēmumu pieņemšanā ''Pacel pasauli!'' Nodarbību vadīja biedrības ''Jauniešu akadēmija'' dibinātāja un vadītāja Dace Briede-Zālīte.

Spēlē VAIFIJA SPĒLI un iegūsti piecas SUPERSPĒJAS!
Kuldīgas 2.vidusskolas sākumskolas skolēni datorikas skolotāja M.Kondratjevas vadībā spēlē ''Vaifija spēli''. Spēles fināls plānots 5.februārī.
Foto attēlos 4.b klases skolēni.
 
Kas ir VAIFIJA SPĒLE?
Lai attīstītu bērniem līdzdalības, sadarbības un komunikācijas prasmes un aktualizētu drošības internetā un medijpratības tēmas, kampaņas "Supervaroņi internetā" ietvaros izstrādāta galda spēle "Vaifija spēle".
Vaifijs ir draudzīgs un zinātkārs zēns, kurš dzīvo internetā. Vaifijam ļoti patīk lasīt un spēlēt interesantas spēles. Ar VAIFIJU kopā ir viņa draugi - SUPERANNA un SUPERTOMS, kā arī AČGĀRNIS, kurš bieži runā pilnīgi ačgārni. Četri draugi lūdz atbildēt uz mazliet āķīgiem jautājumiem par internetu, mudinot padomāt, pārrunāt, izzināt, spriest un saprast.
Kādas superspējas var iegūt, spēlējot Vaifija spēli?
Zināt, ko nedrīkst teikt citiem!
Lūgt padomu un palīdzību, kad tas vajadzīgs!
Domāt pirms noticēt!
Būt pieklājīgam!
Lietot internetu gudri!

BARIKĀŽU ATCERES PASĀKUMI
18.janvāra rītā pie ugunskura Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un pedagogi atcerējās 1991.gada barikāžu notikumus. Pasākumu vadīja Mārtiņš Burke-Burkevics un skolēnu līdzpārvalde. Pasākumā tika apbalvotas 6.b un 8.a klases komandas par uzvaru barikāžu notikumu atcerei veltītā viktorīnā. Paldies R.Papēdei, I.Kudiņai, A.Matisonam un uzņēmumam Saules ieleja par palīdzību norises organizācijā.
 
KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS ABSOLVENTE LĪVIJA BEIERBAHA ,
šobrīd kopā ar vīru vada LGO (optiskās šķiedras ražošanas uzņēmums, kas darbojas Latvijā) meitas uzņēmumu Ķīnā.
15.februārī skolā viesojās Līvija Beierbaha, kas mūsu skolu absolvēja 2010.gadā. Līvija ir studējusi biznesa vadību Dānijā, Odensē. Ieguvusi bakalaura grādu Kopenhāgenas Biznesa skolā. Studiju apmaiņas programmas ietvaros studējusi Ķīnā, apguvusi ķīniešu valodu un ieguvusi divus maģistra grādus - publiskajā administrācijā un sabiedriskajās attiecībās Ningabo universitātē. Praksi Līvija izgājusi Ķīnas autorūpniecības uzņēmumā un savu otru maģistra grādu ieguvusi par tēmu, kas saistīta ar elektrotransporta industriju Ķīnā. Līvijas ietekumi jauniešiem - nekag nepadoties, studēt to, kas interesē. Ja šķiet, ka nekas neinteresē, paņemt brīvu gadu, lai padomātu. Konkurējot darba tirgū, vienmēr der atcerēties, ka darba devējam interesē ne tikai darbinieka profesionālā kvalifikācija, bet arī viņa personība. Atbildot uz jautājumiem, Līvija norādīja, ka sociālā situācija dažādos Ķīnas reģionos ir ļoti atšķirīga, arī cilvēku mentalitāte, kultūras īpatnības, nacionālā virtuve u.c. ir dažādas, Vēlam Līvijai un viņas ģimenei veselību un veiksmi un vienmēr gaidām mājās!

 
DOTS DEVĒJAM ATDODAS!
Kuldīgas 2. vidusskolas 9.a klase ar savu audzinātāju Ingu Liepiņu jau vairākus gadus realizē tradīciju - došanos ciemos pie gados vecākiem cilvēkiem, lai aiznestu pašu un ar vecāku atbalstu sarūpētas dāvaniņas. Iepriekšējos gados klase devās pie trūcīgajiem, vientuļajiem sirmgalvjiem Kuldīgā, bet kopš 2017.gada klasei radās ideja, ka varētu doties pie bijušajiem skolas pedagogiem - senioriem, tādu pedagogu ir daudz. Iepriekš aizsāktā tradīcija tika turpināta 2018.gada decembra izskaņā. Šoreiz, bez iepriekšēja brīdinājuma, lai būtu lielāks pārsteigums, skolēni bez savas klases audzinātājas (kurai tai dienā Latvijas Universitātē bija eksāmens) devās iepriecināt un aiznest nelielās, sarūpētās dāvaniņas. Skolēni dalās priekā - seniori bija pārsteigti, negaidīja mūsu ierašanos, bija ļoti priecīgi…. Protams, ka daži seniori nebija mājās, bet jaunieši devās pie citiem bijušajiem skolas pedagogiem – sirmgalvjiem. Audzināja pateicas klases vecākiem par atbalstu, jo tika sarūpēti dažādi noderīgi produkti un preces - medus, šokolāde, milti, makaroni, griķi, pupiņas, svētku svecītes, konfektes, piparkūkas, kabatas lakatiņi, ziepes, pašu adīti cimdiņi, zeķītes, vasarā gatavotie ievārījumi... Tika sagatavotas apsveikumu kartiņas, saiņotas dāvaniņas, lai tās aiznestu bijušajiem - savējiem. Klase dāvināja, dodot un izstarojot prieku!

Apciemoto vidū bija arī bijušā skolas direktore Velta Lagzdiņa (skatīt foto). Viņas jautājums skolēniem bijis: ''Kāpēc Jūs mani nepabrīdinājāt? Būtu sagatavojusi kārumus!'' Skolēnu atbilde: ''Gribējām Jūs dubultā pārsteigt!'' Kā atzīst klases audzinātāja – mani klases jaunieši ir ļoti priecīgi, ka var kādu iepriecināt, viņi gaida šo Ziemassvētku tradīciju, paši jūtas ļoti jauki, priecīgi, apmierināti un pacilātā garastāvoklī, viņi man ir forši jaunieši, bet… šis mācību gads mums kopā ir pēdējais. Jācer, ka nākamā audzināmā klase un citas manas skolas klases ar savām audzinātājām šo tradīciju turpinās un atbalstīs.

 Šo mirkli un dāvināšanas sajūtu gribēja sajust arī divi jaunieši no 9c.klases – Niks un Roberts.

 Šīs tradīcijas moto ir aizgūtie vārdi: Dāvanai otram cilvēkam jebkurā vecumā ir jānāk no sirds. Ja zini, ka tas ir tas, ko tieši šim cilvēkam vēlies uzdāvināt, tad tā arī ir dāvana no sirds. Tam nav sakara ne ar dāvanas lielumu, ne tās cenu, bet ar sajūtu, jo otrs cilvēks vienmēr nekļūdīgi zina, ka dāvana ir no sirds.

Skolēni apciemoja: Veltu Lagzdiņu, Mariju Reinholdi, Lūciju Zahari, Skaidrīti Kulbergu, Māru Rubeni, Dainu Mežanci.

Ingas Liepiņas foto un teksts

ZIEMASSVĒTKU CEĻOJUMS

19.decembrī Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un skolotāji aicināja Ziemassvētku koncerta skatītājus brīnišķīgā ceļojumā apkārt pasaulei - viesojās gan Lietuvā un Igaunijā, gan Vācjā un Austrijā, plašajā Krievzemē un Norvēģjā, uz laiku iestrēga Briseles lidostā, bija aizceļojuši pat uz Japānu, Taizemi un Āfriku, līdz mazliet saguruši, bet laimīgi atgriezās mājās Latvijā. Skolas direktore Guntra Buivida, sveicot visus Ziemassvētkos, vēlēja raudzīties pasaulē bērna acīm, šai svētku laikā atlikt malā materiālās vērtības, lai pavērtu ceļu garīgumam. Direktore G.Buivida un direktores vietnieks Igo Kūlainis pasniedza apbalvojumu ZELTA SEKMES 5.a klases skolniecēm ELLAI JĒKABSONEI un UNAI UNDĪNEI BLISKAI, kas šajā semestrī uzrādījušas visaugstākos mācību sasniegumus. Kuldīgas 2.vidusskolas kolektīva vārdā vēlam gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!

 Akcija ''100 grāmatas līdz Latvijas simtgadei'' rezultāti

Noslēgusies akcija ''100 grāmatas līdz Latvijas simtgadei'', kuras laikā Kuldīgas 2.vidusskolas 1.-9.klašu skolēni čakli lasīja grāmatas.

Izrādījās, ka čaklākie lasītāji ir 4.a klases skolēni. Balvā mazajiem lasītājiem dāvināta ekskursija uz Tērvetes dabas parku. Apsveicam uzvarētājus!

Foto autore 4.a klases audzinātāja SANITA MILTOVIČA

 Koncerts “Reiz Ziemassvētkos”

 

06.12.2018. iniciatīvas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas neklātienes programmas  skolēni apmeklēja koncertu Gundars Račs & Saldās sejas “Reiz Ziemassvētkos” Liepājā, Lielajā dzintarā. Koncerta atmosfēru veidoja īpašais akustiskais dziesmu izpildījums un autora dzejas lasījumi. Skolēni izmantoja iespēju iegādāties G.Rača grāmatu “Reiz Ziemassvētkos”  ar autogrāfu.

 ROBOTIKAS NODARBĪBA VENTSPILS AUGSTSKOLĀ

3.decembrī 5.a klases skolēni kopā ar audzinātāju ANDU SVILPI un datorikas skolotāju MARIJANU KONDRATJEVU bija devušies uz Ventspils augstskolu, lai piedalītos robotikas nodarbībā. Skolēnu uzdevums bija izveidot mikroshēmu. Robotikas nodarbības Kuldīgas 2.vidusskolas 5.-7.klašu skolēniem un fizikas nodarbības 8.-12.klašu skolēniem sadarbībā ar Ventspils augstskolu turpināsies arī nākamajā semestrī, tās notiek ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros. No 1.janvāra piedāvājam ROBOTIKAS PULCIŅA NODARBĪBAS mūsu skolas skolēniem, kuriem ir interese par tehniskajām zinātnēm, patīk konstruēt, programmēt, kontrolēt robotus, kas veic automatizētus uzdevumus. Skolēnus, kuriem patīk domāt un darboties praktiski, aicinām pieteikties dalībai pulciņā pie klases audzinātājas vai datorikas skolotājiem. Nodarbības notiks otrdienās un trešdienās pēc stundām kab.2-13, nodarbības vadīs informātikas skolotājs JURIS KRAMĒNS.

FOTO

Akcija ''Omulīgums mūsu skolā - mūsu mājās''

Akcija "Omulīgums mūsu skolā - mūsu mājās" ir sākusies. Skolēni iekārto telpu, kur atpūsties starpbrīžos starp mācību stundām.

FOTO

ESF projekts ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču nodrošināšanai''

26.novembrī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču nodrošināšanai" Kuldīgas 2.vidusskolas 8.-12.klašu skolēni devās uz Ventspils augstskolu, lai mācītos par elektrību augstskolas fizikas laboratorijās. Skolēni veica laboratorijas darbu - izveidoja ar bateriju un saules baterijām darbināmu mobilā tālruņa lādētāju.

Kristīnes Bendrātes foto

Mācību ekskursija uz zinātnes centru AHHAA Tartu

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolas vecāko klašu skolēni bija devušies mācību ekskursijā uz Tartu, kur apmeklēja zinātnes centru AHHAA un apskatīja Tartu vecpilsētu. AHHAA ir zinātnes centrs, kura galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar zinātni un iedrošināt to atklāt ar prieku. AHHAA ir starptautiski atzīts sadarbības partneris vairākās organizācijās. Pašlaik AHHAA vada Ziemeļvalstu Zinātnes Centru Asociāciju (NSCF) un ir Eiropas Zinātnes Centru Organizācijas vadībā (ECSITE). Zinātnes centrs AHHAA sadarbībā ar Foodweb projektu, izmantojot Baltijas jūras piemēru, parāda sakarības starp pārtikas kvalitāti, vidi un cilvēka labsajūtu. AHHAA misija ir veicināt zināšanas aizraujošā un neierastā veidā. AHHAA devīze ir: “Domāsim rotaļīgi!”. Savas misijas izpildīšanai AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu. Kā atzina mūsu skolēni un pedagogi, AHHAA ir lielisks piemērs, kā dzīvē realizēt kompetencēs balstītu izglītības saturu.

FOTO

SKOLAS SOMA

20.novembrī iniciatīvas SKOLAS SOMA ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās rakstniece Dace Priede, lai tiktos ar sākumskolēniem. Rakstniece sarunājās ar skolēniem par katram mums svarīgām lietām - ģimeni, māju, skolu, mūsu pilsētu Kuldīgu, Latviju. Sarunas gaitā D.Priede lasīja fragmentus no savas grāmatas ''Mana mīļā Latvija''.

FOTO

LATVIJAI 100!

ZVAIGŽŅOTAIS CEĻOJUMS

PATRIOTU NEDĒĻAS kulminācija Kuldīgas 2.vidusskolā 16.novembrī sākās jau rīta agrumā ar iedegtām sarkanbaltsarkanām svecīšu liesmiņām pie skolas parādes durvīm. Turpinājās Kuldīgas Sv. Annas ev. lut. baznīcā ar Latvijas simtgadei veltītu svētku koncertu, kura gaitā kopā ar pasākuma vadītājiem izstaigājām Latvijas vēstures līkločus, iededzot atmiņu zvaigznes un pieminot tos, kas sevi ziedojoši mūsu valsts brīvības un neatkarības vārdā. Koncertā uzstājās skolas koris, ansamblis, deju kolektīvs, PII grupa. Dziesmu dziedāja un svētku uzrunu teica mācītājs un mūsu skolas skolotājs Mārtiņš Burke-Burkevics. Skolas direktore Guntra Buivida vēlēja visiem gaišus un priecīgus svētkus. Tradicionāli valsts svēku svinīgajā pasākumā tika sumināti Lāčplēša 2018 titula ieguvēji dažādās vecuma grupās, šogad Lāčplēšiem pievienojās arī Laimdotas. Pasākuma organizatores skolotājas BAIBA MATEVIČA un JANA PAIPA.

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!

FOTO

Lai godinātu Latvijas simto dzimšanas dienu, Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni un skolotāji bija sagatavojuši īpašu dāvanu – koncertu “Zvaigžņotais ceļojums”. Tajā simboliski tika izstaigāti Latvijas vēstures līkloči, pieminot tos, kas sevi ziedojoši valsts neatkarībai. Pasākums notika Kuldīgas Sv. Annas baznīcā.

Vairāk stāsta Skrundas TV

ES MĪLU LATVIJU!

14.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolas 7.-12.klašu skolēnu jauktās komandas mērojās spēkiem spēlē ES MĪLU LATVIJU!, lai parādītu savas zināšanas un labāk iepazītu savus skolas biedrus. Spēli skolēniem organizēja metodiskā grupa ''Es un sabiedrība''. Vispirms tika izveidotas jauktās komandas, ko profesionāli veica MG vadītājs, sporta skolotājs ARVIS SPRUDE. Pēc tam komandas pildīja dažādus uzdevumus 5 stacijās. Staciju ORIENTĒJIES vadīja sociālo zinību un ekonomikas skolotāja INGA LIEPIŅA, šeit skolēnu uzdevums bija zināt Latvijas pilsētas, Kuldīgas novada pagastus un ģērboņus. Stacijā VALODA, ko vadīja skolotāja DAIGA ŽĒNTIŅA un bibliotekāre ILVA HARTMANE skolēni minēja vecvārdu nozīmi un mēģināja lasīt vecajā drukā. Staciju KLUSAIS TELEFONS vadīja skolotājs ARVIS SPRUDE, šeit skolēni centās atcerēties un atstāstīt tekstu par mūsu skolas bijušo audzēkni, šobrīt veiksmīgu pludmales volejbolistu Kristapu Šmitu. Stacijā MĀKSLA skolotāja IVONNA ZĪVERTE aicināja skolēnus domāt stratēģiski un pēc atmiņas zīmēt latvju rakstus. Stacijā VĒSTURE skolotājas RITA PAPĒDE un ILZE KUDIŅA skolēniem bia sagatavojušas interesantus jautājumus par Latviju, savukārt stacijā MŪZIKA, skolotāja JANA PAIPA aicināja skolēnus atpazīt latviešu tautas dziesmas un dziedāt pašiem. Erudītākā komanda tiks apbalvota Latvijas simtgadei veltītā svinīgajā pasākumā 16.novembrī plkst. 13.00 Kuldīgas Sv. Annas ev. lut. baznīcā. Būsiet laipni aicināti pievienoties mūsu draudzīgajai saimei Latvijas simtgades godināšanā!

FOTO

TIKŠANĀS AR SKOLAS ABSOLVENTU A.VALAKU

9.novembrī skolā viesojās mūsu skolas absolvents Andris Valaks, lai 10. un 9.klases skolēniem pastāstītu par dienestu Latvijas valsts armijā un ugunsdzēsēja glābēja profesiju.

FOTO

Lāčplēša 2018 balvas izcīņa Kuldīgas 2.vidusskolā 12.novembrī.

 

FOTO

PATRIOTU NEDĒĻA 2018

Latvijas simtgadei veltīto PATRIOTU NEDĒĻU 12.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā aizsākām ar skolas ietērpšanu svētku rotā un tradicionālo Lāčplēša balvas izcīņu dažādās vecuma grupās. Šogad par balvām cīnījās ne tikai puiši, bet arī meitenes. Pasākumu vadīja sporta skolotāji KLINTA ĀBOLIŅA, ARVIS SPRUDE un spēka vīrs MĀRIS ROZENTĀLS. Lāčplēša 2018 titula ieguvēji tiks paziņoti un godināti piektdien 16.novembrī, plkst. 13.00 Sv.Annas baznīcā, kur notiks Latvijas simtgadei veltīts pasākums. Laipni aicinām mūsu esošos un bijušos skolēnus, vecākus pedagogus ar savu klātbūtni kuplināt šo svinīgo pasākumu un koncertu.

FOTO

MĀRTIŅDIENAS GADATIRGUS

Kad pēdējie lauku darbi ir pabeigti, raža iegūlusi klētī un pagrabā, tad klāt ir Mārtiņdiena un laiks rudens veltes rādīt un dižoties, kas kuram šogad labāk padevies! Kuldīgas 2.vidusskolas Mārtiņdienas gadatirgū netrūka ne gardu un veselīgu cienastu vēderpriekiem, ne lustīgu ziņģu, neiztika arī bez saimnieču dižošanās, bija iespēja apskatīt un, ja palaimējās, arī rokās paturēt krāšņus putnus. Pasākuma vadītājas atraktīvās sākumskolas skolotājas Alise Grābante, Daiga Kalna, Krista Dēvita un Ilze Legzdiņa.

FOTO

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

 MĀRTIŅDIENAS GADATIRGUS KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ 9.novembrī.

FOTO

SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSS

Laika posmā no 5.-9.novembrim skolas bibliotekāre I.Hartmane sadarbībā ar latviešu valodas skolotājām I.Pūlmani un A.Svilpi Kuldīgas 2.vidusskolā organizē SKAĻĀS LASĪŠANAS KONKURSU 5.-6.KLAŠU SKOLĒNIEM. Kas ir SKAĻĀ LASĪŠANA?

Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) sacensība 11 – 12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēni visā valstī. Sacensību metodika aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu.

Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

Mēs ceram, ka iesaistīsies ievērojams skaits dalībnieku. Un vai tas nav fantastiski, ja skolēns var sevi saukt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināla laikā tiks izvēlēts valsts lasīšanas čempions. Uz finālu tiks uzaicināta visa klase.
FOTOATTĒLOS 5.a klases skolēni.

18.decembrī Kuldīgas 2.vidusskolā noslēdzās Skaļās lasīšanas konkurss 2018. Finālā piedalījās labākie 5.-6.klašu lasītāji. Žūrijas komisija - Bērnu Literatūras Centra vadītāja Inga Brūvere, skolas dir. vietnieki Inita Embrekte, Igo Kūlainis un skolas bibliotekāre Ilva Hartmane. Žūrijas komisija lēma, ka novada konkursa finālā Kuldīgas reģionā piedalīsies ELLA JĒKABSONE, 5A KLASE UN SANTA SAMANTA TOMOŠENKO, 6.A KLASE. Apsveicam uzvarētājus un sakām paldies visiem konkursa dalībniekiem!

 

FOTO

FOTO

SIMTGADES PUTRA #Hercogs,#PutrasDiena,#SimtgadesPutra

No 7. - 19. oktobrim 4.a un 1.a klase piedalījās projekta "Putras programma" konkursā "Latvijas simtgades Putra". Skolēni izzināja, kādas ir iecienītākās putras, mācījās par graudaugu nozīmi uzturā, ilustrēja latviešu tautas dziesmas par putru, lasīja viens otram pašu sacerētās pasakas par putras piedzīvojumiem, vārīja, dekorēja un ēda gardu putru. Putras projekta noslēgumā ar prieku baudījām Rīgas Dzirnavnieka sarūpētās balvas.
Foto autore SANITA MILTOVIČA

FOTO

K2V PLENĀRSĒDE 2018

17.oktobrī skolas aktīvākie 9.-12.klašu skolēni izteica savu viedokli un ierosinājumus skolas plenārsēdē. Diskusijas tēma "Kā veidot skolā omulīgi mājīgu atmosfēru".

FOTO

VIDEO

FUKŠU NEDĒĻA 2018

FUKŠU NEDĒĻA 10.klasei Kuldīgas 2.vidusskolā 29.10.-2.11.2018.

1.DIENA – DIENA BEZ SMĒĶĒŠANAS UN NAŠĶIEM. Dresscode – nakts tērps.
2.DIENA – DIENA BEZ KOSMĒTIKAS (meitenēm), DIENA BEZ KURPĒM (puišiem)
3.DIENA – DIENA 80.GADU FRIZŪRU STILĀ
4.DIENA – DIENA BEZ TELEFONIEM
5.DIENA – DIENA VAKRTĒRPOS. 
Piektdien 4.stundas laikā – svinīgā zvēresta nodošana un fotosesija skolas zaļajā zonā (jebkuros laika apstākļos!)

Desmitie, esiet uzmanīgi, mēs jūs vērojam!
Jūsu mīļie vienpadsmitie

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

VIDEO

KARJERAS IZGLĪTĪBA

15.oktobrī Kuldīgas 2.vidusskolā skolēni iepazīst profesijas. Karjeras attīstības atbalsta pasākums ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 1. klašu skolēniem “Ko dara pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs?”. Nodarbību vadīja IK Dekoru Meistars vadītāja Inta Lagzdeniece.

FOTO

SKOLAS SOMA

10.oktobrī 6.a un 6.b klase viesojās "Dzīvajā muzejā" , lai piedalītos interaktīvā nodarbībā par Kuldīgas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Bija ļoti aizraujoši un interesanti mācīties, atzina sestklasnieki. Attēlos redzami 6.b klases skolēni ar audzinātāju Baibu Mateviču. Nodarbības apmeklējums finansēts par programmas "Latvijas skolas soma līdzekļiem".

FOTO

SKOLOTĀJU DIENA 2018

No sirds sveicam visus izglītības darbiniekus Skolotāju dienā! Vēlam dzīves un darba prieku gan ikdienā, gan svētku reizē! Lai izdodas!

FOTO

VIDEO

VIDEO

Kuldīgas 2.vidusskolas pedagogi viesojās Lietuvā, lai kopā aktīvi atpūstos un iepazītu kaimiņvalsts ievērojamās vietas.

FOTO

Labo darbu nedēļa Kuldīgas 2.vidusskolā no 15. līdz 19.oktobrim.

Kas ir labo darbu nedēļa?

 Jau desmito gadu labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv rīkotajā akcijā “Labo darbu nedēļa” – labo darbu veikšanā aicināti aktīvi iesaistīties gan paši mazākie, gan jau pieredzējuši labo darbu veicēji, mudinot aizdomāties par katru vissīkāko darbiņu, kas citu spēj padarīt priecīgāku un atvieglo ikdienas dzīvi, kas otram nozīmē tik daudz, bet Tev pašam tik pāris mirkļu palīdzīgas rokas sniegšanas un gandarījumu par padarīto.

 Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Tā var būt palīdzība kādam vientuļam cilvēkam vai vienkārša aprunāšanās, pat smaids un labs vārds kādam var nozīmēt tik daudz.

9.a un 6.b klases skolēni kopā ar audzinātājām Labo darbu nedēļā vāc ozolzīles. Tās tiks nogādātas Zoodārza iemītniekiem!

FOTO

Kuldīgas 2.vidusskolā Labo darbu nedēļa! Sākumskolas skolēni kopā ar audzinātājām sakopj skolas teritoriju - grābj rudens lapas!

FOTO

7.klases skolēni Labo darbu nedēļā vada rotaļnodarbības jaunākajiem!

FOTO

Labo darbu nedēļā 1.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Ligitu Mežkalni stāda zaļos augus!

FOTO

Labo darbu nedēļā 4.b klase ielūdza 1.c klasi minēt mīklas par dzīvniekiem un kopā noskatījās multiplikācijas filmu "Ābolu maiss".

FOTO

Labo darbu nedēļas noslēgumā 4.b klase kopā ar audzinātāju Sanitu Miltoviču savāca atkritumus Vienības un Rūpniecības ielu malās.

FOTO

 VERU DURVIS UZ VIDUSSKOLU

9.oktobrī Kuldīgas 2.vidusskola vēra durvis topošajiem Kuldīgas novada vidusskolēniem, šobrīd vēl 9.klašu audzēkņiem no dažādām Kuldīgas novada izglītības iestādēm, lai iepazīstinātu ar skolu, izglītības iespējām, tradīcijām un atbildētu uz skolēnu un pedagogu jautājumiem. 
Pasākuma fotomirkļi.

SKOLAS SOMA

4.oktobrī Kuldīgas 2.vidusskolas 9.klašu skolēni kopā ar audzinātājām ILZI KUDIŅU, INGU LIEPIŅU, VALIJU SPRUDI un programmas LATVIJAS SKOLAS SOMA koordinatori ILVU HARTMANI devās mācību eksursijā uz Tīreļpurvu, lai klātienē apskatītu Pirmā pasaules kara kaujas vietas. Tīreļpurvs un Ložmetējkalns ir viens no labāk saglabātajiem Pirmā pasaules kara kaujas laukiem Eiropā. Te apskatāmas 1916. gada leģendāro Ziemassvētku kauju piemiņas vietas: krievu un vācu ierakumi, piemiņas akmeņi latviešu strēlnieku pulku izejas pozīcijās, piemiņas zīmes frontes pārrāvuma vietās, brāļu kapi, piemineklis latviešu strēlniekiem Ložmetējkalnā. Interesantas liecības par šiem notikumiem pieejamas Kara muzeja filiālē, kas atrodas „Mangaļu” mājās. 
Pēc tam skolēni devās uz Rīgas Brāļu kapiem. Rīgas Brāļu kapi ir izcilākais un nozīmīgākais Latvijas memoriālais ansamblis. Tas veltīts I Pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās (1915-1920) kritušajiem karavīriem. Kapos guldīti aptuveni 3000 varoņi, to skaitā ap 300 nezināmie.

FOTO

VECĀKU KOPSAPULCE

3.oktobrī Kuldīgas 2.vidusskolas vecāku kopsapulce bija kupli apmeklēta. Direktore Guntra Buivida iepazīstināja ar šī mācību gada aktualitātēm, plānotajām ESF projektu aktivitātēm karjeras izglītībā, darbā ar speciālo programmu skolēniem un talantīgajiem, projekta PuMPuRS plānoto darbu ar reemigrējušajiem skolēniem un skolēniem no sociālā riska grupām, kā arī Latvijas Kultūras ministrijas Latvijas simtgades projekta ''Latvijas skolas soma'' ietvaros plānotās mācību ekskursijas dažādu vecuma grupu skolēniem. Šogad turpinās arī straptautiskā projekta Erasmus+ darbība, šī gada tēma ''Es rakstu pasaku'' (I'm writing a tale). 
Skolas padomes priekšsēdētāja Līga Kuršinska vērsa uzmanību uz bīstamību rīta stundās un pēcpusdienā, kad skolas pagalmā, kas vienlaikus ir arī skolas sporta laukums, ir ļoti liela transporta plūsma. L.Kuršinska aicināja vecākus izteikt viedokli par stāvlaukumu pie skolas. Tika nolemts sagatavot vēstuli novada Domei ar lūgumu izbūvēt stāvlaukumu skolas bijušajā dārza teritorijā.
VISC vecākais eksperts STEM jomā Mihails Basmanovs stāstīja par kompetenču pieeju izglītībā. Projekta mērķis - īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā. Tam nepieciešama mācīšanas pieejas maiņa. VISC uzsāk projektu šī darba atbalstam, pakāpeniski ieviešot kompetenču pieeju katrā izglītības iestādē no pirmsskolas līdz vidusskolai, sākot ar 2020.gadu. M.Basmanovs informēja, ka šobrīd notiek aktīvs darb pie mācību satura izstrādes un aprobācijas projekta pilotskolās, tiek īstenota izglītības darbinieku profesionālā pilnveide, kā arī tiek veidoti labvēlīgi priekšnoteikumi jauna mācību satura ieviešanai. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties kompetenču pieejā balstītas mācību stundas video un piedalīties diskusijā, stundas vērtēšanā. Viedokļi bija dažādi līdzīgi, kā tas šobrīd ir sabiedrībā, daļa šādu pieeju no sirds atbalsta, daļai tā nepatīk, tomēr visi vienprātīgi uzsver pedagoga noteicošo lomu mācību stundas kvalitātes nodrošināšanā.

FOTO

Turpinās ERASMUS+ projekts EUROPEAN TALES ARE COMING TOGETHER par Eiropas tautu pasakām.

Laikā no 1.-7.oktobrim norisinās projekta vizīte Turcijas pilsētā Eskaširā. Šī gada tēma ''Es rakstu pasaku'' (I'm writing a tale''). Projektā iesaistīto sešu skolu skolēni sacer oriģinālas pasakas angļu valodā, veido ilustrācijas, veido pašdarinātas grāmatas. Attēlā redzamas mūsu skolas meitenes Enija (5.klase), Samanta un Līga (9.klase) ar pašu ilustrētajām grāmatiņām. Oriģinālo pasaku autori ir vidusskolēni, tādējādi veidojas kopdarbs, pasaku autoriem sadarbojoties ar ilustrētājiem un gala rezultātā brīnišķīgs mākslas darbs - pašdarināta pasaku grāmata!

FOTO

Erasmus plus projekta vizīte Eskaširas pilsētas skolā Turcijā bija jau ceturtā projekta dalībvalstu tikšanās reize, kas norisinājās no 3.-7.oktobrim. Vizītes laikā projekta dalībnieki iepazinās ar Eskaširas skolu, viesojā Pasaku muzejā, darbojās dažādās radošās darbnīcās un dalījās pieredzē, kā pilnveidot skolēnu rakstītprasmi. KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLU pārstāvēja projekta koordinatores Laila Meirupska un Ivonna Zīverte, kā arī sociālais pedagogs Sarmīte Jakobsone. Nākamā tikšanās reize būs nākamā gada martā Sofijas skolā Bulgārijā, kur tiksies skolēni, lai demonstrētu pšssacerētu pasaku dramatizējumus.

FOTO

Brocēnu novada izglītības darbinieki viesojas K2V

Kuldīgas 2.vidusskola šodien uzņēma ciemiņus no Brocēnu novada. Dažādu izglītības iestāžu darbinieki iepazinās ar atjaunotajām skolas telpām, direktore G.Buivida sniedza īsu ieskatu skolas vēsturē, iepazīstināja ar izglītības iespējām, skolas tradīcijām, darbību projektos, skolēnu līdzpārvaldes darbu un dalījās pieredzē, kā labāk veidot skolas un ģimenes savstarpējo dialogu.

FOTO

SĀKUMSKOLĒNI DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ

20.septembrī mūsu sākumskolēni devās ekskursijā pa Cīravas Mežaparka takām, kur iepazina augu valsts daudzveidību, aplūkoja meža skulptūras un pārbaudīja savu veiklību, pārvarot dažādus šķēršļus Bebru takā. Attēlos redzami 4.a un 4.b klases skolēni kopā ar savām skolotājām SANITU MILTOVIČU, ALISI GRĀBANTI, DAIGU KALNU.

FOTO

Projekts PuMPuRS

 Projekta PuMPuRS SUPERVĪZIJA Kuldīgas 2.vidusskolā.

Jau otro gadu Kuldīgas 2.vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Šajā mācību gadā esam plānojuši projekta aktivitātes vērst plašumā, iesaistot vairākus desmitus skolēnu un apmēram desmit pedagogu, 2017./18.mācību gadā tie bija seši skolēni un divi pedagogi. Projekta ietvaros paredzēts individuālais darbs ar reemigrējušajiem skolēniem latviešu valodas un citu mācību priekšmetu apguvas veicināšanai, kā arī dažādi atbalsta pasākumi skolēniem sociālā riska mazināšanai. 
20.septembrī projekta iervaros skolā notika PuMPuRS supervīzija projektā iesaistītajiem pedagogiem, lai sniegtu atbalstu un paskatītos uz problēmām no cita skatu punkta, dalītos savstapējā pieredzē, apmainītos viedokļiem par darbā izmantojamu metodiku, piemēram, asociatīvām kārtīm.
Foto redzama supervīzijas vadītāja LĪGA ZVAIGZNE un projekta koordinatore SARMĪTE JAKOBSONE un matemātikas skolotājs PĒTERIS KAIRIŠS.
 
SVINAM MIĶEĻDIENU!

Miķeļos jeb rudens saulgriežos senatnē parasti svinēja apjumības – bija pabeigta labības pļauja un galdā lika lielu kukuli no trejām labībām – tas bija domāts tīrumu dieviņam Jumītim, auglības nesējam. Miķeļos no dārza mājās jāienes trīs puķes, kas jāsapin bizē un virtuvē pie loga jākar, tādā veidā mājā ienesot rudens svētību. Rudens puķu pīne labi sargā mājiniekus neļaujot veļu laikā nelaimei atnākt.
Miķeļi ir rudens ražas svētki, mūsu skolā tos svinēsim ar skolēnu gatavotiem dārzeņu tēliem, kas no 25.-28.septembrim būs apskatāmi skolas zaļajā zonā un lustīgām spēlēm un rotaļām senlatviešu garā 28.septembrī, plkt.11.00.
Jānīts meta siena kaudzi,
Jēkabiņš rudzu kaudzi,
Miķelīts nokliedzās
Auzu kaudzes galiņā.
L.t.dz.

FOTO

FOTO

SPORTA - TĒVA DIENA 2018

 Nu jau par tradīciju mūsu skolā kļuvusi SPORTA - TĒVA dienas atzīmēšana. Šogad to veselīgā, azartiskā gaisotnē svinējām 14.septembrī. Šī gada moto - galvenais nav uzvarēt, galvenais ir piedalīties! Rīta pusē visi skolas skolēni izkustējās jautrās stafetēs, bet pēcpusdienā jauktās tētu, bērnu un skolotāju komandas sacentās futbola mačā. Uzvarēja draudzība! Ar autosporta ekipējumu un sporta mašīnām iepazīstināja tētis un meita Silenieki, kas ieguvuši 1. un 3.gogalgu šī gada Latvijas čempionātā. Ikvienam bija iespēja apskatīt un pat iekāpt sacīkšu auto. Paldies tētiem par dalību, māmiņām un citiem par atbalstu un gaidīsim jūs atkal nākamgad! TĒTI, JŪS MUMS ESAT PAŠI LABĀKIE! JŪSU BĒRNI

FOTO

VIDEO

NODARBĪBA 1.-2.KLAŠU SKOLĒNIEM

 13.septembrī Kuldīgas 2.vidusskolā ciemojās Slimību profilakses kontroles centra darbinieces un vadīja nodarbību ‘’Tava personīgā higiēna’’ 1.klašu skolēniem, ‘’Traumatisma profilakse’’ 2.klasēm. Kopā darbojoties skolēni rada atbildes uz dažādiem ar personīgo higiēnu un drošību saistītiem jautājumiem, piemēram, kāpēc un cik bieži jātīra zobi, kā pareizi jāmazgā rokas un citiem. Bērni ar interesi klausījās, līdzdarbojās un uzzināja daudz jauna. Fotogrāfijās redzama 1.b klase.

FOTO

GARĀ PUPA 2018

 Dzejas dienu ietvaros 10.septembrī divpadsmit Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni bija uzaicināti uz biedrības ''Ascendum'' Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes organizētu pasākumu Rīgā ''GARĀ PUPA''. Uz pasākumu uzaicināti bija skolēni no dažādām Latvijas skolām, kuru darbi iekļauti ''Garās pupas'' dzejas krājumā. Svinīgajā pasākumā, kas norisinājās mūzikas namā ''Daile'', tika pasniegtas GARĀS PUPAS goda nominācijas. Titulu DIŽPUPA saņēma deviņi skolēni, tostarp trīs mūsējie - MADARA PAVLOVSKA, ZANE CĪRULE un KRISTERS JURIS PŪKAINIS. Šo skolēnu darbus žūrija atzina kā īpaši veiksmīgus. Visi skolēni dāvanā saņēma grāmatiņu un ''Laimas'' saldumus. Ar dzejas lasījumiem uzstājās A.Akmentiņš, I.Zandere, B.Broka, skanēja I.Nīmaņa mūzika.

FOTO

LATVIJAS SKOLAS SOMA atklāšanas pasākums Arēnā Rīga

6. septembrī Arēnā Rīga norisināsinājās vērienīgs pasākums, veltīts Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanai, kur piedalījās 6 tūkstoši solēnu no dažādām Latvijas skolām, tostarp arī Kuldīgas 2.vidusskolas 5.-12.klašu pārstāvji. Skolēniem bija iespēja vērot un piedalīties radošās darbnīcās. Atklāšanas pasākumu noslēdza koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”, kurā uzstājās Raxtu Raxti, Justs, DaGamba, Edavārdi, Daumants Kalniņš, Rūta Dūduma un daudzi citi mūziķi. Pasākuma vadītājs Valters Frīdenbergs jauniešus uzrunāja ar vārdiem ''Tu vari, ja tu dari un radi!'' Pasākuma organizēšanā bija iesaistīti apmēram 1000 cilvēku, t.s. brīvprātīgie un Jaunsardze. Paldies organizatoriem par lielisko piedzīvojumu!

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola ciemos pie Kuldīgas 2.vidusskolas 

FOTO 

ES TEVI JAU GAIDĪJU! TAVA SKOLA

Šogad skolēni skolas gaitas uzsāka nevis, kā ierasts 1., bet 3.septembrī, tā pagarinot šī gada vasaras brīvdienas vēl par pāris dienām. Kā svētku uzrunā teica skolas direktore Guntra Buivida, šī vasara mums bija kā dāvana - karsta un saulaina, tā ļāva mums uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam, sagaidot mūsu valsts simtgadi, paveicot to, ko esam apņēmušies - katrā klasē izlasīt vismaz simts grāmatas! Kā ierasts, šī diena īpaša ir skolas visjaunākajiem skolēniem, pirmklasniekiem, kas skolas solā sēdīsies pirmoreiz, skolas gaitas uzsākot tieši Latvijas simtgadē, kā arī divpadsmitajiem, kam šogad jākārto gan valsts pārbaudes darbi, gan jāpiedalās vēlēšanās, jāizdara nopietna izvēle. Skolēnus un viņu vecākus, skolas gaitas uzsākot, apsveica pašreizējās Saiemas deputāts Artis Gustovskis, vēlot skolēniem, pedagogiem un vecākiem būt laimīgiem. Sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi savējiem ar dziesmām, dejām un etīdēm!

FOTO

2017./2018.mācību gads

PALDIES JŪSU KOMANDAI UN SKOLAI!

Jūs tiešām esiet ĻOTI ĪPAŠI, to pierādīja arī šis pasākums, kur tika pamanītas un uzsvērtas tik vienkāršas bet POZITĪVAS īpašības bērnos. Man ir jāraud un tāds prieks par elementāro CILVĒCĪBU! Katrs bērniņš cenšas cik spēka, bet vēl ir blakus apstākļi kas bieži ietekmē mūsu izvēles un rezultātus! Pie Jums katram ir prieks censties ar to kas katra spēkos! Ka īpašie un uzslavas vērtie kā piemērs pārējiem nav tikkai teicamnieki, vai skolēnu padomes aktīvākie bērni. Novēlu Jums attīstīt šo VĒRTĪBU un pieturēties pie tās, saprotu, tas prasa daudz darba ja augat par lielu skolu. Bet Jūs ar šo esiet ĪPAŠI un LEPNI! Katrai skolai ir mērķis augt lielai, lūdzu saglabājiet savu ŠARMU ! Šobrīd jau IR un nākotnē BŪS daudz GARĀ LIELI CILVĒKI kuriem tieši JŪS ESIET NOTICĒJUŠI UN DEVUŠI IESPĒJU SEVAS LABĀS PUSES PIERĀDĪT un tieši Jūsu komanda esiet tie kas šo vērtību RADA ar savu cilvēcību, mīļumu pret bērniem un darbu ikdienā ! Mani bērni tik pozitīvi un interesanti šobrīd izsakas par iekļautajiem bērniem un skolas atmosfēru, tā viņi ir izteikušies tikkai Zviedrijas skolā un Jūsu skolā- tas ļoti liecina par skolas komandas radīto attieksmi! Lai jums spēks, daudz radošu ideju attīstībai un nepagurstiet atšķirties no citām skolām , jo Jums ir fantastisks pamats- jūsu vērtības! Tā ir iespēja būt Kuldīgas SAVĀ ZIŅĀ ĪPAŠĀKAJAI SKOLAI AR SAVU ĪPAŠO RAKSTUROJUMU UN FEINO ŠARMU! PALDIES JUMS.

Pateicībā Milleru ģimene 

 

AKTUALITĀTES MAIJĀ  UN

 

JŪNIJĀ

 

IZLAIDUMS

  

R. Urtāne

 

“Kastaņu sniegs”

  

“Varbūt var aizmirst mīlestību pirmo,

  

Bet skolu pirmo aizmirst nespēšu nekad.

  

Tu, skola, izauklēji manus sapņus,

  

Tu līdzi izraudāji manas asaras.

 

No pirmās rudens dienas cēli kāpnes,

  

Līdz dzīvē izvadīji izlaiduma vakarā.

  

     Paldies par tavu, skola, plašo sirdi,

 

     Par drošu soli, dziesmām, zinībām!

  

Un, mīļie skolotāji, ko lai vairāk saku!

  

Es Jūsu priekšā zemu paklanos.

  

Paldies, ka ierādījāt īsto dzīves taku,

  

Kas ved uz priekšu dzīves pakalnos!”

 

15.jūnijā atvadas savai skolai teica mūsu divpadsmitie. Paldies vecākiem, skolai, pedagogiem un klašu aidzinātājām ANDAI SVILPEI un ILVAI HARTMANEI! Priecācamies par jums, ka esat uzkrājuši ne tikai nozīmīgu zināšanu bagāžu, bet arī dzīves gudrību un pieredzi. Novēlam jums pie šobrīd iegūtā neapstāties un turpināt pilnveidot sevi. Ticiet sev un sapņi piepildīsies!

Esam patiesi lepni par LAURU BALANDIŅU un OSKARU ŠĒLI, kuri saņēmuši Latvijas Republikas Ministru prezidenta MĀRA KUČINSKA atzinības rakstu par izcilām un ļoti labām sekmēm. Apsveicam absolventus, vecākus, pedagogus!


12.KLAŠU ABSOLVENTU IZLAIDUMS

15.jūnijā apliecību par pamatizglītību saņēma Kuldīgas 2.vidusskolas 9.a, 9.b un 9.n klases skolēni. Sirsnīgu paldies devītie teica saviem vecākiem, skolai, pedagogiem un, protams, klašu audzinātājām IVONNAI ZĪVERTE, VALIJAI SPRUDEI un SARMĪTEI VIĻUMSONEI. Priecājamies un esam lepni par jums un ceram jūs sagaidīt atpakaļ skolā 1.septembrī jau kā vidusskolēnus. Lai izdodas viss, kas iecerēts!

 

9.a KLASES ABSOLVENTU IZLAIDUMS

 

9.b un 9.n KLASES ABSOLVENTU IZLAIDUMS

 

 

Ne tā, kā ikdienā!

 Plašs (atbilstošu) mācību metožu pielietojums mācību procesu veido radošumu. 21.gadsimtu raksturo straujas pārmaiņas un cilvēkiem nepieciešams pielāgoties, jāmācās būt radošiem, jāvar pieņemt netradicionāli risinājumi.

 

Katrs cilvēks individuāli spēj izpausties tikai radošā darbībā, un tas ir mūsu personības pašnoteikšanās veids.
 
 Lai veicinātu mūsu skolānu radošumu, 29.maijā Kuldīgas 2.vidusskolā tiek organizēta klašu EKSKURSIJU un PĀRGĀJIENU DIENA.
 
 
 

 
30.maijā plkst.8.30-11.00 skolas zaļajā zonā NETRADICIONĀLO SPORTA SPĒĻU DIENA. Piedalās skolēni no 5-6g. - 8.klasei, 10.-11.klases skolēni darbojas pasākuma organizēšanā, vadīšanā kopā ar pedagogiem A.Sprudi, M.Štofregenu. Dalībnieku pulcēšanās sporta stadionā plkst.8.30, kājās sporta apavi un fiziskām aktivitātēm piemērots apģērbs.
 
 
 
31.maijā GADA DIENA Kuldīgas 2.vidusskolā. Gada dienā cildinājām zelta, sudraba un bronzas sekmju īpašniekus, olimpiāžu un konkursu uzvarētājus, kā arī visus tos, kas šajā mācību gadā guvuši kādus īpašus sasniegumus mācībās par apzinīgu, cītīgu mācību darbu, sasniegumiem sportā, aktīvu lūdzdalību skolas dzīvē, kā arī īpaši veselīga dzīvesveida ievērošanu, nekavējot nevienu dienu! Akcijas ''100 grāmatas Latvijas simtgadei'' ietvaros tika pasniegti atzinības raksti čaklākajiem lasītājiem un aktīvākajām klasēm.
 
Un, protams, ikviens skolēns saņēma liecību ar šī gada mācību rezultātiem un saldumus.
 
VĒLAM SAULAINU, PIEDZĪVOJUMIEM BAGĀTU UN DROŠU VASARU IKVIENAM!
 

 

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAI – 140!

 

Saules pielietā 26.maija pēcpusdienā Kuldīgas 2.vidusskolas plašā saime aicināja viesus uz savas skolas dzimšanas dienas svinībām. Skolu jubilejas reizē sveica Kuldīgas Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, vēlot skolai pašu svarīgāko - daudz skolēnu! Ar savu klātbūtni skolas jubilejas pasākumu pagodināja Dana Reizniece-Ozola, Latvijas finanšu ministre, veiksmīga politiķe un šahiste, kādreizējā Kuldīgas 2.vidusskolas skolniece, kas bija ieradusies kopā ar Ringoldu Beinaroviču - juristu, ierēdni un sabiedrisko darbinieku, finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas biroja vadītāju, kurš, kā izrādās, arī absolvējis Kuldīgas 2.vidusskolu. Viesi, atceroties savas skolas gaitas, atzina, ka ne vienmēr atzīmes viņiem bijušas visaugstākās, taču sabiedriskā aktivitāte gan.
Paldies skolas esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, gan tiem, kas jau aizsaulē.
Paldies Rendas pagasta pārvaldei, kolēģu apsveikumiem no citām Kuldīgas mācību iestādēm, kā arī Skolas padomei par sirsnīgiem novēlējumiem un krāšņām dāvanām!
Paldies mūsu absolventiem, bijušajiem skolēnu līdzpārvaldes prezidentiem Uģim Pelčeram un Rūdolfam Valkovskim, par svinīgā pasākuma vadīšanu! Paldies par dziesmās izteiktiem apsveikumiem gan mūsu esošajiem, gan bijušajiem skolēniem. Un, protams Karlsonam (Robertam Ķesberim) un Brālītim (Montai Montvidai) par amizantiem stāstiem ''iz skolas vēstures''.
Paldies visiem, visiem, kas piedalījās pasākuma sagatavošanā, atbalstīja to domās, ar savu klātbūtni un svinēja kopā ar mums MŪSU SKOLĀ - MŪSU MĀJĀS!

Pasākuma fotomirkļi 

 

Mātes dienas koncerta fotomirkļi

 

Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis - visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem 
Mātes siltā, mīļā sirds.
 

 

 

 

Es būšu pirmklasnieks!

 

16.maijā topošie Kuldīgas 2.vidusskolas pirmklasnieki un viņu vecāki iepazinās ar skolu, audzinātājām un piedalījās aizraujošās rotaļās, izglītojošās spēlēs.

 

 

 

 

 

Pēdējais zvans

“Gribu iet atkal skolā,

Gribu mācīties visu no gala.''

 

J.Osmanis

 

 

 


 

 

 

 

 

Pēdējais zvans fotogrāfijās

 

 

 

Labāko skolēnu un viņu vecāku svinīgā pieņemšana pie skolas direktores G.BUIVIDAS

 

Tradicionāli skolas direktore G.Buivida uz svinīgo pieņemšanu aicina skolēnus, kuri šajā mācību gadā bijuši īpaši veiksmīgi mācību darbā, spodrinājuši skolas tēlu, gūstot uzvaras mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos vai citā veidā nesuši skolas vārdu pasaulē.

Svinīgais pasākums norisinājās 18.maijā, tika sumināti 30 skolēni, viņu vecāki un klases audzinātāji.

 

MĒS AR JUMS LEPOJAMIES!

 

 FOTOMIRKĻI

 

 

 

MŪSU LABĀKIE!

 Kuldīgas 2.vidusskola 2017./18.m.g.

 

 

 

LEPOJAMIES!

LAURA BALANDIŅA, 12.klase

Izcili panākumi mācībās, aktīvi piedalās skolas līdzpārvaldes darbā. Laura ir vienkārši super meitene gan skolā, gan ārpus tās, tiek galā ar visiem pārbaudījumiem, ko dzīve sniedz, nekad neatsaka palīdzību.

Kl. audz. ANDA SVILPE

OSKARS ŠĒLIS, 12.klase

Lielisks cilvēks, vienmēr visur iesaistās, ar viņu viegli strādāt komandā. Ļoti labi sasniegumi mācību darbā, palīdz mācībās arī klasesbiedriem.

Kl. audz. ANDA SVILPE

DIĀNA HARITA BERGMANE, 12.klase

Ļoti labas sekmes mācībās. Labsirdīga, atbildīga, izpalīdzīga, mīļa klasesbiedrene. Mīl dzīvniekus, rūpējas par tiem.

Kl. audz. ANDA SVILPE

GATIS DVILAITIS, 11.klase

Centīgs mācībās, ir piedalījies skolas un novada olimpiādēs. Apzinīgs, nav neattaisnotu kavējumu. Klasesbiedri saka, ka uz Gati var paļauties.

Kl. audz. LAILA MEIRUPSKA

KRISTA LAIMA FRĀMA, 11.klase

Vairāku skolas un novada olimpiāžu dalībniece, ieguvusi godalgotas vietas. Kora un ansambļu dziedātāja. Piedalījusies Erasmus+ projektā. Radoša.

Kl. audz. LAILA MEIRUPSKA

KRISTIĀNA ROZENTĀLE, 11.klase

Piedalījusies skolas un novada olimpiādēs, ir panākumi. Ļoti centīga mācība darbā. Darbojas skolas līdzpārvaldē. Godīga, augsta pienākumu apziņa.

Kl. audz. LAILA MEIRUPSKA

Kl. audz. LAILA MEIRUPSKA

INESE ŠĶĒLE, 11.n klase

Mācās neklātienes programmā, mācības atsākusi pēc ilgāka pārtraukuma. Apzināti mācās sev, nevis citiem. Tēmas, kas interesē apgūst daudz dziļāk nekā rakstīts mācību grāmatā. Aktīvi piedalās visās mācību stundās, organizē citus mācīties. Apzinīga, cītīga, atsaucīga, nebaidās paust savu viedokli. Ideju ģenerators dažādām aktivitātēm. Reizē ir gan mamma, gan draugs saviem pieaugušajiem bērniem

Kl. audz. ILVA HARTMANE

PAULETA AUZIŅA, 10.n klase

Mācības neklātienē veiksmīgi apvieno ar divu dēlu audzināšanu. Rūpes par ģimeni un darbs netraucē viņai 10.klasi beigt ar sudraba liecību. Atrod laiku, lai piedalītos klases un skolas pasākumu organizēšanā. Uzmundrina un iedvesmo pārējos klasesbiedrus mācībām un citām pozitīvām aktivitātēm.

Kl. audz. SARMĪTE VIĻUMSONE

ANDIS ZVIRBULIS, 10.n klase

Mācības ar labām sekmēm 10.klasē apvieno ar darbu un divu bērnu audzināšanu. Piemīt apzinīgums un augsta atbildības sajūta. Klase var uz viņu paļauties, ja reiz ko solījis, noteikti izpildīs.

Kl. audz. SARMĪTE VIĻUMSONE

AIVARS ZAĶIS, 10.n klase

Apzinīgs, izpalīdzīgs, gudrs. Lai gan mācības atsāktas pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma, viņš izvirzījis mērķi, un to īstenos, par to pārliecināti gan skolēni, gan pedagogi.

Kl. audz. SARMĪTE VIĻUMSONE

ROMIIJA VĀRPIŅA, 9.a klase

Daudzkārtēja olimpiāžu dalībniece un uzvarētāja, aktīva skolas vārda nesēja novadā, piedaloties Kurzemes mūzikas un mākslas reģionālajās olimpiādēs, kā arī ar skolas ansambli un kori. Piedalījusies ārpusskolas konkursos, piemēram, ‘’Aso prātu cīņās’’. Visaugstākais sekmju reitings klasē vairāku gadu garumā. Prezentēja skolu Erasmus+ projektā.

Kl. audz. IVONNA ZĪVERTE

RENĀRS MEDNIEKS, 9.a klase            

Priekšzīmīgs skolēns, labas sekmes, draudzīgs, jauks klasesbiedrs un skolēns pedagogiem.

Kl. audz. IVONNA ZĪVERTE

ANCE JĒKABSONE, 9.a klase

Centīga mācībās, aktīvi piedalās mācību olimpiādēs, atsaucīga dalībai ārpusskolas pasākumos – ‘’Aso prātu cīņā’’, korī. Laba klasesbiedrene, patīkama skolniece.

Kl. audz. IVONNA ZĪVERTE

TERĒZE DZENE, 9.b klase

Uzcītīga, apzinīga skolniece. Izpalīdzīga klasesbiedrene. Patīkama sarunu biedrene saviem klasesbiedriem un skolotājiem.

Kl. audz. VALIJA SPRUDE

PĒTERIS GENRIHS, 8.a klase

Labas sekmes mācībās. Ar augstiem panākumiem piedalījies skolas un novada olimpiādēs, pētniecisko darbu lasījumos, radošajos konkursos. Apzinīgs, uzcītīgs, erudīts dažādās jomās.

Kl. audz. INGA LIEPIŅA

LĪGA JANSONE, 8.a klase

Labas sekmes mācībās. Ar augstiem panākumiem piedalījusies skolas un novada olimpiādēs, pētniecisko darbu lasījumos. Izpalīdzīga, sabiedriski aktīva, ir savs viedoklis. Aktīvi darbojas skolas līdzpārvaldē.

Kl. audz. INGA LIEPIŅA

ALEKSA DŽESIKA STRAUTMANE, 8.a klase

Stabili turas klases sekmju augstākajos reitingos, ir pozitīva izaugsmes dinamika. Piedalījusies skolas un novada olimpiādēs. Darbu veic savlaicīgi, ir pieklājīga, komunikabla, centīga, atsaucīga. Ar savu pētniecisko darbu piedalījās skolas pētniecisko darbu konferencē, Ārpus skolas apmeklē Jauno Talantu skolu, Jauno Ķīmiķu skolu, šogad absolvēs Kuldīgas Mākslas skolu.

Kl. audz. INGA LIEPIŅA

KRISTA LANGE, 8.a klase

Augsti mācību sasniegumi. Ar labiem panākumiem piedalījusies skolas un novada olimpiādēs. Aktīvi darbojas skolas līdzpārvaldē. Darbus veic savlaicīgi, ir pieklājīga, centīga, var uzticēt pienākumus. Ārpus skolas darbojas Jaunsardzē, BJC folkloras kopā ‘’Viduskursīši’’, dejo mūsdienu deju grupā ‘’Flawless’’.

Kl. audz. INGA LIEPIŅA

IEVA OZOLA, 7.a klase

Zelta un Sudraba liecību ieguvēja. Nopietna attieksme pret mācību darbu un ikvienu pienākumu, kas tiek uzticēts. Ir toleranta pret pedagogiem un klasesbiedriem, kolektīvā tiek cienīta un novērtētā. Piedalās klases pasākumos, skolas un novada olimpiādēs. Sekmīgi apvieno mācību darbu ar mācībām Kuldīgas Mākslas skolā.

Kl. audz. RITA PAPĒDE

ALISE SPIRIDOVIČA, 7.a klase

Sudraba liecību ieguvēja. Draudzīga un labsirdīga meitene. Ir nopietna attieksme pret mācību darbu un pienākumiem. Precīza, jebkura skolas prasība tiek izpildīta savlaicīgi. Mācās Kuldīgas E.Vīgnera mūzikas skolā. Ar kori pabijusi vairākos koncertceļojumos Eiropā.

Kl. audz. RITA PAPĒDE

SIGNE JURDŽA, 7.b klase

Sirsnīga, drosmīga, atraktīva. Patīk dažādi runas konkursi, kur var izpaustie. Konkursā ‘’Anekdošu virpulis’’ Rīgā ieguva 1.pakāpes diplomu kā ‘’Ekselentākā’’ runātāja.

Kl. audz. MĀRĪTE SUHANOVA

ROBERTS ĶESBERIS, 6.klase

Aktīvs un ļoti labestīgs. Piedalās klases un skolas ārpusstundu pasākumos. Vada pasākumus skolā un novadā. Darbojas teātra pulciņā, dzied skolas korī un zēnu ansamblī. Jau trešo gadu apmeklē Jauno Talantu skolu. Mācās Kuldīgas Mūzikas skolā, darbojas amatierteātra studijā. Piedalījies skolas un novada olimpiādēs, stāstnieku konkursā, pētniecisko darbu konferencē. Konkursa finālā iegūts tituls ‘’Dižais stāstnieks’’. Optimists, pozitīvi noskaņots, draudzīgs.. Mācību darbā centīgs, mācās atbilstoši spējām.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

MĀRCIS JASUKAITIS, 6.klase

Centīgs, apzinīgs, vienmēr gatavs palīdzēt, atvērts visam jaunajam. Novada pētniecisko darbu konferencē ieguva 2.vietu. Piedalījies skolas un novada olimpiādes. Dzied skolas korī un zēnu ansamblī. Visu, ka dara, dara no sirds.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

KRISTERS JURIS PŪKAINIS, 6.klse

Gudrs, zinošs. Interesējas par tehniku, datoriem. Ar viņu ir interesanti. Aizstāvējis skolas godu novada konkursos. Draudzīgs, saticīgs, sportisks.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

MONTA MONTVIDA, 6.klase

Aktīva, radošām idejām bagāta, iesaistās klases u skolas ārpusstundu darbībās, palīdz pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Darbojas skolas teātra pulciņā, apzinīgi pilda klases vecākā pienākumus. Darbojas ‘’Skautu kustībā’’. Dejo tautas deju kolektīvā ‘’Stariņš’’, darbojas ‘’Capuera’’ cīņas deju grupā. Ir amatierteātra studijas dalībniece un vēlas uzsākt kikboksa apmācību. Apmeklēja novada Jauno Talantu skolu. Radošajā konkursā Rīgā ieguvusi titulu ‘’Veiksmes pupa’’, divi viņas dzejoļi iekļauti dzejas krājumā ‘’Garā pupa’’. Ar panākumiem piedalījusies skolas un novada olimpiādēs un konkursos. Novada pētniecisko darbu konferencē ieguvusi 2.vietu. Ir atsaucīga, radoša. Viņai nekas nav par grūtu.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

REBEKA MUIŽNIECE-BARONE, 6.klase

Augsta atbildības sajūta un izteikt mākslinieciska dvēsele. Ļoti nopietna attieksme pret mācībām. Ar pānākumiem piedalījusies skolas, novada un Kurzemes reģiona olimpiādēs. Draudzīga, saticīga, sirsnīga. Mācās Kuldīgas Mākslas skolā.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

ANCE KURŠINSKA, 5.a klase

Ieguvusi Sudraba liecību. Klases kolektīvā draudzīga, saticīga, izpalīdzīga, mācībās centīga, apzinīga, nopietna attieksme pret mācībām. Ar panākumiem piedalījusies skolas un novada olimpiādēs un konkursos. Mācās mūzikas skolā un dzied skolas korī un ansamblī.

Kl. audz. INESE PŪLMANE

ELLA JĒKABSONE, 4.a klase

Labas sekmes mācībās, dzied skolas korī un ansamblī. Piedalījusies skolas un novada olimpiādēs. Lasa latviski un angliski, aktīvi darbojas portālā uzdevumi.lv. Klasē ir draudzīga, izpalīdzīga.

Kl. audz. LIGITA MEŽKALNE

ALISE HARTMANE, 4.a klase

Labas sekmes mācībās, dzied skolas korī un ansamblī. Piedalījusies skolas un novada olimpiādēs. Darbojas literārās jaunrades pulciņā, čakla grāmatu lasītāja.

Kl. audz. LIGITA MEŽKALNE

PAULA BĒRZIŅA, 3.a klase

Pozitīva, nopietna attieksme pret mācību darbu. Vienmēr viss ir izpildīts, ir līdz nepieciešamie mācību līdzekļi. Labprāt mācībās palīdz klasesbiedriem, sabar tos, kas pelnījuši, arī skolotājas vietā. Kopā ar mammu katram klasesbiedram rudenī uzdāvināja pa fotogrāfijai no kopējā pasākuma. Kopā ar ģimeni ir dašna, sponsorēja autobusu braukšanai uz strausu audzētavu. Klases pasākumos ir galvenā organizatore. Klasē Paulai ir autoritāte, ir ļoti vispusīga. Ir piedalījusies novada olimpiādēs un konkursos, aktīvi darbojas ritmikas nodarbībās. Apmeklē volejbola nodarbības sporta skolā u mācās mākslas skolā. Vislatvijas mākslas olimpiādē izcīnījusi 1.vietu!

Kl. audz. ANITA MILSTERE

DANIELS BAIKS, 3.b klase

Atsaucīgs, uzcītīgs skolēns. Labestīgs, uzticams, draudzīgs klasesbiedrs. Iejūtīgs, tolerants cilvēks, uz kuru var paļauties jebkurā dzīves situācijā.

Kl. audz. ALISE GRĀBANTE

 VIDEO

 

 Esam kopā, esam spēks!

 

Aicinām piedalīties radošās darbnīcas 4.a un 4.b klases skolēniem un vecākiem 30.maijā plkst.12.00. Būs iespēja darboties kopā bērniem un vecākiem, kā arī iepazīties ar nākamā mācību gada pedagogiem.

 

 

Pasākuma fotomirkļi 

 

 PASĀKUMI MAIJĀ

 

 MĀCĪBU EKSKURSIJAS

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ ZINOO. 16.maijā ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.b, 7.b un 8.b klases skolēni kopā ar skolotājām Inesi Reisu, Mārīti Suhanovu un Ilzi Kudiņu devās mācību ekskursijā uz Liepājas ZINOO centru, kur piedalījās izglītojošā nodarbībā ''Ūdens attīrīšana'', kā arī iepazinās ar centra ekspozīciju. 

 


 

 

 

Erasmus+ projekta aktivitātes

 

 

 

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas pedagoģes INESE REISA un DAIGA KALNA piedalījās projekta vizītē Itālijā, kas norisinājās no 6.-12.maijam partnerskolā ISTITUTO COMPRENSIVO "GIGLI" RECANATI. Projekta vizītes mērķis ir iepazīstināt projekta partnerus ar pirmajā projekta gadā paveikto katrā no partnerskolām, izvērtēt, kas izdevies un ko uzlabot nākamgad, vienoties par veicamajiem uzdevumiem līdz nākamaijai tikšanās reizei šā gada oktobrī Turcijā.

 

Pirmā projekta gada tēma ir ''I am reading a tale''. Projekta partnerskolās šogad skolēni lasīja, analizēja, ilustrēja, dramatizēja - radoši strādāja ar latviešu un cittautu pasakām. 22.maijā Kuldīgas 2.vidusskolā plānots projekta noslēguma pasākums ''Erasmus+ festivāls''.

 

 

 

Ieteikumi vecākiem un citiem pieaugušajiem, kā ar pasakām bērnus iedvesmot, nevis biedēt

 

 Alberts Einšteins ir teicis: “Ja vēlaties, lai jūsu bērns izaug inteliģents, lasiet viņam pasakas. Ja vēlaties, lai jūsu bērns izaug vēl inteliģentāks, lasiet viņam vēl vairāk pasaku.”

 

 Neskaitāmi pētījumi liecina – pasaku lasīšana jau no mazotnes bērnam bagātina valodu, attīsta iztēli un kritisko domāšanu, kā arī spēju tikt galā ar savām emocijām. Tā aizved mazo cilvēku mistiskā tēlu pasaulē, kas palīdz mācīties un saprast pasaules uzbūvi, veidot un uzkrāt zemapziņā pieredzi dzīvei.

 

Zane Avotiņa, centra “Skalbes” psiholoģe www.mazoekspertuskola.lv

 “Reiz sen senos laikos” ir frāze, ar kuru sākas ļoti daudz pasaku. Šie vārdi atver durvis uz brīnumaino pasaku zemi, kurā iespējams ir pilnīgi viss. Pasakas ir daudz vairāk, kā tikai izklaide un laika pavadīšana kopā ar bērnu, tās var sagādāt ne tikai daudz prieka, bet arī palīdzēt attīstīt dzīvei svarīgas iemaņas. Pasakas netiešā veidā caur fantāziju un iztēli ļauj droši paskatīties uz dažādiem dzīves procesiem, tai skaitā, dzīvību un nāvi, māca atšķirt labo un ļauno, viltību un gudrību, ieraudzīt gļēvulību un drošsirdību. Caur pasaku var droši pavērties uz biedējošiem tēliem un ar labo varoņu palīdzību izjust drosmi un gūt panākumus,” uzskata Z. Avotiņa, papildinot, ka “tajā pašā laikā svarīgi ir mazuli nenobiedēt ar pasaku tēliem un arī audzināšanas nolūkos nekad neizmantot biedēšanas taktiku, piesaucot raganas vai mistiskus tēlus, kas atnāks, ja bērns nerīkosies kā vēlēts.”

 

Kāpēc jālasa bērniem pasakas? http://www.maminuklubs.lv

 

 Pasakas var sākt stāstīt jau bērniņam vēl atrodoties mammas vēderā. Bērni pasakas uztver vislabāk, jo līdz 12 gadu vecumam dzīvo maģiskā simbolu, metaforu un slepenu zīmju pasaulē, tāpēc tieši tur viņus vislabāk var atrast. Tas ir saistīts ar to, ka viņiem dominējošā ir labā smadzeņu puslode, kas atbild tieši par radošumu un emocijām. Domāšanas process viņiem notiek caur emocionāli spilgtiem tēliem. Tā bērni labāk uztver pasauli.

 

 Tāpēc bērnu attīstībai un socializācijai svarīgākā informācija ir jāpasniedz spilgtu tēlu veidā. Caur neiedomājamiem, brīnumainiem tēliem bērns pirmo reizi iepazīstas ar labo un ļauno, viltību un gudrību, nodevību un drošsirdību. Ar visām šīm īpašībām bērns ne vienreiz vien iepazīstas dzīvē, bet tā gudrība, kas pirmo reizi iepazīta caur pasakām, veidos pareizu attieksmi pret dzīves vērtībām, palīdzēs bērnam atšķirt labo no ļaunā, viņa dvēselē jau būs ielikta informācija, ka no jebkuras situācijas ir izeja. Dvēsele spēs pieņemt īsto lēmumu.

 

 Tā kā pasakās ir viss, ar ko bērns sastapsies reālajā dzīvē, viņa zemapziņā veidojas sava veida "informācijas banka" par dzīves situācijām. Tās ir zināšanas par iekšējiem dinamiskajiem procesiem, savstarpējo attiecību modeļiem, iespējamo pašrealizāciju un pasaules iekārtu.

 

 Ja vecāki apspriež ar bērniem pasakas, tad šī informācijas banka atrodas aktīvā stāvoklī. Tas nozīmē, ka bērns var apzināti rīkoties, redzēt cēloņu un seku savstarpējo sakarību, spriest par savu lietderību, izzina savas spējas un iespējas. Apzināti un neapzināti izvēlas labākos risinājumus. Ja bērni tikai paši lasa vai klausās pasakas, tad šī banka atrodas pasīvā stāvoklī.

 

 Arī pieaugušajiem, māmiņai vai tētim no tā visa kaut kas tiek, jo piekļaujoties mazam, mīļam cilvēciņam, stāstīt kādu brīnišķīgu stāstu ir tik pat jauki, kā to klausīties. Mūsu pašu eksistenciālās bailes šajā patvērumā zūd, vienalga, vai šo patvērumu mēs saņemam no citiem vai radam paši. Tādā veidā pasaka izveido neredzamu tiltu starp bērnu un pieaugušo un šādi veidojot kontaktu, vecāki labāk iepazīst bērna iekšējo pasauli, rodas labākas savstarpējās attiecības un droša, laba vide izaugsmei. Pasaka tiek stāstīta patīkamas tuvības noskaņā un bērns apgūst dzīves gudrības, pats to nemaz neapzinoties.

 

 Vislabāk, ja vecāki bērniem lasa vai stāsta pasakas un pēc tam tās analizē un apspriež ar bērniem, ja pasaku notikumus salīdzina ar notikumiem reālajā dzīvē. Paļāvība un emocionāla drošība ir viens no vissvarīgākajiem resursiem bērna vispārējai attīstībai.

 

 Starpkultūru dialogs slāvu valodās” turpinās

 

 

 

 Šajā mācību gadā no 28.aprīļa līdz 4. maijam ceļosim pa Krieviju.

 

 Ceļojuma maršruts: Kuldīga - Daugavpils - Pleskava - Veļikijnovgoroda - Puškina – Pēterhofa - Kronštate – Sanktpēterburga – Kuldīga 

 

 Projekta ietvaros turpināsim iepazīties ar austrumslāvu kultūru, arhitektūru, vēsturi un dzīvi Krievijā. Sanktpēterburgā tiksimies arī ar mūsu sadraudzības partneriem - svešvalodu vidusskolas skolēniem un skolotājiem, lai iepazītos ar izglītības sistēmu. Pirmo ceļojuma dienu veltīsim mūsu zilo ezeru zemei - Latgalei, apmeklēsim Daugavpils cietoksni, Līksnas ciemu, Skrindu dzimtas muzeju, Slutišķu vecticībnieku sādžu, Kristus Karaļa kalnu, Aglonu, Čortaku (Velnezeru). Tālāk ceļš vedīs uz Krieviju, apmeklēsim senākās pilsētas - Pleskavu, Veļikijnovgorodu un Sanktpēterburgu ar tās priekšpilsētām Kronštati, Pēterhofu, Puškinu.

 

 Projektā piedalās Kuldīgas 2.vidusskola un Kuldīgas Centra skola. Projektu joprojām vada skolotāja Irina Stikuta kopā ar skolotājām Valiju Sprudi un Marijanu Kondratjevu.

 

 MĀCĪBU EKSKURSIJAS 

 

ESF projekta ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'', projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ietvaros 2.maijā mācību ekskursijā uz Rīgu devās 1.a, 3.a un 3.b klases kopā ar skolotājām LIENI KALTNIECI, ANITU MILSTERI, ALISI GRĀBANTI un DAIGU KALNU. Skolēni iepazinās ar Rīgas zooloģisko dārzu, noskatījās leļļu teātra izrādi ''Izmeklētājs Caps'' Rīgas leļļu teātrī un mājupceļā apskatīja milzu akmeni Sabilē.

 


 

Šī projekta ietvaros šajā dienā uz Venstpili mācību ekskursijā devās 3.a un 4.b klases un skolotājas LIGITA MEŽKALNE un SANITA MILTOVIČA, ekskursijā ārpus projekta piedalījās arī PII grupa ar skolotājām ILZI LEGZDIŅU un AGIJU ALUTI. Skolēni apmeklēja Ventspils Democentra muzeju, darbojās SIA Aspired radošajās darbnīcās, viesojās Livonijas ordeņpils muzejā un darbojās izglītojošā nodarbībā ''Iepazīsti muzeju kopā ar Melno sivēnu'', kā arī uz brīdi mācījās Ventspils Amatu mājas ''Senākā skolā''.

 

 

 

 

 

AKTUALITĀTES APRĪLĪ

ZPD konference

27.aprīlī Kuldīgas 2.vidusskolā norisinājās ikgadējā ZPD konference, 11.klašu skolēni aizstāvēja savus darbus, atbildēja uz recenzentu un žūrijas komisijas jautājumiem. Kā atzina ZPD koordinatore un 11.klases audzinātāja, ir prieks par skolēnu labi padarīto darbu, kas sākas ar tēmas izvēli 10.klasē un nu ir noslēdzies ar pētījumu iesniegšanu recenzēšanai un aizstāvēšanu. Šogad skolēni vairāk iecienījuši dabaszinātņu sekciju, pētījuši masāžas ietekmi uz asinsspiediena pazemināšanu, Kuldīgas 2.vidusskolas kā ekoskolas pieredzi, sporta traumas u.c. Interesants pētījums tapis arī par personvārdiem, lai noskaidrotu, kā dotais vārds var ietekmēt cilvēku un vai cilvēki ir apmierināti ar viņiem doto vārdu. 

 

 TEHNISKĀS JAURADES RADOŠĀS NODARBĪBAS 1.-6.KLAŠU SKOLĒNIEM  

 

26.aprīlī ESF karjeras izglītības projekta ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'',  projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 1.-6.klašu skoēni darbojās Kurzemes Democentra un SIA Aspired organizētās radošās darbnīcās - ĶĪMIĶA PLASTALĪNS, FIZIĶIS KOSMOSĀ, FIZIĶA KATAPULTA, FIZIĶA EFEKTS un KODU PROGRAMMĒTĀJS.

 

Tehniski radošās darbnīcas ir izglītojošs un atraktīvs pasākums bērniem un jauniešiem, lai gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un kopumā veicinātu interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās viennozīmīgi ir perspektīvākas. 

 

 

 

PAVASARA TALKA

Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un skolas darbinieki 21.aprīlī čakli strādāja LIELAJĀ TALKĀ! Paldies visiem lielajiem un mazajiem darba rūķiem! 

 

Talkas fotomirkļi 

 

PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS 2018

11.APRĪLĪ Kuldīgas 2.vidusskolā norisinājās PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS 7.-11.klašu skolēniem. Šī gada tēma ''Mēs zinām, kas mēs esam, bet nezinām, par ko spējam kļūt'' (V.Šekspīrs). Skolēnu uzstāšanos vērtēja žūrija.

Vērtēšanas kritēriji: Temata formulējums Runas uzbūve Uzstāšanās spilgtums Valodas līdzekļu bagātība Neverbālie izteiksmes līdzekļi Stāja un runas etiķete Prasme atbildēt uz jautājumiem

Konkursa žūrijas komisijas lēmums - dalībai novada publiskās runas konkursā izvirzīt šādus skolēnus: PĒTERI GENRIHU, 8.A ANNU ELĪZU DONIŅU, 9.A ROMIJU VĀRPIŅU, 9.A ELĪNU JANKOVSKU, 11.

PALDIES VISIEM KONKURSA DALĪBNIEKIEM PAR DROSMI UN PEDAGOGIEM PAR SKOLĒNU SAGATAVOŠANU, VEIKSMI VISIEM NOVADA KONKURSĀ! 

 

POPIELA - JAUNO TALANTU ŠOVS 2018

  

8.MARTĀ skolas balle POPIELA - TALANTU ŠOVS

 

 

8.marts - Starptautiskā sieviešu diena. Lai arī šo svētku saknes stiepjas cīņā par vienlīdzīgām tiesībām, mūsdienās tos svin dažādos veidos - tiek cildinātas sievietes sabiedrībai nozīmīgos amatos un runāts par aktuālajiem sieviešu tiesību jautājumiem, citur uzsvars tiek likts uz sieviešu apsveikšanu ar ziediem un džentlmeniskiem žestiem. Kuldīgas 2.vidusskolā šo dienu svinējām ar puišu pasniegtiem ziediem savām skolotājām un POPIELU - TALANTU ŠOVU, kur dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija 6 vīriešu sastāvā - IGO KŪLAINIS, ALDIS MATISONS, MĀRTIŅŠ BURKE-BURKEVICS, MĀRTIŅŠ ŠTOFREGENS, ARVIS SPRUDE un JURIS KRAMĒNS.

 

Žūrija sprieda, ka

 

1.-4.klašu grupā:

 

 

 

1.vieta tiek piešķirta 2.a klasei par dziesmu Bermudu Divstūris ''Šūpojam masas'',

 

 

 

2.vieta Kristoferam Tomam no 4.a klases par dziesmu ''Mackenzie Ziegler bat crazy'',

 

 

 

3.vieta duetam Elīzai, Gabrielai un dejotājiem no 5-6 gadīgo grupas.

 

 

 

5.-12.klašu grupā:

 

 

 

1.vieta K2V līdzpārvaldei par dziesmu ''Sweet Cola'',

 

 

 

2.vieta Dāvim no 5.b klases par dziesmu ''Good feeling it'',

 

 

 

3.vieta Laurai, Lillijai, Sindijai, Anitai no 8.b klases un CO par dziesmu Bublegum ''Do you=mix''.

 

 APSVEICAM UZVARĒTĀJUS!

 

 Paldies par dalību Rozālijai un Amandai no 1.a klases, Gustavam un orķestrim no 3.a klases, Annai Jansonei un Katei Lukševicai no 3.a klases, kā arī teātra pulciņa dalībniekiem no 6. un 4.a klases!

 

Paldies arī Sanijai un Sindijai no 5.a klases, Mārcim Ziņģim no 7.a klases, kā arī vidusskolas pārstāvjiem

Artūram, Oskaram, Kristiānai!
 

 

 

 

VECĀKU DIENA

  

 Š.g. 28.februārī Kuldīgas 2.vidusskolas vecāki kopā ar bērniem bija aicināti piedalīties VECĀKU DIENĀ, lai tiktos ar pedagogiem un skolas administrāciju, kā arī piedalītos īpašās DARBNĪCĀS BĒRNIEM UN VECĀKIEM ar mērķi veicinātu pozitīvu skolas un ģimenes sadarbību. 

Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos skolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc skolai ir svarīgi sadarbojoties turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību.
Tieši skolas un ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to skolēnu, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu.
Pieredze liecina, ka vecāki ir maz informēti par norisēm skolā un izglītības sistēmā kopumā. Tas veicina, ka dažādu ar to saistītu jautājumu izpratne un skaidrojums neatbilst reālajai situācijai, bet tiek balstīta uz pašu skolas laika pieredzi vai sabiedrībā pieņemtiem stereotipiem, kas bieži ir negatīvi - valda uzskats, ka pedagogi nav ieinteresēti bērnu izglītošanā, bet pedagogi uzskata, ka vecāki vēlas atbildību par bērna sliktajām sekmēm un bezmērķīgi pavadītu brīvo laiku uzvelt skolai. Tieši tāpēc būtiski ir veidot dialogu starp vecākiem un pedagogiem, lai sadalītu atbildības jomas bērnu audzināšanā. 
Uzskatām, ka pedagogu organizētās darbnīcas mūsu skolā šogad ir būtisks solis šādu un līdzīgu uzskatu maiņai, jo mērķis mums visiem ir viens - izglītots, mērķtiecīgs un LAIMĪGS CILVĒKS.

PALDIES VECĀKIEM UN BĒRNIEM PAR DALĪBU, PEDAGOGIEM PAR DARBNĪCU ORGANIZĀCIJU!

 

DARBNĪCAS „INTERESANTI,VIEGLI,GUDRI” 28.02.2018.

 

Domā, dari,radi!
(Fizika) 
B.Baumane.

 

Muzicējam kopā!
(Mūzika) J.Paipa.
Aizraujošā gramatika.
(Krievu valoda) 
Stikuta,
V.Sprude.

 

Haikas.
(Latviešu valoda pamatskolā) 
L.Mežkalne,
I.Pulmane.

 

Kas ir KAHOOT!?
(Matemātika un informātika
Pamatskolā) 
M.Kondratjeva, 
M.Suhanova.

 

Ko zinām par mākslinieku Indriķi Zeberiņu?
(Latviešu valoda, angļu valoda,
vizuālā māksla) 
A.Svilpe,
L.Meirupska,
I.Zīverte,

 

Rotaļas un spēles.
(Latviešu valoda un dabaszinības sākumskolā) 
A.Grābante,
A.Amoliņa,
D.Kalna,

 

Rotaļas un spēles.
(Matemātika sākumskolā.) 
L.Kaltniece,
I.Legzdiņa,A.Alute.

 

Izrēķini savu latvju zīmi!
(Matemātika sākumskolā) 
A.Milstere, A.Ozoliņa.

 

Zīmē garīgi!
(vizuālā māksla, angļu valoda) 
S.Miltoviča, S.Krastiņa.

 

Sporta aktivitāte! 
A.Sprude,M.Štofregens.

 

Atšifrē tekstu!
(Vācu valoda) S.Rozentāle.

 

Kas ir sistēma „Alise”?
(skolas biblioteka) 
I.Hartmane.

 

GAISMAS CEĻŠ NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM

 

 Kuldīgas 2.vidusskolas 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju BAIBU MATEVIČU 13.februārī piedalījās radošā nodarbībā Kuldīgas vēstures un novadpētniecības muzejā ''Gaismas ceļš no senatnes līdz mūsdienām''. Skolēni saistošā veidā uzzināja, kā gaismu cilvēki ieguva senatnē, lai salīdzinātu to ar mūsdienām.

 

 

Ēnu diena 2018.gadā norisināsies 14.februārī

 

 

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

 

 Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

 

 Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

 ĒNU DIENAS 2018 NOLIKUMS 

 

ERASMUS + projekta partneru vizīte Kuldīgas 2.vidusskolā


No 15.-19.janvārim Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” partneri no Turcijas, Bulgārijas, Itālijas un Spānijas, lai iepazītos ar skolu, strādātu radošā darbnīcā ''My Fairytale'' Kuldīgas novada galvenajā bibliotēkā un mākslas darbnīcā Vecajā rātsnamā, kā arī iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

PASAKU DARBNĪCA ''My Fairytail''

16.janvārī  Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” dalībnieki sirsnīgi tika sagaidīti skolā - ar ar pasakas dramatizējumu, latviešu tautas dziesmām skolas kora un ansambļu izpildījumā, iepazīšanos ar skolu un Latvijas izglītības sistēmu. Vēlāk projekta viesi darbojās pasaku darbnīcā ''My Fairytail'', atpazina, sacerēja un paši uzveda latviešu tautas pasakas.


 

 

 

17.janvāris - mākslas darbnīca Vecajā rātsnamā un ekskursija ''Foto rallijs'', lai iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

 

 

Kas kopīgs dažādu Eiropas tautu pasakām, tās izzināt un izspēlēt - tas viss ir iespējams Erasmus + projektā "Eiropas pasakas apvienojas". Kopā ar kolēģiem no Turcijas, Spānijas, Itālijas un Bulgārijas to īsteno Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāji un skolēni. Nupat aizvadīta pirmā tikšanās. Par visu vairāk Skrundas TV sižetā.

BARIKĀŽU NOTIKUMU ATCERES PASĀKUMI KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ

 Barikāžu notikumu atceres pasākumi Kuldīgas 2.vidusskolā risinājās šīs nedēļas garumā un noslēdzās ar kopēju tējas dzeršanu un svietmaižu baudīšanu pie ugunskura skolas pagalmā, lai kavētos tā laika atmiņās un pieminētu toreiz bojā gājušos Latvijas iedzīvotājus. Skolas pasākumā atmiņās dalījās novada muzeja pārstāve INGRĪDA POLE.

Par dalību 1991.gada barikāžu notikumos ar goda rakstu tika sveikta skolotāja VITA ŠTERNBERGA.

Vēstures skolotāja RITA PAPĒDE apbalvoja erudīcijas konkursa uzvarētājus 8.a un 12.klases komandas, kā arī pateicās par dalību konkursā pārējām klasēm.


 

BARIKĀŽU LAIKS LATVIJĀ

1991. gadā no 13. līdz 27. janvārim Rīgā notika atjaunotās neatkarīgās Latvijas aizsardzības pasākumi, kuri tiek apzīmēti kā Barikāžu laiks. Pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem, Rīgā, nozīmīgu ēku aizsardzībai tika organizēta smagsvara tehnika no lauku saimniecībām un mazpilsētām. Galvenie aizsargājamie objekti bija Radio nams Doma laukumā, LR Augstākās Padomes un LR Ministru padomes ēkas, Radio un televīzijas centrs Zaķu salā, Telefona un telegrāfa centrāle. Rīgas vecpilsētā būvēja aizsardzības sienas no betona bluķiem, baļķiem, cilvēki pulcējās PSRS iespējamam uzbrukumam. Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās pievērsa starptautiskās sabiedrības uzmanību notikumiem Baltijā. Kuldīgai barikāžu notikumos bija īpaša loma.

Kuldīgā barikādes cēla ap raidstaciju un pastu. Aizstāvji šos objektus apjoza ar lieljaudas tehniku un betona bluķiem. Latvijas radio Kurzemes korespondente Silva Bendrāte bija atbildīga par to, lai tad, ja Latvijas radio balss Rīgā apklustu, Kuldīgā veidotu neatkarīgu raidstaciju, kuras raidījumi būtu dzirdami arī Zviedrijā. No Kuldīgas gatavojās raidīt četrās valodās iepriekš sagatavotu ierakstu, pēc tam, kad ēterā būtu izskanējusi norunātā parole: “Tiem, kas atvaļinājumā”. 

 

 PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE

 4. un 5. janvārī plkst. 10.00-16.00 skolas mazajā zālē seminārs skolotājiem.

 Pedagogu profesionālās kompetences un sadarbības prasmju pilnveide  "Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt."

 Lektore Anda Pēkšēna.

 Anda Pēkšēna ieguvusi maģistra grādu vadības zinībās LU. Apmācību sfērā strādā jau kopš 2000. gada. Organizējusi vairāk nekā 150 vienas un vairāku dienu seminārus apmācības un treniņus. Četru gadu laikā piedalījusies 47 supervīziju grupās kā supervizora asistente un organizējusi119 grupas.

Semināra mērķis - dot iespēju ikvienam cilvēkam apzināt savas vērtības un to ietekmi uz profesionālo dzīvi, ikdienas lēmumu pieņemšanu un savstarpējām attiecībām. Pedagogiem bija iespēja gan klausīties lekciju, gan diskutēt pāros un grupās, darboties praktiski, gan piedalīties citās radošas aktivitātēs un saņemt individuālas konsultācijas.
Vērtības ir mūsu virzītājs un ierobežotājs. Saka, „vērtīgs cilvēks.”, kas ir šī vērtība? Cena?
Semināra dalībniekiem tika dota iespēja apzināties savas vērtības un izkristalizēt savu vērtību hartu, saprast, kā manas personīgās vērtības ietekmē manas izvēles, uzvedību un
profesionālās prasmes? Kā manas profesionālās vērtības izpaužas manos uzskatos? Kas notiek tad, ja pieņemam lēmumus ārpus mūsu vērtību skalas? Galvenie profesionālās izaugsmes virzītājspēki - motivācija un personiskie mērķi būt, darīt un sasniegt!

 

 

 

''KĀDS DARBS, TĀDA ALGA''

 Ai, darbiņi, ai darbiņi!

Bez darbiņa nevarēju;

Darbiņš man prieku deva,

Pilnu klēti labībiņas.

 Darbs – viena no cildenākajām vērtībām latviešu tautasdziesmās. Senie latvieši darbu un darba tikumu vienmēr ir turējuši augstā godā, jo mūsu senči ir zinājuši patieso dzīves gudrību - viss labais nāk strādājot, neko nedarot un nestrādājot, dzīvē vēlamo un nepieciešamo sasniegt nebūs iespējams.

21. un 22. decembrī Kuldīgas 2.vidusskolā tika rīkotas SKOLĒNU SVINĪGĀS LĪNIJAS, kur sumināti tika šī mācību pusgada labākie. Apbalvojumus saņēma ZELTA, SUDRABA un BRONZAS SEKMJU ieguvēji, kā arī pateicība un atzinības raksti tika izsniegti skolēniem par apzinīgu mācību darbu, disciplinētību, aktīvu sabiedrisko darbu skolā un ārpus tās, kā arī simptprocentīgu skolas apmeklējumu. Arī portāls uzdevumi.lv bija sagatavojis diplomus aktīvākajiem portāla lietotājiem.

 Lai balts un ražens mums visiem Jaunais 2018.gads!

Kā Zenta Mauriņa saka; ''Baltam kļūt nozīmē kļūt atpestītam, kļūt skaidram, daiļam un labam reizē, jo vienīgi latviešu valodā vārds “balts” sevī sintezē aistētiskas un ētiskas vērtības. Grūti būs kādā citā valodā atrast tik daudz sinonīmu vārdam “daiļš”. Kas ielīksmo aci, to latvietis sauc gan par skaistu, greznu, krāšņu, glītu, raženu, košu.''

 

 

 

Prieks dāvāt prieku!

Ar tādu ideju uz Latvijas Sarkanā Krusta veco ļaužu pansionātu "Venta" šodien devās 9.a klases skolēni ar audzinātāju Ivonnu Zīverti un skolotāju Janu Paipu, lai sniegtu muzikālu priekšnesumu, dāvinātu daudz augļu un novēlētu priecīgus svētkus!

 

 

DOTS DEVĒJAM ATDODAS!

 
Kuldīgas 2. vidusskolas 8.a klase kopā ar audzinātāju INGU LIEPIŅU realizē iedibinātu tradīciju - došanos ciemos pie gados vecākiem cilvēkiem, lai aiznestu sarūpētas dāvaniņas. Iepriekšējā gadā klase devās pie simgalvjiem Kuldīgā, ko pašvaldība atzinusi par trūcīgiem cilvēkiem. Šajā gadā klasē radās ideja, ka varētu doties pie bijušajiem skolas pedagogiem senjoriem. Pensionēto pedagogu ir daudz, bet šogad tika aizsākta tradīcija, lai jau nākamajos gados pievienotos citas klases un iepriecinātu ikvienu. Dienu iepriekš pensionētie skolotāji tika ielūgti un ļoti gaidīti Ziemassvētku koncertā. Nākamajā dienā, 21. decembrī 8.a klase ar savu klases audzinātāju devās pie ļoti cienījama vecuma bijušajiem Kuldīgas 2.vidusskolas pensionētajiem pedagogiem. Apciemojums pie bijušajiem pedagogiem bija satraukuma pilns, kā nekā devāmies pie pedagogiem. Audzināja pateicas klases vecākiem par atbalstu, jo tika sarūpēti dažādi noderīgi produkti un preces - medus, šokolāde, milti, makaroni, griķi, pupiņas, svētku svecītes, konfektes, piparkūkas, kabatas lakatiņi, ziepes, pašu adīti cimdiņi, zeķītes, vasarā gatavotie ievārījumi... Tika gatavotas apsveikumu kartiņas un saiņotas dāvaniņas, lai tās aiznestu bijušajiem - savējiem. Šai pirmssvētku laikā klase dāvināja, dodot un izstarojot prieku!
Apciemoto vidū bijušā skolas direktore Velta Lagzdiņa audzinātājai uzdeva jautājumu: ''Kāpēc Jūs to dariet? ''
Audzinātājas atbilde: ''Gribu iemācīt jauniešos vērtības- ne tikai ņemt, bet arī dot, dalīties.'' Dodot citiem, lai pašiem rodas prieks. Iespējams, tas jauniešos veidotu izpratni, ka ne vienmēr mēs varam būt patērētāji un ņēmēji.
Klases audzinātāja: ''Liels paldies jāsaka skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību - jo nevajag jau daudz, bet katrs kaut ar mazumiņu un vēl, ja tas nāk no sirds, tad tas jau ir daudz, jo kopā mēs varam - kopā ir spēks!''
Foto: Inga Liepiņa
 
 

 

ZIEMASSVĒTKU TV SPECIĀLIZLAIDUMS

20.decembrī pulksten 17.00 Kuldīgas Kultūras centrā ''tiešajā ēterā'' pasākuma viesi vēroja Kuldīgas 2.vidusskolas Ziemassvētku TV speciālizlaidumu. Pasākumu vadīja Kristiāna un Artūrs no 11.klases un Kārlis, 2.a klase.

Klātesošie tika iepazīstināti ar skolas kultūras ziņām Danielas, 8.a klase, Mika, 1.a klase, Madaras, 4.a klase un Pauletas, 10.n klase izpildījumā, kas vēstīja ne tikai par svarīgākajiem jaunumiem skolā kultūras jomā, bet deva ieskatu arī pedagogu ''ārpusstundu kultūras aktivitātēs''.

Skolas politiskās ziņas lasīja Baiba, 4.a klase un Raivis, 12.klase. Kā izrādās, par vissvarīgāko pagājušā gada notikumu atzīts ilgi gaidītais remonts un prieks par skaisti renovēto skolas 1.stāvu, kam tuvākajās vasarās sagaidām turpinājumu. Ļoti svarīga aktualitāte ir ''jauna valdība'' - skolas administrācijas komanda ar direktori Guntru Buividu priekšgalā.

Skolas kriminālziņās galvenā aktualitāte - plūdi skolā, ko, kā tika noskaidrots, rada pārlieku tīrību mīloši eksakto zinību pedagogi skolas 3.stāvā. Kriminālziņu diktori - Sintija, 9.a un Gabriela, 5-6 gadīgo grupa.

Turpinājumā sporta ziņas Oskara, 12.klase un Montas, 6.klase izpildījumā. Sporta ziņu karstākais temats - nepilngadīgo smēķēšanas apkarošana, kur skriešanā ar skolēniem spēkiem mērojas skolas sociālais pedagogs Sarmīte.

Izklaides ziņas lasīja Zane, 8.a, Rozālija, 1.a, Megija, 4.a, laika ziņas - Daila un Krista, 8.a, Roberts, 6.klase. Ar aizraujošiem Ziemassvētku priekšnesumiem uzstājās skolas koris, ansambļi ''Kuldīgas Liesmiņas'' un ''Kuldīgas Dzirkstelītes'', zēnu ansamblis ar dziesmu ''Mafija'', kā arī solo izpildīja Elīza, 5-6gadīgo grupa skolotājas Janas Paipas vadībā.

Skolotājas Ances Bulavas pārraudzītie audzēkņi skatītājus priecēja ar rūķu deju, sporta un tautas dejām. Svētku pasākumu kuplināja sākumskolas pedagogu priekšnesums.

Direktore Guntra Buivida svētku uzrunā pauda prieku par sasniegto, vēlēja labu veselību, izturību un daudz prieka ikvienam Jaunajā gadā.

Kuldīgas 2.vidusskolas apbalvojumu ZELTA SEKMES šajā semestrī saņēma 12.klases skolniece LAURA BALANDIŅA. No sirds apsveicam Lauru un vēlam veiksmi arī turpmāk.

Paldies visiem svētku pasākuma organizatoriem, dalībniekiem, skatītājiem teica skolas bijušā direktore Astra Gūtmane un vēlēja skolai būt, pastāvēt mūžīgi.

 

SVĒTĪGUS UN MIERPILNUS ZIEMASSVĒTKUS, LAIMĪGU JAUNO GADU!
Kuldīgas 2.vidusskolas kolektīvs

 

 

 
 
PROJEKTU DIENAS 2017

 

 
Šajā mācību gadā Projektu nedēļa mūsu skolā ir piesaistīta pētnieciskajai darbībai ar virstēmu ''Latvijai - 100''. Projektu dienas organizējam nevis visas pēc kārtas, bet 2-2-1.

 

Projektu dienās 18.-19.decembrī skolēni izvēlējās pētnieciskā darba tēmu, saskaņojot to ar darba vadītāju, strādāja ar informācijas avotiem, veidoja pētījuma ievaddaļu.

 

Pēc tam skolēni 1 mēnesi strādās patstāvīgi darba vadītāja netiešā uzraudzībā un nākamājās projektu dienās 24.-25.janvārī kopā ar darba vadītāju notiks darbs pie PD teorētiskās un praktiskās daļas izstrādādes. 2.martā plānota PD prezentācija.

 

9. un 12. klases Projektu dienu laikā veic eksāmenu darbu izmēģinājumu eksāmenu priekšmetos.

 

Fotogrāfijās redzama 4.b klase projektu dienu laikā, strādājot ar tēmu "Profesijas Latvijā agrāk un tagad." Skolēni iepazīst un prezentē savu vecāku profesijas, iepazīstas ar profesiju katalogu un iztēlojas savas nākotnes profesijas. 19.decembrī skolēni apmeklēja Kuldīgas bibliotēku, kur nodarbībā "10x10= grāmata LV" iepazina A. Kronenberga darbu "Sprunguļmuižā gadatirgus" un, iejūtoties grāmatas varoņu lomās, mazliet iepazina arī aktiera profesiju.

 

Fotogrāfiju autore - 4.b klases audzinātāja Sanita Miltoviča.


 

Džimbas drošības programma  Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Džimbas nodarbībās 2.a klases bērni interesantā un aizraujošā veidā šogad apgūst personiskās drošības jautājumus saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Bērni mācās, ka viņu ķermenis pieder tikai un vienīgi viņiem, uzzina, kas ir labs un slikts pieskāriens, mācās atšķirt labus noslēpumus no sliktiem.

 

Zināšanas  par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem samazina vardarbības riskus. Bērniem, kuriem ir atbilstošas zināšanas par savu ķermeni un to kā rīkoties nedrošās situācijās, ir daudz mazāka iespēja kļūt par vardarbības upuriem.

 

FOTO ''Džimbas noslēguma nodarbība un sertifikātu pasniegšana'':

 

 

“Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”

 Kuldīgas 2.vidusskola jau vairākus gadus aktīvi darbojas Veselību veicinošu skolu tīklā. Sadarbībā ar slimību profilakses un kontroles centru 8.decembrī Kuldīgas 2.vidusskolā tika īstenots izglītojošs pasākums 10.–12.klašu skolniecēm “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”. Pasākumu mērķis ir izglītot skolnieces par krūšu veselību un krūšu pareizu pašpārbaudes veikšanu, kā arī aicināt būt vērīgām pret izmaiņām savās krūtīs visas dzīves laikā un nebaidīties vērsties pie ārsta, ja tāda nepieciešamība rastos

Pasākumu skolā vadīja ārste-ginekoloģe KRISTĪNE BĒRZIŅA, kas informēja par krūšu veselību, galvenajiem krūts vēža attīstības riska faktoriem un rīcību, ja pamanītas pārmaiņas krūtīs. Skolniecēm bija iespēja iegūt arī praktiskas iemaņas krūšu pašpārbaudes veikšanā un saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Ikviena nodarbību dalībniece saņēma informatīvu materiālu “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”, kas atgādina par krūšu pašpārbaudes soļiem un izmaiņām krūtīs, kurām jāpievērš uzmanība, kā arī informē par regulārajām krūšu pārbaudēm sievietes dzīves laikā.

 Pašizmeklēšanu – krūts formas un sturktūras kontroli.

 

 

 

 

 

 

MĀKSLAS PĒCPUSDIENA Kuldīgas2.vidusskolā

 Mākslas pēcpusdiena Kuldīgas 2.vidusskolā 5.a., 5.b. un 6. kl. 6.decembrī plkst.14.30.

Bērniem jebkurā vecumā patīk zīmēt un viņiem būtu jāsniedz milzum daudz šādu iespēju, pat ja dažkārt tas prasa lielu piepūli. Nodarbības attīsta gaumes izjūtu, pacietību, neatlaidību, mīlestību pret darbu, uzmanību, vērtības, fantāziju un izdomu. Tās ir prasmes un īpašības, kuras nākotnē būs noderīgas jebkurā profesijā.

 Bērns spēs atklāt savu potenciālu, attīstīt smalko motoriku, iepazīt mākslu un radīt savus šedevrus.

 

Skolotāja SINTIJA KRASTIŅA


 
KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PLENĀRSĒDE
 
Š.g. 30.novembrī skolā tika organizēta pirmā skolēnu plenārsēde, kur skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli par diviem skolas dzīvē šobrīd aktuāliem problēmjautājumiem - skolas sporta stadionu, kura teritoriju daļēji aizņem autostāvvieta, kas apgrūtina sporta nodarbību norisi. Otrs aktuāls jautājums - ēdināšana. Līdz šim skolai bija sava virtuve, kas prasību neatbilstības dēļ šobrīd ir slēgta, ēdienu skolēniem piegādā ēdināšanas uzņēmums. Skolēni strādāja grupās, izteica gan pozitīvo, gan negatīvo, kā arī dalījās ar radošām idejām, kā sasāpējušos jautājumus labāk risināt. Nākamā plenārsēde tiek plānota janvārī.

 

 

4.a un 4.b KLASE DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ

23. novembrī 4.a un 4.b klase devās ilgi gaidītajā ekskursijā uz Liepāju. Pabijām pie rudenīgās jūras, apmeklējām Liepājas ZINOO centru un noskatījāmies aizraujošo teātra izrādi "Dželsomino Melu zemē" Liepājas teātrī.

 

 

PATEICĪBAS DIENA THANKSGIVING DAY 2017

 Pateicības diena ir valsts svētki ASV un Kanādā. ASV pateicības diena tiek svinēta novembra ceturtajā ceturtdienā (šogad 23.nov.), bet Kanādā tos atzīmē oktobra otrajā pirmdienā. Šajā dienā ir pieņemts ieturēt īpaši gatavotas pusdienas ģimenes lokā un izteikt pateicību viens otram. Šogad aizsākām jaunu tradīciju Kuldīgas 2.vidusskolā PATEICĪBAS DIENAS atzīmēšanu, lai sirsnīgi pateiktu paldies par to, kas mums ir. Kā vēsta kāds no Pateicības dienas vēlējumiem, ja nespēsi priecāties un teikt paldies par to, kas tev ir, visdrīzāk prieku un pateicību tev nenesīs arī nākotnē iegūtais. Piektdien, 24.novembrī vidusskolēni gatavoja Pateicības dienas uzkodas un aktivitātes klases stundas laikā 1.-9.klašu skolēniem. Vidusskolēnu uzdevums bija pastāstīt skolas biedriem, kas ir Pateicības diena, kad un kāpēc to atzīmē, kādas ir šo svētku tradīcijas ASV. Kā atzina pamatskolēni, stundas bija interesantas gan neierastās stundas tēmas dēļ, gan arī tādēļ, ka tās vadīja skolēni.

VIDEO PALDIES

 LR PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI VELTĪTS SVĒTBRĪDIS KULDĪGAS SV. ANNAS BAZNĪCĀ

 Ar svētbrīdī Kuldīgas Sv. Annas baznīcā 17.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā izskanēja patriotu nedēļa. Svētbrīdi vadīja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics: ''Latvijas simtgadu jubilejas gaidās mēs rosāmies un plānojam grandiozas svinības, taču šis ir arī laiks, lai izvirzītu pašiem sev jaunus mērķus un vienotos, kādas vērtības mēs paņemsim līdzi savas valsts nākamajā simtgadē. Tikai mūsu vēlme būt par daļu no šīs zemes un tautas, gribēšana darboties visiem kopā ļaus Latvijai pastāvēt un attīstīties kā jēgpilnai valstij arī nākamos simt gadus''. Skolas direktore Guntra Buivida svinīgajā uzrunā klātesošajiem atgādināja: '' Lai gan dabā novembris ir gada tumšākais un drūmākais mēnesis, Latvijas valstij un tās cilvēkiem tas ir gaišas atceres un priecīgu svētku laiks, kad tiek svinēta valsts dzimšanas diena un pasniegtas dāvanas''. Patriotu nedēļu skolā tradicionāli aizsāk Lāčplēša dienai veltītie piemiņas pasākumi, atceres brīdis Annas kapos un titula LĀCPLĒSIS 2017 gadskārtējā izcīņa 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. un 9.-12.klašu grupās. Jau trešo gadu zobenu nosargāja un Lāčplēša titulu izcīnīja 12.klases skolēns RAITS OTO IMMERS! Pateicību, skolas stiprākā puiša rokasspiedienu un sporta skolotāja Arvja Sprudes vēlējumu: ''Pie sasniegtā neapstāties un tiekties pēc jaunām uzvarām'', saņēma visi Lāčplēša 2017 izcīņas dalībnieki. Uz tikšanos ''Gasmas ceļā''! Iedegsim svecītes, lai līksmi un svinīgi atzīmējam savas valsts dibināšanu!

 

SVEICIENS SVĒTKOS!

1.b klase un 5-6g. bērnu grupiņa SAULESZAĶĒNI valsts svētkiem par godu ir pagatavojuši gardu kūku.

SVEICIENS MŪSU LATVIJAI SVĒTKOS!

 

 

Nodarbība Kuldīgas novada muzejā - «LATVIJAS SIMBOLI» 

 

Novembris, kā jau ierasts, tiek aizvadīts valsts svētku noskaņās. Arī Kuldīgas 2.vidusskolā visas nedēļas garumā notika Patriotu nedēļai veltīti pasākumi - nodarbības Kuldīgas novada muzejā - «LATVIJAS SIMBOLI».

 

 

 

 

 

PATRIOTU NEDĒĻAS FOTO

 

Swedbank praktiskās mācībstundas "Dzīvei gatavs" mūsu skolā!

 

 

5.decembrī plkst.10.00 praktisku angļu valodas mācībstundu "Dzīvei gatavs" Kuldīgas 2.vidusskolas 11.klases skolēniem vadīs Swedbank pārstāvji.

 Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājumiem un diskutēs par dažādām prasmēm, kas jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi darbotos profesijās, kas šobrīd vēl nemaz neeksistē. Tiks pārrunātas tādas prasmes kā IT kompetence, sadarbība, emocionālā inteliģence, adaptēšanās spēja un citas.Stundā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze.

 ANGĻU VALODAS STUNDAS PLĀNOJUMS

 

8.decembrī plkst.8.30-10.00 praktisku matemātikas mācībstundu "Dzīvei gatavs" Kuldīgas 2.vidusskolas 11.klases skolēniem vadīs Swedbank pārstāvji. Datorklasē 2-14.

 

 Stundas laikā skolēni iejutīsies bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniecību biržās. Izmantojot datus par reālu uzņēmumu vērtspapīriem un lietojot matemātikas zināšanas par statistikas elementiem, skolēni veiks aprēķinus, lai izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem.

MATEMĀTIKAS STUNDAS PLĀNOJUMS

12.janvārī Swedbank pārstāvji 11.klases skolēniem un klases audzinātājai LAILAI MEIRUPSKAI vadīs klases stundu.

Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.

KLASES STUNDAS PLĀNOJUMS

 
Mārtiņdienas gadatirgus - lustīg-gruntīga andelmane!
 
Mārtiņdiena ir viena no latviešu tautas tradīcijām un godiem, ko atzīmējam arī mēs savā skolā.
 
10.novembrī tirgoties, andelēties, kaulēties, lustēties un mutēties aicināti bija visi skolas skolēni, pedagogi, vecāki un citi interesenti, līdzi ņemot iepirkum som, riktīg lāb garastāvokl un pilnu ķešu ar naudiņ! Tirgū netrūka ne pašgatavotu našķu, ne pašaudzētu lauku labumu, ne jautras mūzikas, bija pat krāšņs gailis, pērļu vistiņa un baložu pāris!

 

 

 LĀČPLĒSIS 2017

 10. novembrī norisinājās Lāčplēša dienai veltīts pasākums LĀCPLĒSIS 2017, ko vadīja sporta skolotājs ARVIS SPRUDE un spēkavīrs MĀRIS ROZENTĀLS, kuldīdznieks, svarcēlājs un Eiropas čempiona titula ieguvējs svara grupā līdz 105 kg.

Ievērojot mūsu skolas tradīciju, skolēni pierādīja sevi dažādās spēka aktivitātēs un cīnījās par skolas Lāčplēša titulu, tādēļ no katras klases tika aicināti trīs stiprākie klases pārstāvji, kas bija gatavi mēroties spēkiem klašu grupās: 1., 2.klašu grupa; 3.,4.kl., 5.,6..kl., 7.,8.kl. grupa un 9.- 12.klašu grupa. Lāčplēca 2017 titula ieguvēji tiks paziņoti valsts svētku svinīgajā pasākumā 17.novembrī.


 

LLAC nodarbība 8.b klasei

 

 8.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās pārstāvji no Latvijas Lauku Atbalsta centra. LLAC vadīja izglītojošu nodarbību 8.b klases skolēniem un audzinātājai ILZEI KUDIŅAI par biznesa iespējām Latvijas lauku reģionos.

 

ROZENTĀLU ĢIMENE - Labklājības ministrijas kampaņas vēstneši

Lai veicinātu kvalitatīvāku brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem, Kuldīgas 2. vidusskola par Labklājības ministrijas kampaņas vēstnešiem izvirza 11. klases skolnieces Kristiānas Rozentāles ģimeni. Sportisks un aktīvs dzīvesveids ir šīs ģimenes ikdiena, turklāt vecāku piemērs radījis iedvesmojošas sniega bumbas efektu, ap sevi pulcinot un būt aktīviem mudinot ne tikai Kristiānu un viņas māsu, bet arī meiteņu draugus, klases biedrus un citus Kuldīgas iedzīvotājus.

Tētis Māris, kurš ir arī titulēts spēkavīrs gan Latvijā, gan pasaulē, vienmēr aktīvi piedalās ne tikai Kuldīgas 2. vidusskolas, bet arī Kuldīgas novada pašvaldības rīkotajos pasākumos – ja jāiet pārgājienā vai jāpiedalās skolas rīkotajā vecāku dienā, Rozentālu ģimene vienmēr ir gatavi piedalīties. Tāpat viņi paši rīko dažādus sporta pasākumus,  - Lāčplēsis - iesaistot novada jauniešus un mudinot tā vietā, lai pavadītu laiku pie televizora vai datora, sportot un būt aktīviem. Turklāt katrs Rozentālu rīkotais pasākums ir savu pievienoto vērtību – izglītojošu ievirzi – lai jaunieši ne tikai sacenstos savā starpā, bet uzzinātu daudz ko jaunu par konkrēto sporta veidu un to, kā stiprināt savu ķermeni vai izvairītos no traumām.

Mammas Lailas iedvesmota, Kristiāna ārpus nodarbībām skolā, apmeklē mākslas skolu un foto studiju, bet tēta mudināta arī pati nodarbojas ar sportu.

Brīvajā laikā ģimene mīl ceļot  - dodoties gan izbraucienos pa Latviju, gan garākos ceļojumus ārpus mūsu valsts robežām. Ja vien iespējams, arī uz sacensībām tētim Mārim līdzi dodas visa saime, atbalstot viens otru un turot īkšķus par jaunām uzvarām.

 Sagatavoja klases audzinātāja Laila Meirupska

 

PUTRAS SVĒTKI 2017

 Oktobris daudzās Latvijas skolās ir Putras mēnesis. Arī Kuldīgas 2.vidusskolā 1.-4.klašu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs - 3.a klase gatavoja gardas un veselīgas putras, 2.a klase izveidoja savu putras recepšu grāmatu. 20.oktobrī visi kopā tikās Putras svētkos. Katra klase uzstājās ar savu prezentāciju, iepazina senlatviešu ticējumus par putru, deklamēja skaitāmpantus. 4.a klase bija sagatavojusi teatralizētu iestudējumu par putras vārīšanu.


 

8. UN 9. KLASE DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ UZ RĪGU

Ekskursijas laikā abas klases viesojās Kvesti&Escape Room un batutu parkā JumpSpace, piedalījās izglītojošā ekskursijā P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Dienas aktivitātes skolēni kopā ar audzinātājām Ingu Liepiņu un Ivonnu Zīverti beidza sportiskā līdzjutēju gaisotnē "Arēnā Rīga", kur Rīgas "Dinamo" hokejistiem izdevās izcīnīt pirmo uzvaru savā laukumā 2017./2018. gada Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionātā, ar 3:2 pagarinājumā pārspējot Rietumu konferences šobrīd astoto spēcīgāko komandu Čerepovecas "Severstaļ".

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ MUZEJU

12.oktobrī 1.a klase ar audzinātāju Lieni Kaltnieci un 1.b klase ar audzinātāju Aigu Amoliņu un skolotāju Intu Matisoni bija devušies uz Kuldīgas novada muzeju, lai iepazītos ar turīga kuldīdznieka dzīvokli 20.gadsimta sākumā - ēdamistabu, dāmas buduāru, dzīvojamo istabu, virtuvi, arī kunga kabinetu, kurā apskatāma daļa no kolekcionāra Jāņa Mētras apjomīgās spēļu kāršu kolekcijas.

INDRIĶIM ZEBERIŅAM 135

Šogad Latvijā atzīmē mākslinieka I.Zeberiņa 135.dzimšanas dienu.  13.oktobrī 9.a, 11. un 12.klase apmeklēja Kuldīgas Novada muzeju. Muzeja pētnieciskās nodaļas vadītāja Jolanta Mediņa pastāstīja interesantus faktus par I.Zeberiņa dzīves gājumu. Skolēni iepazinās ar izstādi „ Snēpelnieka sapņojums” , aizpildīja darba lapas.
Nedēļas garumā tika papildinātas zināšanas par novadnieku skolas bibliotēkā un meklējot materiālus internetā. 20.oktobrī notika klašu audzinātāju A.Svilpes, I.Zīvertes, L. Meirupskas gatavots pasākums, kurā skolēniem bija jāizveido I.Zeberiņa Facebook profils, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, jāsaliek puzle, veidota no mākslinieka ilustrācijām.
Arī mēs varam lepoties ar skolai dāvinātiem mākslinieka zīmējumiem, kuros attēlota viņa bērnība un skolas gaitas.
Skolēni piekrita kāda mākslas kritiķa atziņai, ka I. Zeberiņa devums „par sudrabu nenopērkams, par zeltu nepārdodams”.

 

VAI ESI GUDRĀKS PAR LAPSĒNU GUNI?

18.oktobrī trīs Kuldīgas 2.vidusskolas piektklasnieku komandas piedalījās VUGD Kuldīgas brigādes un novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajā konkursā ''Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?'' Kunkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ugunsdrošības jautājumiem un rīcību bīstamās situācijās, kā arī izglītot skolēnus par ugunsdzēsēja glābēja profesiju. Katrai komandai bija mājas darbs - izstrādāt un iesniegt komandas radītu radošu vizuāla formāta darbu par drošību ziemā. Konkurss norisinājās Kuldīgas ugunsdzēsības depo un tā laikā skolēni darbojās 12 kontrolpunktos, kas bija saistīti ar jautājumiem par ugunsdrošību. Visas trīs komandas saņēma atzinību par piedalīšanos. APSVEICAM komandu ''Guntiņas'' (E.E.Dzene, S.Mēness, S.Šefanova), komandu ''Gunīši'' (A.Kuršinska, M.Kāls, M.Alute) un komandu ''Sprakšķi'' (R.Kiršteins, A.Stars, M.Lukaševics), kā arī klases audzinātājas Inesi Pūlmani un Baibu Mateviču!

FOTO

 FILMU VAKARS

Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu līdzpārvalde šogad aktīvi uzsākusi jaunu darba cēlienu. Ir daudz jauna - maijā ievēlēts jauns prezidents Artūrs Cīrulis, jauna līdzpārvaldes darba koordinatore Baiba Mateviča, līdzpārvaldei pievienojušies vairāki jauni dalībnieki un kopā tiek kalti lieli plāni skolas darba pilnveidei. Lai tuvāk iepazītos un savstarpēji sadraudzētos, tika rīkots filmu skatīšanās vakars ar picas baudīšanu.

 

KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ

UNESCO projekta KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.a klases skolēni un klases audzinātāja Inese Pūlmane sadarbībā ar skolas bibliotekāri Ilvu Hartmani realizēja pasākumu „Maizes stāsts”. Skolēni noskatījās videofilmu „Maizes stāsts”, darba lapās atbildēja uz jautājumiem par maizes gatavošanu. Degustēja Kuldīgas maizes ceptuves maizi, novērtēja viņuprāt garšīgāko maizi. Par garšīgāko skolēni atzina Kuldīga baltmaizi, pieaugušie – ''Garšīgo saldskābmaizi'' ar sēklām, kas Riga Food 2017 ieguva Zelta medaļu. Noslēgumā skolēni skatījās sižetu par Kuldīgas maizes ceptuvi un darbību tajā. Skolēni atzina, ka maizes cepšana nemaz nav tik viegls process.

 

ĪPAŠA STUNDA PAR LATVIJU

Šodien 1.b klase kopā ar skolotājām Aigu Amoliņu un Intu Matisoni viesojās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, lai mācītos par Latviju. Skolēni nodarbībā ne tikai klausījās, bet arī aktīvi līdzdarbojās.

5.a un 5.b VIESOS PIE KULDĪGAS UGUNSDZĒSĒJIEM

6.oktobrī skolas 5.klašu skolēni kopā ar audzinātājām Inesi Pūlmani un Baibu Mateviču devās uz Kuldīgas VUGD, lai labāk sagatavotos 5.klašu konkursam ''Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?'', kas karjeras izglītības projekta ietvaros Kuldīgas novadā norisināsies 18.oktobrī. Skolēni, viesojoties ugunsdzēsības depo, uzzināja daudz jauna par ugunsdrošību, , ugundrošības pasākumiem ziemā, uz ceļa un sadzīvē, kā arī klātienē iepazinās ar ugunsdzēsēju ekipējumu, glābšanas tehniku un profesionālo ikdienu.


 

''SAULESZAĶĒNI'' MĀCĀS BIBLIOTĒKĀ 

Pirmsskolas grupa ''Sauleszaķēni'' apmeklēja Kuldīgas alveno bibliotēku. Bērni interesantā veidā tika iepazīstināti ar Latvijas simtgades svinībām un rakstnieka Raiņa skaistajiem dzejoļiem. Noslēgumā bērni paši pagatavoja savu lellīti Lollīti.


 

ZINĀTNIEKU NAKTS PIEDZĪVOJUMI

Piektdien, 29. septembrī, 11 Latvijas pilsētās notika Zinātnieku nakts pasākumi. Šī gada tēma ir inovācijas. Savas durvis apmeklētājiem vēra augstskolas, zinātniskie institūti, muzeji un citas iestādes, kopumā piedāvājot apmeklēt vairāk nekā 50 norises vietas. Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un skolotāji šogad devās uz Rīgu un viesojās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē un LU Botāniskā dārza labirintos, kā arī iepazinās ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR".


 

MIĶEĻDIENAS RAŽAS IZSTĀDE

Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Šogad Kuldīgas 2.vidusskolā Miķeļdienas ražas izstādē varējām aplūkot gan neparasti izaugušus ''trīsžuburu burkānus'', gan zaķus, ežus un citus meža zvērus. Vispopulārākie izrādījās ķirbji un kabači, no tiem tapis pat populārās animācijas filmas ''Minjoni'' varonis.


 

SKOLOTĀJU DIENA 2017

29.septembrī mūsu skolā tika aizvadīta Skolotāju diena. Šī bija diena, kad skolotāji beidzot varēja atpūsties, jo stundas vadīja skolēni. Laikā, kad skolēni vadīja stundas, skolotāji pulcējās sporta zālē uz sporta stundu, pēc tam uz patiesības stundu kompetenču izglītības ietvarā. Skolēnu līdzpārvalde visa pasākuma garumā rūpējās par to, lai skolotājiem būtu jautri un laiks tiktu pavadīts priecīgā gaisotnē. Katrs skolotājs saņēma apliecību ar vārdiem ''Skolotāj, Tu esi labākais no labākajiem mūsu skolā - mūsu mājās! Paldies skolēniem par šo svētku dienu!

 

 

ATKALSATIKŠANĀS SKOLĀ

 29.septembrī Kuldīgas 2.vidusskolā Skolotāju dienai veltītā svinīgā pasākumā satikās skolas bijušie un esošie skolotāji. Skolotājus ar dziesmām un dzejas rindām sveica skolēni, apsveikuma vārdus teica skolas bijušā direktore Astra Gūtmane un esošā Guntra Buivida.


 

 

''SAULESZAĶĒNI'' dodas uz muzeju

Kuldīgas 2. vidusskolas pirmsskolas grupa "Sauleszaķēni" apmeklēja Kuldīgas muzeju, kur piedalījās nodarbībā "Piedzīvojumi pagātnē". Bērniem bija iespēja apskatīt un iztēloties, kā cilvēki dzīvoja senatnē, kad nebija datoru, datorspēļu un televizoru. Spēlēja spēles, kādas cilvēki spēlēja kādreiz un piedalījās rotaļās. Bija ļoti interesanta un radoša nodarbība. Paldies muzeja darbiniekiem!


 

3.a klase viesojas strausu audzētavā

 Snēpeles pagasta strausu audzētava „Nornieki” ir lielākā Latvijas strausu audzētava. 3.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Anitu Milsteri un bērnu vecākiem tur uzzināja ne tikai, kā dzīvo eksotiskie putni strausi, bet arī noskaidroja daudz jauna par kazkopību, kā arī baudīja pašu gatavotas pusdienas. Paldies viesmīlīgajiem saimniekiem!

 

DZEJAS DIENAS 2017

 Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesi, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un gan Kuldīgā, gan visā Latvijā notiek Dzejas dienas. Šogad Dzejas dienu ietvaros viesojāmies Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra teātra studijas izrādēs Ā.Elksnes “Zilie spārni” un P.Pētersona ''Zvaigznes. Acis. Zvaigznes'' (režisore Gunta Krauze, kustību konsultante Baiba Rozevska). Romantiskā dzejas valoda, jaunības jūsma, kolorīta aktierspēle, saskaņotas kustība un laba mūzika uzbūra brīnišķīgu mīlas stāstu, kur prieks un gaviles mijas ar skumjām un liek aizdomāties par patiesām dzīves vērtībām - mīlestību, uzticību, savstarpēju saskaņu.

 

 

ĪPAŠAS NODARBĪBAS 1.-2.KLAŠU SKOLĒNIEM

 Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru Kuldīgas 2.vidusskolā tika organizētas izglītojošas nodarbības 1.-2.klašu skolēniem par personīgo higiēnu un traumatisma profilaksi. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem apgūt veselīga dzīvesveida principus, veidojot izpratni bērniem interesantā un saistošā veidā - skatoties videofilmiņas ''Par Janča punci un tīrām rokām'', ''Jampadracis'', ''Lielais noslēpums'', veicot eksperimentus, praktiskus uzdevumus, rotaļājoties un sarunājoties.

 

 

SPORTA - TĒVA DIENA 2017

Šogad skolā sākam jaunu tradīciju - tēta dienas atzīmēšanu ar sportiski atraktīvām aktivitātēm, jo sportiskā miesā mājo vesels gars! Azartisko skolēnu un pedagogu rindas kuplināja iespaidīgs kustēties mīlošu, aktīvu, līksmu mūsu skolēnu tētu pulks, ''tas ir mans tētis'', ar lepnumu teica vismazākie, lielākie mērojās spēkiem ar saviem tētiem fotbola mačā. Īpašā vienotā klasiski melnbaltā formā bija tērpta pedagogu komanda. Kopīgas sporta aktivitātes sagādāja prieku gan bērniem un skolotājiem, gan tētiem un, protams, arī māmiņām un mazākajiem bērniem tribīnēs, kas ar skaļiem ovāciju saucieniem atbalstīja savējos futbola turnīrā, kartupeļu maisu lēcienos, balonbolā, šautriņu mešanā un citās lustīgās, kustīgās atrakcijās. 

MĪĻIE TĒTI, JŪS ESAT VISLABĀKIE!

 

 ZINĪBU DIENA 2017

 ''Beidzot ilgi gaidītais 1.septembris ir klāt'', saka Kuldīgas 2.vidusskolas mazie pirmklasnieki. Saglabājot vairāk kā gadsimtu senās skolas tradīcijas, pirmās klases audzēkņus zālē ieved topošie absolventi, divpadsmito un devīto klašu skolēni, skanot skolas zvana skaņām, kas skolēnus uz stundām aicināja simts gadus senā vēsturē. Šogad Kuldīgas 2.vidusskola sagaida savu 140. dzimšanas dienu. Kā svētku uzrunā norādīja Kuldīgas novada Domes Izglītības nodaļas vadītāja S.Dubure, šajā mācību gadā skola ''atver jaunu lappusi'' skolas vēsturē, jo darbu direktores amatā sāk G.Buivida. Direktore G.Buivida ir ''savējā'' - šīs skolas absolvente, vēl nesen te bijusi skolotājas un direktores vietnieces amatā. Kā uzsvēra direktore, vasaras mēnešos skolā noritēja apjomīgi remontdarbi, ir renovēts skolas 1.stāvs, veikti citi darbi. Skolēniem būs iespēja mācīties mūsdienīgā un drošā vidē. Direktore G.Buivida cer, ka izdosies izveidot veiksmīgu skolas un ģimenes sadarbību - ''skola - mūsu mājas''. Lai veiksmīgs un ražīgs mums visiem jaunais mācību gads!

 

 2012.-2016.gads

Publiskās runas konkurss

Projektu dienas 2016

KARJERAS PASĀKUMS "VERU DURVIS UZ AUGSTSKOLU 2016" 

 Barikāžu piemiņas stāsti...

Jaunais šķirošanas punkts ir atklāts

Ziemassvētku eglīte sākumskolai fotomirkļos


Ziemassvētku koncerta fotomirkļi

Alvila Altmaņa Ziemassvētku koncerts 

Pirmā Advente

Valsts svētkiem veltītais pasākums

Dainu maratons

Lāčplēsis 2015

Mārtiņdiena 2015

Rīcības diena

Putras nedēļa

Fukši 2015 

Skolotāju diena

Miķeļdienas tirgus

Dzejas dienas

Eiropas valodu dienas  

Ziedu izstāde

Sporta un orientēšanās diena

Zinību diena

 

2. vidusskolas absolventi iegūst stipendijas

Gada diena 2015 

"Aizmigusī princesīte" viesojas Usmas baznīcā. 

Pēdējais zvans 

"Kā sirsniņa azotē..." 

Zemes dienu sagaidot...

Kuldīgas 2. vidusskola Meža dienās 

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

Nodarbību cikls „Izproti valsti, kurā Tu dzīvo”. 

Teātra svētki Bērnu un jauniešu centrā 

Viduskurzemes un ziemeļkurzemes novadu folkloras kopu saiets

Piejūras pilsētu literārā akadēmija Kuldīgā 

Folkloristu gatavošanās skolēnu dziesmu un deju svētkiem

Gatavošanās skolu dziesmu un deju svētkiem. 

Ēnu dienas 2015 

ES prezidentūras diena skolā 

Skolēni eksperimentē 2015 

„Veru durvis uz augstskolu 2015”

Skatuves runas konkurss

Koncerts „Ziemassvētku ceļojums”

Ziemassvētku ballītes 

Tērpjam visu greznā rotā....

Londona pašu spēkiem...

Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

Lāčplēša diena

Starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”

Rīcības dienas

Skolotāju sporta un veselības diena 2014

Izstāde - karjeras pēda

Skolēnu reģionālais forums „Draudzīga skola”

Fukši

Dzejas brauciens

Karjeras nedēļa 2014

Miķeļdienas tirdziņš 2014

"Gudrā putra" jeb #putrings

Skolotāju diena

"Iestādi koku mieram..."

"Zem papīra lidmašīnām..."

Izstāde „Sasmēlies es esmu saules...”

Sporta diena

Radošās darbnīcas "Sveiks un vesels!"

Zinību diena

Jauno skolotāju uzņemšana skolas kolektīvā

 

 

Orientēšanās Kuldīgā!

 

Folkloras kopa „Pīne” –Viesītē!

 

Literārās meistardarbnīcas 

 

Turpinām piedalīties kustības „Draudzīga skola” aktivitātēs

 

9.maijs - Eiropas diena

 

Sabiedrības stunda "Mēs savam novadam"

 

Aso prātu cīņa 2014 - Kuldīgas pilsētā

 

Lielā pavasara talka

 

Projektu dienas Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Grāmatas prezentācija

(3.aprīlis)

 

 Konkurss "Labo darbu krātuve"

 

Viduskursas folkloras kopu sarīkojums „Ai,naudiņa,ai naudiņa”

 

Delna dodas uz Kuldīgas skolām ar stundu par godīgumu

 

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”. 

 

Koncerts – konkurss „No sirds uz sirdi”

 

Publiskās runas konkurss novadā

 

7-11.klašu skolēnu gatavoto kalendāru izstāde

 

V.Plūdoņa dzejoļu konkurss 

 

12.klases albūmu vakars

 

Jaunatne ar misiju viesojas Kuldīgas 2.vidusskolā ar lekciju par cilvēku tirdzniecību

 

Valentīndienas ballīte "Raibie talanti"

 

Atbalstām Latvijas sportistus ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos

 

Tikšanās ar skolas absolventu Rūdolfu Valkovski

 

Ēnu diena 2014

 

Skolēni raksta mīlas dzeju

 (14.februārī)