Mūsu skolā mācās 475 skolēnu

Arrow up
Arrow down

 

PIEVIENOJIES ARĪ TU MŪSU SKOLAS SAIMEI! 

Izskanējis pēdējais skolas zvans, tuvojas izlaidumu laiks un izvēle, ko darīt tālāk.

NĀC PIE MUMS MĀCĪTIES!

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLA - skola ar 140 gadus senu vēsturi,

tradīcijām un mūsdienīgu pieeju izglītībā. 

MŪSU SKOLA – MŪSU MĀJAS!

PII uzņemam 5-6 gadus vecus bērnus 

Pirmsskolas izglītības programmā (21011111).

Jaunums - Speciālā pirmsskolas izglītības programma (101015511, 10015611).

 

Pamatizlītības un vispārējās vidējās izglītības posmā piedāvājam apgūt:

Pamatizglītības programmu (21011111);

Speciālās pamatizglītības programmas (21015511, 21015611);

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011).


Jaunums - Neklātienes un tālmācības programmas (230411112,

31011011, 31014013).

Kuldīgas 2.vidusskola piedāvā mācīties neklātienes vai tālmācības programmās, kur iespējams mācības atsākt arī pēc ilgāka pārtraukuma, apvienot tās ar darbu un ģimeni.

Dokumentu iesniegšanai būsiet laipni gaidīti

 

skolas sekretariātā

 

1.stāvā no plkst. 9.00-14.00, tālr. 27020639.

 

PALDIES JŪSU KOMANDAI UN SKOLAI!

Jūs tiešām esiet ĻOTI ĪPAŠI, to pierādīja arī šis pasākums, kur tika pamanītas un uzsvērtas tik vienkāršas bet POZITĪVAS īpašības bērnos. Man ir jāraud un tāds prieks par elementāro CILVĒCĪBU! Katrs bērniņš cenšas cik spēka, bet vēl ir blakus apstākļi kas bieži ietekmē mūsu izvēles un rezultātus! Pie Jums katram ir prieks censties ar to kas katra spēkos! Ka īpašie un uzslavas vērtie kā piemērs pārējiem nav tikkai teicamnieki, vai skolēnu padomes aktīvākie bērni. Novēlu Jums attīstīt šo VĒRTĪBU un pieturēties pie tās, saprotu, tas prasa daudz darba ja augat par lielu skolu. Bet Jūs ar šo esiet ĪPAŠI un LEPNI! Katrai skolai ir mērķis augt lielai, lūdzu saglabājiet savu ŠARMU ! Šobrīd jau IR un nākotnē BŪS daudz GARĀ LIELI CILVĒKI kuriem tieši JŪS ESIET NOTICĒJUŠI UN DEVUŠI IESPĒJU SEVAS LABĀS PUSES PIERĀDĪT un tieši Jūsu komanda esiet tie kas šo vērtību RADA ar savu cilvēcību, mīļumu pret bērniem un darbu ikdienā ! Mani bērni tik pozitīvi un interesanti šobrīd izsakas par iekļautajiem bērniem un skolas atmosfēru, tā viņi ir izteikušies tikkai Zviedrijas skolā un Jūsu skolā- tas ļoti liecina par skolas komandas radīto attieksmi! Lai jums spēks, daudz radošu ideju attīstībai un nepagurstiet atšķirties no citām skolām , jo Jums ir fantastisks pamats- jūsu vērtības! Tā ir iespēja būt Kuldīgas SAVĀ ZIŅĀ ĪPAŠĀKAJAI SKOLAI AR SAVU ĪPAŠO RAKSTUROJUMU UN FEINO ŠARMU! PALDIES JUMS.

Pateicībā Milleru ģimene 

 

AKTUALITĀTES MAIJĀ  UN

 

JŪNIJĀ

 

IZLAIDUMS

  

R. Urtāne

 

“Kastaņu sniegs”

  

“Varbūt var aizmirst mīlestību pirmo,

  

Bet skolu pirmo aizmirst nespēšu nekad.

  

Tu, skola, izauklēji manus sapņus,

  

Tu līdzi izraudāji manas asaras.

 

No pirmās rudens dienas cēli kāpnes,

  

Līdz dzīvē izvadīji izlaiduma vakarā.

  

     Paldies par tavu, skola, plašo sirdi,

 

     Par drošu soli, dziesmām, zinībām!

  

Un, mīļie skolotāji, ko lai vairāk saku!

  

Es Jūsu priekšā zemu paklanos.

  

Paldies, ka ierādījāt īsto dzīves taku,

  

Kas ved uz priekšu dzīves pakalnos!”

 

15.jūnijā atvadas savai skolai teica mūsu divpadsmitie. Paldies vecākiem, skolai, pedagogiem un klašu aidzinātājām ANDAI SVILPEI un ILVAI HARTMANEI! Priecācamies par jums, ka esat uzkrājuši ne tikai nozīmīgu zināšanu bagāžu, bet arī dzīves gudrību un pieredzi. Novēlam jums pie šobrīd iegūtā neapstāties un turpināt pilnveidot sevi. Ticiet sev un sapņi piepildīsies!

Esam patiesi lepni par LAURU BALANDIŅU un OSKARU ŠĒLI, kuri saņēmuši Latvijas Republikas Ministru prezidenta MĀRA KUČINSKA atzinības rakstu par izcilām un ļoti labām sekmēm. Apsveicam absolventus, vecākus, pedagogus!


12.KLAŠU ABSOLVENTU IZLAIDUMS

15.jūnijā apliecību par pamatizglītību saņēma Kuldīgas 2.vidusskolas 9.a, 9.b un 9.n klases skolēni. Sirsnīgu paldies devītie teica saviem vecākiem, skolai, pedagogiem un, protams, klašu audzinātājām IVONNAI ZĪVERTE, VALIJAI SPRUDEI un SARMĪTEI VIĻUMSONEI. Priecājamies un esam lepni par jums un ceram jūs sagaidīt atpakaļ skolā 1.septembrī jau kā vidusskolēnus. Lai izdodas viss, kas iecerēts!

 

9.a KLASES ABSOLVENTU IZLAIDUMS

 

9.b un 9.n KLASES ABSOLVENTU IZLAIDUMS

 

 

Ne tā, kā ikdienā!

 Plašs (atbilstošu) mācību metožu pielietojums mācību procesu veido radošumu. 21.gadsimtu raksturo straujas pārmaiņas un cilvēkiem nepieciešams pielāgoties, jāmācās būt radošiem, jāvar pieņemt netradicionāli risinājumi.

 

Katrs cilvēks individuāli spēj izpausties tikai radošā darbībā, un tas ir mūsu personības pašnoteikšanās veids.
 
 Lai veicinātu mūsu skolānu radošumu, 29.maijā Kuldīgas 2.vidusskolā tiek organizēta klašu EKSKURSIJU un PĀRGĀJIENU DIENA.
 
 
 

 
30.maijā plkst.8.30-11.00 skolas zaļajā zonā NETRADICIONĀLO SPORTA SPĒĻU DIENA. Piedalās skolēni no 5-6g. - 8.klasei, 10.-11.klases skolēni darbojas pasākuma organizēšanā, vadīšanā kopā ar pedagogiem A.Sprudi, M.Štofregenu. Dalībnieku pulcēšanās sporta stadionā plkst.8.30, kājās sporta apavi un fiziskām aktivitātēm piemērots apģērbs.
 
 
 
31.maijā GADA DIENA Kuldīgas 2.vidusskolā. Gada dienā cildinājām zelta, sudraba un bronzas sekmju īpašniekus, olimpiāžu un konkursu uzvarētājus, kā arī visus tos, kas šajā mācību gadā guvuši kādus īpašus sasniegumus mācībās par apzinīgu, cītīgu mācību darbu, sasniegumiem sportā, aktīvu lūdzdalību skolas dzīvē, kā arī īpaši veselīga dzīvesveida ievērošanu, nekavējot nevienu dienu! Akcijas ''100 grāmatas Latvijas simtgadei'' ietvaros tika pasniegti atzinības raksti čaklākajiem lasītājiem un aktīvākajām klasēm.
 
Un, protams, ikviens skolēns saņēma liecību ar šī gada mācību rezultātiem un saldumus.
 
VĒLAM SAULAINU, PIEDZĪVOJUMIEM BAGĀTU UN DROŠU VASARU IKVIENAM!
 

 

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAI – 140!

 

Saules pielietā 26.maija pēcpusdienā Kuldīgas 2.vidusskolas plašā saime aicināja viesus uz savas skolas dzimšanas dienas svinībām. Skolu jubilejas reizē sveica Kuldīgas Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, vēlot skolai pašu svarīgāko - daudz skolēnu! Ar savu klātbūtni skolas jubilejas pasākumu pagodināja Dana Reizniece-Ozola, Latvijas finanšu ministre, veiksmīga politiķe un šahiste, kādreizējā Kuldīgas 2.vidusskolas skolniece, kas bija ieradusies kopā ar Ringoldu Beinaroviču - juristu, ierēdni un sabiedrisko darbinieku, finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas biroja vadītāju, kurš, kā izrādās, arī absolvējis Kuldīgas 2.vidusskolu. Viesi, atceroties savas skolas gaitas, atzina, ka ne vienmēr atzīmes viņiem bijušas visaugstākās, taču sabiedriskā aktivitāte gan.
Paldies skolas esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, gan tiem, kas jau aizsaulē.
Paldies Rendas pagasta pārvaldei, kolēģu apsveikumiem no citām Kuldīgas mācību iestādēm, kā arī Skolas padomei par sirsnīgiem novēlējumiem un krāšņām dāvanām!
Paldies mūsu absolventiem, bijušajiem skolēnu līdzpārvaldes prezidentiem Uģim Pelčeram un Rūdolfam Valkovskim, par svinīgā pasākuma vadīšanu! Paldies par dziesmās izteiktiem apsveikumiem gan mūsu esošajiem, gan bijušajiem skolēniem. Un, protams Karlsonam (Robertam Ķesberim) un Brālītim (Montai Montvidai) par amizantiem stāstiem ''iz skolas vēstures''.
Paldies visiem, visiem, kas piedalījās pasākuma sagatavošanā, atbalstīja to domās, ar savu klātbūtni un svinēja kopā ar mums MŪSU SKOLĀ - MŪSU MĀJĀS!

Pasākuma fotomirkļi 

 SKOLAS DIREKTORU ATMIŅAS UN VĒLĒJUMI SKOLAI

 

GUNTRA BUIVIDA –

 

skolu vada no 2017.g.

 

 

 No 2007. Līdz 2015.gadam Kuldīgas 2.vidusskolā strādājusi par vācu valodas skolotāju.  Stājoties amatā, G. Buivida intervijā saka: „ Savā darba pieredzē esmu vadījusi ļoti labu kolektīvu, mums bija izcili sasniegumi. Deviņu gadu darba pieredze Kuldīgas 2.vidusskolā man ļāvusi iepazīt kolektīvu, kurš ir ļoti darbīgs, enerģisks, ar labiem pedagogiem. Domāju, ka man piemīt tās rakstura īpašības- vest aiz sevis cilvēkus, motivēt tos un radīt labu un gaišu atmosfēru. Kā vadītāja es  pildīšu pienākumus godprātīgi, taisnīgi un no sirds.”

 

 MILIJA FLESNERE –

 

pirmā direktore pēc Otra pasaules kara

 M. Flesneres laikā, 1961./62.mācību gadā,  skolu pārdēvēja par Kuldīgas 2.astoņgadīgo skolu. Bija nepieciešams paplašināts skolas telpas, pilnveidot materiālo bāzi. Skolas direktores- nopelniem bagātās skolotājas Miljas Flesneres vadībā tika uzcelta sporta zāle, skolas darbnīcas, izbūvēts skolas  trešais stāvs, iekārtoti seši mācību kabineti un mājturības klase.

 

ERNA DONIŅA (1921. – 2016.)

 

Erna Doniņa Kuldīgas 2. Vidusskolu vadīja no 1966. līdz 1978.gadam, ieguldot milzīgu darbu, enerģiju,entuziasmu,lai skola taptu par tā laika modernāko, tā laika jaunākajām tehnoloģijām atbilstošāko skolu ne tikai Kuldīgas apkātnē, bet arī Latvijā un Baltijas valstīs.

Pateicoties E.Doniņas ieguldītajam darbam un kolēģu atbalstam skolā tika veidota kabinetu sistēma, kura atzinīgi tika novērtēta dažādās skatēs. Kuldīgas 2. vidusskola ķīmijas kabinets kā viens no modernākajiem kabinetiem  ieguva 1. vietu republikā.

Daudzus gadus E.Doniņa vadīja ķīmijas skolotāju MA. Tas ļāva padarīto rādīt Kuldīgas 2. vidusskolā rīkotajos kvalifikācijas celšanas kursos un seminārus republikas mērogā.Nenovērtējams ir ieguldītais darbs metodisko materiālu izstrādē.

Par skolā ieguldīto darbu, E.Doniņa apbalvota ar Darba Sarkanā Karoga ordeni, ordeni Goda zīme.

E.Doniņai piešķirts Kuldīgas Goda pilsoņa nosaukums.

Ķīmijas skolotājas darba gaitas Kuldīgas 2.vidusskolā E.Doniņa noslēdza 1992.gadā, bet vēl vairākus gadus katru nedēļu mēroja ceļu uz skolu, lai palīdzētu iejusties darba dzīvē jaunajiem kolēģiem.

Daudzu apsolventu atmiņās E.Doniņa paliks kā prasīga direktore un ķīmijas skolotāja, apveltīta ar labu humora izjūtu, izsmalcinātu stilu.

E.Doniņai nācās piedzīvot Latvijas pirmās brīvvalsts laiku, padomju laikus un Atmodu. Darba mūžs Kuldīgas 2. vidusskolā pagāja padomju režīma laikā, kuram toreiz ļoti ticēja. Mūža nogalē, skolotāja bieži teica,  kā varējusi tik kļūdīgi domāt.

Ar lielu interesi līdz mūža pēdējam brīdim, E.Doniņa sekoja līdzi izglītības jomā notiekošajam, īpāši ķīmijas jomā. Ar lielu sajūsmu uzņēma jaunās pārmaiņas Kuldīga 2. vidusskolā, skaistos renovētos kabinetus, jauno tehnoloģiju ienākšanu skolā, kuras ļāva skolotājai izstaigāt skolu virtuāli.

Neatņema dzīves sastāvdaļa bija mīlestība uz kora mūziku, rokdarbiem, kulināriju, krustvārdu mīklu risināšana.

VELTA LAGZDINA- 

skolu vadīja no 1978./79.m.g. līdz 1991./92.m.g.

Skola sākas ar izciliem skolotājiem. Labs skolotājs piesaista gan savam mācību priekšmetam, gan savam hobijam.Vislaimīgākie cilvēki dzīvo Kurzemē  - Kuldīgas pusē. Vai nav skolotāju laime, ka Kuldīgas 2.vidusskolas 83 audzēkņi - absolventi (laikā no 1967./68. m.g. līdz 1991./92. m.g.) kļuvuši par skolotājiem, bet   par skolu vadītajiem  strādā: Valda Gaure (Kirhnere),Dace Cine (Kepša),

Elita Tisjaka (Muceniece), Ruta Karloviča (Lūka), Vigra Leismane, Guntra Buivida (Ķestere), Oskars Rudovskis.

Vēl lielāks gandarījums, ka mūsu skolu vada un vadījuši mūsējie: Oskars Rudovskis, Ruta Karloviča un Guntra Buivida.

Skolēnu izaugsmē vienmēr svarīga bijusi interešu izpēte un tās rezultātu virzīšana, attīstīšana. Svarīga individuāla pieeja ne tikai mācību darbā, bet arī konsultācijās un līdzās būšanā audzēkņu sabiedriskā darba veikšanā. Jāatrod talanti jebkurā nozarē. To visu svarīgi veikt darba procesā : sabiedriskā darba sektoru vadīšanā, konferenču, disputu organizēšanā; skolēnu ieinteresēšanā novada izpētē, skolas atpūtas vakaru organizēšanā, dažādu ekskursiju organizēšanā, tajā pašā laikā ieaudzinot cieņu pret līdzcilvēkiem, un prasmi izvairīties no cilvēkiem, kas mēģina tevi pazemot. Tikai lielu personību sabiedrībā  ir visi priekšnoteikumi kļūt lielam. Svarīgi lai vecāki un pats skolēns saprastu, kāpēc jāmācās.

Kurš gan neatceras mūsu teicamniekus – izcilniekus mācībās. Tas ir bijis liels, grūts darbs.

1990. gada absolventi, kuru mācību darbs novērtēts ar sudraba medaļu : Ilze Cīrule, Ilze Mitrone, Anda Spordziņa, Lilita Leismane (skolotājas R.Radumas klase), Andris Šīrons (skolotājas G.Embergas klase);

1992. gada absolventes Līga Kāša - zelta medaļa, Dinija Kaltniece - sudraba medaļa (skolotājas I.Kalniņas klase).

Īpašs lepnums par Georgu Kerlinu, kurš jau pēc 9. klases beigšanas zināja, ka mācīsies valsts aizsardzības lietas. Viņš kļuvis par pulkvežleitnantu un ir Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors.

Danas Reiznieces-Ozolas karjera iesākās ar izcilas šahistes karjeru. Arī viņa mācījusies Kuldīgas 2. vidusskolā, pēc tam V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, kur ieguvusi vidējo izglītību.

Pēc vidusskolas  studējusi Ventspils Augstskolā, kur 2004. gadā ieguvusi tulka un tulkotāja profesionālo kvalifikāciju un 2008. gadā profesionālo maģistra grādu tulkošanā un terminoloģijā. 2013. gadā D. Reizniece-Ozola ieguva profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Starptautiskajā kosmosa universitātē Francijā.

Pirms ievēlēšanas Saeimā strādājusi par Ventspils augsto tehnoloģiju parka vadītāju un bijusi tā valdes locekle. Pašlaik ir Latvijas finanšu ministre.

Mūsu skolas absolvents Ringolds Beinarovičs ir Latvijas jurists, ierēdnis un sabiedrisks darbinieks. Bijušais valsts sekretārs Ekonomikas un Labklājības ministrijās, Nodarbinātības valsts aģentūras direktors, Sabiedrības integrācijas fonda direktora vietnieks. Kopš 2016.gada ir finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas biroja vadītājs.

Tāpat prieks par mūsu novadā strādājošiem absolventiem – dažādu nozaru vadītājiem :

 • Daiga Mellere – Lauksaimniecības Kuldīgas biroja speciāliste, Latvijas lauku konsultante;
 • Ira Zavicka – Rieksta – Centrālās statistiskās pārvaldes Kuldīgas datu savākšanas centra vadītāja;
 • Inta Freiberga – bijusī Rendas pagasta pārvaldes vadītāja (vairākus gadus);
 • Lelde Ose – Vārmes pagasta pārvaldes vadītāja;
 • Kaspars Rasa – Kuldīgas novada attīstības aģentūras vadītājs;
 • Jānis Daģis – SIA  “Renda’’ valdes priekšsēdētājs;
 • Inese Birģele – psiholoģe un karjeras konsultante novadā
 • Inese Opelta – “Jaunais Kurzemnieks” valdes priekšsēdētāja.

Vēl citi absolventi vada uzņēmumus, strādā citās darba un zinātnes nozarēs : 

          Dainis Gīlis - Ventspils slimnīcas ārsts;

          Guntis Lagzdiņš – Loģistikas transporta ekspedīcijas valdes           priekšsēdētājs Rīgā;

          Jānis Priede –  zinātnieks, strādā  Salaspilī.

Kuldīgas 2. vidusskolā sāku strādāt 1967./68. mācību gadā. Tolaik biju skolotāja. 1969./70. mācību gadā sāku strādāt par direktora vietnieci ārpusklases, ārpusskolas darbā, bet no 1978./79. mācību gada biju skolas direktore. Skolu vadīju 14 gadus.

Skolotājs - tas ir dzīvesveids ar savas dzīves kodu – nenormētu darba laiku - , kurā prioritāte nav nauda, bet darbs. Mums visiem jāatceras lieliskie Kuldīgas 2. vidusskolas skolotāji : direktore Millija Flesnere, direktore Erna Doniņa, izcilā vēstures un novadpētniecības darba veicinātāja, vienmēr atsaucīgā skolotāja Skaidrīte Reķe, 1.- 4. klašu skolotājas Rubauska un G.Vāciete, literatūras skolotāja A. Sauka, skolotāja M. Reinholde, izcilā fizikas skolotāja V. Kāša, latviešu valodas skolotāja R.Raduma, angļu valodas skolotājas M. Rubene un G.Emberga un vēl daudzi citi.

 OSKARS RUDOVSKIS -

skolu vadīja 1992./93.m.g.

 

Jūs dvēsele,

Kura mūsu jaunību rotā,

Jūs labestība,

Kas cilvēkiem starot liek.

/K. Apškrūma/

ASTRA GUTMANE-

 skolu vadīja no 1993./94.m.g. līdz 2012./13.m.g.

Skola - Kuldīgas 2.vidusskola - skola cauri gadsimtiem. Un es tajā…mana jaunība, brieduma gadi un brieduma brieduma gadi… un vēl joprojām mana sirds un domas ir šeit - manā vienīgajā, mīļajā darba vietā - 2. vidusskolā.

Domās esmu kopā ar tiem tūkstošiem skolēnu, ar kuriem man bija lemts stradāt kā klases audzinātājai, latviešu valodas skolotājai, pionieru vadītājai, direktora vietniecei mācību darbā un 20 gadus kā direktorei… domās esmu kopā ar saviem bijušajiem kolēģiem.

Atmiņas… tās katram ir citādas, citam - labas, citam - ne tik jaukas. Arī man tā ir. Darba dzīvē ir bijuši gan grūti, gan labi, veiksmīgi periodi - it īpaši direktores darbā. Bet man blakus ir bijuši mani darbīgie kolēģi un skolēni, kuru sveiciens “labrīt!” un smaids sejā dienu un darbu padarīja vieglāku. Un viss notika, maz pamazām skola mainīja savu seju un tēlu, jo visas skolas saime gājām uz vienu mērķi - padarīt skolas vidi un saturu labvēlīgu un patīkamu bērniem.

Esmu ļoti pateicīga bijušajiem absolventiem, kuri, beidzot skolu, dāvināja brīnišķīgu rotu - telpaugus, kas veidoja mūsu skolas zaļo taku 1. stāvā. Katram augam bija savs stāsts un absolventu vēlējums skolai. Es tos zināju no galvas par katru augu un katru izlaidumu.

Sirsnīgs paldies absolventiem par iestādītajām rozēm pie skolas, par palīdzību skolai iegādāties grīdas flīzes 1. stāvam... Daudz kas ir zudis...bet atmiņas paliek, un tās ir sirdi sildošas.

Skolotājs un direktors...tā ir misija. Cik labi to veicam, vai darām to no sirds – to vērtē un azīst mūsu skolēni.

Esmu pārliecināta, ka par Kuldīgas 2. vidusskolu un skolotājiem patiess ir 2012. gada 12.a klases absolventu vēstījums izlaidumā : “Esam pateicīgi par skolas vidi, kuru jūs vienmēr turējāt kārtībā, lai mēs katrs justos kā mājās, par sirsnīgiem, labestīgiem, labsirdīgiem, dzīvesgudriem skolotājiem, kas bija kā mūsu otrie vecāki. Skolā esam iemācījušies to, ka nekas nenotiek, ja rokas saliktas klēpī.”

Skolas jubilejā skolēniem vēlu - dzīvojiet tā, lai paliek atmiņas, kurās atgriezties un kurās pakavēties, tiekoties ar sirdij tuviem cilvēkiem, ar bērnības un jaunības gadiem, ar padarītajiem darbiem un arī nedarbiem!

Ticu, ka labestība kā brīnumdare atgriežas un atkal mīt mūsu skolā… un smaids, kas nemaksā neko, bet dod daudz, rotā gan bērnu, gan skolotāju sejas.

Vēlu skolas saimei veiksmi, prieku un daudz laimes dzimšanas dienā!

Bet šovakar… šovakar apturēsim laiku un atgriezīsimies savā mīļajā, labajā, vecajā skolā!

Cieņā pret skolotājiem, skolēniem, vecākiem, bijušajiem skolēniem un visiem skolas darbiniekiem -

 

RUTA KARLOVIČA -

skolu vadīja no 2013. līdz 2016.gadam

 

 

 

 Mēs katrs sēžam savā laika mašīnā, atpakaļ paliek atmiņas, uz priekšu- sapņi un jauni izaicinājumi!

Skola ir mūsu bērnības, jaunības, mīlestības un pienākuma vieta. Un tas liek mums domāt par laika kategorijām– pagātni, tagadni, nākotni. Liek domāt par cilvēkiem, kuri ir katra laika sastāvdaļa, un ar kuriem esam bijuši kopā gan priekos, gan bēdās…Katrs cilvēks katrā laikā atstāj savas pēdas ikvienā no mums un skolā kopumā.

Laiks, ko pavadīju Kuldīgas 2. vidusskolā, ir ļoti krāsaina un ļoti vērtīga mana dzīves laika daļa. Vidusskolas sienās un aiz tām izdzīvotais un piedzīvotais pilnīgi noteikti daudzām lietām manā turpmākajā ceļā ir devis savu neizdzēšamu pamatu. Satiktie cilvēki, piedzīvotie notikumi vēl joprojām ir ar mani… Esmu ļoti pateicīga, ka manā ceļā bija tāda pietura: Kuldīgas 2.vidusskola. Tā bija jauna dzīves pieredze! Pilnīgi citāda!

Ļoti lepojos, ka ejot cauri laikmetiem, mainoties paaudzēm, sekojot līdzi straujajam dzīves ritmam un pārmaiņām, skola soļo līdzi laikmetam, saglabājot savu misiju, nododot tradīcijas nākamajām paaudzēm.

Īpašu paldies saku sava laika skolas kolektīvam, skolēniem, katram skolotājam, darbiniekam, skolēnu vecākiem un vadības komandai. Ikviens bija nozīmīgs kopējam darbam, kopējai izaugsmei!

Lai skola tā arī turpina - starp mūžīgo un ikdienišķo, starp vakardienu un rītdienu, no idejām uz to piepildījumu! Lai skolas vide rada iedvesmu, ir harmoniska un radoša.

Nākotne vienmēr būs tāda, kādu šodien to veidosim!

 

INESE REISA – 

skolu vadīja  2016./17.m.g.

 

 

 Pati vērtīgākā dāvana, ko varam kādam uzdāvināt – ir mūsu laiks. Tāpēc, ka mēs atdodam to, ko nekad nevarēs atgriezt.

Strādājot Kuldīgas 2. vidusskolā, esmu guvusi gan profesionālu pieredzi, gan dzīves rūdījumu. Joprojām spilgtā atmiņā man un droši vien visam skolas kolektīvam ir pagājušais mācību gads, kad tika sākts ilgi gaidītais renovācijas projekts. Remontdarbi ir ilgu un cerību pilns laiks par gaidāmo rezultātu – modernu, ērtu, drošu mācību vidi, bet vienlaikus arī spriedze – putekļi, darba troksnis, pārcelšanās uz citām telpām. Visi kopā to esam izturējuši, skolas 1.stāvs ir skaisti atjaunots, nu kārta 2. un 3.stāvam!

Skolas kolektīvam jubilejas reizē novēlu nesteigties, stāvēt pāri šī gadsimta drudžainajam skrējienam, izsvērt, kas ir patiesi vērtīgs, kam veltīt savu laiku un uzmanību.   Būsim mierīgi! Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Dzīve ir gudrāka par mums, un katrai lietai ir savs laiks.

Pārfrazējot ievērojamo britu politiķi Margaritu Tečeri, sieviete, kas zina, kādas problēmas rodas, vadot mājsaimniecību, labi sapratīs, kādas problēmas rodas, vadot skolu. Direktorei Guntrai Buividai novēlu stipru veselību, sirds siltumu un sievišķīgu gudrību, vadot lielu, tradīcijām bagātu kolektīvu.

Ticu, ka mēs visi kopā veidojam māju sajūtu mūsu skolā, kur ikviens jūtas saprasts, uzklausīts un vēlas šeit atgriezties!

 

 

Skolēnu un klašu audzinātāju vēlējumi skolai jubilejā

 

Ik dienas mēs nākam uz skolu. Bet kādēļ? Tik tiešām lai izglītotos? Bet varbūt ir kāds cits iemesls, kāds lielāks stimuls? Skola jau nav tikai izglītības iestāde, tā ir arī vieta, kur iepazīstam dzīves realitāti un satiekam superīgus cilvēkus. Bet kā ir ar mani?

Atceros, ka bērnībā man bija ļoti grūti uzsākt skolas gaitas, jo ļoti baidījos no citiem bērniem, bet ar laiku, kad viņus iepazinu un sadraudzējos, man iepatikās doties uz skolu. Trešajā klasītē nācās skolu mainīt, un tieši tā es nonācu Kuldīgas 2.vidusskolā. Pat īsti vairs neatceros, kā bija uzsākt mācības šajā skolā, bet zinu, ka tieši šeit sastapu pašus atsaucīgākos un labākos skolotājus un jaukākos klasesbiedrus. Kuldīgas 2.vidusskola man saistās ar daudzām pozitīvām un jaukām atmiņām.

Es uzskatu, ka pats svarīgākais jebkurā iestādē vai vietā, kuru ikdienā apmeklējam, ir cilvēki, jo tieši viņi veido šo gaisotni un neizmaināmo pirmo iespaidu. Ja cilvēki būs laipni, draudzīgi un laimīgi, jabkurš taču vēlēsies atgrieztie, bet, ja būs jūtama agresija un apspiestas skumjas, tad mēs bēgsim, cik tālu varēsim, lai tas nepārņem arī mūs. Man personīgi pārējie apstākļi un faktori nešķiet tik svarīgi. Lai arī galvenais, kādēļ es nāku uz skolu, ir izglītības ieguve, lielākais stimuls un atbalsts ir mani draugi. Zinu, ka katra diena būs savādāka un ka piedzīvojumu netrūks.

Skola ir vieta, kur izzinām sevi un lemjam savu nākotni. Tā ir vieta, kur sastopamies ar dzīves īstenību un izzinām sociālo dažādību. Vieta, kur izaugam, maināmies un iepazīstam savu raksturu. Vieta, kur viss tikai sākas... Man skola nav tikai izglītības iestāde, un es nenāku uz to tikai pēc teorijas, jo patiesībā skolā mēs iegūstam daudz vairāk, šeit mēs iegūstam un iepazīstam lietas un cilvēkus, kas pavadīs visu mūžu. Viss atkarīgs no tā, cik katrs esam atvērti un gatavi uzņemt.

 Laura Balandiņa 12. klase

 

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAI 140! Jubilejas pasākums 2018.gada 26.maijā, pasākuma režijas autore Inita Embrekta ar komandu. Prieks kavēties siltās atmiņās Kuldīgas 2.vidusskolas vēstures līkločos! 

 PASĀKUMA VIDEO

 

 

ERASMUS + FESTIVĀLS

 

24.maijā skolā norisinājās ERASMUS + FESTIVĀLS - jautras, izglītojošas aktivitātes angļu un latviešu valodā 4.a un 5.a klases skolēniem par pasakām un ERASMUS+ projektu un saldas pasaku tortes baudīšana.

 

Pasākumu vadīja 7.-11.klašu skolēni.

 

KOPSAVILKUMA REZULTĀTI:

 

1.KOMANDA

 

82 PUNKTI

 

1.VIETA

 

9.KOMANDA

 

79 PUNKTI

 

2.VIETA

 

2.KOMANDA

 

78 PUNKTI

 

3.VIETA

 

6.KOMANADA

 

72 PUNKTI

 

4.VIETA

 

5.KOMANDA

 

60 PUNKTI

 

5.VIETA 

 

Projekta koordinatores

 

Mātes dienas koncerta fotomirkļi

Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis - visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem 
Mātes siltā, mīļā sirds.
 

 

Es būšu pirmklasnieks!

16.maijā topošie Kuldīgas 2.vidusskolas pirmklasnieki un viņu vecāki iepazinās ar skolu, audzinātājām un piedalījās aizraujošās rotaļās, izglītojošās spēlēs.

 

 

Pēdējais zvans

 

“Gribu iet atkal skolā,

 

Gribu mācīties visu no gala.

 

Gribu, lai dzīve vēl daudz ko man sola

 

Un lai noslēpumaina šķiet debess mala.

 

     (..) dzeļ mani laiks, kas steidzas tik ātri,

 

     Tuvojas beigām skolas laiks mans

 

     Drīz būs zvans.

 

Bet līdz zvanam,

 

Līdz pēdējam zvanam

 

Es lieku vēl skanēt

 

Sirds nemieram manam.”
J.Osmanis

 


 

 

Pēdējais zvans fotogrāfijās

 

Labāko skolēnu un viņu vecāku

 

svinīgā pieņemšana pie skolas

 

direktores G.BUIVIDAS

Tradicionāli skolas direktore G.Buivida uz svinīgo pieņemšanu aicina skolēnus, kuri šajā mācību gadā bijuši īpaši veiksmīgi mācību darbā, spodrinājuši skolas tēlu, gūstot uzvaras mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos vai citā veidā nesuši skolas vārdu pasaulē.
Svinīgais pasākums norisinājās 18.maijā, tika sumināti 30 skolēni, viņu vecāki un klases audzinātāji.
MĒS AR JUMS LEPOJAMIES!

 FOTOMIRKĻI

 

MŪSU LABĀKIE!

 

Kuldīgas 2.vidusskola 2017./18.m.g.

 

LEPOJAMIES!

LAURA BALANDIŅA, 12.klase

Izcili panākumi mācībās, aktīvi piedalās skolas līdzpārvaldes darbā. Laura ir vienkārši super meitene gan skolā, gan ārpus tās, tiek galā ar visiem pārbaudījumiem, ko dzīve sniedz, nekad neatsaka palīdzību.

Kl. audz. ANDA SVILPE

OSKARS ŠĒLIS, 12.klase

Lielisks cilvēks, vienmēr visur iesaistās, ar viņu viegli strādāt komandā. Ļoti labi sasniegumi mācību darbā, palīdz mācībās arī klasesbiedriem.

Kl. audz. ANDA SVILPE

DIĀNA HARITA BERGMANE, 12.klase

Ļoti labas sekmes mācībās. Labsirdīga, atbildīga, izpalīdzīga, mīļa klasesbiedrene. Mīl dzīvniekus, rūpējas par tiem.

Kl. audz. ANDA SVILPE

GATIS DVILAITIS, 11.klase

Centīgs mācībās, ir piedalījies skolas un novada olimpiādēs. Apzinīgs, nav neattaisnotu kavējumu. Klasesbiedri saka, ka uz Gati var paļauties.

Kl. audz. LAILA MEIRUPSKA

KRISTA LAIMA FRĀMA, 11.klase

Vairāku skolas un novada olimpiāžu dalībniece, ieguvusi godalgotas vietas. Kora un ansambļu dziedātāja. Piedalījusies Erasmus+ projektā. Radoša.

Kl. audz. LAILA MEIRUPSKA

KRISTIĀNA ROZENTĀLE, 11.klase

Piedalījusies skolas un novada olimpiādēs, ir panākumi. Ļoti centīga mācība darbā. Darbojas skolas līdzpārvaldē. Godīga, augsta pienākumu apziņa.

Kl. audz. LAILA MEIRUPSKA

Kl. audz. LAILA MEIRUPSKA

INESE ŠĶĒLE, 11.n klase

Mācās neklātienes programmā, mācības atsākusi pēc ilgāka pārtraukuma. Apzināti mācās sev, nevis citiem. Tēmas, kas interesē apgūst daudz dziļāk nekā rakstīts mācību grāmatā. Aktīvi piedalās visās mācību stundās, organizē citus mācīties. Apzinīga, cītīga, atsaucīga, nebaidās paust savu viedokli. Ideju ģenerators dažādām aktivitātēm. Reizē ir gan mamma, gan draugs saviem pieaugušajiem bērniem

Kl. audz. ILVA HARTMANE

PAULETA AUZIŅA, 10.n klase

Mācības neklātienē veiksmīgi apvieno ar divu dēlu audzināšanu. Rūpes par ģimeni un darbs netraucē viņai 10.klasi beigt ar sudraba liecību. Atrod laiku, lai piedalītos klases un skolas pasākumu organizēšanā. Uzmundrina un iedvesmo pārējos klasesbiedrus mācībām un citām pozitīvām aktivitātēm.

Kl. audz. SARMĪTE VIĻUMSONE

ANDIS ZVIRBULIS, 10.n klase

Mācības ar labām sekmēm 10.klasē apvieno ar darbu un divu bērnu audzināšanu. Piemīt apzinīgums un augsta atbildības sajūta. Klase var uz viņu paļauties, ja reiz ko solījis, noteikti izpildīs.

Kl. audz. SARMĪTE VIĻUMSONE

AIVARS ZAĶIS, 10.n klase

Apzinīgs, izpalīdzīgs, gudrs. Lai gan mācības atsāktas pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma, viņš izvirzījis mērķi, un to īstenos, par to pārliecināti gan skolēni, gan pedagogi.

Kl. audz. SARMĪTE VIĻUMSONE

ROMIIJA VĀRPIŅA, 9.a klase

Daudzkārtēja olimpiāžu dalībniece un uzvarētāja, aktīva skolas vārda nesēja novadā, piedaloties Kurzemes mūzikas un mākslas reģionālajās olimpiādēs, kā arī ar skolas ansambli un kori. Piedalījusies ārpusskolas konkursos, piemēram, ‘’Aso prātu cīņās’’. Visaugstākais sekmju reitings klasē vairāku gadu garumā. Prezentēja skolu Erasmus+ projektā.

Kl. audz. IVONNA ZĪVERTE

RENĀRS MEDNIEKS, 9.a klase            

Priekšzīmīgs skolēns, labas sekmes, draudzīgs, jauks klasesbiedrs un skolēns pedagogiem.

Kl. audz. IVONNA ZĪVERTE

ANCE JĒKABSONE, 9.a klase

Centīga mācībās, aktīvi piedalās mācību olimpiādēs, atsaucīga dalībai ārpusskolas pasākumos – ‘’Aso prātu cīņā’’, korī. Laba klasesbiedrene, patīkama skolniece.

Kl. audz. IVONNA ZĪVERTE

TERĒZE DZENE, 9.b klase

Uzcītīga, apzinīga skolniece. Izpalīdzīga klasesbiedrene. Patīkama sarunu biedrene saviem klasesbiedriem un skolotājiem.

Kl. audz. VALIJA SPRUDE

PĒTERIS GENRIHS, 8.a klase

Labas sekmes mācībās. Ar augstiem panākumiem piedalījies skolas un novada olimpiādēs, pētniecisko darbu lasījumos, radošajos konkursos. Apzinīgs, uzcītīgs, erudīts dažādās jomās.

Kl. audz. INGA LIEPIŅA

LĪGA JANSONE, 8.a klase

Labas sekmes mācībās. Ar augstiem panākumiem piedalījusies skolas un novada olimpiādēs, pētniecisko darbu lasījumos. Izpalīdzīga, sabiedriski aktīva, ir savs viedoklis. Aktīvi darbojas skolas līdzpārvaldē.

Kl. audz. INGA LIEPIŅA

ALEKSA DŽESIKA STRAUTMANE, 8.a klase

Stabili turas klases sekmju augstākajos reitingos, ir pozitīva izaugsmes dinamika. Piedalījusies skolas un novada olimpiādēs. Darbu veic savlaicīgi, ir pieklājīga, komunikabla, centīga, atsaucīga. Ar savu pētniecisko darbu piedalījās skolas pētniecisko darbu konferencē, Ārpus skolas apmeklē Jauno Talantu skolu, Jauno Ķīmiķu skolu, šogad absolvēs Kuldīgas Mākslas skolu.

Kl. audz. INGA LIEPIŅA

KRISTA LANGE, 8.a klase

Augsti mācību sasniegumi. Ar labiem panākumiem piedalījusies skolas un novada olimpiādēs. Aktīvi darbojas skolas līdzpārvaldē. Darbus veic savlaicīgi, ir pieklājīga, centīga, var uzticēt pienākumus. Ārpus skolas darbojas Jaunsardzē, BJC folkloras kopā ‘’Viduskursīši’’, dejo mūsdienu deju grupā ‘’Flawless’’.

Kl. audz. INGA LIEPIŅA

IEVA OZOLA, 7.a klase

Zelta un Sudraba liecību ieguvēja. Nopietna attieksme pret mācību darbu un ikvienu pienākumu, kas tiek uzticēts. Ir toleranta pret pedagogiem un klasesbiedriem, kolektīvā tiek cienīta un novērtētā. Piedalās klases pasākumos, skolas un novada olimpiādēs. Sekmīgi apvieno mācību darbu ar mācībām Kuldīgas Mākslas skolā.

Kl. audz. RITA PAPĒDE

ALISE SPIRIDOVIČA, 7.a klase

Sudraba liecību ieguvēja. Draudzīga un labsirdīga meitene. Ir nopietna attieksme pret mācību darbu un pienākumiem. Precīza, jebkura skolas prasība tiek izpildīta savlaicīgi. Mācās Kuldīgas E.Vīgnera mūzikas skolā. Ar kori pabijusi vairākos koncertceļojumos Eiropā.

Kl. audz. RITA PAPĒDE

SIGNE JURDŽA, 7.b klase

Sirsnīga, drosmīga, atraktīva. Patīk dažādi runas konkursi, kur var izpaustie. Konkursā ‘’Anekdošu virpulis’’ Rīgā ieguva 1.pakāpes diplomu kā ‘’Ekselentākā’’ runātāja.

Kl. audz. MĀRĪTE SUHANOVA

ROBERTS ĶESBERIS, 6.klase

Aktīvs un ļoti labestīgs. Piedalās klases un skolas ārpusstundu pasākumos. Vada pasākumus skolā un novadā. Darbojas teātra pulciņā, dzied skolas korī un zēnu ansamblī. Jau trešo gadu apmeklē Jauno Talantu skolu. Mācās Kuldīgas Mūzikas skolā, darbojas amatierteātra studijā. Piedalījies skolas un novada olimpiādēs, stāstnieku konkursā, pētniecisko darbu konferencē. Konkursa finālā iegūts tituls ‘’Dižais stāstnieks’’. Optimists, pozitīvi noskaņots, draudzīgs.. Mācību darbā centīgs, mācās atbilstoši spējām.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

MĀRCIS JASUKAITIS, 6.klase

Centīgs, apzinīgs, vienmēr gatavs palīdzēt, atvērts visam jaunajam. Novada pētniecisko darbu konferencē ieguva 2.vietu. Piedalījies skolas un novada olimpiādes. Dzied skolas korī un zēnu ansamblī. Visu, ka dara, dara no sirds.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

KRISTERS JURIS PŪKAINIS, 6.klse

Gudrs, zinošs. Interesējas par tehniku, datoriem. Ar viņu ir interesanti. Aizstāvējis skolas godu novada konkursos. Draudzīgs, saticīgs, sportisks.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

MONTA MONTVIDA, 6.klase

Aktīva, radošām idejām bagāta, iesaistās klases u skolas ārpusstundu darbībās, palīdz pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Darbojas skolas teātra pulciņā, apzinīgi pilda klases vecākā pienākumus. Darbojas ‘’Skautu kustībā’’. Dejo tautas deju kolektīvā ‘’Stariņš’’, darbojas ‘’Capuera’’ cīņas deju grupā. Ir amatierteātra studijas dalībniece un vēlas uzsākt kikboksa apmācību. Apmeklēja novada Jauno Talantu skolu. Radošajā konkursā Rīgā ieguvusi titulu ‘’Veiksmes pupa’’, divi viņas dzejoļi iekļauti dzejas krājumā ‘’Garā pupa’’. Ar panākumiem piedalījusies skolas un novada olimpiādēs un konkursos. Novada pētniecisko darbu konferencē ieguvusi 2.vietu. Ir atsaucīga, radoša. Viņai nekas nav par grūtu.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

REBEKA MUIŽNIECE-BARONE, 6.klase

Augsta atbildības sajūta un izteikt mākslinieciska dvēsele. Ļoti nopietna attieksme pret mācībām. Ar pānākumiem piedalījusies skolas, novada un Kurzemes reģiona olimpiādēs. Draudzīga, saticīga, sirsnīga. Mācās Kuldīgas Mākslas skolā.

Kl. audz. SELVA ROZENTĀLE

ANCE KURŠINSKA, 5.a klase

Ieguvusi Sudraba liecību. Klases kolektīvā draudzīga, saticīga, izpalīdzīga, mācībās centīga, apzinīga, nopietna attieksme pret mācībām. Ar panākumiem piedalījusies skolas un novada olimpiādēs un konkursos. Mācās mūzikas skolā un dzied skolas korī un ansamblī.

Kl. audz. INESE PŪLMANE

ELLA JĒKABSONE, 4.a klase

Labas sekmes mācībās, dzied skolas korī un ansamblī. Piedalījusies skolas un novada olimpiādēs. Lasa latviski un angliski, aktīvi darbojas portālā uzdevumi.lv. Klasē ir draudzīga, izpalīdzīga.

Kl. audz. LIGITA MEŽKALNE

ALISE HARTMANE, 4.a klase

Labas sekmes mācībās, dzied skolas korī un ansamblī. Piedalījusies skolas un novada olimpiādēs. Darbojas literārās jaunrades pulciņā, čakla grāmatu lasītāja.

Kl. audz. LIGITA MEŽKALNE

PAULA BĒRZIŅA, 3.a klase

Pozitīva, nopietna attieksme pret mācību darbu. Vienmēr viss ir izpildīts, ir līdz nepieciešamie mācību līdzekļi. Labprāt mācībās palīdz klasesbiedriem, sabar tos, kas pelnījuši, arī skolotājas vietā. Kopā ar mammu katram klasesbiedram rudenī uzdāvināja pa fotogrāfijai no kopējā pasākuma. Kopā ar ģimeni ir dašna, sponsorēja autobusu braukšanai uz strausu audzētavu. Klases pasākumos ir galvenā organizatore. Klasē Paulai ir autoritāte, ir ļoti vispusīga. Ir piedalījusies novada olimpiādēs un konkursos, aktīvi darbojas ritmikas nodarbībās. Apmeklē volejbola nodarbības sporta skolā u mācās mākslas skolā. Vislatvijas mākslas olimpiādē izcīnījusi 1.vietu!

Kl. audz. ANITA MILSTERE

DANIELS BAIKS, 3.b klase

Atsaucīgs, uzcītīgs skolēns. Labestīgs, uzticams, draudzīgs klasesbiedrs. Iejūtīgs, tolerants cilvēks, uz kuru var paļauties jebkurā dzīves situācijā.

Kl. audz. ALISE GRĀBANTE

 VIDEO

 

Esam kopā, esam spēks!

Aicinām piedalīties radošās darbnīcas 4.a un 4.b klases skolēniem un vecākiem 30.maijā plkst.12.00. Būs iespēja darboties kopā bērniem un vecākiem, kā arī iepazīties ar nākamā mācību gada pedagogiem.

Pasākuma fotomirkļi 

 

 

PASĀKUMI MAIJĀ

 

MĀCĪBU EKSKURSIJAS

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ ZINOO. 16.maijā ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.b, 7.b un 8.b klases skolēni kopā ar skolotājām Inesi Reisu, Mārīti Suhanovu un Ilzi Kudiņu devās mācību ekskursija'uz Liepājas ZINOO centru, kur piedalījās izglītošošā nodarbībā ''Ūdens attīrīšana'', kā arī iepazinās ar centra ekspozīciju. 


 

Erasmus+ projekta aktivitātes

 

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas pedagoģes INESE REISA un DAIGA KALNA piedalījās projekta vizītē Itālijā, kas norisinājās no 6.-12.maijam partnerskolā ISTITUTO COMPRENSIVO "GIGLI" RECANATI. Projekta vizītes mērķis ir iepazīstināt projekta partnerus ar pirmajā projekta gadā paveikto katrā no partnerskolām, izvērtēt, kas izdevies un ko uzlabot nākamgad, vienoties par veicamajiem uzdevumiem līdz nākamaijai tikšanās reizei šā gada oktobrī Turcijā.

Pirmā projekta gada tēma ir ''I am reading a tale''. Projekta partnerskolās šogad skolēni lasīja, analizēja, ilustrēja, dramatizēja - radoši strādāja ar latviešu un cittautu pasakām. 22.maijā Kuldīgas 2.vidusskolā plānots projekta noslēguma pasākums ''Erasmus+ festivāls''.

 

Ieteikumi vecākiem un citiem pieaugušajiem, kā ar pasakām bērnus iedvesmot, nevis biedēt

 

Alberts Einšteins ir teicis: “Ja vēlaties, lai jūsu bērns izaug inteliģents, lasiet viņam pasakas. Ja vēlaties, lai jūsu bērns izaug vēl inteliģentāks, lasiet viņam vēl vairāk pasaku.”

 

Neskaitāmi pētījumi liecina – pasaku lasīšana jau no mazotnes bērnam bagātina valodu, attīsta iztēli un kritisko domāšanu, kā arī spēju tikt galā ar savām emocijām. Tā aizved mazo cilvēku mistiskā tēlu pasaulē, kas palīdz mācīties un saprast pasaules uzbūvi, veidot un uzkrāt zemapziņā pieredzi dzīvei.

Zane Avotiņa, centra “Skalbes” psiholoģe www.mazoekspertuskola.lv

“Reiz sen senos laikos” ir frāze, ar kuru sākas ļoti daudz pasaku. Šie vārdi atver durvis uz brīnumaino pasaku zemi, kurā iespējams ir pilnīgi viss. Pasakas ir daudz vairāk, kā tikai izklaide un laika pavadīšana kopā ar bērnu, tās var sagādāt ne tikai daudz prieka, bet arī palīdzēt attīstīt dzīvei svarīgas iemaņas. Pasakas netiešā veidā caur fantāziju un iztēli ļauj droši paskatīties uz dažādiem dzīves procesiem, tai skaitā, dzīvību un nāvi, māca atšķirt labo un ļauno, viltību un gudrību, ieraudzīt gļēvulību un drošsirdību. Caur pasaku var droši pavērties uz biedējošiem tēliem un ar labo varoņu palīdzību izjust drosmi un gūt panākumus,” uzskata Z. Avotiņa, papildinot, ka “tajā pašā laikā svarīgi ir mazuli nenobiedēt ar pasaku tēliem un arī audzināšanas nolūkos nekad neizmantot biedēšanas taktiku, piesaucot raganas vai mistiskus tēlus, kas atnāks, ja bērns nerīkosies kā vēlēts.”

Kāpēc jālasa bērniem pasakas? http://www.maminuklubs.lv

 Pasakas var sākt stāstīt jau bērniņam vēl atrodoties mammas vēderā. Bērni pasakas uztver vislabāk, jo līdz 12 gadu vecumam dzīvo maģiskā simbolu, metaforu un slepenu zīmju pasaulē, tāpēc tieši tur viņus vislabāk var atrast. Tas ir saistīts ar to, ka viņiem dominējošā ir labā smadzeņu puslode, kas atbild tieši par radošumu un emocijām. Domāšanas process viņiem notiek caur emocionāli spilgtiem tēliem. Tā bērni labāk uztver pasauli.

 Tāpēc bērnu attīstībai un socializācijai svarīgākā informācija ir jāpasniedz spilgtu tēlu veidā. Caur neiedomājamiem, brīnumainiem tēliem bērns pirmo reizi iepazīstas ar labo un ļauno, viltību un gudrību, nodevību un drošsirdību. Ar visām šīm īpašībām bērns ne vienreiz vien iepazīstas dzīvē, bet tā gudrība, kas pirmo reizi iepazīta caur pasakām, veidos pareizu attieksmi pret dzīves vērtībām, palīdzēs bērnam atšķirt labo no ļaunā, viņa dvēselē jau būs ielikta informācija, ka no jebkuras situācijas ir izeja. Dvēsele spēs pieņemt īsto lēmumu.

 Tā kā pasakās ir viss, ar ko bērns sastapsies reālajā dzīvē, viņa zemapziņā veidojas sava veida "informācijas banka" par dzīves situācijām. Tās ir zināšanas par iekšējiem dinamiskajiem procesiem, savstarpējo attiecību modeļiem, iespējamo pašrealizāciju un pasaules iekārtu.

 Ja vecāki apspriež ar bērniem pasakas, tad šī informācijas banka atrodas aktīvā stāvoklī. Tas nozīmē, ka bērns var apzināti rīkoties, redzēt cēloņu un seku savstarpējo sakarību, spriest par savu lietderību, izzina savas spējas un iespējas. Apzināti un neapzināti izvēlas labākos risinājumus. Ja bērni tikai paši lasa vai klausās pasakas, tad šī banka atrodas pasīvā stāvoklī.

 Arī pieaugušajiem, māmiņai vai tētim no tā visa kaut kas tiek, jo piekļaujoties mazam, mīļam cilvēciņam, stāstīt kādu brīnišķīgu stāstu ir tik pat jauki, kā to klausīties. Mūsu pašu eksistenciālās bailes šajā patvērumā zūd, vienalga, vai šo patvērumu mēs saņemam no citiem vai radam paši. Tādā veidā pasaka izveido neredzamu tiltu starp bērnu un pieaugušo un šādi veidojot kontaktu, vecāki labāk iepazīst bērna iekšējo pasauli, rodas labākas savstarpējās attiecības un droša, laba vide izaugsmei. Pasaka tiek stāstīta patīkamas tuvības noskaņā un bērns apgūst dzīves gudrības, pats to nemaz neapzinoties.

 Vislabāk, ja vecāki bērniem lasa vai stāsta pasakas un pēc tam tās analizē un apspriež ar bērniem, ja pasaku notikumus salīdzina ar notikumiem reālajā dzīvē. Paļāvība un emocionāla drošība ir viens no vissvarīgākajiem resursiem bērna vispārējai attīstībai.

 

Starpkultūru dialogs slāvu valodās” turpinās

 

 

Šajā mācību gadā no 28.aprīļa līdz 4. maijam ceļosim pa Krieviju.

 

Ceļojuma maršruts:

 

Kuldīga - Daugavpils - Pleskava - Veļikijnovgoroda - Puškina – Pēterhofa - Kronštate – Sanktpēterburga – Kuldīga 

 

Projekta ietvaros turpināsim iepazīties ar austrumslāvu kultūru, arhitektūru, vēsturi un dzīvi Krievijā. Sanktpēterburgā tiksimies arī ar mūsu sadraudzības partneriem - svešvalodu vidusskolas skolēniem un skolotājiem, lai iepazītos ar izglītības sistēmu.

 

Pirmo ceļojuma dienu veltīsim mūsu zilo ezeru zemei - Latgalei, apmeklēsim Daugavpils cietoksni, Līksnas ciemu, Skrindu dzimtas muzeju, Slutišķu vecticībnieku sādžu, Kristus Karaļa kalnu, Aglonu, Čortaku (Velnezeru).

 

Tālāk ceļš vedīs uz Krieviju, apmeklēsim senākās pilsētas - Pleskavu, Veļikijnovgorodu un Sanktpēterburgu ar tās priekšpilsētām Kronštati, Pēterhofu, Puškinu.

 

Projektā piedalās Kuldīgas 2.vidusskola un Kuldīgas Centra skola. Projektu joprojām vada skolotāja Irina Stikuta kopā ar skolotājām Valiju Sprudi un Marijanu Kondratjevu.

 

MĀCĪBU EKSKURSIJAS 

ESF projekta ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'', projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ietvaros 2.maijā mācību ekskursijā uz Rīgu devās 1.a, 3.a un 3.b klases kopā ar skolotājām LIENI KALTNIECI, ANITU MILSTERI, ALISI GRĀBANTI un DAIGU KALNU. Skolēni iepazinās ar Rīgas zooloģisko dārzu, noskatījās leļļu teātra izrādi ''Izmeklētājs Caps'' Rīgas leļļu teātrī un mājupceļā apkskatīja milzu akmeni Sabilē.


Šī projekta ietvaros šajā dienā uz Venstpili mācību ekskursijā devās 3.a un 4.b klases un skolotājas LIGITA MEŽKALNE un SANITA MILTOVIČA, ekskursijā ārpus projekta piedalījās arī PII grupa ar skolotājām ILZI LEGZDIŅU un AGIJU ALUTI. Skolēni apmeklēja Ventspils Democentra muzeju, darbojās SIA Aspired radošajās darbnnīcās, viesojās Livonijas ordeņpils muzejā un darbojās uzglītojošā nodarbībā ''Iepazīsti muzeju kopā ar Melno sivēnu'', kā arī uz brīdi mācījās Ventspils Amatu mājas ''Senakā skolā''.

 

 

AKTUALITĀTES APRĪLĪ

 

ZPD konference

 

27.aprīlī Kuldīgas 2.vidusskolā norisinājās ikgadējā ZPD konference, 11.klašu skolēni aizstāvēja savus darbus, atbildēja uz recenzentu un žūrijas komisijas jautājumiem. Kā atzina ZPD koordinatore un 11.klases audzinātāja, ir prieks par skolēnu labi padarīto darbu, kas sākas ar tēmas izvēli 10.klasē un nu ir noslēdzies ar pētījumu iesniegšanu recenzēšanai un aizstāvēšanu. Šogad skolēni vairāk iecienījuši dabaszinātņu sekciju, pētījuši masāžas ietekmi uz asinsspiediena pazemināšanu, Kuldīgas 2.vidusskolas kā ekoskolas pieredzi, sporta traumas u.c. Interesants pētījums tapis arī par personvārdiem, lai noskaidrotu, kā dotais vārds var ietekmēt cilvēku un vai cilvēki ir apmierināti ar viņiem doto vārdu.

 

 

TEHNISKĀS JAURADES

 

RADOŠĀS NODARBĪBAS

 

1.-6.KLAŠU SKOLĒNIEM  

26.aprīlī ESF karjeras izglītības projekta ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'',  projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 1.-6.klašu skoēni darbojās Kurzemes Democentra un SIA Aspired organizētās radošās darbnīcās - ĶĪMIĶA PLASTALĪNS, FIZIĶIS KOSMOSĀ, FIZIĶA KATAPULTA, FIZIĶA EFEKTS un KODU PROGRAMMĒTĀJS.

Tehniski radošās darbnīcas ir izglītojošs un atraktīvs pasākums bērniem un jauniešiem, lai gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un kopumā veicinātu interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās viennozīmīgi ir perspektīvākas. 

 

 

PAVASARA TALKA

Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un skolas darbinieki 21.aprīlī čakli strādāja LIELAJĀ TALKĀ! Paldies visiem lielajiem un mazajiem darba rūķiem! 

 

Talkas fotomirkļi 

LEPOJAMIES!

  


LEPOJAMIES ar mūsu skolēnu panākumiem publiskās runas konkursā!

LEPOJAMIES ar mūsu skolēnu un pedagogu sasniegumiem sportā!

 

VISC Neformālās izglītības departamenta rīkotajā stāstnieku konkursa Anekdošu virpulis 2018, ka norisinājās Rīgā š.g. 22.aprīlī

 

SIGNE JURDŽA

 

ieguva visaugstāko punktu skaitu un titulu ĪPAŠI EKSELENTĀ SMĪDINĀTĀJA!

 

Sagatavoja skolotāja SARMĪTE VIĻUMSONE.

 

Apsveicam!

 

 

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skatē Kuldīgas 2.vidusskolas tautas deju kolektīvs 1.-2.klašu grupā

 

ieguva 1.PAKĀPES DIPLOMU!

 

Sagatavoja skolotāja ANCE BULAVA.

 

Apsveicam!

 

Lepojamies ar mūsu skolēnu un pedagogu panākumiem novada informātikas olimpiādē!

 

Novada skolēnu pētniecisko darbu lasījumu konferencē 7.-9.klasēm

 

1.vietu sociālo zinātņu sekcijā ieguva LĪGA JANSONE par pētījumu ‘‘’Bīstamo rotaļlietu ietekme uz bērnu veselību’’,

darba vadītāja I.LIEPIŅA!

 

2.vietu sociālo zinātņu sekcijā ieguva PĒTERIS GENRIHS  par pētījumu  ‘’Vikingi Latvijas teritorijā’’,

darba vadītāja RITA PAPĒDE!

 

 

 

Aso prātu cīņa 2018 

Sveicam Līdzpārvaldes ''K2V Prezidenti'' komandu ar iegūto 3.vietu, 9.a klases komandu ''Ūsiņi'' un Līdzpārvaldes komandu ''K2V Aši-Knašie'' ar iegūtu pateicību Kuldīgas novada konkursā ASO PRĀTU CĪŅAS 2018!

Paldies skolotājām Baibai Matevičai un Ivonnai Zīvertei par skolēnu sagatavošanu!

LEPOJAMIES!

Skolas koris Kurzemes zonas koru skatē "Dziesmai būt" ieguva 1.pakāpes diplomu - 41,48 punkti!


PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS 7.-11.klašu skolēniem š.g. 11.aprīlī.

 

 

Vērtēšanas kritēriji:

 • Temata formulējums
 • Runas uzbūve
 • Uzstāšanās spilgtums
 • Valodas līdzekļu bagātība
 • Neverbālie izteiksmes līdzekļi
 • Stāja un runas etiķete
 • Prasme atbildēt uz jautājumiem

 

Konkursa žūrijas komisijas lēmums - dalībai novada publiskās runas konkursā izvirzīt šādus skolēnus:

 

PĒTERI GENRIHU, 8.A

 

ANNU ELĪZU DONIŅU, 9.A

 

ROMIJU VĀRPIŅU, 9.A

 

ELĪNU JANKOVSKU, 11.

 

PALDIES VISIEM KONKURSA DALĪBNIEKIEM PAR DROSMI UN PEDAGOGIEM PAR SKOLĒNU SAGATAVOŠANU,

VEIKSMI VISIEM NOVADA KONKURSĀ!

 

 

Sveicam ANNU ELĪZU DONIŅU un ROMIJU VĀRPIŅU ar atzinību novada angļu valodas olimpiādē 9.klasēm! Paldies skolotājai LAILAI MEIRUPSKAI par skolēnu sagatavošanu!

Apsveicam MONTU MONTVIDU, ARTI RUDOKU, MĀRCI JASUKAITI AR PANĀKUMIEM PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCĒ, kā arī suminām PD vadītājas ILZI KUDIŅU un BENITU BAUMANI!

 

 

 

AKTUALITĀTES MARTĀ

 

Projekta ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'' aktivitātes Kuldīgas 2.vidusskolā
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2.

 

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Laika periodā no 2017.gada oktobra, kad Kuldīgas 2.vidusskolā tika uzsākta projekta realizācija, ir paveikts daudz - sākumskolas speciālo klašu skolēniem tiek nodrošināts pedagoga palīgs, kas palīdz pedagogam darbā ar izglītojamiem speciālajās programmās atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim.

Attēlos pedagoga palīgi I.Matisone ar 1.b klases skolēniem un D.Kalna ar 3.b klasi.

 

 

 

 

1.-6.klašu skolēniem 2 reizes nedēļā tiek piedāvatas PRĀTA SPORTA SPĒĻU NODARBĪBAS, ko vada mācītājs un pedagogs M.Burke-Burkevics. Nodarbībās skolēni apgūst paņēmienus prāta, uztveres, atmiņas pašattīstībai un paškontrolei, lai sekmētu skolēnu iedzimtā potenciāla un talantu atklāšanu.

Attēla M.Burke-Burkevics vada nodarbību pamatskolēniem.


Pldētapmācības nodarbības peldbaseinā 2x nedēļā 3. un 4. klašu izglītojamiem rudens un ziemas mēnešos vadīja ilggadējā sporta pedagoģe Dz.Freimane. Trenere mācīja bērniem pareizi turēties uz ūdens, pastiprinātu uzmanību pievēršot pareizai, ritmiskai elpošanai un ķermeņa stāvoklim. Skolēni apguva vienu vai vairākus peldēšanas stilus.

Attēlā 3.a klases skolēni peldētapmācības nodarbībā.

 

Visa mācību gada garumā 8.-12.klašu skolēni varēja piedalīties JAUNO ĶĪMIĶU SKOLAS nodarbībās, ko organizē Latvijas Universitāte. Jauno Ķīmiķu skola (JĶS) ir nodarbības skolēniem, kurus interesē dabaszinātnes, it īpaši, ķīmija. Nodarbībās tiek veikti pētnieciskie darbi, eksperimenti un projekta darbi, notiek tikšanās ar zinātniekiem.

 

Erasmus+ projekta vizīte Spānijā 

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 11. un 12.klases skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju un projekta koordinatori LAILU MEIRUPSKU un skolotājām Andu Svilpi, Janu Paipu un Ivonnu Zīverti piedalījās projekta vizītē Spānijā, kas norisinājās no 19.-23.martam partnerskolā IES L’Allusser. Spānijas skolā, projekta partneriem kopā darbojoties, tapa tautas pasaku animācija un dramatizējums. Projekta koordinatori iepazīstināja ar skolēnu un pedagogu aptaujas rezultātiem katrā projekta partneru skolā - Turcijā, Bulgārijā, Itālijā, Latvijā un Spānijā. Projekta dalībnieki iepazinās gan ar spāņu tautas kultūru, gan dabu un vēsturi un uzzināja daudz jauna par Alicantes provinci. Skolēniem bija iespēja dzīvot viesģimenēs un uzzināt, kādas tradīcijas valda mūsdienu sabiedrībā Spānijā. Nākamā projekta vizīte notiks Itālijas pilsētā Recanati no 7.-11.maijam.

 

 

VERU DURVIS UZ VIDUSSKOLU!

 

Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un pedagogi iepazīstina novada jauniešus ar izglītības iespējām skolā.
 

 

Skolēnu pētniecisko darbu konference

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolas SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE š.g. 28.martā.

 

Pētniecisko darbu lasījumi 6. klašu grupā:

ROBERTS ĶESBERIS ‘’Senlatviešu dzīve'', darba vadītāja R.Papēde.

MONTA MONTVIDA ‘’Ielu nosaukumi Padomju Latvijā un tagad’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

NIKA NIKOLA VERŅICKA ‘’Mobilās ierīces’’, darba vadītāja I.Strautiņa.

DACE ZANE GERASIMOVIČA, ILZE SKALDMANE ‘’Veselīgs uzturs’’, darba vadītāja B.Mateviča.

ARTŪRS ZELTIŅŠ ‘’Basketbola attīstība Kuldīgas novadā’’, darba vadītājs G.Jankovskis.

MĀRCIS JASUKAITIS, ARTIS RUDOKS ‘’Robota Walking Robot izveide’’, darba vadītāja B.Baumane.

 

Pētniecisko darbu lasījumi 8. klašu grupā:

MARTA LAPSA ‘’Populārākās grāmatas jauniešu vidū Kuldīgā’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

LAURIS ĀBELE ‘’Vardarbība Kuldīgas 2.vidusskolas 6.klasēs’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

LĪGA JANSONE ‘’Bīstamo rotaļlietu ietekme uz bērnu veselību’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

ALEKSA DŽESIKA STRAUTMANE ‘’Hercogs Jēkabs – mūsu novadnieks’’, darba vadītāja R.Papēde, konsultante I.Liepiņa. 

INESE VĀCIETE ‘’Zodiaka zvaigznāji’’, darba vadītājs G.Jankovskis.

PĒTERIS GENRIHS ‘’Vikingi Latvijas teritorijā’’, darba vadītāja R.Papēde.

 

 PD žūrijas komisijas lēmumums  - dalībai Kuldīgas novada skolēnu PD konferencē izvirzīt šādus skolēnu pētnieciskos darbus:

MONTA MONTVIDA ‘’Ielu nosaukumi Padomju Latvijā un tagad’’, darba vadītāja I.Kudiņa.

MĀRCIS JASUKAITIS, ARTIS RUDOKS ‘’Robota Walking Robot izveide’’, darba vadītāja B.Baumane.

LĪGA JANSONE ‘’Bīstamo rotaļlietu ietekme uz bērnu veselību’’, darba vadītāja I.Liepiņa.

PĒTERIS GENRIHS ‘’Vikingi Latvijas teritorijā’’, darba vadītāja R.Papēde.

 

PD koordinatore Inese Reisa

 

LEPOJANIES!

 

SVEICAM ROMIJU VĀRPIŅU UN SKOLOTĀJU DAINU RASU AR PANĀKUMIEM NOVADA ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDĒ! 

 
APSVEICAM ROMIJU VĀRPIŅU ar veiksmīgu dalību VII Mūzikas olimpiādes 3.kārtā Talsos

 

 

 

Paldies skolotājai JANAI PAIPAI par sagatavošanu!

 

 

Robotika un programmēšana

 

 
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Robotika un programmēšana”.
 

 

19. un 20. martā Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās SIA “Agir Vision” robotu skolas vadītājs Kaspars Čabs. Nodarbībās piedalījas 1. - 4. klašu skolēni. Nodarbību laikā skolēni tika iepazīstināti ar programmētāja profesiju, programmēšanas pamatiem, robotikas izgudrojumiem. Bija iespēja praktiski darboties, mēģinot pielietot elementāras programmēšanas zināšanas.

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Daiga Žentiņa, pedagogs karjeras konsultants

 

LEPOJAMIES!

 

Earsmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” aktivitātes Kuldīgas 2.vidusskolā 

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju un projekta koordinatori LAILU MEIRUPSKU lasa pasakas, iepazīstas ar pasaku tēliem, strādā ar tekstu, atbild uz jautājumiem. Vizuālās mākslas stundās kopā ar skolotāju IVONNU ZĪVERTI pasaku tēli, skolēnu roku vadīti, pārvēršas krāsainos zīmējumos, ilustrāijās. Skolēni un skolotāji šobrīd gatavojas projekta vizītei Spānijā, kas notiks marta beigās partnerskolā IES L’Allusser. Spānijas skolā projekta partneriem kopā darbojoties taps tautas pasaku animācija un dramatizējums.  


MŪSĒJIE PROJEKTA VIZĪTIE SPĀNIJĀ GATAVI!

EIROPAS DIGITĀLĀ NEDĒĻA 

19.-23.marts
Eiropas  ‘’Digitālā nedēļa 2018’’
Latvijā

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ

 

 

POPIELA - JAUNO TALANTU ŠOVS 2018

 

8.MARTĀ skolas balle POPIELA - TALANTU ŠOVS

8.marts - Starptautiskā sieviešu diena. Lai arī šo svētku saknes stiepjas cīņā par vienlīdzīgām tiesībām, mūsdienās tos svin dažādos veidos - tiek cildinātas sievietes sabiedrībai nozīmīgos amatos un runāts par aktuālajiem sieviešu tiesību jautājumiem, citur uzsvars tiek likts uz sieviešu apsveikšanu ar ziediem un džentlmeniskiem žestiem. Kuldīgas 2.vidusskolā šo dienu svinējām ar puišu pasniegtiem ziediem savām skolotājām un POPIELU - TALANTU ŠOVU, kur dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija 6 vīriešu sastāvā - IGO KŪLAINIS, ALDIS MATISONS, MĀRTIŅŠ BURKE-BURKEVICS, MĀRTIŅŠ ŠTOFREGENS, ARVIS SPRUDE un JURIS KRAMĒNS.

Žūrija sprieda, ka

1.-4.klašu grupā:

 

1.vieta tiek piešķirta 2.a klasei par dziesmu Bermudu Divstūris ''Šūpojam masas'',

 

2.vieta Kristoferam Tomam no 4.a klases par dziesmu ''Mackenzie Ziegler bat crazy'',

 

3.vieta duetam Elīzai, Gabrielai un dejotājiem no 5-6 gadīgo grupas.

 

5.-12.klašu grupā:

 

1.vieta K2V līdzpārvaldei par dziesmu ''Sweet Cola'',

 

2.vieta Dāvim no 5.b klases par dziesmu ''Good feeling it'',

 

3.vieta Laurai, Lillijai, Sindijai, Anitai no 8.b klases un CO par dziesmu Bublegum ''Do you=mix''.

 

APSVEICAM UZVARĒTĀJUS!

 

Paldies par dalību Rozālijai un Amandai no 1.a klases, Gustavam un orķestrim no 3.a klases, Annai Jansonei un Katei Lukševicai no 3.a klases, kā arī teātra pulciņa dalībniekiem no 6. un 4.a klases!

 

Paldies arī Sanijai un Sindijai no 5.a klases, Mārcim Ziņģim no 7.a klases, kā arī vidusskolas pārstāvjiem
Artūram, Oskaram, Kristiānai!
 

 

 

VECĀKU DIENA

  

 

Š.g. 28.februārī Kuldīgas 2.vidusskolas vecāki kopā ar bērniem bija aicināti piedalīties VECĀKU DIENĀ, lai tiktos ar pedagogiem un skolas administrāciju, kā arī piedalītos īpašās DARBNĪCĀS BĒRNIEM UN VECĀKIEM ar mērķi veicinātu pozitīvu skolas un ģimenes sadarbību.
Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos skolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc skolai ir svarīgi sadarbojoties turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību.
Tieši skolas un ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to skolēnu, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu.
Pieredze liecina, ka vecāki ir maz informēti par norisēm skolā un izglītības sistēmā kopumā. Tas veicina, ka dažādu ar to saistītu jautājumu izpratne un skaidrojums neatbilst reālajai situācijai, bet tiek balstīta uz pašu skolas laika pieredzi vai sabiedrībā pieņemtiem stereotipiem, kas bieži ir negatīvi - valda uzskats, ka pedagogi nav ieinteresēti bērnu izglītošanā, bet pedagogi uzskata, ka vecāki vēlas atbildību par bērna sliktajām sekmēm un bezmērķīgi pavadītu brīvo laiku uzvelt skolai. Tieši tāpēc būtiski ir veidot dialogu starp vecākiem un pedagogiem, lai sadalītu atbildības jomas bērnu audzināšanā.
Uzskatām, ka pedagogu organizētās darbnīcas mūsu skolā šogad ir būtisks solis šādu un līdzīgu uzskatu maiņai, jo mērķis mums visiem ir viens - izglītots, mērķtiecīgs un LAIMĪGS CILVĒKS.

PALDIES VECĀKIEM UN BĒRNIEM PAR DALĪBU, PEDAGOGIEM PAR DARBNĪCU ORGANIZĀCIJU!

 

DARBNĪCAS „INTERESANTI,VIEGLI,GUDRI” 28.02.2018.

 

Domā, dari,radi!
(Fizika)
B.Baumane.

 

Muzicējam kopā!
(Mūzika) J.Paipa.
Aizraujošā gramatika.
(Krievu valoda)
Stikuta,
V.Sprude.

 

Haikas.
(Latviešu valoda pamatskolā)
L.Mežkalne,
I.Pulmane.

 

Kas ir KAHOOT!?
(Matemātika un informātika
Pamatskolā)
M.Kondratjeva,
M.Suhanova.

 

Ko zinām par mākslinieku Indriķi Zeberiņu?
(Latviešu valoda, angļu valoda,
vizuālā māksla)
A.Svilpe,
L.Meirupska,
I.Zīverte,

 

Rotaļas un spēles.
(Latviešu valoda un dabaszinības sākumskolā)
A.Grābante,
A.Amoliņa,
D.Kalna,

 

Rotaļas un spēles.
(Matemātika sākumskolā.)
L.Kaltniece,
I.Legzdiņa,A.Alute.

 

Izrēķini savu latvju zīmi!
(Matemātika sākumskolā)
A.Milstere, A.Ozoliņa.

 

Zīmē garīgi!
(vizuālā māksla, angļu valoda)
S.Miltoviča, S.Krastiņa.

 

Sporta aktivitāte!
A.Sprude,M.Štofregens.

 

Atšifrē tekstu!
(Vācu valoda) S.Rozentāle.

 

Kas ir sistēma „Alise”?
(skolas biblioteka)
I.Hartmane.

 

 

 MĒS LEPOJAMIES!

LEPOJAMIES ar mūsu skolēnu un skolotāju panākumiem!

 

 LEPOJAMIES MŪSU SKOLĒNU SASNIEGUMIEM NOVADA VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDĒ!

 Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu koru konkursā ‘DZIESMAI BŪT!’’

 

1.PAKĀPES DIPLOMU izcīnīja Kuldīgas 2.vidusskolas 4.-11.KLAŠU KORIS

 

 

 

Sagatavoja skolotāja JANA PAIPA!

 

Apsveicam!

 

 

Kuldīgas novada konkursā ‘’Anekdošu virpulis 2018’’ titulu EKSELENTAIS SMĪDINĀTĀJS izcīnīja SIGNE JURDŽA! 21.aprīlī Signe pārstāvēs Kuldīgas novadu Rīgā. Apsveicam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITĀTES JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ

 

Karjeras lēmuma pieņemšanas nodarbība "Pacel pasauli" - kā atrast savu nākotnes aicinājumu?

 

22.februārī Kuldīgas 2.vidusskolā 9.a un 9.b klasei notika karjeras attīstības atbalsta pasākums – nodarbība „Pacel pasauli!” - kā atrast savu nākotnes aicinājumu?
Nodarbība palīdzēja skolu jauniešiem skaidrāk apzināties savus talantus un iet uz iecerēto nākotnes profesijas mērķi. Skolēni iepazinās ar mērķu plānošanas metodiku, lai strukturēti (rakstot un plānojot) un vienlaicīgi radoši (zīmējot) spētu paši izveidot savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu.
Nodarbību vadīja biedrības “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli” lektore, personīgas izaugsmes trenere Ligita Millere.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
Daiga Žentiņa pedagogs karjeras konsultants

 

 

 JAUNO SMILŠU SUŅA GADU SAGAIDOT

16.februārī Kuldīgas novada skolu skolēnu līdzpārvalžu pārstāvji viesojās KMHZV, lai iepazītos ar skolu, skolēnu organizētajām aktivitātēm šajā skolā un dalītos savstarpējā pieredzē. Skolēni darbojās stacijās, diskutēja par pasākumu organizāciju skolās un izvirzīja jaunas idejas turpmākai sadarbībai par tēmu SAGAIDOT JAUNO SMILŠU SUŅA GADU. Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu līdzpārvaldi pārstāvēja ARTŪRS CĪRULIS, OSKARS ŠĒLIS un RAIVIS KANCĀNS.


 

Ēnu diena 2018.gadā norisināsies 14.februārī

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

 Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

 Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

 ĒNU DIENAS 2018 NOLIKUMS 

 

GAISMAS CEĻŠ NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM
 
Kuldīgas 2.vidusskolas 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju BAIBU MATEVIČU 13.februārī piedalījās radošā nodarbībā Kuldīgas vēstures un novadpētniecības muzejā ''Gaismas ceļš no senatnes līdz mūsdienām''. Skolēni saistošā veidā uzzināja, kā gaismu cilvēki ieguva senatnē, lai salīdzinātu to ar mūsdienām.

 

Skolotājas JANAS PAIPAS 25 darba gadu jubilejas koncerts!

FOTO:

 

 

ERASMUS + projekta partneru vizīte Kuldīgas 2.vidusskolā


No 15.-19.janvārim Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” partneri no Turcijas, Bulgārijas, Itālijas un Spānijas, lai iepazītos ar skolu, strādātu radošā darbnīcā ''My Fairytale'' Kuldīgas novada galvenajā bibliotēkā un mākslas darbnīcā Vecajā rātsnamā, kā arī iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

PASAKU DARBNĪCA ''My Fairytail''

16.janvārī  Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” dalībnieki sirsnīgi tika sagaidīti skolā - ar pasakas dramatizējumu, latviešu tautas dziesmām skolas kora un ansambļu izpildījumā, iepazīšanos ar skolu un Latvijas izglītības sistēmu. Vēlāk projekta viesi darbojās pasaku darbnīcā ''My Fairytail'', atpazina, sacerēja un paši uzveda latviešu tautas pasakas.


 

 

 

17.janvāris - mākslas darbnīca Vecajā rātsnamā un ekskursija ''Foto rallijs'', lai iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

 

Kas kopīgs dažādu Eiropas tautu pasakām, tās izzināt un izspēlēt - tas viss ir iespējams Erasmus + projektā "Eiropas pasakas apvienojas". Kopā ar kolēģiem no Turcijas, Spānijas, Itālijas un Bulgārijas to īsteno Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāji un skolēni. Nupat aizvadīta pirmā tikšanās. Par visu vairāk Skrundas TV sižetā.


 

 

 
MĒS LEPOJAMIES!

 

Mākslas namā izstādīti Kuldīgas skolēnu darbi par tēmu ''Mana pilsēta, pagasts, sēta'',

kas tapuši vizuālās mākslas stundās.

 

Sveicam vidusskolas basketbola komandu un skolotājus ARVI SPRUDI un MĀRTIŅU ŠTOFREGENU ar izcīnīto

3.vietu novada basketbola sacensībās!

 

Kuldīgas 2.vidusskolas 10.klases skolēns ARVIS ŠNEIDERS atzīts par Kuldīgas novada LABĀKO JAUNSARGU! 30.novembrī Arvis tika sveikts LR Jaunsardzes 25.gadadienai veltītā svinīgā pasākumā. Apsveicam un lepojamies!

 

XXI stāstnieku konkursa finālā Rīgā I pakāpes diplomu un titulu DIŽAIS STĀSTNIEKS ieguvis ROBERTS ĶESBERIS. Apsveicam! Suminām skolotāju LIENI KALTNIECI!

 

 

XXI stāstnieku konkursa finālā Rīgā II pakāpes diplomu ieguvis KĀRLIS ZELTIŅŠ. Apsveicam!

Suminām skolotāju SINTIJU KRASTIŅU!

 

Novada angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm 1.vietu pārliecinoši izcīnīja NIKLĀVS BRAŠS! Apsveicam! Paldies par dalību LAURAI BALANDIŅAI, PAULAI ROSLEVIČAI, OSKARAM ŠĒLIM, GATIM DVILAITIM un KRISTIĀNAM LIMBAHAM.

 

 

 

ROZENTĀLU ĢIMENE Labklājības ministrijas kampaņas vēstneši!

 

Lai veicinātu kvalitatīvāku brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem, Kuldīgas 2. vidusskola par Labklājības ministrijas kampaņas vēstnešiem izvirza 11. klases skolnieces Kristiānas Rozentāles ģimeni. Sportisks un aktīvs dzīvesveids ir šīs ģimenes ikdiena, turklāt vecāku piemērs radījis iedvesmojošas sniega bumbas efektu, ap sevi pulcinot un būt aktīviem mudinot ne tikai Kristiānu un viņas māsu, bet arī meiteņu draugus, klases biedrus un citus Kuldīgas iedzīvotājus.

Tētis Māris, kurš ir arī titulēts spēkavīrs gan Latvijā, gan pasaulē, vienmēr aktīvi piedalās ne tikai Kuldīgas 2. vidusskolas, bet arī Kuldīgas novada pašvaldības rīkotajos pasākumos – ja jāiet pārgājienā vai jāpiedalās skolas rīkotajā vecāku dienā, Rozentālu ģimene vienmēr ir gatavi piedalīties. Tāpat viņi paši rīko dažādus sporta pasākumus,  - Lāčplēsis - iesaistot novada jauniešus un mudinot tā vietā, lai pavadītu laiku pie televizora vai datora, sportot un būt aktīviem. Turklāt katrs Rozentālu rīkotais pasākums ir savu pievienoto vērtību – izglītojošu ievirzi – lai jaunieši ne tikai sacenstos savā starpā, bet uzzinātu daudz ko jaunu par konkrēto sporta veidu un to, kā stiprināt savu ķermeni vai izvairītos no traumām.

Mammas Lailas iedvesmota, Kristiāna ārpus nodarbībām skolā, apmeklē mākslas skolu un foto studiju, bet tēta mudināta arī pati nodarbojas ar sportu.

Brīvajā laikā ģimene mīl ceļot  - dodoties gan izbraucienos pa Latviju, gan garākos ceļojumus ārpus mūsu valsts robežām. Ja vien iespējams, arī uz sacensībām tētim Mārim līdzi dodas visa saime, atbalstot viens otru un turot īkšķus par jaunām uzvarām.

 Sagatavoja klases audzinātāja Laila Meirupska

 

MĒS LEPOJAMIES!

4.a klases skolniece BAIBA SILENIECE piedalās autokrosa sacensībās mini bagiju klasē. Šogad Baibai Latvijas autokrosa čempionāta kopvērtējumā 4.vieta.

Kas ir autokross?

Autokross ir apļveida sacensības slēgtā smilšu vai grunts trasē, kurā sportisti startē ar kopēju startu. Latvijā notiek vairāku posmu Latvijas autokrosa čempionāts.

Latvijas čempionāta posmā katram braucējam jāaizvada laika kontroles braucieni, kuru rezultāti nosaka starta vietas pirmajā no trim kvalifikācijām. Trīs kvalifikācijas braucienu rezultāti nosaka sportista sacīkstes tālāko gaitu – ja viss izdodas, dalībnieks iekļūst finālbraucienā un turpina cīņu par uzvaru. Tas, kurš uzvar finālā, ir Latvijas čempionāta posma uzvarētājs. Fināla starta vietas veido kvalifikācijas vietu secība.

 

KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ

UNESCO projekta KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.a klases skolēni un klases audzinātāja Inese Pūlmane sadarbībā ar skolas bibliotekāri Ilvu Hartmani realizēja pasākumu „Maizes stāsts”. Skolēni noskatījās videofilmu „Maizes stāsts”, darba lapās atbildēja uz jautājumiem par maizes gatavošanu. Degustēja Kuldīgas maizes ceptuves maizi, novērtēja viņuprāt garšīgāko maizi. Par garšīgāko skolēni atzina Kuldīga baltmaizi, pieaugušie – ''Garšīgo saldskābmaizi'' ar sēklām, kas Riga Food 2017 ieguva Zelta medaļu. Noslēgumā skolēni skatījās sižetu par Kuldīgas maizes ceptuvi un darbību tajā. Skolēni atzina, ka maizes cepšana nemaz nav tik viegls process.

(Sagatavoja bibliotekāre I.Hartmane)

 

 

 

MĒS LEPOJAMIES!

Suminām mūsu skolēnu futbola komandu un skolotāju Mārtiņu Štofregenu ar iegūto sudraba godalgu novada atklātajās futbola sacensībās. APSVEICAM!

 

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolai devītais ZAĻAIS KAROGS!

Šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē jau devīto reizi esam saņēmuši starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji. 2017./18.mācību gada ekoprogrammas tēma mūsu skolā ir bioloģiskā daudzveidība. Aicinām skolēnus pievienoties ''Jauno vides draugu'' pulciņam, ko vada skolotāja, ekoprogrammas koordinatore SANITA MILTOVIČA, kā arī būt aktīviem, līdzdarboties un atbalstīt ekoprogrammas aktivitātes visa mācību gada garumā!

 


 

 

JAUNO ĶĪMIĶU SKOLAS NODARBĪBU GRAFiKS  2017./18.m.g.

 

 

Jauno ķīmiķu skolas šī mācību gada pirmā nodarbība notiks 14. oktobrī, plkst. 10:00-14:00. Nodarbības notiks KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ, Jelgavas ielā 62., ķīmijas kab.1.15. Nodarbībās aicināti piedalīties arī citu Kuldīgas novada izglītības iestāžu 8.-12.klašu skolēni.

 

Plānoto nodarbību turpmākais grafiks:

 

 

 

4. novembris plkst.10.00

 

 

 

9.decembris plkst.10.00

 

 

 

20. janvāris plkst. 10.00

 

 

 

10.februāris plkst.10.00

 

 

 

10.marts plkst.10.00

 

 

 

7.aprīlis plkst.10.00

 

 

 

Noslēguma pasākums Rīgā 14.aprīlī, izbraukšna no Pilsētas laukuma plkst. 7.00.

 

Jauno Ķīmiķu skola (JĶS) ir nodarbības skolēniem, kurus interesē dabaszinātnes, it īpaši, ķīmija. Nodarbībās tiek veikti pētnieciskie darbi, eksperimenti un projekta darbi, notiek tikšanās ar zinātniekiem: