Kuldīgas  2.vidusskolas

 

atbalsta biedrība "Esi savējais!"  

 


Biedrības statūti

 

     Bankas rekvizīti:

 

     banka: SWEDbanka

 

     bankas kods: HABALV22

 

     konts: LV96HABA0551039712902

 

 

Biedrības sastāvs:

Valde:

Biedrības vadītāja, valdes locekle: Kristīne Juberte

Biedrības vadītājas vietniece, valdes locekle: Līga Kuršinska

Biedrības valdes locekle: Agita Grāvere – Prenclava

Biedrības biedri:

Vita Treilone,

Agija Alute,

Ketija Jansone,

Inga Skaldmane,

Gundega Rublāne,

Arvis Sprude,

Ruta Karloviča,  

Ilona Setkovska

protokolētāja: Inga Liepiņa

grāmatvede - Renāte Ozola