Pasākumi un aktivitātes FEBRUĀRĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

29

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl.

Dalībnieki: O.Šēlis, L.Balandiņa, K.Rozentāle. Pavada: A.Svilpe

30

 

31

Ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl

Dalībnieki: O.Šēlis, K.L.Frāma, P.Rosleviča. Pavada: I.Liepiņa

 

Matemātikas olimpiāde 3.kl

Dalībnieki: E.Štāls, P.Bērziņa, G.Gluškovs

Pavada: I.Embrekte

 

1

Novada mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.-12.kl.

Dalībnieki: R.Vārpiņa, D.Klova, A.Voronovska, A.Helvigs, L.Ābele, P.Genrihs. Meitenes pavada: I.Zīverte, zēnuspavada: G.Jankovskis

2

Novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

Dalībnieki: A.E.Doniņa, A.Jēkabsone, S.Kārkliņa, A.Šefanovskis, L.Balandiņa, O.Šēlis. Pavada: P.Kairišs

3

4

5

   

6

Novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl.

Dalībnieki: L.Balandiņa, O.Šēlis. Pavada: V.Šternberga

7

Novada kombinētā olimpiāde 2.kl.

8

Novada krievu val. olimpiāde 10.-12.kl.

 

Konkurss ‘’Baroks un Roks’’ 1.kārta KKC

9

10

JĶS nodarbība K2V plkst. 10.00

11

12

Novada konkurss latv. val. 6.kl., novada olimpiāde latv. val. 6.kl.

13

Vieglatlētika telpās. VFS-5 1998-2005

manēža

14

Ēnu diena 1.-12.kl. Darba pasaules iepazīšana

POPIELA Valentīndienas balle

1.-4.kl. 13.00-16.00;

5.-12.kl. 17.00-21.00 skolas ēdamzālē

15

Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis’’ 1.kārta

16

Novada matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.

Dalībnieki: A.Kuršinska, M.Kāls, L.Siliņa, M.Montvida, K.J.Pūkainis, R.Ķesberis, P.Reizniece, P.Genrihs, A.Voronovskis, K.Paegle.

Pavada: M.Suhanova

17

JTS nodarbība

plkst. 10.00

 

18

19

20

‘’Lāses kauss’’ volejbolā

1998-2005

Halle

Dalībnieki: A.Purmalis, K.Milzarājs, K.Šmits, R.Kancāns, O.Šēlis, A.Cīrulis.

21

Novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl.

Dalībnieki:

L.Balandiņa, O.Šēlis, G.Dvilaitis, L.K.Frāma

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS LATVIEŠU VALODĀ 6.kl.

22

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS LATVIEŠU VALODĀ 3.kl.

 

Pozitīvās pieredzes darbnīcas novada matemātikas skolotājiem

 

Novada mūzikas olimpiāde

Dalībnieki: R.Vārpiņa, Pavadošā grupa: K.L.Frāma, K.Bērtulsone, E.Kļava, A.Kāle, A.Spiridoviča.

23

Erudītu konkurss ‘’Aso parātu cīņa’’

24

25

26

Novada vācu val. olimpiāde 8.kl. 

27

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS MATEMĀTIKĀ 6.kl.

28

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS MATEMĀTIKĀ 3.kl.

Novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6.-9.kl.

 

   

 

 

 

Pasākumi un aktivitātes JANVĀRĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

1

2

Kursi pedagogiem par kopīgu darba plānošanu, balstoties uz kompetencēm

L.Mežkalne, S.Miltoviča

3

4

Viz.m. sk. MA;

Seminārs svešvalodu sk.;

Dabaszinību sk. MA

plkst. 10.00

Pedagogu profesionālās kompetences un sadarbības prasmju
pilnveides seminārs "Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt."
Lektore Anda Pēkšēna

plkst.10.00-16.00

5

Pedagogu profesionālās kompetences un sadarbības prasmju
pilnveides seminārs "Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt."
Lektore Anda Pēkšēna

plkst.10.00-16.00

6

7

8

   

9

10

11

Audzinātāju MG sanāksme plkst.14.00 mazajā zālē

B.Mateviča

12

Novada vēstures olimpiāde 9. un 12.kl. 

Swedbank klases stunda 11.kl. plkst. 11.05-11.45 kab.3-4

13

14

15

Novada latv. val. un lit. olimpiāde 8.-9.kl. 

16

Novada informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12.kl.

17

18

Tautasdziesmu dziedāšanas sacensības ‘’Lakstīgala 2018’’ 1.kārta

19

Novada fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

Barikāžu atceres pasākums plkst. 11.05-11.45 skolas pagalmā

20

JĶS nodarbība K2V plkst. 10.00

Barikāžu atceres pasākums Liepājas ielā

 

21

15.-19.janvāris

ESF Erasmus+ projekta “European Tales are Coming Together” partneru vizīte

Kuldīgas 2.vidusskolā.

 

 

15.-19.janvāris

Barikāžu notikumu atcerei veltīts erudīcijas konkurss pa klašu grupām.

R.Papēde

 

 

22

23

24

Projektu diena

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

Veru durvis uz augstskolu

D.Žentiņa

25

Projektu diena

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

Pozitīvās pieredzes darbnīcas novada matemātikas skolotājiem

26

27

JTS nodarbība

plkst. 10.00

28

29

Novada latv. val. un lit. olimpiāde 11. -12.kl. 

30

Tautas bumba 2006-2008

Z – halle,

M - Vārme

31

Novada matemātikas 3.kl.

Novada ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl.

Tautasdziesmu dziedāšanas sacensības ‘’Lakstīgala 2018’’ 2.kārta

 

   

 Pasākumi un aktivitātes DECEMBRĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

 

 

 

 

 

1

Novada angļu val. olimpiāde 10.-12.kl.  2.kārta plkst.10.00 KTTT

N.Brašs, O.Šēlis, L.Balandiņa 12.kl.; P.Rosleviča, G.Dvilaitis 11.kl.,

N.Kalns 10.kl., (K.Limbahs 10.kl.)

I.Reisa

2

Stāstnieku konkursa ‘’Teci, teci, valodiņa’’ fināls Rīga

3

4

Akcija ‘’Zvaigzne austrumos’’ S.Miltoviča

5

Basketbols

2002-2004

zēni- Virkas iela

meitenes- manēža

M.Štofregens

Swedbank angļu val. nodarbība ‘’Dzīvei gatavs’’ 11.kl. plkst. 10.00 ķīmijas kab.

Karjeras konsultantu seminārs KCV D.Žentiņa

6

Metodiskā pēcpusdiena "Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām ( t.sk. autiskā spektra traucējumi)" plkst. 14.30

kab.2-11 I.Embrekte. I.Strautiņa.

Mākslas pēcpusdiena K2V 5.a., 5.b. un 6. kl. plkst.14.30 kab.* S.Krastiņa

7

Audzinātāju MG plkst. 14.00 mazajā zālē

B.Mateviča

8

Swedbank matemātikas mācībstunda 11.kl. plkst. 8.30-10.00 kab.2-14

Lekcija par krūts veselību 10.-12.kl. meitenēm 4.st. plkst. 11.05 mazajā zālē

Biznesa inkubators (tiem, kas tirgojas) plkst. 12.00-14.00 Rātslaukumā B.Mateviča

9

JĶS nodarbība K2V plkst. 10.00

10

Klimata pārmaiņu nedēļa. Zibkonkurss "Klimata pārmaiņas un Es". S.Miltoviča

 

 

11

12

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst.14.00 K2V

B.Mateviča, J.Paipa

13

14

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst.14.00 K2V

B.Mateviča, J.Paipa

15

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst.14.00 K2V

B.Mateviča, J.Paipa

16

JTS nodarbība

plkst. 10.00

 

17

18

Projektu diena

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst.13.00 K2V

B.Mateviča, J.Paipa

19

Projektu diena

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

20

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst. 9.00-12.00 KKC

B.Mateviča, J.Paipa

Ziemassvētku koncerts plkst. 17.00 KKC

21

Klašu Ziemassvētku eglītes

Kl.audz.

5.b klases Ziemassvētku eglīte plkst.10.00-14.00 mazajā zālē

B.Mateviča

22

Liecību izdošana plkst. 9.00

Kl.audz.

Skolas darbinieku Ziemassvētku balle plkst.19.00

G.Buivida

23

24

25

 

26

27

28

29

30

31

SKOLĒNU BRĪVLAIKS

*Kab. tiks precizēts

 

Pasākumi un aktivitātes NOVEMBRĪ

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

30

31

1

Sākumskolas, pirmskolas speciālās izglītības MA sanāksme plkst.14.00 A.Grābante, I.Embrekte

2

Angļu val. olimpiāde 11.-12.kl.  1.kārta K2V I.Reisa

Arodbiedrības sanāksme par izmaiņām koplīgumā plkst.15.15 V.Sprude

3

Virves vilkšanas sacensības KCV stadionā no plkst.12:00, A.Sprude,

Dalībnieki:

9a kl.– V. Klevinskis

11.kl. – A.Cīrulis; A.Firsovs; K.Stepe; K.Rozentāle; L.Līce; P.Rosleviča

12.kl. – R.O.Immers; K.Balandiņš; D.H.Bergmane; L.Balandiņa

Metodiskā diena plkst.13.00 mazajā zālē administrācija, pedagogi

4

JĶS nodarbība plkst.10.00 K2V ķīm.kab.1.15

5

 

 

Ekskursija uz Stokholmu 10.klase D.Žentiņa, no 01.-03.11. Dalībnieki: A.Eņģele, A.Grūbis, N.Kalns, N.Kapecs, G.Kārkliņa, L.A.Kovaljonoka, S.Krafts, K.Limbahs, L.Lukševica, A.Ozola, R.Ozoliņš, I.Purmale, M.Puzare, K.Šmits, A.Šneiders, M.Terliņa

 

 

 

 

 

Ekoskolu rīcības dienas S.Miltoviča

 

 

6

Angļu val. olimpiāde 10.kl.  1.kārta K2V I.Reisa

7

„Informācijas diena PIKC KTTT” 9. klašu skolēni (12.kl., kuri vēlas)

D.Žentiņa

Veiklības stafetes manēžā

2006-2007

2008-2009 (5z+5m)

M.Štofregens

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30  9.a kl. I.Zīverte; 11.30 3.b kl. A.Grābante; 13.30 9.b kl. V.Sprude

8

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 7.b kl. M.Suhanova

9

Novada konkurss

“Pagasts-pilsēta-

valsts” 6.kl.

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 2.a kl. S.Krastiņa

10

Lāčplēsis 2017 A.Sprude, M.Rozentāls

Mārtiņdienas tirgus plkst.11.00 ārā (lietus gadījumā mazajā zālē)

11

Lāčplēša diena Annas

kapos plkst. 17.00

12

13

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 7.a kl. R.Papēde; 11.30 5.a kl. I.Pūlmane; 13.30 10.kl. D.Žentiņa

14

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 5.b kl. B.Mateviča; 9.30 Apmeklē visa klase.

6.kl. S.Rozentāle; 11.30 4.a kl. L.Mežkalne; 13.30 3.a kl. A.Milstere

15

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.9.30 5/6 g. I.Legzdiņa

11.30 4.b kl. S.Miltoviča; 13.30 8.b kl. I.Kudiņa

16

Novada militarizētās sporta

spēles “Spēks un daile”

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 11., 12. kl. L.Meirupska, A.Svilpe; 9.30 1.b, 2.b kl. A.Amoliņa, A.Ozoliņa; 11.30 1.a kl. L.Kaltniece; 13.30 8.a kl. I.Liepiņa; 14.30 neklātienes kl. I.Hartmane

 

17

LR proklamēšanas gadadienai veltīts svētbrīdis Sv. Annas baznīcā plkst.11.00

18

Gaismas ceļš Liepājas

ielā un sadziedāšanās

Pilsētas laukumā

 

19

20

Brīvs

21

Basketbols

1998-2001

zēni- Virkas iela

meitenes- K2V

M.Štofregens

22

Novada vācu

valodas olimpiāde

10.-12.kl.

 

23

Novada stāstnieku konkurss

“Teci, teci valodiņa”

1.kārta

Pozitīvās pieredzes

darbnīca novada

matemātikas

skolotājiem

24

*Pateicības diena K2V

I.Reisa un Valodu MG

25

JTS nodarbības

26

27

 ESF 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa projekta ietvaros  nodarbība "Mana pasaule"  (laiks tiks precizēts) vidusskolēniem.

Nodarbību vada LU pasniedzēja A.Šmitiņa (metodikas "Tava pasaule" izstrādātāja.)

28

29

30

Novada bioloģijas

olimpiāde 9.-12.kl.

Plenārsēde 9.-12.kl. sk. pārstāvji (6 no katras kl.), skolas administrācija, līdzpārvalde plkst.13.45-15.10

   

 

 

*Datums var mainīties.

 

 

Pasākumi un aktivitātes OKTOBRĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Pieredzes apmaiņas brauciens vizuālās mākslas, mājturības, mūzikas skolotājiem I.Zīverte

6

7

8

9

10

Uzdevumi.lv seminārs K2V pedagogiem plkst.14.00 mazajā zālē

11

12

„Uzņēmēju diena” ekskursijas 8.kl. plkst.9.00

13

14

 

JĶS nodarbība plkst.10.00 K2V ķīmijas kab.1.15

 

15

16

Darbs valsts struktūrās” VIAA seminārs 9., 12., (11.)kl. (tikai interesentiem) plkst.11.00

17

18

„Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”

konkurss sadarbībā ar VUGD 5. kl. (3 komandas)

„Biznesa kompass” nodarbība-diskusija 10.-12. kl. plkst.12.00

Direktoru vietn. MA KCV plkst.10.00

Kursi ‘’Digitālās pratības pilnveide kā process un kā mērķis. Interneta lietošana skolas vecuma bērniem (8-12gadi) KJM plkst.10.00

M.Kondratjeva, I.Reisa, A.Grābante, A.Ozoliņa

19

20

21

JTS nodarbības

22

23

Sākumskolas MA KASS plkst.10.00

Kursi ‘’Kādi uzdevumi un mācību process veicina skolēnu iedziļināšanos?’’ ģeogrāfijas, soc.zin., vēstures, ekonomikas, veselības mācības, dabaszinību, politikas un tiesību skolotājiem KCV plkst.10.00 pieteikšanās līdz 15.oktobrim, sūtot informāciju uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (pieteikumā jānorāda skolotāja vārds, uzvārds, personas kods un skola)

24

Klašu audz. MG plkst.10.00 mazajā zālē

Svešvalodu MA plkst.10.00

Viz.m. MA Turlavā plkst.10.00

PII MA ‘’Bitīte’’ plkst.10.00

Ķīmijas, bioloģijas, fizikas MA K2V plkast.10.00

Radošās darbnīcas BJC

25

Radošās darbnīcas BJC

Mājturības un tehn. I MA VPKĢ plkst.10.00, II plkst. 12.00

Kursi latviešu valodas un literatūras, novada mācības skolotājiem un

citiem interesentiem KMHZV plkst.10.00, kursus vadīs

M.Milzere, pieteikšanās līdz 16.oktobrim pie A.Moļņikas, 26328616, un A.Spuļģes,

29405439)

26

PII pieredzes apmaiņas brauciens vadītājām un metodiķēm

27

 Izglītības iestāžu darbinieku veselības diena

28

29

30

31