Pasākumi un aktivitātes JŪNIJĀ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

Pedagoģiskā sēde plkst.9.00

15

IZLAIDUMS plkst.12.00 9.a kl.;

 

plkst.14.00 9.b un 9.n kl.;

 

plkst.16.00 12. un 12.n kl.

 

16

17

18

19

20

21

22

 

23

24

 

25

26

27

28

29

30

 

 

 

Pasākumi un aktivitātes MAIJĀ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

 

1

2

Rīgas leļļu teātra izrādes apmeklējums projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

1.a, 3.a, 3.b kl.

I.Reisa

 

Mācību ekskursija uz ‘’Kurzemes Democentru’’ Ventspilī projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

4.a, 4.b (+5-6g. ārpus projekta finansējuma)

I.Reisa

3

Atskaites pasākums ‘’Cita spēle’’

plkst.12.00-15.00

4

5

6

Projekta "Starpkultūru dialogs slāvu valodās” vizīte Sanktpēterburgā

I.Stikuta

7

Klašu audzinātāju MG sanāksme

plkst.13.45

mazajā zālē

B.Mateviča

8

Pedagogu karjeras konsultantu tikšanās K2V

 

Novada konkurss angļu val. 4.kl.

Turlavas pam.sk.

 

 

9

Konkurss matemātikā 6.kl.

10

Pozitīvās pieredzes darbnīca novada matemātikas skolotājiem

 

PII grupas dalība ‘’Meža ABC’’

I.Legzdiņa

 

Mātes dienas koncerta mēģinājums plkst.11.00

B.Mateviča, J.Paipa

 

Mātes dienas koncerts Sv. Annas baznīcā

plkst.16.00

B.Mateviča, J.Paipa

11

5.a klases dalība ‘’Meža ABC’’

I.Pūlmane

12

13

6.05.-12.05. Esasmus+ projekta ‘’European Tales are Coming Togeteher’’ vizīte partnerskolā INSTITUTO COMPRENZIVO ‘’GIGLI’’ RECANATI (Itālija). I.Reisa, D.Kalna

14

‘’Tīri zobi’’

ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros

5-6g.-1., 2.kl.

I.Strautiņa

15

16

Mācību vizīte  ZINOO centrā

projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros

5.b, 7.b, 8.b kl.

I.Reisa

 

Mācību ekskursija 7.a kl.

R.Papēde

 

‘’Es būšu pirmklasnieks!’’

pasākums topošajiem pirmklasniekiem un vecākiem

plkst.17.00

I.Embrekte

17

PII dziesmu un deju svētki ‘’Ieskandinām vasaru’’

18

Pēdējais zvans

plkst.9.00

 

Labāko skolēnu un viņu vecāku svinīgā pieņemšana pie direktores G.Buivida plkst.13.00

 

Novada konkursa ‘’Seno amatu pratēji manā novadā’’ klātienes kārta 5.kl.

19

JTS

20

21

Vidusskolas eksāmens informātikā (r.d.+pr.d.); apvienotā eksāmena darbu labošana

22

CE latviešu valodā

 

Vidusskolas eksāmens informātikā (pr.d.)

 

Jauno vieglatlētu sacensības Ēdolē

2006-2009

plkst.10.00

 

‘’Erasmus+ festivāls’’  K2V

plkst.10.00

L.Meirupska, I.Reisa, I.Zīverte

23

VPD latv. val. 9.kl. (r.d.+m.d.)

24

VPD latv. val. 9.kl. (m.d.)

25

CE matemātikā

 

VPD latv. val. apvienotā labošana

26

27

 

28

CE Latvijas un pasaules vēsturē

29

VPD svešvalodā (r.d.+m.d.)

 

Klašu ekskursijas, pārgājieni

 

‘’Ko dara uzņēmēji?’’

ESF projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros darba pasaules iepazīšana

6.-7.kl.

10.-11.kl.

D.Žentiņa

30

CE bioloģijā

 

VPD svešvalodā (m.d.)

 

VPD svešvalodā apvienotā labošana

 

Sporta diena

5-6g.-8, 10.-11.

M.Štofregens, A.Sprude

 

‘’Esam kopā, esam spēks!’’

radošas darbnīcas skolēniem un

vecākiem

4.a un 4.b kl.

plkst.12.00

I.Embrekte

 

Pedagoģiskā sēde par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē

G.Buivida

31

Gada diena

plkst.9.00

   

 

 

Pasākumi un aktivitātes APRĪLĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

 

 

 

 

   

1

2

3

Skolēnu un pedagogu fotografēšanās

4

Tikšanās ar sociālo darbinieku J.Šķoni 8.kl. zēniem

(datums var mainīties)

S.Jakobsone

 

Skolēnu un pedagogu fotografēšanās

5

Kurzemes zonas koru skate  "Dziesmai būt!" (Talsos)

J.Paipa

6

Pasākums veltīts ugunsdzēsēju glābēju dienai ‘’112’’ 9.-12.kl.

plkst.11.05

skolas mazajā zālē

 

Tikšanās ar RTU Liepājas filiāles pārstāvjiem

12.kl.

plkst.11.05

D.Žentiņa

7

JĶS nodarbība K2V plkst. 10.00

8

9

10

Florbols

2005-2007

Halle

 

Novada angļu val. olimpiāde 9.kl.

11

Nacionālais skaļās lasīšanas konkurss 5., 6.kl.

 

Publiskās runas konkurss 8.-12.kl.

plkst.13.00 skolas bibliotēkā

I.Reisa

12

Novada olimpiāde matemātikā 4.kl.

 

Aso prātu cīņa plkst.10.00 BJC

13

Teātris 2

plkst.11.05 5-6g., 1.-4.kl. skolas mazajā zālē

14

15

3.-15. aprīlis programmas ‘’Džimba’’ noslēguma nodarbības pirmsskolas skolēniem, 2.b un 3.b kl.

S.Jakobsone

16

PII skolotāju metodiskā diena

17

Novada informātikas olimpiāde 5.-7.kl.

18

Jauno satiksmes dalībnieku sacensības

19

20

JTS mācību ekskursija

21

22

Konkursa ‘’Anekdošu virpulis’’ fināls Rīgā

23

24

Pavasara kross

1998-2009

Krauļu priedes

 

Mācību ekskursija uz Liepāju ‘’Iepazīsti teātri’’.

Darba pasaules iepazīšana ESF projekta ietvaros.

8.b klasei

D.Žentiņa

25

Novada dabaszinību olimpiāde 5.kl.

 

Novada publiskās runas konkurss 8.-11.kl.

26

Pozitīvās pieredzes darbnīcas novada matemātikas skolotājiem

 

‘’Tehniskā jaunrade’’

radošās darbnīcas 1.-5.kl.

Darba pasaules iepazīšana ESF projekta ietvaros.

D.Žentiņa

 

Mācību ekskursija uz Liepāju ‘’Iepazīsti teātri’’.

Darba pasaules iepazīšana ESF projekta ietvaros

8.a klasei

D.Žentiņa

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumi un aktivitātes MARTĀ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

 

 

 

1

Konkurss ‘’Anekdošu virpulis 2018’’

1.kārta

Novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6.-9.kl.

Dalībnieki: J.K.Pūkainis 6.kl.

Pavadošais pedagogs: G.Jankovskis

2

Projektu dienu noslēgums

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

 

Novada vizuālās mākslas olimpiāde

Dalībnieki:

L.Jansone 8.kl., A.Dž.Strautmane 8.kl., R.Vārpiņa 9.kl., A.Voronovska 9.kl., K.Rozentāle 11.kl., R.Muižniece-Barone 6.kl., K.Morjakova 5.kl., M.Alute 5.kl., K.B.Millers 1.kl., K.Zariņa 1.kl., P.Bērziņa 3.kl., K.Biģele 3.kl., G.E.Millere 4.kl., E.V.Ermane 4.kl., E.Kārkliņa 2.kl., E.V.Rumbeniece 2.kl.

Pavadošaias pedagogs:

Ivonna Zīverte un pedagoga palīgs Inta Matisone.

 

Rendas fil. izglītojamie apmeklē Liepājas teātra izrādi „Dželsomīno melu zemā”

3

4

5

6

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS DABASZINĪBĀS 6.kl.

7

8

Skatuves runas konkurss 2018 1.kārta

 

Skolas balle POPIELA-TALANTU ŠOVS

1.-4.kl. 13.00-16.00;

5.-12.kl. 17.00-22.00 skolas sporta zālē

9

Novada kulturoloģijas olimpiāde

10

JĶS nodarbība K2V plkst. 10.00

11

12.-16.marts PAVASARA BRĪVLAIKS 1.-11.KL.

12

Sākumskolas MA

13

CE angļu val. 12.kl.

Rakstu daļa plkst.10.00

kab.1.15

Mutvārdu daļa

12.n kl. plkst.15.30

kab.1.15

14

CE angļu val. 12.kl.

Mutvārdu daļa

12. kl. plkst.9.00

kab.1.15

 

Dabaszinību un ģeogrāfijas sk. MA

 

Matemātikas un informātikas sk. MA

 

Sociālo zinību un ekonomikas sk. MA

 

15

CE krievu val. 12.kl.

Rakstu daļa plkst.10.00

kab.1.15

Mutvārdu daļa

plkst.15.10

kab.1.15

 

Vēstures sk. MA

16

Seminārs novada angļu val. skolotājiem K2V plkst.11.00

17

18

19.-23.marts PAVASARA BRĪVLAIKS 12.KL.

19

Nodarbība ‘’Robotika un programmēšana’’ 1.-2.kl.

D.Žentiņa

20

Novada mutvārdu pārbaudes darbs ģeometrijā 9.kl.

M.Suhanova,

P.Kairišs,

G.Jankovskis

 

Jauno vieglatlētu daudzcīņa

4-cīņa

2006-2009 zēni

Manēža

 

Nodarbība ‘’Robotika un programmēšana’’ 3.-4.kl.

D.Žentiņa

21

 

 

22

Novada konkurss ‘’Latvijai 100’’ 8.kl.

23

Erudītu konkurss ‘’Aso parātu cīņa’’

24

JTS nodarbība

plkst. 10.00

 

25

20.-26.marts Erasmus+ KA2  projekta European Tales are Coming Together” vizīte partnerskolā IES L’Allusser (Spānija).

19.-23.marts Eiropas ‘’Digitālā nedēļa 2018’’ Latvijā

M.Kondratjeva

26

27

Konkurss ‘’Gudrā Pūce’’ 1.kl.

 

Florbols

2002-2004

halle

 

Teātra skate plkst.12.00

28

Novada ģeogrāfijas olimpiāde 7.-9.kl.

29

Veru durvis uz vidusskolu 9.kl.

D.Žentiņa

   

 

 

 

Pasākumi un aktivitātes FEBRUĀRĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

29

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl.

Dalībnieki: O.Šēlis, L.Balandiņa, K.Rozentāle. Pavada: A.Svilpe

30

 

31

Ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl

Dalībnieki: O.Šēlis, K.L.Frāma, P.Rosleviča. Pavada: I.Liepiņa

 

Matemātikas olimpiāde 3.kl

Dalībnieki: E.Štāls, P.Bērziņa, G.Gluškovs

Pavada: I.Embrekte

 

1

Novada mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.-12.kl.

Dalībnieki: R.Vārpiņa, D.Klova, A.Voronovska, A.Helvigs, L.Ābele, P.Genrihs. Meitenes pavada: I.Zīverte, zēnuspavada: G.Jankovskis

2

Novada matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

Dalībnieki: A.E.Doniņa, A.Jēkabsone, S.Kārkliņa, A.Šefanovskis, L.Balandiņa, O.Šēlis. Pavada: P.Kairišs

3

4

5

   

6

Novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl.

Dalībnieki: L.Balandiņa, O.Šēlis. Pavada: V.Šternberga

7

Novada kombinētā olimpiāde 2.kl.

8

Novada krievu val. olimpiāde 10.-12.kl.

 

Konkurss ‘’Baroks un Roks’’ 1.kārta KKC

9

10

JĶS nodarbība K2V plkst. 10.00

11

12

Novada konkurss latv. val. 6.kl., novada olimpiāde latv. val. 6.kl.

13

Vieglatlētika telpās. VFS-5 1998-2005

manēža

14

Ēnu diena 1.-12.kl. Darba pasaules iepazīšana

POPIELA Valentīndienas balle

1.-4.kl. 13.00-16.00;

5.-12.kl. 17.00-21.00 skolas ēdamzālē

15

Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis’’ 1.kārta

16

Novada matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.

Dalībnieki: A.Kuršinska, M.Kāls, L.Siliņa, M.Montvida, K.J.Pūkainis, R.Ķesberis, P.Reizniece, P.Genrihs, A.Voronovskis, K.Paegle.

Pavada: M.Suhanova

17

JTS nodarbība

plkst. 10.00

 

18

19

20

‘’Lāses kauss’’ volejbolā

1998-2005

Halle

Dalībnieki: A.Purmalis, K.Milzarājs, K.Šmits, R.Kancāns, O.Šēlis, A.Cīrulis.

21

Novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl.

Dalībnieki:

L.Balandiņa, O.Šēlis, G.Dvilaitis, L.K.Frāma

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS LATVIEŠU VALODĀ 6.kl.

22

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS LATVIEŠU VALODĀ 3.kl.

 

Pozitīvās pieredzes darbnīcas novada matemātikas skolotājiem

 

Novada mūzikas olimpiāde

Dalībnieki: R.Vārpiņa, Pavadošā grupa: K.L.Frāma, K.Bērtulsone, E.Kļava, A.Kāle, A.Spiridoviča.

23

Erudītu konkurss ‘’Aso parātu cīņa’’

24

25

26

Novada vācu val. olimpiāde 8.kl. 

27

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS MATEMĀTIKĀ 6.kl.

28

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS MATEMĀTIKĀ 3.kl.

Novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6.-9.kl.

 

   

 

 

Pasākumi un aktivitātes JANVĀRĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

1

2

Kursi pedagogiem par kopīgu darba plānošanu, balstoties uz kompetencēm

L.Mežkalne, S.Miltoviča

3

4

Viz.m. sk. MA;

Seminārs svešvalodu sk.;

Dabaszinību sk. MA

plkst. 10.00

Pedagogu profesionālās kompetences un sadarbības prasmju
pilnveides seminārs "Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt."
Lektore Anda Pēkšēna

plkst.10.00-16.00

5

Pedagogu profesionālās kompetences un sadarbības prasmju
pilnveides seminārs "Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt."
Lektore Anda Pēkšēna

plkst.10.00-16.00

6

7

8

   

9

10

11

Audzinātāju MG sanāksme plkst.14.00 mazajā zālē

B.Mateviča

12

Novada vēstures olimpiāde 9. un 12.kl. 

Swedbank klases stunda 11.kl. plkst. 11.05-11.45 kab.3-4

13

14

15

Novada latv. val. un lit. olimpiāde 8.-9.kl. 

16

Novada informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12.kl.

17

18

Tautasdziesmu dziedāšanas sacensības ‘’Lakstīgala 2018’’ 1.kārta

19

Novada fizikas olimpiāde 9.-12.kl.

Barikāžu atceres pasākums plkst. 11.05-11.45 skolas pagalmā

20

JĶS nodarbība K2V plkst. 10.00

Barikāžu atceres pasākums Liepājas ielā

 

21

15.-19.janvāris

ESF Erasmus+ projekta “European Tales are Coming Together” partneru vizīte

Kuldīgas 2.vidusskolā.

 

 

15.-19.janvāris

Barikāžu notikumu atcerei veltīts erudīcijas konkurss pa klašu grupām.

R.Papēde

 

 

22

23

24

Projektu diena

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

Veru durvis uz augstskolu

D.Žentiņa

25

Projektu diena

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

Pozitīvās pieredzes darbnīcas novada matemātikas skolotājiem

26

27

JTS nodarbība

plkst. 10.00

28

29

Novada latv. val. un lit. olimpiāde 11. -12.kl. 

30

Tautas bumba 2006-2008

Z – halle,

M - Vārme

31

Novada matemātikas 3.kl.

Novada ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl.

Tautasdziesmu dziedāšanas sacensības ‘’Lakstīgala 2018’’ 2.kārta

 

   

 Pasākumi un aktivitātes DECEMBRĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

 

 

 

 

 

1

Novada angļu val. olimpiāde 10.-12.kl.  2.kārta plkst.10.00 KTTT

N.Brašs, O.Šēlis, L.Balandiņa 12.kl.; P.Rosleviča, G.Dvilaitis 11.kl.,

N.Kalns 10.kl., (K.Limbahs 10.kl.)

I.Reisa

2

Stāstnieku konkursa ‘’Teci, teci, valodiņa’’ fināls Rīga

3

4

Akcija ‘’Zvaigzne austrumos’’ S.Miltoviča

5

Basketbols

2002-2004

zēni- Virkas iela

meitenes- manēža

M.Štofregens

Swedbank angļu val. nodarbība ‘’Dzīvei gatavs’’ 11.kl. plkst. 10.00 ķīmijas kab.

Karjeras konsultantu seminārs KCV D.Žentiņa

6

Metodiskā pēcpusdiena "Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām ( t.sk. autiskā spektra traucējumi)" plkst. 14.30

kab.2-11 I.Embrekte. I.Strautiņa.

Mākslas pēcpusdiena K2V 5.a., 5.b. un 6. kl. plkst.14.30 kab.* S.Krastiņa

7

Audzinātāju MG plkst. 14.00 mazajā zālē

B.Mateviča

8

Swedbank matemātikas mācībstunda 11.kl. plkst. 8.30-10.00 kab.2-14

Lekcija par krūts veselību 10.-12.kl. meitenēm 4.st. plkst. 11.05 mazajā zālē

Biznesa inkubators (tiem, kas tirgojas) plkst. 12.00-14.00 Rātslaukumā B.Mateviča

9

JĶS nodarbība K2V plkst. 10.00

10

Klimata pārmaiņu nedēļa. Zibkonkurss "Klimata pārmaiņas un Es". S.Miltoviča

 

 

11

12

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst.14.00 K2V

B.Mateviča, J.Paipa

13

14

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst.14.00 K2V

B.Mateviča, J.Paipa

15

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst.14.00 K2V

B.Mateviča, J.Paipa

16

JTS nodarbība

plkst. 10.00

 

17

18

Projektu diena

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst.13.00 K2V

B.Mateviča, J.Paipa

19

Projektu diena

I.Kūlainis, I.Embrekte,

I.Reisa

20

Ziemassvētku koncerta mēģinājums plkst. 9.00-12.00 KKC

B.Mateviča, J.Paipa

Ziemassvētku koncerts plkst. 17.00 KKC

21

Klašu Ziemassvētku eglītes

Kl.audz.

5.b klases Ziemassvētku eglīte plkst.10.00-14.00 mazajā zālē

B.Mateviča

22

Liecību izdošana plkst. 9.00

Kl.audz.

Skolas darbinieku Ziemassvētku balle plkst.19.00

G.Buivida

23

24

25

 

26

27

28

29

30

31

SKOLĒNU BRĪVLAIKS

*Kab. tiks precizēts

 

Pasākumi un aktivitātes NOVEMBRĪ

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

30

31

1

Sākumskolas, pirmskolas speciālās izglītības MA sanāksme plkst.14.00 A.Grābante, I.Embrekte

2

Angļu val. olimpiāde 11.-12.kl.  1.kārta K2V I.Reisa

Arodbiedrības sanāksme par izmaiņām koplīgumā plkst.15.15 V.Sprude

3

Virves vilkšanas sacensības KCV stadionā no plkst.12:00, A.Sprude,

Dalībnieki:

9a kl.– V. Klevinskis

11.kl. – A.Cīrulis; A.Firsovs; K.Stepe; K.Rozentāle; L.Līce; P.Rosleviča

12.kl. – R.O.Immers; K.Balandiņš; D.H.Bergmane; L.Balandiņa

Metodiskā diena plkst.13.00 mazajā zālē administrācija, pedagogi

4

JĶS nodarbība plkst.10.00 K2V ķīm.kab.1.15

5

 

 

Ekskursija uz Stokholmu 10.klase D.Žentiņa, no 01.-03.11. Dalībnieki: A.Eņģele, A.Grūbis, N.Kalns, N.Kapecs, G.Kārkliņa, L.A.Kovaljonoka, S.Krafts, K.Limbahs, L.Lukševica, A.Ozola, R.Ozoliņš, I.Purmale, M.Puzare, K.Šmits, A.Šneiders, M.Terliņa

 

 

 

 

 

Ekoskolu rīcības dienas S.Miltoviča

 

 

6

Angļu val. olimpiāde 10.kl.  1.kārta K2V I.Reisa

7

„Informācijas diena PIKC KTTT” 9. klašu skolēni (12.kl., kuri vēlas)

D.Žentiņa

Veiklības stafetes manēžā

2006-2007

2008-2009 (5z+5m)

M.Štofregens

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30  9.a kl. I.Zīverte; 11.30 3.b kl. A.Grābante; 13.30 9.b kl. V.Sprude

8

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 7.b kl. M.Suhanova

9

Novada konkurss

“Pagasts-pilsēta-

valsts” 6.kl.

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 2.a kl. S.Krastiņa

10

Lāčplēsis 2017 A.Sprude, M.Rozentāls

Mārtiņdienas tirgus plkst.11.00 ārā (lietus gadījumā mazajā zālē)

11

Lāčplēša diena Annas

kapos plkst. 17.00

12

13

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 7.a kl. R.Papēde; 11.30 5.a kl. I.Pūlmane; 13.30 10.kl. D.Žentiņa

14

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 5.b kl. B.Mateviča; 9.30 Apmeklē visa klase.

6.kl. S.Rozentāle; 11.30 4.a kl. L.Mežkalne; 13.30 3.a kl. A.Milstere

15

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.9.30 5/6 g. I.Legzdiņa

11.30 4.b kl. S.Miltoviča; 13.30 8.b kl. I.Kudiņa

16

Novada militarizētās sporta

spēles “Spēks un daile”

Muzejnodarbība ‘’LV dzimšanas diena’’ plkst.8.30 11., 12. kl. L.Meirupska, A.Svilpe; 9.30 1.b, 2.b kl. A.Amoliņa, A.Ozoliņa; 11.30 1.a kl. L.Kaltniece; 13.30 8.a kl. I.Liepiņa; 14.30 neklātienes kl. I.Hartmane

 

17

LR proklamēšanas gadadienai veltīts svētbrīdis Sv. Annas baznīcā plkst.11.00

18

Gaismas ceļš Liepājas

ielā un sadziedāšanās

Pilsētas laukumā

 

19

20

Brīvs

21

Basketbols

1998-2001

zēni- Virkas iela

meitenes- K2V

M.Štofregens

22

Novada vācu

valodas olimpiāde

10.-12.kl.

 

23

Novada stāstnieku konkurss

“Teci, teci valodiņa”

1.kārta

Pozitīvās pieredzes

darbnīca novada

matemātikas

skolotājiem

24

*Pateicības diena K2V

I.Reisa un Valodu MG

25

JTS nodarbības

26

27

 ESF 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa projekta ietvaros  nodarbība "Mana pasaule"  (laiks tiks precizēts) vidusskolēniem.

Nodarbību vada LU pasniedzēja A.Šmitiņa (metodikas "Tava pasaule" izstrādātāja.)

28

29

30

Novada bioloģijas

olimpiāde 9.-12.kl.

Plenārsēde 9.-12.kl. sk. pārstāvji (6 no katras kl.), skolas administrācija, līdzpārvalde plkst.13.45-15.10

   

 

 

*Datums var mainīties.

 

 

Pasākumi un aktivitātes OKTOBRĪ

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Pieredzes apmaiņas brauciens vizuālās mākslas, mājturības, mūzikas skolotājiem I.Zīverte

6

7

8

9

10

Uzdevumi.lv seminārs K2V pedagogiem plkst.14.00 mazajā zālē

11

12

„Uzņēmēju diena” ekskursijas 8.kl. plkst.9.00

13

14

 

JĶS nodarbība plkst.10.00 K2V ķīmijas kab.1.15

 

15

16

Darbs valsts struktūrās” VIAA seminārs 9., 12., (11.)kl. (tikai interesentiem) plkst.11.00

17

18

„Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?”

konkurss sadarbībā ar VUGD 5. kl. (3 komandas)

„Biznesa kompass” nodarbība-diskusija 10.-12. kl. plkst.12.00

Direktoru vietn. MA KCV plkst.10.00

Kursi ‘’Digitālās pratības pilnveide kā process un kā mērķis. Interneta lietošana skolas vecuma bērniem (8-12gadi) KJM plkst.10.00

M.Kondratjeva, I.Reisa, A.Grābante, A.Ozoliņa

19

20

21

JTS nodarbības

22

23

Sākumskolas MA KASS plkst.10.00

Kursi ‘’Kādi uzdevumi un mācību process veicina skolēnu iedziļināšanos?’’ ģeogrāfijas, soc.zin., vēstures, ekonomikas, veselības mācības, dabaszinību, politikas un tiesību skolotājiem KCV plkst.10.00 pieteikšanās līdz 15.oktobrim, sūtot informāciju uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (pieteikumā jānorāda skolotāja vārds, uzvārds, personas kods un skola)

24

Klašu audz. MG plkst.10.00 mazajā zālē

Svešvalodu MA plkst.10.00

Viz.m. MA Turlavā plkst.10.00

PII MA ‘’Bitīte’’ plkst.10.00

Ķīmijas, bioloģijas, fizikas MA K2V plkast.10.00

Radošās darbnīcas BJC

25

Radošās darbnīcas BJC

Mājturības un tehn. I MA VPKĢ plkst.10.00, II plkst. 12.00

Kursi latviešu valodas un literatūras, novada mācības skolotājiem un

citiem interesentiem KMHZV plkst.10.00, kursus vadīs

M.Milzere, pieteikšanās līdz 16.oktobrim pie A.Moļņikas, 26328616, un A.Spuļģes,

29405439)

26

PII pieredzes apmaiņas brauciens vadītājām un metodiķēm

27

 Izglītības iestāžu darbinieku veselības diena

28

29

30

31