KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLA

 

 

SKOLAS VĒSTURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1877. g. 8. (20.) oktobrī sāk darbību Kuldīgas - Griķu pamatskola.

 

1915./16. mācību gadā skola kara dēļ ir slēgta.

 

1918. g. rudenī darbu atsāk Kuldīgas - Griķu pagasta pamatskola.

 

1928. g. sakarā ar pagastu apvienošanos skolu pārdēvē par Kuldīgas pagasta Tautskolu.

 

1942. g. skolā iekārto 5. un 6. klases.

 

1945. g. Kuldīgas pagasta 7. klašu pamatskola.

 

 1951./52. g. Kuldīgas ciema septiņgadīgā skola.

 

1952. g. Kuldīgas 4. septiņgadīgā skola.

 

1961. g. Kuldīgas 2. septiņgadīgā skola.

 

1967. g. skolu pārdēvē par Kuldīgas 2. vidusskolu

 

2002./2003.m.g. skolai pievieno arī vakara vidusskolu un darboties sāk neklātienes un tālmācības programmas.

 

2007.g. uzsāk piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai.

 

 

 SKOLAS HIMNA ''MANAI SKOLAI''

Vārdi: Ē.Druvietis, A.Grāvere-Prenclava

Mūzika: J.Paipa

 

Iededz savus sapņus austošajā saulē,

Baltai dienai lai tie pāri spoži kvēl.

Atstāj savu domu skolas solā mazā,

Lai tev nekļūst sava mūža žēl.

 

Jūnijs tavos matos jasmīnziedus ber,

Ventas viļņos šūpos smaržu pilnais maijs.

Gaišas atmiņas vēl mīlestību sēj,

Varavīksnes tiltā vasara vēl smej.

 

Piedziedājums:

Kad pie skolas sliekšņa atkal stāvam kopā,

Bērnība ar mums tad pļavā ziedus plūks.

Nogurušās kājas meklēs tēva mājas,

Skolas rītu zvani skanēs dvēselē.

 

Kad šis jaukais skolas zvans mūs kopā sauc,

Bij’ daudz cerību un prieka atrast ļauts.

Mazais skolas zvans arvien vēl atmiņā,

Mūsu skola tu – vislabākā!

 

 

 

Skolas darbības mērķi un uzdevumi

Skolas vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga skola, atbilstoša mūsdienīgās pasaules mainīgajām vajadzībām.

Skolas misija

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās izglītības mērķu sasniegšanu, radot lietpratīgu personību atbilstoši viņa spējām, interesēm un vajadzībām.

Skolas darbības mērķis

Organizēt, uz savstarpējo sadarbību vērstu, kvalitatīvu izglītības procesu labvēlīgā un drošā vidē.