SKOLA CAURI GADSIMTIEM

 


Kopš 1877.gada, kad skola uzsāka darbu kā Kuldīgas- Griķu pagasta pamatskola, jau cauri trijiem gadu simtiem aizvijas skolas pastāvēšanas laiks.

Laika gaitā ir mainījušies skolas nosaukumi, bet no 1967.gada skola kļūst par Kuldīgas 2.vidusskolu. Laika gaitā ir mainījies arī skolas tēls. Skolas ēkas ieguvušas jaunu veidolu, skolēni- labiekārtotus, modernus mācību kabinetus, skolotāji- iespējas strādāt atbilstoši laikmeta prasībām ar jaunām tehnoloģijām un pieejām.

No tās dienas 19.gadsimtā, kad tika atvērta skola, pagājuši jau vairāk kā 100 gadi. Nu jau vairākas paaudzes Kuldīgas 2.vidusskolu sauc par savējo. Vidusskolas absolventu skaits sniedzas jau vairākos tūkstošos. Skola var lepoties ar visā Latvijā ievērojamiem speciālistiem dažādos amatos, kuri beiguši Kuldīgas 2.vidusskolu.

Šajos gados skolas dzīvē notikušas daudzas pārmaiņas, ienākušas jaunas tradīcijas, tomēr visa centrā saglabājusies mūžīgā vērtība - cilvēks. Cilvēks - skolēns, skolotājs, vecāks.

Skolas simbolika: 2007.gadā, gatavojoties skolas 130 gadu jubilejai, radās doma, ka skolai nepieciešama himna. Sanākot kopā skolotājiem Agitai Grāverei- Prenclavai, Janai Paipai un Ēvaldam Druvietim, tika sacerēti vārdi un mūzika. Pirmo reizi himna „Manai skolai”tika dziedāta skolas 130 gadu jubilejas sarīkojumā. Gadu vēlāk tapa mets skolas karogam, kas ir tādās pašās krāsās kā Kuldīgas pilsētas karogs- sarkanais – 201 cpantone, melns – pantone black un sudrabs. Drīz vien karogs tika izgatavots un iesvētīts.

           

Skolas mērķis: dot iespēju ikvienam iegūt vispārējo izglītību, gatavību motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai.

Mēs rūpējamies par sabiedrības labklājību un nepārtrauktu intelektuālu un garīgu attīstību, nodrošinot plašu izglītības iespēju pieejamību, sākot ar 5/6 gadīgo apmācību, pamatizglītību un vidējās izglītības ieguvi, līdz neklātienei un tālmācībai ar iespēju mācīties attālināti.

           

Skolas nākotnes virziens:

* saglabāt stabilas pozīcijas līdzšinējo izglītības piedāvājumu nodrošināšanā;

*  attīstīt profesionālās ievirzes programmas vidusskolā;

*   pilnveidot interešu izglītības piedāvājumu, kas saistīts ar vispusīgu skolēnu prasmju un iemaņu attīstību;

*  labiekārtot skolas iekšējo un ārējo vidi;

*  papildināt mācību klases un kabinetus ar mūsdienīgām tehnoloģijām un iekārtām; pilnveidot sporta bāzi;

*  labiekārtot skolēnu atpūtas vietas gan skolā, gan skolas teritorijā;

*  ierīkot skolas teritorijā „zaļo klasi”un bērnu rotaļlaukumu;

*  attīstīt sadarbību ar skolas absolventiem un atbalstītājiem skolas attīstībai.

 

Mūsu galvenās vērtības: izglītības kvalitāte, pieejamība un attīstība.