Kuldīgas 2.vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupas

SAULESZAĶĒNS ( 5-6 gadi )

NODARBĪBU SARAKSTS

 

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupas 

SAULESZAĶĒNS ( 5-6 gadi )

DIENAS GAITA

 

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolas vispārējās pirmsskolas  izglītības grupas

SAULESZAĶĒNS (5-6 gadi)

PASTAIGU MARŠRUTI 

 

 

Kuldīgas 2. vidusskolas izglītības programmas realizācijas vietā Rendā

vispārējās pirmsskolas izglītības apvienotās grupas

SAULSTARIŅŠ (2-6 gadi)

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

 

 

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolas izglītības programmas realizācijas vietā Rendā

vispārējās pirmsskolas izglītības apvienotās grupas

SAULSTARIŅŠ

DIENAS GAITA

 

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolas izglītības programmas realizācijas vietā Rendā

vispārējās pirmsskolas izglītības apvienotās grupas

SAULSTARIŅŠ

PASTAIGU MARŠRUTI