Kuldīgas 2.vidusskolā 2017./2018.m.g. tiks realizētas

šādas interešu izglītības programmas

 

Pirmdiena

0.

 

6.

7.

8.

7:45 – 8:25

 

13:00-13:40

13:45-14:25

14:30-15:10

Koris

 

Tautas dejas

 Jaunrades pulciņš

Sporta dejas

Otrdiena

0.

 

6.

7.

8.

7:45 – 8:25

 

13:00-13:40

13:45-14:25

14:30-15:10

Koris

 

Ritmika 2.a.

Vides pulciņš

Vides pulciņš

Trešdiena

0.

 

6.

7.

8.

7:45 – 8:25

 

13:00-13:40

13:45-14:25

14:30-15:10

Koris

 

Tautas dejas / Jaunrades pulciņš

Ritmika 3.a. (4.a.) / Jaunrades pulciņš

Ceturtdiena

0.

 

6.

7.

8.

7:45 – 8:25

 

13:00-13:40

13:45-14:25

14:30-15:10

Koris

 

Ritmika 2.b. un 3.b.

Piektdiena

0.

 

5.

6.

7.

8.

7:45 – 8:25

 

12:05 – 12:45

13:00-13:40

13:45-14:25

14:30-15:10

Koris

 

Ritmika 1.a. un 1.b.

 

Sporta dejas / Teātra pulciņš

Teātra pulciņš