2019./20.m.g.

Kuldīgas 2.vidusskolā realizētie projekti

 

Projekts - INICIATĪVA LATVIJAS SKOLAS SOMA

 

 

 

Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

 

Kuldīgas 2.vidusskolā progarammas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros plānotas skolēnu mācību ekskursijas un cita veida pasākumi dažāda vecuma grupu skolēniem.

 

 

Projekts PuMPuRS

 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Kuldīgas 2.vidusskolā projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLA - veselību veicinoša skola

 

 

 

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2019./20.m.g. turpinām ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  aktivitātes:

1) JĶS nodarbības 8.-12.kl. sadarbībā ar LU;

Nodarbību grafiks 2019./20. m.g. 1. semestrim:

19.10.2019.

09.11.2019.

30.11.2019.

2) Ventspils augstskolas robotikas nodarbības 5.-7.kl. un fizikas nodarbības 8.-12.kl.;

3) Nodarbības ‘’Gribu uzzināt!’’ 1.-9.kl.;

4) Kognitīvo spēju attīstošās nodarbības ar ritmizēšanu 1.-6.kl.;

5) Peldēt apmācība 3.-4.kl.;

8) Mācību nodarbības un mācību ekskursijas skolēniem STEM un multidisciplinārajā jomā;

9) Robotika 4.-6.kl;

10) Logopēds un pedagoga palīgi speciālajās klasēs.

 

 

 VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr.8.3.5.0./16/I/001.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis  - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

 Programma ‘’Piens un augļi skolai’’

Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

 

 

ESF PROJEKTI 2018./19m.g.

 

2018./19.m.g. Kuldīgas 2.vidusskolā esam turpinājuši ESF projekta 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 Nr. 8.3.2.2/16/I/ aktivitātes.

 1) JĶS nodarbības 8.-12.kl. sadarbībā ar LU, kur Kuldīgas novada jauniešiem reizi mēnesī sestdienās visa mācību gada garumā bija iespēja veikt ķīmijas eksperimentus, vērot demonstrējumus, risināt problēmuzdevumus un noskaidrot dažādus teorētiskos jautājumus.

2) Ventspils augstskolas robotikas nodarbības 5.-7.kl. un fizikas nodarbības 8.-12.kl. piedāvāja praktiski darboties augstskolas laboratorijās, veicot aizraujošus laboratorijas darbus pieredzējušu mācībspēku vadībā.

3) Prāta sporta spēļu nodarbībās 1.-9.kl. skolēni mācījās trenēt savus domāšanas procesus – atmiņu, loģiku u.c., diskutēja par atbildību pret sevi un citiem, kā arī aplūkoja dažādas sabiedrībā aktuālas tēmas.

4) Logaritmikas nodarbībās  sākumskolā speciālo programmu skolēni ar ritmizēšanas palīdzību attīstīja savu valodu, dažādus domāšanas procesus.

5) Peldēt apmācības nodarbībās 3.-4.kl. skolēni Kuldīgas peldbaseinā apguva peldētprasmi, kā arī mācījās par drošību uz ūdens.

6) Robotikas nodarbībās 4.-6.kl. skolēni apguva robotikas pamatus.

7) Ar projekta finansējuma starpniecību nodrošinājām logopēda, pedagoga palīga, speciālā pedagoga pakalpojumus speciālajās klasēs.

 

 Mācību nodarbības un mācību ekskursijas skolēniem STEM jomā 2018./19.m.g.

 

 8.-12.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz zinātnes centru AHHAA Igaunijā, kur piedalījās izglītojošās nodarbībās un apskatīja centru. AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu.

5.-7.klašu skolēni devās uz ZINNOO Cēsis un Cēsu viduslaiku pili, kur piedāvā interaktīvās ekspozīcijās varēja paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar speciāli aprīkotiem kartingiem, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni u.c.

 1.-3.klašu skolēni devās uz Ventspils augsto tehnoloģiju parku, Kurzemes Democentru un planetāriju, kur skolēniem tika piedāvāta iespēja ielūkoties aktīvā, aizraujošā, izzinošā un interesantu piedzīvojumu bagātā vidē, iepazīstot tehnoloģiju pasauli.

 

 

  • Projekts - INICIATĪVA LATVIJAS SKOLAS SOMA

 

Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Kuldīgas 2.vidusskolā progarammas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros plānotas skolēnu mācību ekskursijas un cita veida pasākumi dažāda vecuma grupu skolēniem.

 

  • Projekts PuMPuRS

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Kuldīgas 2.vidusskolā projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

  • KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLA - veselību veicinoša skola

 

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

 

  • Erasmus+ projekts EUROPEAN TALES ARE COMING TOGETHER

 

KA1 projekts 2017-2019 CONCERNING THE ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT Under the Union programme for education, training, youth and sport No – 2017-1-LV01-KA201-035425. Partnervalstis Spānija, Itālija, Turcija un Bulgārija. Skolēni lasa, analizē, ilustrē, dramatizē - radoši strādā ar latviešu un cittautu pasakām, savukārt skolotāji dalās savstarpējā pieredzē, kā uzlabot skolēnu lasīt un rakstīt prasmi.

Projektā plānotās mobilitātes:

1)   vizīte Latvijā, Kuldgā 2018.gada 15.-19.janvāris;

2)   vizīte Spānijā, Alikantē 2018.gada 19.-23.marts;

3)   vizīte Itālijā, Porto Rekanati 2018.gada 6.-12.maijs;

4)   vizīte Turcijā, Eskaširā 2018.gada 3.-7.oktobris;

5)   vizīte Bulgārijā, Vidinā2019.gada 25.-30.marts;

6)   vizīte Latvijā, Kuldīgā 2019.gada 24.-28.jūnijs.

INFO IN ENGLISH

 

  • ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Projekta mērķis - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2018./19.m.g. turpinām ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001  aktivitātes:

1) JĶS nodarbības 8.-12.kl. sadarbībā ar LU;

2) Venstpils augstskolas robotikas nodarbības 5.-7.kl. un fizikas nodarbības 8.-12.kl.;

3) Prāta sporta spēles 1.-12.kl.;

4) Kognitīvo spēju attīstošās nodarbības 1.-3.kl.;

5) Peldētapmācība 3.-4.kl.;

6) Robotikas pulciņš 4.-7.kl.;

7) vasaras nometne skolēniem;

8) leļļu teātra izrāde Rīgas leļļu teātrī;

9) mācību ekskursijas skolēniem STEM jomā.

 

ROBOTIKAS PULCIŅA NODARBĪBU GRAFIKS 2018./19.M.G. 2.SEM.

KOGNITĪVO SPĒJU ATTĪSTOŠO NODARBĪBU GRAFIKS 2018./19.M.G. 2.SEM.

PELDĒTAPMĀCĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS 2018./19.M.G. 2.SEM.

PRĀTA SPORTA SPĒĻU NOSARBĪBU GRAFIKS 2018./19.M.G. 2.SEM.

 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001 darba izvērtējums par 2018.gadu 

 

  • VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr.8.3.5.0./16/I/001.

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis  - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

  • Programma ‘’Piens un augļi skolai’’

Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

 

*Skolā realizēto projektu pasākumu aprakstu un fotogrāfijas varat aplūkot mūsu mājas lapas sadaļā PASĀKUMU ARHĪVS.

 

  

ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT  

 Under the Union programme for education, training, youth and sport

  No – 2017-1-LV01-KA201-035425

  European Tales are Coming Together” 

[1] Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC. 

 

PROJEKTA PARTNERI: Turcija, Bulgārija, Itālija un Spānija

Erasmus plus projekta vizīte Eskaširas pilsētas skolā Turcijā bija jau ceturtā projekta dalībvalstu tikšanās reize, kas norisinājās no 3.-7.oktobrim. Vizītes laikā projekta dalībnieki iepazinās ar Eskaširas skolu, viesojā Pasaku muzejā, darbojās dažādās radošās darbnīcās un dalījās pieredzē, kā pilnveidot skolēnu rakstītprasmi. KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLU pārstāvēja projekta koordinatores Laila Meirupska un Ivonna Zīverte, kā arī sociālais pedagogs Sarmīte Jakobsone. Nākamā tikšanās reize būs nākamā gada martā Sofijas skolā Bulgārijā, kur tiksies skolēni, lai demonstrētu pšssacerētu pasaku dramatizējumus. 

S.Jakobsones, I.Zīvertes foto


 

 

Erasmus+ projekta vizīte Itālijā

 

 

ERASMUS + FESTIVĀLS

 

24.maijā skolā norisinājās ERASMUS + FESTIVĀLS - jautras, izglītojošas aktivitātes angļu un latviešu valodā 4.a un 5.a klases skolēniem par pasakām un ERASMUS+ projektu un saldas pasaku tortes baudīšana. Pasākumu vadīja 7.-11.klašu skolēni.

 

Erasmus+ projekta vizīte Itālijā 

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas pedagoģes INESE REISA un DAIGA KALNA piedalījās projekta vizītē Itālijā, kas norisinājās no 6.-12.maijam partnerskolā ISTITUTO COMPRENSIVO "GIGLI" RECANATI. Projekta vizītes mērķis ir iepazīstināt projekta partnerus ar pirmajā projekta gadā paveikto katrā no partnerskolām, izvērtēt, kas izdevies un ko uzlabot nākamgad, vienoties par veicamajiem uzdevumiem līdz nākamaijai tikšanās reizei šā gada oktobrī Turcijā.

 

Pirmā projekta gada tēma ir ''I am reading a tale''. Projekta partnerskolās šogad skolēni lasīja, analizēja, ilustrēja, dramatizēja - radoši strādāja ar latviešu un cittautu pasakām. 22.maijā Kuldīgas 2.vidusskolā plānots projekta noslēguma pasākums ''Erasmus+ festivāls''.

 

 

 

Erasmus+ projekta vizīte Spānijā 

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 11. un 12.klases skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju un projekta koordinatori LAILU MEIRUPSKU un skolotājām Andu Svilpi, Janu Paipu un Ivonnu Zīverti piedalījās projekta vizītē Spānijā, kas norisinājās no 19.-23.martam partnerskolā IES L’Allusser. Spānijas skolā, projekta partneriem kopā darbojoties, tapa tautas pasaku animācija un dramatizējums. Projekta koordinatori iepazīstināja ar skolēnu un pedagogu aptaujas rezultātiem katrā projekta partneru skolā - Turcijā, Bulgārijā, Itālijā, Latvijā un Spānijā. Projekta dalībnieki iepazinās gan ar spāņu tautas kultūru, gan dabu un vēsturi un uzzināja daudz jauna par Alicantes provinci. Skolēniem bija iespēja dzīvot viesģimenēs un uzzināt, kādas tradīcijas valda mūsdienu sabiedrībā Spānijā. Nākamā projekta vizīte notiks Itālijas pilsētā Recanati no 7.-11.maijam.

 

 

Earsmus+ projekta “ European Tales are Coming Together”

aktivitātes Kuldīgas 2.vidusskolā 

Erasmus+ projekta “ European Tales are Coming Together” ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju un projekta koordinatori LAILU MEIRUPSKU lasa pasakas, iepazīstas ar pasaku tēliem, strādā ar tekstu, atbild uz jautājumiem. Vizuālās mākslas stundās kopā ar skolotāju IVONNU ZĪVERTI pasaku tēli, skolēnu roku vadīti, pārvēršas krāsainos zīmējumos, ilustrāijās. Skolēni un skolotāji šobrīd gatavojas projekta vizītei Spānijā, kas notiks marta beigās partnerskolā IES L’Allusser. Spānijas skolā projekta partneriem kopā darbojoties taps tautas pasaku animācija un dramatizējums.  

 

ERASMUS + projekta partneru vizīte Kuldīgas 2.vidusskolā

No 15.-19.janvārim Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” partneri no Turcijas, Bulgārijas, Itālijas un Spānijas, lai iepazītos ar skolu, strādātu radošā darbnīcā ''My Fairytale'' Kuldīgas novada galvenajā bibliotēkā un mākslas darbnīcā Vecajā rātsnamā, kā arī iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

 

PASAKU DARBNĪCA ''My Fairytail''

 

16.janvārī  Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” dalībnieki sirsnīgi tika sagaidīti skolā - ar ar pasakas dramatizējumu, latviešu tautas dziesmām skolas kora un ansambļu izpildījumā, iepazīšanos ar skolu un Latvijas izglītības sistēmu. Vēlāk projekta viesi darbojās pasaku darbnīcā ''My Fairytail'', atpazina, sacerēja un paši uzveda latviešu tautas pasakas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.janvāris - mākslas darbnīca Vecajā rātsnamā un ekskursija ''Foto rallijs'', lai iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

 

 

Kas kopīgs dažādu Eiropas tautu pasakām, tās izzināt un izspēlēt - tas viss ir iespējams Erasmus + projektā "Eiropas pasakas apvienojas". Kopā ar kolēģiem no Turcijas, Spānijas, Itālijas un Bulgārijas to īsteno Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāji un skolēni. Nupat aizvadīta pirmā tikšanās. Par visu vairāk Skrundas TV sižetā.

 

 

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2.

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Plānotie projekta pasākumi Kuldīgas 2.vidusskolā

Pasākuma nosaukums

Laiks

Pedagoga palīgi 1.-4.kl.

2017.gada oktobris- 2019.gada maijs

Praktiskās nodarbības "Jauno Ķīmiķu skola" sadarbībā ar LU Ķīmijas fakultāti 8.-12.kl.

2017.g. oktobris- 2018.gada maijs;

2018.gada septembris- 2019.gada maijs (1x mēnesī)

Mācību vizīte Ventspils augstskolas laboratorijās 5.-12.kl.

2018.gada decembris

2019.gada aprīlis

Prāta spēļu nodarbības 1.-12.kl. izglītojamiem, Kuldīgas 2.vidusskolā

2x nedēļā, sākot no 2017.gada novembra līdz 2019.gada maijam.

Kognitīvo spēju attīstīstošās nodarbības sākumskolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā

1x nedēļā, sākot no 2018.gada oktobra līdz 2019.gada maijam.

Robotikas pulciņš 4.-7.kl. Kuldīgas 2.vidusskolā

1x nedēļā, sākot no 2018.gada decembra līdz 2019.gada maijam.

Praktiskās nodarbības peldēšanā 3.-4.kl., Kuldīgas 2.vidusskola

2x nedēļā 2017.gada novembris- 2018.gada marts; 2018.gada oktobris- 2019.gada marts

Mācību ekskursija uz Zino centru Liepājā 1.-12.kl., Kuldīgas 2.vidusskola

2018.gada janvāris;

2019.gada janvāris

Mācību ekskursija augsto tehnoloģiju parkā Ventspilī 1.-12.kl., Kuldīgas 2.vidusskola

2018.gada maijs;

2019.gada maijs

Mācību ekskursija Rīgas Leļļu teātrī 1.-6.kl., Kuldīgas 2.vidusskola

2018.gada maijs; 

2019.gada maijs

Mācību ekskursija uz AHHAA zinātnes centru Tartu, Igaunija

2018.gada novembris

Veselīga dzīvesveida nometne CrossFit, Kuldīgas 2.vidusskola

2019.gada jūnijs

Radošā vasaras nometne, Kuldīgas 2.vidusskola

2019.gada jūnijs

 

Projekta ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'' aktivitātes Kuldīgas 2.vidusskolā
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2.

 

MĀCĪBU EKSKURSIJAS 

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ ZINOO LIEPĀJĀ. 16.maijā ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.b, 7.b un 8.b klases skolēni kopā ar skolotājām Inesi Reisu, Mārīti Suhanovu un Ilzi Kudiņu devās mācību ekskursija'uz Liepājas ZINOO centru, kur piedalījās izglītošošā nodarbībā ''Ūdens attīrīšana'', kā arī iepazinās ar centra ekspozīciju. 

 

ESF projekta ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'', projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. ietvaros 2.maijā mācību ekskursijā uz Rīgu devās 1.a, 3.a un 3.b klases kopā ar skolotājām LIENI KALTNIECI, ANITU MILSTERI, ALISI GRĀBANTI un DAIGU KALNU. Skolēni iepazinās ar Rīgas zooloģisko dārzu, noskatījās leļļu teātra izrādi ''Izmeklētājs Caps'' Rīgas leļļu teātrī un mājupceļā apkskatīja milzu akmeni Sabilē.


Šī projekta ietvaros šajā dienā uz Venstpili mācību ekskursijā devās 3.a un 4.b klases un skolotājas LIGITA MEŽKALNE un SANITA MILTOVIČA, ekskursijā ārpus projekta piedalījās arī PII grupa ar skolotājām ILZI LEGZDIŅU un AGIJU ALUTI. Skolēni apmeklēja Ventspils Democentra muzeju, darbojās SIA Aspired radošajās darbnnīcās, viesojās Livonijas ordeņpils muzejā un darbojās uzglītojošā nodarbībā ''Iepazīsti muzeju kopā ar Melno sivēnu'', kā arī uz brīdi mācījās Ventspils Amatu mājas ''Senakā skolā''.

 

Laika periodā no 2017.gada oktobra, kad Kuldīgas 2.vidusskolā tika uzsākta projekta realizācija, ir paveikt daudz - sākumskolas speciālo klašu skolēniem tiek nodrošināts pedagoga palīgs, kas palīdz pedagogam darbā ar izglītojamiem speciālajās programmās atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim.

 

 

 

 

 

 

1.-6.klašu skolēniem 2 reizes nedēļā tiek piedāvatas PRĀTA SPORTA SPĒĻU NODARBĪBAS, ko vada mācītājs un pedagogs M.Burke-Burkevics. Nodarbībās skolēni apgūst paņēmienus prāta, uztveres, atmiņas pašattīstībai un paškontrolei, lai sekmētu skolēnu iedzimtā potenciāla un talantu atklāšanu.

 


 

Pldētapmācības nodarbības peldbaseinā 2x nedēļā 3. un 4. klašu izglītojamiem rudens un ziemas mēnešos vadīja ilggadējā sporta pedagoģe Dz.Freimane. Trenere mācīja bērniem pareizi turēties uz ūdens, pastiprinātu uzmanību pievēršot pareizai, ritmiskai elpošanai un ķermeņa stāvoklim. Skolēni apguva vienu vai vairākus peldēšanas stilus.

 

 

 

Visa mācību gada garumā 8.-12.klašu skolēni varēja piedalīties JAUNO ĶĪMIĶU SKOLAS nodarbībās, ko organizē Latvijas Universitāte. Jauno Ķīmiķu skola (JĶS) ir nodarbības skolēniem, kurus interesē dabaszinātnes, it īpaši, ķīmija. Nodarbībās tiek veikti pētnieciskie darbi, eksperimenti un projekta darbi, notiek tikšanās ar zinātniekiem.

 

 

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

 

Projekta darbību īstenošanas laiks

2016. gada 1. janvāris – 2020. gada

31. decembris

   
Projekta specifiskais atbalsta mērķis  Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Projekta specifiskā atbalsta 
mērķa grupa 
Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

Kuldīgas 2. vidusskola

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. m. g.

 

 

Iepriekšējos mācību gados realizētie projekti

  

UNESCO KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Zināšanas par savu vietējo un valsts daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu ir nenovērtējams resurss iedvesmai, inovācijām un attīstībai, tādēļ šogad UNESCO nedēļas tēma ir “Kultūras mantojums lietojumā”. UNESCO nedēļa norisinās no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim. UNUSCO nedēļas tēma Kuldīgas 2.vidusskolā ir maize un maizes izstrādājumi. Klases veido plakātus par kulināro mantojumu. 5.a klase skatīsies videofilmu par maizi, degustēs Kuldīgas maizes ceptuves maizi. Klases stundās notiks dalīšanās pieredzē par kulināro mantojumu ģimenēs - kādas receptes ir pārņemtas no paaudzes paaudzē, kādas tradīcijas saglabātas mūsdienās.

 

 

 

 

 

 

Paldies visiem eTwinning dzimšanas dienas svinību dalībniekiem par savu zināšanu parādīšanu viktorīnā ''Vai tu pazīsti sēnes?'', krāsaino kolāžu ''What makes me happy?'' veidošanu, apsveikuma kartiņu darināšanu, eTwinning projektu video izveidi un, protams, gardās dzimšanas dienas kūkas pagatavošanu!

 

Svinību foto kolāžu varat aplūkot KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS eTwinning projektu blogā: https://etwinningprojectskuldiga.wordpress.com/2015/05/08/7th-may-etwinning-day/

 

Mūsu skolas eTwinning projektu video:

 

https://portals.edati.lv/Shares/Home.aspx?ShareID=552dce78-4f34-4dc2-b2f5-c614c11691cb

 

Paldies visiem iesaistītajiem par sadarbību un ceru, ka nākamgad mūsu eTwinneru pulciņš kļūs vēl kuplāks!

 

Skolotāja Inese Reisa

 

 

 

NORDPLUS Adult 2014 projekts Sharing good practise

of teaching the Latvian language for Latvians abroad

 

 

No 2014.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.maijam tiek realizēts pieaugušo izglītības projekts starp valodu skolu Upsalā Språkskola Uppsala un Kuldīgas 2.vidusskolu Sharing good practise of teaching the Latvian language for Latvians abroad ar mērķi dalīties savstarpējā pieredzē latviešu valodas mācīšanā latviešiem ārzemēs, kā arī izstrādāt mūsdienīgus metodiskos materiālus latviešu valodā izglītojamo apmācībai attālināti.

Bloga adrese:

www.nordplusadult.wordpress.com

 

 

 

2014./15.mācību gadā Kuldīgas 2.vidusskolā

tiek realizēti divi Eiropas skolu kopienas eTwinning projekti.

 

 

Projekta THE WORLD OF MUSHROOMS ietvaros skolēni izstrādā dažādus projekta uzdevumus ne tikai angļu valodas stundās, bet iesaistot pēc iespējas vairāk dažādus mācību priekšmetus, piemēram, dabaszinības, vizuālo mākslu, mājturību un tehnoloģijas u.c. Šī projekta galvenais mērķis ir iepazīstināt ar projekta eTwinning piedāvātajām iespējām dažādu mācību priekšmetu pedagogus un skolēnus dažādās vecuma kategorijās un iekļaut tos šī projekta darbā.

SIMPLE VIDEO TENSE ir eTwinning projekts skolēniem, kas šāda veida projektos piedalās jau atkārtoti un ir uzkrājuši pieredzi darbā ar eTwinning darba virsmas TwinSpace rīkiem. Šis projekts mērķēts galvenokārt uz skolēnu iniciatīvas un radošuma veicināšanu, jo plānotos projekta uzdevumus katram mēnesim visa mācību gada laikā izstrādā un realizē paši skolēni, savā starpā vienojoties par problēmām, kas viņiem ir aktuālas, lai dalītos pieredzē ar vienaudžiem ārvalstīs, veidojot vienkāršus video, kuros tiek pausts skolēna/u viedokli par izvēlēto projekta uzdevumu.

 

Projekti kļūst  par mūsu ikdienas sastāvdaļu  gan sadzīvē, gan darbavietā. Palielinoties pieejamajam informācijas apjomam un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, arvien nozīmīgākas skolēniem kļūst mācīšanās un patstāvīgā darba prasmes. Darba devējiem reizēm nav nemaz tik viegli atrast darbiniekus, kas prot izstrādāt un īstenot projektus un strādāt komandā. Tādēļ šajā mācību gadā Kuldīgas 2. vidusskola aktīvi iesaistījusies vairāku eTwinning projektu realizācijā ar mērķi palīdzēt skolēniem apgūt šīs zināšanas praksē un aicināt skolotājus uzdrīkstēties pieņemt jaunos uzdevumus, ko skolai izvirza dzīve. Līdztekus nepieciešamībai  apgūt projektu īstenošanas  prasmes projektu darbs ir vērtīga mācību metode pati par sevi. Skolēniem tā paver iespējas izvēlēties sev pieņemamāko izteiksmes veidu un  padziļināti  izzināt tēmas, kas  viņus visvairāk interesē. Tādējādi projektu darbs stiprina skolēnu pašapziņu un palielina mācību motivāciju. Skolēni var izmantot skolā apgūtās teorētiskās zināšanas praktiskos, ar reālo dzīvi saistītos projektos, vienlaikus  padziļināti izprotot attiecīgo tēmu. Savukārt skolotājam dažādie  audzēkņu projekti ļauj  labāk izvērtēt katra skolēna spējas un intereses, tā gūstot vērtīgu informāciju mācību darba tālākajā plānošanā.

 Kas ir eTwinning projekti? Tā vienkāršoti sakot tā ir virtuāla sadarbība starp dažādām Eiropas valstu skolām, kas noris elektroniskā vidē TwinSpace, kur šobrīd reģistrējušie jau vairāk kā 230 tūkstoši skolotāju un skolas darbinieku, kas realizē aktivitātes vai projektus starp divām vai vairākām dažādu valstu skolām, iegūst jaunis draugus, dalās ar savstarpējo pieredzi un pats galvenais iepazīst atšķirīgu kultūru un tradīcijas.

2013./14.m.g. Kuldīgas 2.vidusskolā realizētie eTwinning projekti:

* MY 1st PROJECT IN ENGLISH – eTwinning projekts 4.b klasei, kur skolēni mācījās angļu valodā iepazīstināt ar sevi, savu pilsētu Kuldīgu, savu valsti Latviju un acināt viesus pie sevis ciemos.

 Public link to this TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p103388

 * 7.a klase darbojās  pat divos eTwinning projektos ‘’Cakes&Bunners’’, kur dalībnieki mācījās atpazīt dažādu valstu karogus un dalījās savu mīļāko kūku receptās un gatavoja tās arī paši. Projekta koordinatore skolotāja Laila Meirupska.

* Un otrs 7.a klases projekts ‘’What makes me happy’’, kura ietvaros tika apkopotas idejas par to, kas katru no projekta dalībniekiem dara laimīgu un, izmantojot dažādus elketroniskos rīkus, prezentētas. Kā izrādās vispopulārākie prieka avoti, kas mūs dara laimīgus ir nevis lietas, bet gan ģimene un draugi.

 Public link to this TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p104312

 *5.klases un 6.a klases skolēni darbojā projektā LETTERWRITING, mācījās rakstīt  vēstules angļu valodā  un ieguva jaunus vēstuļu draugus. Projekta koordinatore skolotāja Laila Meirupska.

 

eTwinning projekts sākumskolēniem

MY 1st PROJECT IN ENGLISH

 

 

 

 2014.gadā ir uzsākts eTwinning projekts MY 1st PROJECT IN ENGLISH sākumskolēniem, kurā sadarbojas 7 skolu angļu valodas skolotāji, lai kopā ar saviem skolēniem mācītot izstrādāt un noformēt projekta darbus angļu valodā:

 

AGGELIKI BENOU, GREECE
IWONA STASIAK, POLAND
BEATA SOBIECH, POLAND
AHMET DŪZEN, TURKEY
GALIP YILDIRIM, TURKEY
MATT STOREY, UNITED KINGDOM
INESE REISA, LATVIA

 

eTwinning programma Vairāk lasīt šeit...

 

 Projekta ‘’Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu

programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības

uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai

bērniem un jauniešiem’’ seminārs. Vairāk lasīt šeit...

 

 

Projekts "Mnogolikaja Rosija"

 

2013. gada maijā mūsu skolas 10.-12.klašu skolēni un pedagogi šī projekta ietvaros apmeklēja Sankt-Pēterburgu un viesojās 351.vidusskolā. Mēs prezentējām savu skolu un pilsētu, iepazīstinājām ar latviešu tradīcijām, kultūru, kā arī piedalījāmies stundās, diskusijās un sporta spēlēs. Šajā mācību gadā 10. un 11. oktobrī mūsu skolā bija viesi no vairākām Sankt-Pēterburgas skolām.

Krievijas skolēni un skolotāji iepazinās ar mūsu skolu, bija uz pieņemšanu Kuldīgas pilsētas Domē un apskatīja pilsētu. Parādījām arī Kurzemes tuvākās pilsētas Ventspili un Liepāju. Atvadu vakars notika Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Mākslas namā. Pasākums noritēja draudzīgā  un nepiespiestā atmosfērā, tika izteikti ļoti daudzi pateicības vārdi un sirsnīgas draudzības apliecinājumi, kā arī daudzi priekšlikumi turpmākai sadarbībai.  Esam gandarīti, ka viesiem no Sankt-Pēterburgas patika mūsu skola, Kuldīga un Latvija.
Šajā mācību gadā projekta ietvaros paredzēts apmeklēt Krimu, lai papildinātu zināšanas vēsturē un kulturoloģijā.

Viesi mūsu skolā - fotomirkļi

 

 

       

 

 

Projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana

garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai

bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109

 

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija vadītais Eiropas Sociālā fonda projekts „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma  „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4. aktivitātes  „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”, 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109.

Projekta mērķis:  nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados.

Projektā iesaistītas 32 izglītības iestādes visā Latvijā, projekta realizācijā piedalījās 986 skolēni.

Projekts tika realizēts arī Kuldīgas 2. vidusskolā. Piedalījās 26 skolēni, skolotājas Guntra Buivida, Inita Embrekte, Inna Rīna, logopēde Ilze Kudiņa, psiholoģe Dace Giela.

Projekta laikā, pēc mācību stundām, skolēni iesaistījās personības pilnveidošanas nodarbībās, darbojās atbalsta grupās un interaktīvajās darbnīcās. Pilnveidojot sociālās un saskarsmes prasmes uzlabojās skolēnu mācīšanās motivācija un pašvērtējums.

Iesaistītie skolēni ir kļuvuši drošāki, pašpārliecinātāki, labprātāk nāk uz skolu un mācās. Iesaistītie skolotāji pozitīvi novērtē inovatīvo starpdisciplināro atbalsta pasākumu programmu, uzsverot, ka jau tagad to papildus izmanto savās mācību stundās un ārpusklases nodarbībās.

Projekta vadītāja D.Voita, projekta administratīvā koordinatore A.Kauliņa.

 

 

 

COMENIUS projekta „Natural, Cultural and Historical Heritage”

ietvaros mūsu skolā  viesojās visu projekta dalībvalstu -

Turcijas, Spānijas, Polijas, Bulgārijas,

Itālijas, Rumānijas delegācijas.

 

  Laika posms no 17. līdz 21.septembrim skolā šogad bijis pilns gan patīkama atkal redzēšanās prieka tiem projekta dalībniekiem, kas jau reiz piedalījušies kādā no šī projekta vizītēm, gan pirmās satikšanās iespaidi tiem, kam Latvijas mobilitāte bija pirmā pieredze šajā projektā.

 Septiņu projektā iesaistīto dalībvalstu pārstāvji šoreiz pulcējās piektajā vizītē Latvijā. Kopskaitā mūsu valstī uzņēmām 22 ciemiņus.

Skolas koristi, folkloras kopa ‘’Pīne’’ un skolas deju kolektīvs sniedza nelielu, bet mīļu koncertu viesiem.

Pēc tam projekta dalībnieki iepazinās ar skolu, piedalījās 2012.gada skolotāja titulu ieguvušās ķīmijas skolotājas Vitas Šternbergas vadītajā ķīmijas eksperimentā – ķīmiķu dārza stādīšanā, šķīdumu krāsu maiņā un zobu pastas zilonim izgatavošanā.

Kuldīgas galvenā bibliotēkā ciemiņus ar romantisku priekšnesumu sagaidīja mūsu skolas jaunie saksofonisti skolotāju Stellas Pavlovičas un Līgas Javaldes pavadībā.

Skolotājas Janas Paipas vadībā uzstājās arī divas 5.a klases skolnieces – Raima Strazdiņa un Esmeralda Bube.

 

Bibliotēkas zālē viesi noskatījās filmu par mūsu skolu, 12. klases skolēns Jānis Kaltnieks klātesošos iepazīstināja ar Latvijas izglītības sistēmu, bet Spānijas komanda prezentēja savu izveidoto weblapu WIKI, kur turpmāk savu paveikto varēs ievietot arī citas projekta dalībvalstis.

Pēc tam viesi devās uz pieņemšanu pie Kuldīgas novada mēra Ingas Bērziņas, kura prezentēja ciemiņiem mūsu novadu, iepazīstināja viesus ar pēdējos gados realizētajiem projektiem, kā izrādīja pilsētas domes ēku.

12.klases skolnieces Kristas Papēdes un 11.klases skolnieces Daces Sproģes pavadībā viesi devās ekskursijā pa Kuldīgu – tika apskatīta Liepājas iela, Sv Katrīnas baznīca, Alekšupīte, Ventas tilts, Rumbas ūdenskritums, Mārtiņsala un muzeja parks. Viesi pauda neviltotu prieku par Kuldīgas mazpilsētai raksturīgo šarmu un gaumīgajiem ziedu stādījumiem visapkārt.

Tā kā šī projekta viens no galvenajiem uzdevumiem ir iepazīties ar dažādu valstu kultūrvēsturisko mantojumu, viesiem bija iespeja apskatīt arī mūsu galvaspilsētu Rīgu - būt Doma laukumā, novērtēt Vecrīgas jūgendstila pērles arhitektūrā, atpazīt gotikas elementus Pēterbaznīcas griestu un logu izbūvē, skatīt Rīgas panorāmu no baznīcas torņa skatupunkta un baudīt latviešu tradicionālo virtuvi mūsu iemīļotajā restorānā ‘’Lido’’, ko arī ciemiņi, īpaši spāņi, atzina par ļoti gardu.

Trešā projekta diena bija veltīta mūsu novada tuvākās apkārtnes apskatei. Alsungas novadā viesi tikās ar kolorītajām suitu sievām, ieklausījās to īpašajā dziedāšanas manierē, garšoja un arīdzan paši gatavoja Kurzemes nacionālo gardumu sklandraušus.

 

Spītējot visai skarbajiem laika apstākļiem, viesi ne tikai apskatīja Jūrkalnes stāvkrastu, bet pat noskaidroja Baltijas jūras ūdens temperatūru.

Trešdienas vakarā viesiem bija paredzēta latviešu tautas deju darbnīca, kuru vadīja skolotājs Arvis Sprude. Vizītes dalībnieki pulcējās Kuldīgas kultūras namā, kur vispirms vērojā tautas deju kolektīvu ‘’Stariņš’’ un ‘’Venta’’ mēģinājumu, pēc tam paši mācījās dejot latviešu tautas deju ‘’Tūdaliņ, tāgadiņ’’.

Viesi tika iepazīstināti ar Kuldīgas un Alsungas novadu tautas tērpiem, kurus paši varēja arī pielaikot.

Ceturtdien tika apmeklēta mūsu kaimiņpilsēta Ventspils, kur viesi devās izbraukumā ar bānīti, viesojās brīvdabas muzejā, pastaigājās pa ostmalas promenādi un baudīja izsmalcinātu latviešu virtuvi restorānā ‘’Melnais sivēns’’.

Projekta Latvijas vizītes atvadu vakarā dalībniekiem svinīgi tika pasniegti sertifikāti par dalību, uzklausīti viesu iespaidi par mūsu valsti un izteikta pateicība Luīzes Šteinas, Sintijas Setkovskas, Ievas Sausserdes un Rūdolfa Folkheima ģimenēm par viesskolēnu uzņemšanu savās mājās.

Latvijas vizīte izskanēja ar deju kolektīva ‘’Venta’’ priekšnesumu, skanīgām dziesmās dažādu valsu valodās, kopīgu latviešu tautas deju dejošanu, rotaļās iešanu un gardu maltīti latviskā stilā.

Piektdienas rītā viesi devās atpakaļ uz Rīgas lidostu prieka un radošas enerģijas pilni jauno mācību gadu uzsākot. Varam būt patiesi lepni par mūsu kopējā darba rezultātu vizītes organizēšanā, jo kā atzina galvenais šī projekta koordinators Hamza Serdar Arslan (Turcija), no mums var mācīties, kā profesionāli organizēt šāda veida pasākumus.

Vizītes darba norisi vēroja arī Skrundas televīzija, kā rezultātā tapa sižets televīzijā:

 http://www.youtube.com/watch?v=idwkpk1RCfQ

Vislielākais palies projekta vizītes organizācijas grupai A.Sprudem, I.Embrektei, J.Paipai, S.Miltovičai, A.Grāverei-Prenclavai, I.Rīnai, I.Zīvertei, A.Svilpei, A.Rutulei, I.Reisai un, protams, galvenajām koordinatorēm G.Buividai un L.Meirupskai, kā arī visiem pārējiem, kas aizvietoja skolas darbā tos skolotājus, kas bija aizņemti projekta vizītes organizēšanā.