Rakstos

- 1877. g. 8. (20.) oktobrī sāk darbību Kuldīgas - Griķu pamatskola.

- 1915./16. mācību gadā skola kara dēļ ir slēgta.

- 1918. g. rudenī darbu atsāk Kuldīgas - Griķu pagasta pamatskola.

- 1928. g. sakarā ar pagastu apvienošanos skolu pārdēvē par

Kuldīgas pagasta Tautskolu.

- 1942. g. skolā iekārto 5. un 6. klases un tā tiek pārdēvēta par

Kuldīgas pagasta Tautskolu.

- 1945. g. Kuldīgas pagasta 7. klašu pamatskola.

- 1951./52. g. Kuldīgas ciema septiņgadīgā skola.

- 1952. g. Kuldīgas 4. septiņgadīgā skola.

- 1961. g. Kuldīgas 2. septiņgadīgā skola.

- 1967. g. skolu pārdēvē par Kuldīgas 2. vidusskolu

- 2000.gadā uz skolas bāzes atver Rīgas Uzņēmējdarbības

tehniskās skolas Kuldīgas filiāli.

- 2002./2003.m.g. skolai pievieno arī vakara vidusskolu.

- 2007.g. uzsāk piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto

sagatavošanu skolai

 - 2009.g. Kuldīgas 2.vidusskolai pievieno Rendas filiāli,

kurā mācās skolēni no 1. – 6.klasei