Pedagogi


PIRMSSKOLA UN SĀKUMSKOLA

INITA EMBREKTE

sākumskolas pedagogs

AIGA AMOLIŅA

sākumskolas pedagogs

ALISE GRĀBANTE

sākumskolas pedagogs

LIGITA MEŽKALNE

sākumskolas pedagogs

SANITA MILTOVIČA

sākumskolas pedagogs

ANITA OZOLIŅA

sākumskolas pedagogs

SINTIJA KRASTIŅA

sākumskolas pedagogs

ILZE LEGZDIŅA

sākumskolas pedagogs

LIENE KALTNIECE

sākumskolas pedagogs

DAIGA ŽENTIŅA

sākumskolas pedagogs

INTA MATISONE

sākumskolas pedagogs

KSENIJA KAIZERE

pirmsskolas pedagogs

DAIGA KALNA

pedagoga palīgs

AGNESE PASTUHOVA

pedagoga palīgs

ANCE GULBE

pedagoga palīgs

AGIJA ALUTE

pedagoga palīgs

 

 

VALODAS

ANDA SVILPE

latviešu valoda un literatūra

INESE PŪLMANE

latviešu valoda un literatūra

BAIBA MATEVIČA

latviešu valoda un literatūra

SARMĪTE VIĻUMSONE

latviešu valoda un literatūra

DAIGA ŽENTIŅA

latviešu valoda un literatūra

LIGITA PLĀTE

angļu valoda

LAILA MEIRUPSKA

angļu valoda

INESE REISA

angļu valoda

IRINA STIKUTA

krievu valoda

VALIJA SPRUDE

krievu valoda

SELVA ROZENTĀLE

vācu valoda

           

DABASZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

MĀRĪTE SUHANOVA

matemātika

SANDRA ĶERGALVE

matemātika

PĒTERIS KAIRIŠS

matemātika

BENITA BAUMANE

fizika

IGO KŪLAINIS

fizika

VITA ŠTERNBERGA

dabaszinības, ķīmija

AIVARS CĪRULIS

dabaszinības, bioloģija, ķīmija

DAINA RASA

ģeogrāfija

ILVA HARTMANE

ģeogrāfija

MARIJANA KONDRATJEVA

datorika, informātika, programmēšanas pamati

JURIS KRAMĒNS

datorika, informātika, programmēšanas pamati

 

VESELĪBA, MĀKSLAS, SABIEDRĪBA, KULTŪRA

KLINTA ĀBOLIŅA

sports

ARVIS SPRUDE

sports, veselības mācība

IVONNA ZĪVERTE

vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, kulturoloģija

SINTIJA KRASTIŅA

vizuālā māksla

GUNTIS JANKOVSKIS

mājturība un tehnoloģijas

JANA PAIPA

mūzika

EVA BURKE-BURKEVICA

mūzika

MĀRTIŅŠ BURKE-BURKEVICS

sociālās zinības

INGA LIEPIŅA

sociālās zinības, ekonomika, mārketings, lietvedība

RITA PAPĒDE

vēsture, politika un tiesības

ILZE KUDIŅA

vēsture

DACE GIELA

psiholoģija