KONSULTĀCIJAS 2017./18.m.g.

 

Vārds, uzvārds stundu skaits  diena, stunda Vārds, uzvārds stundu skaits  diena, stunda
AIGA AMOLIŅA 1 otrdiena 6.st. ANITA OZOLIŅA 1 otrdiena 7.st.
BENITA BAUMANE 2 trešdiena 7. st. ceturtdiena 8.st. JANA PAIPA 2 pirmdiena 8.st. + pēc vienošanās
AIVARS CĪRULIS 2,5 pirmdiena 8.st. ceturtdiena 8.st. RITA PAPĒDE  2 otrdiena 7., 8.st.
INITA EMBREKTE 1 pēc vienošanās INESE PŪLMANE 2 otrdiena  7. un 8.st.
DACE GIELA 0,5 pēc vienošanās DAINA RASA 2 trešdiena 8., 9.st.
ALISE GRĀBANTE 2 ceturtdiena 6.st. piektdiena 6.st. INESE REISA 2,5 otrdiena  8.st.          trešdiena  8.st.
ILVA HARTMANE  1 pirmdiena  7.st. SELVA ROZENTĀLE 2,5 ceturtdiena 8., 9.st.
PĒTERIS KAIRIŠS 2,5 ceturtdiena 8., 9.st. ARVIS SPRUDE 2

pirmdiena 8.st.

trešdiena 8.st.

LIENE KALTNIECE 1 otrdiena 5.st. VALIJA SPRUDE 2

pirmdiena,

ceturtdiena 0.st.

+ pēc vienošanās

MARIJANA  KONDRATJEVA 1,5 pirmdiena  8.st. IRINA STIKUTA  2,5 0.st.  pēc vienošanās             trešdiena 7., 8.st.
SINTIJA KRASTIŅA 1 ceturtdiena 7.st. MĀRĪTE SUHANOVA 2,5 ceturtdiena 7., 8.st.
ILZE KUDIŅA 1 trešdiena 8.st. ANDA SVILPE  2

pirmdiena 8.st.

trešdiena 9.st.

IGO KŪLAINIS 1 otrdiena 8.st. VITA ŠTERNBERGA 2 pirmdiena 8., 9.st.
RITA KUZŅECOVA 1,5 pirmdiena 10.st. MĀRTIŅŠ ŠTOFREGENS 2

pirmdiena 7.st.,

trešdiena 6.st.

INGA LIEPIŅA 2,5 pirmdiena 6., 7.st. otrdiena 9.st. (3-7) SARMĪTE VIĻUMSONE 2 pirmdiena  7., 8.st.
BAIBA MATEVIČA 0,5 pēc vienošanās IVONNA ZĪVERTE 2 ceturtdiena 7.st.                   piektdiena  7.st.
LAILA MEIRUPSKA 2 otrdiena  8.st.          trešdiena  8.st. DAIGA ŽENTIŅA 0,5 pēc vienošanās
LIGITA MEŽKALNE 2 ceturtdiena 7., 8.st. GUNTIS JANKOVSKIS 2

pirmdiena 6.st.

trešdiena 8.st.

ANITA MILSTERE 2 otrdiena 7.st., ceturtdiena 7.st. JURIS KRAMĒNS 1 pirmdiena 8.st.
SANITA MILTOVIČA 2 trešdiena  7.,  8.st.