Skolēni var apgūt:

 

Skolā tiek realizētas 8 licencētas un akreditētas izglītības programmas:

 

Jaunumi!

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 2 1 0 1 5 6 1 1

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 2 1 0 1 5 5 1 1

 

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 2 0 1 0 1 1 1 1

- Pamatizglītības programma, kods 2 1 0 1 1 1 1 1

- Pamatizglītības otrā posma izglītības programma, kods 2 3 0 1 1 1 1 2 (neklātiene)

- Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens, kods 3 1 0 1 1 0 1 1

- Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens, kods 3 1 0 1 1 0 1 3 (neklātiene)

- Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena izglītības, kods 3 1 0 1 4 0 1 3 (tālmācība)