IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

PIEVIENOJIES ARĪ TU MŪSU SKOLAS SAIMEI! 

 

NĀC PIE MUMS MĀCĪTIES!

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLA - skola ar 140 gadus senu vēsturi, 

tradīcijām un mūsdienīgu pieeju izglītībā.  

MŪSU SKOLA – MŪSU MĀJAS!

 

PII uzņemam 5-6 gadus vecus bērnus 

 

Pirmsskolas izglītības programmā (21011111).

 

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas (101015511, 10015611).

 

 

 Pamatizlītības un vispārējās vidējās izglītības posmā piedāvājam apgūt:

 

Pamatizglītības programmu (21011111);

 

Speciālās pamatizglītības programmas (21015511, 21015611);

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011).

 


 

Neklātienes un tālmācības programmas (230411112, 31011011, 31014013).

 

Kuldīgas 2.vidusskola piedāvā mācīties neklātienes vai tālmācības programmās, kur iespējams mācības atsākt arī pēc ilgāka pārtraukuma, apvienot tās ar darbu un ģimeni.

 

 

Dokumentu iesniegšanai būsiet laipni gaidīti 

skolas sekretariātā

1.stāvā no plkst. 9.00-14.00, tālr. 27020639.

 

PALDIES JŪSU KOMANDAI UN SKOLAI!

 

Jūs tiešām esiet ĻOTI ĪPAŠI, to pierādīja arī šis pasākums, kur tika pamanītas un uzsvērtas tik vienkāršas bet POZITĪVAS īpašības bērnos. Man ir jāraud un tāds prieks par elementāro CILVĒCĪBU! Katrs bērniņš cenšas cik spēka, bet vēl ir blakus apstākļi kas bieži ietekmē mūsu izvēles un rezultātus! Pie Jums katram ir prieks censties ar to kas katra spēkos! Ka īpašie un uzslavas vērtie kā piemērs pārējiem nav tikkai teicamnieki, vai skolēnu padomes aktīvākie bērni. Novēlu Jums attīstīt šo VĒRTĪBU un pieturēties pie tās, saprotu, tas prasa daudz darba ja augat par lielu skolu. Bet Jūs ar šo esiet ĪPAŠI un LEPNI! Katrai skolai ir mērķis augt lielai, lūdzu saglabājiet savu ŠARMU ! Šobrīd jau IR un nākotnē BŪS daudz GARĀ LIELI CILVĒKI kuriem tieši JŪS ESIET NOTICĒJUŠI UN DEVUŠI IESPĒJU SEVAS LABĀS PUSES PIERĀDĪT un tieši Jūsu komanda esiet tie kas šo vērtību RADA ar savu cilvēcību, mīļumu pret bērniem un darbu ikdienā ! Mani bērni tik pozitīvi un interesanti šobrīd izsakas par iekļautajiem bērniem un skolas atmosfēru, tā viņi ir izteikušies tikkai Zviedrijas skolā un Jūsu skolā- tas ļoti liecina par skolas komandas radīto attieksmi! Lai jums spēks, daudz radošu ideju attīstībai un nepagurstiet atšķirties no citām skolām , jo Jums ir fantastisks pamats- jūsu vērtības! Tā ir iespēja būt Kuldīgas SAVĀ ZIŅĀ ĪPAŠĀKAJAI SKOLAI AR SAVU ĪPAŠO RAKSTUROJUMU UN FEINO ŠARMU! PALDIES JUMS.

 

Pateicībā Milleru ģimene