- Zinību diena

 

- Zinātnieku nakts


 


- Vidusskolas skolēnu saliedēšanas pasākums - nometne dabā


 
- Miķeļdienas, Mārtiņdienas tirdziņš u.c. latviešu tradicionālo gadskārtu un citu godu svinēšana


 

- Radošas un izzinošas darbnīcas skolēniem un vecākiem

BŪŠU PIRMKLASNIEKS!


ESAM KOPĀ, ESAM SPĒKS!

 

- Lāčplēša diena skolā (sporta aktivitātes 1.-12.kl. 

 "Mazais Lāčplēsis" (pamatskolai un sākumskolai)   un  „Lāčplēsis”  (vidusskolai)  titula  iegūšanas sporta sacensības sadarbībā ar Latvijas spēkavīriem

 


- Valsts svētku godināšana

SVĒTBRĪDIS VELTĪTS LATVIJAS VALSTS

PROKLAMĒŠANAS DIENAI

  

SKOLAS TELPU TĒRPAŠANA SVĒTKU ROTĀ

 BALTĀ GALDAUTA DIENA

- Barikāžu notikumu atceres pasākumi

 


- Erudīcijas, izziņas pasākumi, konkursi u.c.

PATEICĪBAS DIENA

STĀSTNIEKU KONKURSS

 

SKOLĒNI EKSPERIMENTĒ


FIZIKA UN LIRIKA


POPIELA

PUBLISKĀ RUNA


PROJEKTU DIENAS

SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE


 MEŽA DIENAS

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI

EKO SKOLAS PASĀKUMI

 

PROJEKTI


- Ziemassvētku pasākumi

LABDARĪBAS PASĀKUMI

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ


- Ziemassvētku koncerts

 

- Tematiskas zīmējumu, rokdarbu u.c. izstādes 

RUDENS RAŽAS IZSTĀDE

SKOLĒNU DARBU IZSTĀDE KULDĪGAS GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ

- Mātes dienas koncerts- Skolēnu un viņu vecāku godināšana


- Tematiskās ballītes (5. - 12.kl.)

VALENTĪNDIENAS BALLĪTE

PAVASARA BALLĪTE

 - Rotaļu danču un spēļu pēcpusdienas (1. - 4.kl.)

 PAVASARA MODES SKATE

- Sporta aktivitātes, pēdējais zvans, izlaidumi u.c.

SPORTA-TĒVA DIENA

SKOLOTĀJU DIENA

PAVASARA TALKA

PĒDĒJAIS ZVANS