- Zinību diena

 

- Zinātnieku nakts


 


- Vidusskolas skolēnu saliedēšanas pasākums - nometne dabā

 
- Miķeļdienas, Mārtiņdienas tirdziņš u.c. latviešu tradicionālo gadskārtu un citu godu svinēšana


 

- Radošas un izzinošas darbnīcas skolēniem un vecākiem

BŪŠU PIRMKLASNIEKS!


ESAM KOPĀ, ESAM SPĒKS!

 

- Lāčplēša diena skolā (sporta aktivitātes 1.-12.kl. 

 "Mazais Lāčplēsis" (pamatskolai un sākumskolai)   un  „Lāčplēsis”  (vidusskolai)  titula  iegūšanas sporta sacensības sadarbībā ar Latvijas spēkavīriem

 - Valsts svētku godināšana

SVĒTBRĪDIS VELTĪTS LATVIJAS VALSTS

PROKLAMĒŠANAS DIENAI

  

SKOLAS TELPU TĒRPAŠANA SVĒTKU ROTĀ

 

- Barikāžu notikumu atceres pasākumi

 

 


- Erudīcijas, izziņas pasākumi, konkursi u.c.

PATEICĪBAS DIENA

STĀSTNIEKU KONKURSS

 

SKOLĒNI EKSPERIMENTĒ


FIZIKA UN LIRIKA


POPIELA

PUBLISKĀ RUNA


PROJEKTU DIENAS

SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE


 MEŽA DIENAS

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI

PROJEKTI


- Ziemassvētku pasākumi

LABDARĪBAS PASĀKUMI

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ


- Ziemassvētku koncerts

 

- Tematiskas zīmējumu, rokdarbu u.c. izstādes 

RUDENS RAŽAS IZSTĀDE

SKOLĒNU DARBU IZSTĀDE KULDĪGAS GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ

- Mātes dienas koncerts- Skolēnu un viņu vecāku godināšana


- Tematiskās ballītes (5. - 12.kl.)

VALENTĪNDIENAS BALLĪTE

PAVASARA BALLĪTE

 - Rotaļu danču un spēļu pēcpusdienas (1. - 4.kl.)

 PAVASARA MODES SKATE

- Sporta aktivitātes, pēdējais zvans, izlaidumi u.c.

SPORTA-TĒVA DIENA

SKOLOTĀJU DIENA

PAVASARA TALKA

PĒDĒJAIS ZVANS