NOVADA OLIMPIĀŽU REZULTĀTI

 

2018./2019.mācību gadā

 

 

 

Klase

Vārds, Uzvārds

Vieta

Skolotājs

 

Bioloģija

9.klase Pēteris Genrihs
1.vieta A.Cīrulis  
10.klase Ance Jēkabsone 3.vieta A.Cīrulis  
2.klašu kombinētā olimpiāde
2.a klase Rozālija Lindenblate 3.vieta L.Kaltniece  
Krievu valoda
8.klase Diāna Kronberga 1.vieta I.Stikuta  
7.klase Kerida Šefanovska 3.vieta I.Stikuta  
7.klase Artūrs Zeltiņš atzinība I.Stikuta  
Latviešu valoda
7.klase Monta Montvida atzinība A.Svilpe  
Matemātika
5.klase Linda Krastiņa 2.vieta S.Ķergalve  
5.klase Una Undīne Bliska 3.vieta S.Ķergalve  
Mājturība un tehnoloģijas II
9.klase Lauris Ābele 3.vieta G.Jankovskis  
Fizika
10.klase Adrians Šefanovskis 2.vieta B.Baumane  
Vizuālā māksla
8.klase Megana Miņicka 2.vieta I.Zīverte  
12.klase Kristiāna Rozentāle 3.vieta I.Zīverte  
Angļu valoda
9.klase Samanta Kaminska atzinība L.Meirupska  
Gudrā pūce
1.klase Klāvs Tiltiņš atzinība L.Mežkalne  
Mājturība un tehnoloģijas I
6.klase Madara Alute 1.vieta I.Zīverte  
8.klase Diāna Kronberga 1.vieta I.Zīverte  
7.klase Rebeka Barone-Muižniece atzinība I.Zīverte  
Informātika
5.klase Ella Jēkabsone 2.vieta M.Kondratjeva  
5.klase Una Undīne Bliska 3.vieta M.Kondratjeva  

 


\

2017./2018.mācību gadā

 

Klase

Vārds, Uzvārds

Vieta

Skolotājs

Angļu valoda

12.klase Niklāvs Brašs
1.vieta I.Reisa
9.klase Anna Elīza Doniņa atzinība L.Meirupska
9.klase Romija Vārpiņa atzinība L.Meirupska
Vēsture 
9.klase  Romija Vārpiņa  1.vieta R.Papēde 
  Latviešu valoda un literatūra
8.klase Laura Lange

atzinība

L.Mežkalne
9.klase Romija Vārpiņa atzinība A.Svilpe
Fizika
11.klase Krista Laima Frāma 3.vieta I.Kūlainis
12.klase Oskars Šēlis 2.vieta B.Baumane
Mājturība un tehnoloģijas
 8.klase Lauris Ābele  atzinība  G.Jankovskis 
9.klase Romija Vārpiņa 2.vieta I.Zīverte
Matemātika
5.klase Ance Kuršinska atzinība A.Milstere
6.klase Monta Montvida atzinība A.Milstere
12.klase  Laura Balandiņa  2.vieta  P.Kairišs 
Ķīmija
12.klase Oskars Šēlis 2.vieta V.Šternberga
Mūzika    
9.klase Romija Vārpiņa 1.vieta J.Paipa
       
Vizuālā māksla
4.klase Grēta Elizabete Millere 2.vieta A.Grābante
6.klase Rebeka Muižniece-Barone 1.vieta S.Krastiņa
8.klase Līga Jansone 3.vieta I.Zīverte
9.klase Romija Vārpiņa 1.vieta I.Zīverte
11.klase Kristiāna Rozentāle 3.vieta I.Zīverte
Ģeogrāfija
9.klase Romija Vārpiņa 2.vieta D.Rasa
Informātika
5.klase Markuss Kāls atzinība M.Kondratjeva
6.klase Monta Montvida 1.vieta M.Kondratjeva
Sports (kross)
3.vieta Artūrs Cīrulis   A.Sprude
 

 

 

 

2016./2017.mācību gadā

 

 

 Klase

Vārds, Uzvārds

Vieta

Skolotājs

Ģeogrāfija

11.klase Laura Balandiņa 2.vieta D.Rasa
Mūzika
8.a klase Romija Vārpiņa 3.vieta J.Paipa
9.a klase Raima Strazdiņa

1.vieta

J.Paipa

Vizuālā māksla
10.klase Kristiāna Rozentāle

3.vieta

I.Zīverte

Mājturība un tehnoliģijas II
9.a klase Niks Kalns

atzinība

G.Jankovskis

Ķīmija
11.klase

Oskars Šēlis

atzinība

V.Šternberga

Matemātika
4.a klase

Ance Kuršinska

atzinība

A.Milstere

6.a kalse

Pārsla Reizniece

atzinība

A.MIlstere

10.klase

Kristiana Kovaļevska

atzinība

P.Kairišs

11.klase

Laura Balandiņa

2.vieta

P.Kairišs

Fizika
11.klase

Oskars Šēlis

atzinība

B.Baumane

Latviešu valoda

7.a klase

11.klase

9.klase 

9.klase

 Pēteris Genrihs

Laura Balandiņa

 Raima Anna Strazdiņa

 Elizabete Rublāne

3.vieta

atzinība 

atzinība

atzinība

L.Mežkalne

A.Svilpe 

A.Svilpe

A.Svilpe

Krievu valoda

12. klase

Linda Bliska

2.vieta

I.Stukuta

11.klase

Oskars Šēlis

3.vieta

I.Stikuta

Bioloģija

8.a klase

Romija Vārpiņa

atzinība

A.Cīrulis

11.klase

Laura Balandiņa

2.vieta

A.Cīrulis

Vācu valoda

10.klase

Aiva Kuršinska

1.vieta

S.Rozentāle

11.klase

Marika Kandere

2.vieta

S.Rozentāle

9.klase

Edgars Haritons

3.vieta

S.Rozentāle

Angļu valoda

11.klase

Niklāvs Brašs

atzinība

I.Bloka

10.klase

Gatis Dvilaitis

2.vieta

I.Bloka

8.klase

Renārs Mednieks

3.vieta

L.Meirupska

8.klase

Nanija Maurere

atzinība

L.Meirupska

8.klase

Anna Elīza Doniņa

atzinība

L.Meirupska

8.klase

Ģirts Alutis

atzinība

L.Meirupska

 

 

 

NOVADA OLIMPIĀŽU REZULTĀTI

2015./2016. mācību gadā

 

 

Klase

 

Vārds, Uzvārds

Vieta

Skolotājs

Mājturība un tehnoloģijas

6.klase

Lauris Ābele

3.vieta

G.Jankovskis

Ģeogrāfija

7. klase

Romija Vārpiņa

atzinība

D.Rasa

10.klase

Laura Balandiņa

2.vieta

D.Rasa

10.klase

Iskars Šēlis

atzinība

D.Rasa

Vokālais mūzikas konkurss "Balsis 2016"

5. - 9.kl.

"Kuldīgas liesmiņas"

augstākā pakāpe

J.Paipa

5. - 9.kl. vokālais ansamblis 1.pakāpe  J.Paipa
 1. - 4.kl.  vokālais ansamblis  2.pakāpe  J.Paipa
1.-4.kl. zēnu ansamblis 3.pakāpe J.Paipa

Vācu valoda

8.klase

Edgars Haritons

1.vieta

S.Rozentāle

Latviešu valoda

7.klase

Romija Vārpiņa

atzinība

A.Laula

Vizuālā māksla

2.klase

Enija Vianna Ermane

1.vieta

K.Dēvita

2. klase

Una Bliska

2.vieta

A.Bumbiere

4.klase

Agnese Gausmane

atzinība

I.Rīna

6.klase

Līga Jansone

2.vieta

I.Rīna

6.klase

Aleksa Džesika Strautmane

3.vieta

I.Rīna

7.klase

Romija Vārpiņa

atzinība

I.Zīverte

9. klase

Kristiana Kovaļevska

3.vieta

I.Zīverte

Matemātika

10.klase

Laura Balandiņa

1.vieta

P.Kairišs

FIZIKA

10. klase

Oskars Šēlis

atzinība

G.Jankovskis

8.klase

Elizabete Rublāne

atzinība

B.Baumane

KRIEVU VALODA

10. klase

Oskars Šēlis

atzinība

I.Stikuta

9.klase

Kristiana Kovaļevska

3.vieta

I.Stikuta

Bioloģija

10. klase

Laura Balandiņa

1.vieta

A.Cīrulis

10. klase

Oskars Šēlis

3.vieta

A.Cīrulis

Vācu valoda

9.klase

Aiva Kuršinska

1. vieta

S.Rozentāle

9. klase

Laura Džeina Kārkliņa

2. vieta

S.Rozentāle

10.klase

Marika Kandere

3.vieta

S.Rozentāle

Angļu valoda

9.a klase

Gatis Dvilaitis

atzinība

L.Meirupska

9.a klase

Kristians Stepe

atzinība

L.Meirupska

 

 

NOVADA OLIMPIĀŽU REZULTĀTI

2014./2015.mācību gadā

 

Klase

 

Vārds, Uzvārds

Vieta

Skolotājs

Ģeogrāfija

9.b klase

Laura Balandiņa

1. vieta

D.Rasa

Ķīmija

8.a klase

Gatis Dvilaitis

atzinība

V.Šternberga

Ansambļu skate/konkurss "Balsis 2015"

1.- 4.kl.  ansamblis

II. pakāpe

J.Paipa

Zēnu ansamblis

II. pakāpe

J.Paipa

5.- 7.kl.  ansamblis

I. pakāpe

J.Paipa

ansamblis "Kuldīgas liesmiņas"

augstākā pakāpe

J.Paipa

Angļu valoda

8.a klase

Gatis Dvilaitis

3.vieta

L.Meirupska

8.a klase

Paula Rosleviča

atzinība

I.Reisa

Vizuālā māksla

8.a klase

Kristiāna Rozentāle

2.vieta

I.Zīverte

10. klase

Alise Paula Zīverte

3.vieta

I.Zīverte

11. klase

Paula Grundmane

2.vieta

I.Zīverte

Mājturība

6.a klase

Romija Vārpiņa

3.vieta

I.Zīverte

2.klases kombinētā olimpiāde

2.a klase

Markuss Kāls

2.vieta

L.Čakle

2.a klase

Ance Kuršinska

atzinība

L.Čakle

Ķīmija

9.b klase

Laura Balandiņa

atzinība

V.Šternberga

Matemātika

9.b klase Laura Balandiņa 3.vieta M.Suhanova
8.a klase Kristiāna Rozentāle atzinība M.Suhanova
6.a klase Ance Jēkabsone atzinība A.Milstere
6.a klase Romija Vārpiņa atzinība A.Milstere
5.a klase Pēteris Genrihs atzinība M.Suhanova
4. klase Amanda Kāle atzinība A.Milstere
Fizika

9.b klase

Oskars Šēlis

2.vieta

G.Jankovskis

9.b klase

Laura Balandiņa

atzinība

G.Jankovskis

Latviešu valoda un literatūra

8.a klase

Kristiana Kovaļevska

2.vieta

A.Laula

Vācu valoda
12 klase

Lauris Haritons

2.vieta S.Rozentāle
Krievu valoda
10 klase

Linda Bliska

1.vieta I.Stikuta
9.a klase

Agneta Ābola

atzinība V.Sprude
9.a klase

Rēzija Gulbe

atzinība V.Sprude
8.klase

Jana Šipovska

Viktorija Bosjanoka

Daiga Ķeire

 

3.vieta

 

I.Stikuta

Bioloģija
9.b klase Laura Balandiņa
atzinība A.Cīrulis
10 klase Alise Paula Zīverte 1.vieta A.Cīrulis
 10 klase Katrīna Enģele
2.vieta A.Cīrulis
10 klase Aigars Lastovskis 3.vieta A.Cīrulis

 

 

NOVADA OLIMPIĀŽU REZULTĀTI

2013./2014.mācību gadā

 

 

Klase

Vārds, Uzvārds

Vieta

Skolotājs

Ķīmija
8.b klase

Laura Balandiņa

1.vieta V.Šternberga
Fizika
8.b klase

Laura Balandiņa

1.vieta G.Jankovskis
8.b klase

Oskars Šēlis

3.vieta G.Jankovskis
Angļu valoda
4.klase

Pēteris Genrihs

Artis Helvigs

Eduards Namejs Freibergs

3.vieta L.Meirupska
8.a klase Luīze Šteina 1.vieta Aija Rutule
Mājturība un tehnoloģijas
8.a klase Mikus Prenclavs atzinība G.Jankovskis
Kulturoloģija
12.n klase Liene Malaņina 3.vieta R.Kuzņecova
Vācu valoda
7.a klase Aiva Kuršinska 1.vieta S.Rozentāle
8.b klase Laura Balandiņa 3.vieta G.Buivida
Matemātika
8.b klase Laura Balandiņa 3.vieta M.Suhanova
8.b klase Oskars Šēlis 3.vieta M.Suhanova
Vizuālā māksla
9.a klase
Marta Dupate 1.vieta I.Zīverte
7.a klase
Kristiana Kovaļevska atzinība I.Zīverte
Latviešu valoda
7.a klase
Kristiana Kovaļevska 3.vieta A.Laula
Ģeogrāfija
8.b klase Laura Balandiņa 1.vieta D.Rasa
9.a klase
Marta Dupate 2.vieta D.Rasa
7.a klase Paula Ķirse atzinība D.Rasa
Latviešu valoda
11.klase

Aleksandra Jansone

3.vieta A.Svilpe
8.b klase

Laura Balandiņa

atzinība I.Pūlmane
Bioloģija
 9.a klase  Marta Dupate  2.vieta  A.Cīrulis

Krievu valoda

12.n klase Liene Malaņina 1.vieta I.Stikuta
9.a klase Linda Bliska 2.vieta V.Sprude
9.a klase Alise Paula Zīverte 3.vieta  V.Sprude

 

 

 

NOVADA OLIMPIĀŽU REZULTĀTI

2012./2013.mācību gadā

 
 

Klase

Vārds, Uzvārds

Vieta

Skolotājs

INFORMĀTIKA

7.klase

Mikus Prenclavs

1.vieta

M.Kondratjeva

7.klase Laura Balandiņa atzinība
5.klase Monta Tetere atzinība
5.klase Rihards Ķeķis atzinība

VIZUĀLĀ MĀKSLA

6.klase

Paula Ķirse

2vieta

I.Zīverte

KRIEVU VALODA

12.klase

Krista Papēde

1.vieta

I.Stikuta

 

11.klase

Liene Malaņina

1.vieta

11.klase

Zane Treifelde

3.vieta

9.klase

Jana Dzintare

atzinība

V.Sprude

ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE

9.klase

Jana Dzintare

3.vieta

V.Šternberga

12.klase

Jēkabs Ragže

1.vieta

LATVIEŠU VALODA

4.klase

Romija Vārpiņa

Atzinība

A.Grābante

4.klase

Ance Jēkabsone

Atzinība

A.Grābante

9.klase

Sintija Setkovska

Atzinība

A.Laula

12.klase

Krista Papēde

1.vieta

A.Svilpe

ĢEOGRĀFIJA

7.klase

Laura Balandiņa

Atzinība

D.Rasa

7.klase

Mikus Prenclavs

Atzinība

D.Rasa

8.klase

Marta Dupate

Atzinība

D.Rasa

MATEMĀTIKA

6.klase

Kristiana Rozentāle

Atzinība

A.Milstere

7.klase

Luīze Šteina

Atzinība

P.Kairišs

10.klase

Madara Kāle

Atzinība

P.Kairišs

12.klase

Jēkabs Ragže

1.vieta

P.Kairišs

FIZIKA

12.klase

Jēkabs Ragže

1.vieta

B.Baumane

VĒSTURE

12.klase

Krista Papēde

1.vieta

T.Papēdis

VĀCU VALODA 8.klasei

6.klase

Aiva Kuršinska

2.vieta

S.Rozentāle

BIOLOĢIJA

9.klase

Jana Dzintare

Atzinība

A.Cīrulis

12.klase

Jēkabs Ragže

1.vieta

M.Krūmiņa

VIZUĀLĀ MĀKSLA

6.klase

Kristiāna Kovaļevska

3.vieta

I.Rīna

6.klase

Kristiana Rozentāle

Atzinība

I.Rīna

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis"

1. - 4.kl.

ansamblis

I pakāpe

J.Paipa

5. - 9.kl

ansamblis

I pakāpe

J.Paipa