2016./2017.mācību gads

 

* Sākas 2016.gada 1.septembrī un beidzas 2017.gada 31.maijā.

* 9.klašu beidzējiem mācības noslēdzas 12.maijā, bet mācību gads –

9.jūnijā.

* 12.klašu absolventiem mācības beigsies 12.maijā, bet mācību

gads - 16.jūnijā.

 * 9. un 12.klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts

pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2017.gada 31.maijā.

Brīvlaiki

 

* Rudens brīvdienas no 2016.gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim.

* Ziemas brīvdienas no 2016.gada 22.decembra līdz 2017.gada

 4.janvārim.

*  Brīvlaiks 1.klasei 6.02. - 10.02.2017.

* Pavasara brīvdienas:

      1.–11.klašu skolēniem – no 2017.gada 13.marta līdz 17.martam,

      12.klašu skolēniem – no 2017.gada 20.marta līdz 25.martam.

* Vasaras brīvlaiks 1.–8.klašu un 10.–11.klašu skolēniem  no 2017.gada

1.jūnija līdz 31.augustam.