2017./2018.mācību gads

 

* Sākas 2017.gada 1.septembrī un beidzas 2018.gada 31.maijā.

* 9.klašu beidzējiem mācības noslēdzas 18.maijā, bet mācību gads –

12.jūnijā.

* 12.klašu absolventiem mācības beigsies 18.maijā, bet mācību

gads - 21.jūnijā.

 * 9. un 12.klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts

pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2018.gada 31.maijā.

Brīvlaiki

 

* Rudens brīvdienas no 2017.gada 23.oktobra līdz 27.oktobrim.

* Ziemas brīvdienas no 2017.gada 25.decembra līdz 2018.gada

 5.janvārim.

*  Brīvlaiks 1.klasei 5.02. - 9.02.2018.

* Pavasara brīvdienas:

      1.–11.klašu skolēniem – no 2018.gada 12.marta līdz 16.martam,

      12.klašu skolēniem – no 2018.gada 19.marta līdz 23.martam.

* Vasaras brīvlaiks 1.–8.klašu un 10.–11.klašu skolēniem  no 2018.gada

1.jūnija līdz 31.augustam.