ADMINISTRĀCIJA

DIREKTORE
Guntra Buivida

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 20269435

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Inita Embrekte

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 27020639

DIREKTORA VIETNIEKS IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Igo Kūlainis

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 27020639

DIREKTORA VIETNIECE AUDZINĀŠANAS JOMĀ
Baiba Mateviča

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 22376306

MĀCĪBU PROCESA KOORDINATORS NEKLĀTIENES PROGRAMMĀM
Marijana Kondratjeva

Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no 15:15 līdz 16:00
Tel: 27020639

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS
Alvis Matisons

Darba laiks: 8:00 – 16:00
Tel. 27007299