ĀRPUS STUNDU NODARBĪBAS

Interešu izglītība/ārpus klases nodarbības
2019./2020. m.g.

Koriģējoši – attīstošās nodarbības
2019./2020. m.g.

Fakultatīvās nodarbības
2019./2020. m.g.