ĀRPUS STUNDU NODARBĪBAS

Interešu izglītība/ārpus klases nodarbības
2020./2021. m.g.

Koriģējoši – attīstošās nodarbības
2020./2021. m.g.

Fakultatīvās nodarbības
2020./2021. m.g.