JAUNO ĶĪMIĶU SKOLA

JĶS nodarbības Kuldīgas 2.vidusskolā notiek visu mācību gadu reizi mēnesīsestdienās. Nodarbībās skolēni veic eksperimentus, vēro demonstrējumus, risina problēmuzdevumus, noskaidro teorētiskos jautājumus. Nodarbību ilgums ir 4 akadēmiskās stundas

Nodarbību grafiks 2019./20. m.g. 2. semestrim:

18.01.2020.
22.02.2020.
28.03.2020.

Nodarbību sākums plkst.10.00 Kuldīgas 2. vidusskolas ķīmijas kabinetā.

Jauno ķīmiķu nodarbība Kuldīgas 2.vidusskolā: šeit

Tiek sagaidīts, ka katrs JĶS dalībnieks regulāri, godprātīgi un aktīvi piedalās nodarbībās, ievēro darba drošības noteikumus, ikreiz veic mājas darbus un sagatavojas nodarbībām saskaņā ar panākto vienošanos iepriekšējā nodarbībā. Mācībām un saziņai tiek izmantota LU e-mācību vide skolām Moodle.
Nodarbības kavēšanas gadījumā, dalībnieks par to paziņo pirms nodarbības vadītājam vai koordinatoram. Skolēnu izslēdz no dalības JĶS, ja viņš, neinformējot nodarbību vadītājus, nav apmeklējis nodarbības vairāk kā divas reizes mācību gadā.
Jauno ķīmiķu skolas svinīgs noslēguma pasākums norisinājās Rīgā.

Jauno ķīmiķu skolas nolikums