LĪDZPĀRVALDE

VEIDOSIM SKOLAS DZĪVI LABĀKU!

Kas mēs esam?
Mēs esam radoši un aktīvi cilvēki, kuri rūpējas par skolēnu labklājību skolā, padarot skolas dzīvi daudz krāsaināku un interesantu.

Mūsu mērķis:
Skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošana un skolēnu aktīva iesaistīšana audzināšanas darbā, mācību procesā, lai veidotu skolas dzīvi labāku un apgūtu sabiedriskā darba organizēšanas iemaņas un prasmes.

Mūsu uzdevumi:
1. realizēt izvirzītos mērķus;
2. veidot labu sadarbību ar skolēniem, izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem;
3. veicinot skolēnu līdzdalību pasākumos;
4. uzklausīt un apkopot skolēnu priekšlikumus un ieteikumus, lai uzlabotu sadzīves apstākļus izglītības iestādē;
5. veicināt mācību un ārpusklases procesu efektivitāti;
6. nest skolas vārdu pilsētā, rajonā, valstī;
7. sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;
8. atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.

Kuldīgas 2. vidusskolas
SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES
dalībnieku saraksts 2021./2022. m.g.

Kuldīgas 2. vidusskolas
SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES
darba plāns 2021./2022. m.g.

SKOLĒNU LĪDZPĀRVALDES koordinatore: dir. vietn. BAIBA MATEVIČA