MĀCĪBU ILGUMS

2019./2020. mācību gads

  • Sākas 2019.gada 2. septembrī un beidzas 2020. gada 29. maijā.
  • 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā.
  • 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 19. jūnijā.
  • 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

Brīvlaiki

Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim.

Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim.

Pavasara brīvdienas:
1.–11. klases izglītojamiem – no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam.
12. klases izglītojamiem – no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 27. martam.

Vasaras brīvlaiks – 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. augustam.