MĀCĪBU ILGUMS

2020./2021. mācību gads

  • Mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī.
  • 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.
  • 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.
  • 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā.
  • 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

Brīvlaiki

Rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim.

Ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim.

1.klašu brīvdienas -no 2021.gada 8.februāra līdz 12.februārim;

Pavasara brīvdienas:
1.–11. klases izglītojamiem – no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam.
12. klases izglītojamiem – no 2021. gada 22. marta līdz 2021. gada 26. martam.

Vasaras brīvlaiks – 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. augustam.