APSVEICAM UN LEPOJAMIES!

Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni piedalījās starptaustiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”, kur guva panākumus. Sveicam klašu uzvarētājus!

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) 2019./2020.m.g. darba rezultāti

Skolēniem ar mācīšanās grūtībām un valodas attīstības traucējumiem sākumskolā un pamatskolā individuālā mācību plāna veiksmīgai realizācijai ir nodrošināts nepieciešamais individuālais atbalsts – pedagoga palīgs, speciālais… Read More »Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) 2019./2020.m.g. darba rezultāti