PD/ZPD

Pētnieciskais un zinātniski pētnieciskais darbs 
Kuldīgas 2.vidusskolā

Lai sekmētu skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un patstāvīgās darbības attīstību un radītu priekšnoteikumus skolēnu sagatavošanai akadēmiskajām studijām augstskolā, jau kopš 2008.gada septembra mūsu vidusskolēni sadarbībā ar ZPD koordinatoru,  darba vadītāju un klases audzinātāju izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev aktuālu tēmu.
No 2011.gada pētījumu izstrādē ir iesaistīti arī sākumskolas un pamatskolas skolēni. Iepriekšējos gados pētnieciskos darbus izstrādāja visi skolēni no 1. līdz 9.klasei, lai ikviens skolēns iegūtu pieredzi, šogad vēlamies uzlabot pētījumu kvalitāti. Pētnieciskos darbus šogad izstrādā 6., 8., 10.-12.klašu izglītojamie.  Mācoties no iepriekšējo gadu pieredzes, skolēniem ir ļauta brīva izvēle pētījuma tēmai. 
Darba izstrādes laikā skolēnu uzdevums ir iepazīties ar mūsdienu pētnieciskās darbības būtību, organizāciju un metodēm, tādējādi pilnveidojot savas prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem. Skolēni mācās mērķtiecīgi izmantot dažādas pētniecības metodes, apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus, kā arī pilnveido savu prasmi uzstāties, publiski runāt un aizstāvēt savu pētījumu.

Pētījuma izstrādes plānojums 2019./20.m.g.

19. decembris – pētījuma tēmas izvēle, saskaņošana ar pētnieciskā darba vadītāju.
19. decembris – 13.marts – pētījuma izstrāde sadarbībā ar pētnieciskā darba vadītāju.
27.-28. janvāris – nodarbība Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.
12.-13. marts – pētnieciskā darba aizstāvēšana.
18.marts – Kuldīgas 2.vidusskolas pētniecisko darbu konference.

Pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība Kuldīgas 2.vidusskolā 2019./20.m.g.

ZPD VADLĪNIJAS 2019./20.m.g.


 

SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE 2019

20.martā Kuldīgas 2.vidusskolā notika ikgadējā SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE 2019. Konferencē ar savu pētniecisko darbu lasījumiem uzstājās tie 6. un 8. klašu skolēni, kuru pētījumi šajā mācību gadā tika atzīti par visveiksmīgākajiem. 


Apsveicam uzvarētājus 6.klašu grupā!
Ance Kuršinska, 6. a klase
Dāvis Zigners, 6.a klase
Markuss Kāls, 6.a klase
Klāvs Ķīvits, 6.a klase
Anrijs Stars, 6.b klase


Apsveicam uzvarētājus 8.klašu grupā!
Ieva Ozola, 8. a klase
Alise Spiridoviča, 8.a klase
Aiva Līvija Gūtmane, 8.a klase
Alens Daniels Andersons, 8.a klase
Signe Jurdža, 8.b klase
Adrians Kovaļevskis, 8.a klase