UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz, vai aizpilda skolas lietvedībā skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumā norāda:

  1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  2. izvēlēto izglītības programmu;
  3. ērtāko saziņas veidu  ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.