Mūsu skolā mācās 475 skolēnu

Arrow up
Arrow down

 

VECĀKU DIENA

  

Cienījamie skolēnu vecāki,

 

aicinām Jūs kopā ar bērniem piedalīties VECĀKU DIENĀ š.g. 28.februārī plkst. 16.00-18.00.

 

Būs iespēja tikties ar pedagogiem un skolas administrāciju, kā arī piedalīties īpašās DARBNĪCĀS BĒRNIEM UN VECĀKIEM

 

''Interesanti, viegli, gudri''.

 

 

SKOLAS PADOMES SANĀKSME notiek 28.februārī

plkst. 18.00.

Uz tikšanos skolā!

 

 

 

 

 

 MĒS LEPOJAMIES!

LEPOJAMIES ar mūsu skolēnu un skolotāju panākumiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITĀTES JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ

 

Karjeras lēmuma pieņemšanas nodarbība "Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?"

 

22.februārī plkst. 10.00 9.a klase, plkst. 12.00 9.b klase.

 

Karjeras konsultante D.Žentiņa

 

 

 JAUNO SMILŠU SUŅA GADU SAGAIDOT

16.februārī Kuldīgas novada skolu skolēnu līdzpārvalžu pārstāvji viesojās KMHZV, lai iepazītos ar skolu, skolēnu organizētajām aktivitātēm šajā skolā un dalītos savstarpējā pieredzē. Skolēni darbojās stacijās, diskutēja par pasākumu organizāciju skolās un izvirzīja jaunas idejas turpmākai sadarbībai par tēmu SAGAIDOT JAUNO SMILŠU SUŅA GADU. Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu līdzpārvaldi pārstāvēja ARTŪRS CĪRULIS, OSKARS ŠĒLIS un RAIVIS KANCĀNS.


 

Ēnu diena 2018.gadā norisināsies 14.februārī

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

 Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

 Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

 ĒNU DIENAS 2018 NOLIKUMS 

 

14.februārī plānotā VALENTĪNDIENAS BALLE - POPIELA

pārcelta uz 8.martu.

 

 

 

GAISMAS CEĻŠ NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM
 
Kuldīgas 2.vidusskolas 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju BAIBU MATEVIČU 13.februārī piedalījās radošā nodarbībā Kuldīgas vēstures un novadpētniecības muzejā ''Gaismas ceļš no senatnes līdz mūsdienām''. Skolēni saistošā veidā uzzināja, kā gaismu cilvēki ieguva senatnē, lai salīdzinātu to ar mūsdienām.

 

Skolotājas JANAS PAIPAS 25 darba gadu jubilejas koncerts!

FOTO:

 

 

ERASMUS + projekta partneru vizīte Kuldīgas 2.vidusskolā


No 15.-19.janvārim Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” partneri no Turcijas, Bulgārijas, Itālijas un Spānijas, lai iepazītos ar skolu, strādātu radošā darbnīcā ''My Fairytale'' Kuldīgas novada galvenajā bibliotēkā un mākslas darbnīcā Vecajā rātsnamā, kā arī iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

PASAKU DARBNĪCA ''My Fairytail''

16.janvārī  Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” dalībnieki sirsnīgi tika sagaidīti skolā - ar pasakas dramatizējumu, latviešu tautas dziesmām skolas kora un ansambļu izpildījumā, iepazīšanos ar skolu un Latvijas izglītības sistēmu. Vēlāk projekta viesi darbojās pasaku darbnīcā ''My Fairytail'', atpazina, sacerēja un paši uzveda latviešu tautas pasakas.


 

 

 

17.janvāris - mākslas darbnīca Vecajā rātsnamā un ekskursija ''Foto rallijs'', lai iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

 

Kas kopīgs dažādu Eiropas tautu pasakām, tās izzināt un izspēlēt - tas viss ir iespējams Erasmus + projektā "Eiropas pasakas apvienojas". Kopā ar kolēģiem no Turcijas, Spānijas, Itālijas un Bulgārijas to īsteno Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāji un skolēni. Nupat aizvadīta pirmā tikšanās. Par visu vairāk Skrundas TV sižetā.


BARIKĀŽU NOTIKUMU ATCERES PASĀKUMI KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ

 

 

 

Barikāžu notikumu atceres pasākumi Kuldīgas 2.vidusskolā risinājās šīs nedēļas garumā un noslēdzās ar kopēju tējas dzeršanu un svietmaižu baudīšanu pie ugunskura skolas pagalmā, lai kavētos tā laika atmiņās un pieminētu toreiz bojā gājušos Latvijas iedzīvotājus. Skolas pasākumā atmiņās dalījās novada muzeja pārstāve INGRĪDA POLE.

Par dalību 1991.gada barikāžu notikumos ar goda rakstu tika sveikta skolotāja VITA ŠTERNBERGA.

Vēstures skolotāja RITA PAPĒDE apbalvoja erudīcijas konkursa uzvarētājus 8.a un 12.klases komandas, kā arī pateicās par dalību konkursā pārējām klasēm.


 

BARIKĀŽU LAIKS LATVIJĀ

1991. gadā no 13. līdz 27. janvārim Rīgā notika atjaunotās neatkarīgās Latvijas aizsardzības pasākumi, kuri tiek apzīmēti kā Barikāžu laiks. Pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem, Rīgā, nozīmīgu ēku aizsardzībai tika organizēta smagsvara tehnika no lauku saimniecībām un mazpilsētām. Galvenie aizsargājamie objekti bija Radio nams Doma laukumā, LR Augstākās Padomes un LR Ministru padomes ēkas, Radio un televīzijas centrs Zaķu salā, Telefona un telegrāfa centrāle. Rīgas vecpilsētā būvēja aizsardzības sienas no betona bluķiem, baļķiem, cilvēki pulcējās PSRS iespējamam uzbrukumam. Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās pievērsa starptautiskās sabiedrības uzmanību notikumiem Baltijā. Kuldīgai barikāžu notikumos bija īpaša loma.

Kuldīgā barikādes cēla ap raidstaciju un pastu. Aizstāvji šos objektus apjoza ar lieljaudas tehniku un betona bluķiem. Latvijas radio Kurzemes korespondente Silva Bendrāte bija atbildīga par to, lai tad, ja Latvijas radio balss Rīgā apklustu, Kuldīgā veidotu neatkarīgu raidstaciju, kuras raidījumi būtu dzirdami arī Zviedrijā. No Kuldīgas gatavojās raidīt četrās valodās iepriekš sagatavotu ierakstu, pēc tam, kad ēterā būtu izskanējusi norunātā parole: “Tiem, kas atvaļinājumā”. 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE

 

4. un 5. janvārī plkst. 10.00-16.00 skolas mazajā zālē seminārs skolotājiem.

 

Pedagogu profesionālās kompetences un sadarbības prasmju pilnveide  "Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt."

 

Lektore Anda Pēkšēna.

 Anda Pēkšēna ieguvusi maģistra grādu vadības zinībās LU. Apmācību sfērā strādā jau kopš 2000. gada. Organizējusi vairāk nekā 150 vienas un vairāku dienu seminārus apmācības un treniņus. Četru gadu laikā piedalījusies 47 supervīziju grupās kā supervizora asistente un organizējusi119 grupas.

Semināra mērķis - dot iespēju ikvienam cilvēkam apzināt savas vērtības un to ietekmi uz profesionālo dzīvi, ikdienas lēmumu pieņemšanu un savstarpējām attiecībām. Pedagogiem bija iespēja gan klausīties lekciju, gan diskutēt pāros un grupās, darboties praktiski, gan piedalīties citās radošas aktivitātēs un saņemt individuālas konsultācijas.
Vērtības ir mūsu virzītājs un ierobežotājs. Saka, „vērtīgs cilvēks.”, kas ir šī vērtība? Cena?
Semināra dalībniekiem tika dota iespēja apzināties savas vērtības un izkristalizēt savu vērtību hartu, saprast, kā manas personīgās vērtības ietekmē manas izvēles, uzvedību un
profesionālās prasmes? Kā manas profesionālās vērtības izpaužas manos uzskatos? Kas notiek tad, ja pieņemam lēmumus ārpus mūsu vērtību skalas? Galvenie profesionālās izaugsmes virzītājspēki - motivācija un personiskie mērķi būt, darīt un sasniegt!

 

 

Swedbank praktiskās mācībstundas "Dzīvei gatavs" mūsu skolā!

 

 12.janvārī Swedbank pārstāvji 11.klases skolēniem un klases audzinātājai LAILAI MEIRUPSKAI vadīs klases stundu. Kab.3-4

Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.

KLASES STUNDAS PLĀNOJUMS

 

 

MĒS LEPOJAMIES!

 

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAI – 140!

 SKOLAS SALIDOJUMS 2018.gada 26.maijā.

 

Šogad Kuldīgas 2.vidusskola svin savu 140. jubileju. 1877.gada rudenī skolas ēkā darbu sāka Griķu pamatskola. Ir pārdzīvoti gan drūmi kara gadi, gan valsts režīma maiņa, vairākkārt mainījies skolas nosaukums, bijuši līksma prieka un veiksmes brīži un rūgti zaudējumi. Šo gadu laikā esam auguši skaitliski, uzbūvēts skolas jaunais korpuss, skolas telpas ir renovētas, modernizētas.

Tomēr ne telpu dēļ mēs labprāt atgriežamies savā skolā. Ir grūti izskaidrot tās izjūtas, kas mūs pārņem, noskanot pēdējam skolas zvanam, kad mums jāatstāj savas otrās mājas. Ja arī skolas gadi sen jau aiz muguras, nevar nejust to auru, kas virmo ik uz soļa, kad skolā notiek absolventu salidojums. Ar skolu saistītās atmiņas vienmēr paliks ar mums – labas vai sliktas, priecīgas vai skumjas, patīkamas vai ne visai, bet tās ir, bija un būs daļa no mūsu dzīves.

Vai atceries pēdējo reizi, kad iegāji SAVĀ skolā? Nav būtiski, vai tā ir pirmā vai pēdējā skola, kurā mācījies. Būtiski, kuru no tām tu uzskati par savu, kurai jūties piederīgs. Kā mēs izjūtam savu piederību skolai? Ko skola dara, lai mēs tā justos? Bet varbūt tai nekas nav jādara un viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem?

 

Veidosim visi kopā mūsu skolas 140 gadu jubilejas pasākumu! Aicinām iesūtīt jautrus, kuriozus, neaizmirstamus atgadījumus no skolas dzīves, atnest vecās skolas dienasgrāmatas, uzdevumu burtnīcas ar interesantiem ierakstiem, zīmītes, atmiņu klades u.c. Nogādāt skolas lietvedībā 1.stāvā vai sūtīt elektroniski:   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

AICINĀM IKVIENU, KURŠ JŪTAS PIEDERĪGS KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS KUPLAJAI SAIMEI UZ 140. JUBILEJAS SVINĪBĀM UN ABSOLVENTU SALIDOJUMU 2018.gada 26.maijā!

 

Uz tikšanos skolā!


 
MĒS LEPOJAMIES!

 

Mākslas namā izstādīti Kuldīgas skolēnu darbi par tēmu ''Mana pilsēta, pagasts, sēta'',

kas tapuši vizuālās mākslas stundās.

 

Sveicam vidusskolas basketbola komandu un skolotājus ARVI SPRUDI un MĀRTIŅU ŠTOFREGENU ar izcīnīto

3.vietu novada basketbola sacensībās!

 

Kuldīgas 2.vidusskolas 10.klases skolēns ARVIS ŠNEIDERS atzīts par Kuldīgas novada LABĀKO JAUNSARGU! 30.novembrī Arvis tika sveikts LR Jaunsardzes 25.gadadienai veltītā svinīgā pasākumā. Apsveicam un lepojamies!

 

XXI stāstnieku konkursa finālā Rīgā I pakāpes diplomu un titulu DIŽAIS STĀSTNIEKS ieguvis ROBERTS ĶESBERIS. Apsveicam! Suminām skolotāju LIENI KALTNIECI!

 

 

XXI stāstnieku konkursa finālā Rīgā II pakāpes diplomu ieguvis KĀRLIS ZELTIŅŠ. Apsveicam!

Suminām skolotāju SINTIJU KRASTIŅU!

 

Novada angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm 1.vietu pārliecinoši izcīnīja NIKLĀVS BRAŠS! Apsveicam! Paldies par dalību LAURAI BALANDIŅAI, PAULAI ROSLEVIČAI, OSKARAM ŠĒLIM, GATIM DVILAITIM un KRISTIĀNAM LIMBAHAM.

 

 

 

ROZENTĀLU ĢIMENE Labklājības ministrijas kampaņas vēstneši!

 

Lai veicinātu kvalitatīvāku brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem, Kuldīgas 2. vidusskola par Labklājības ministrijas kampaņas vēstnešiem izvirza 11. klases skolnieces Kristiānas Rozentāles ģimeni. Sportisks un aktīvs dzīvesveids ir šīs ģimenes ikdiena, turklāt vecāku piemērs radījis iedvesmojošas sniega bumbas efektu, ap sevi pulcinot un būt aktīviem mudinot ne tikai Kristiānu un viņas māsu, bet arī meiteņu draugus, klases biedrus un citus Kuldīgas iedzīvotājus.

Tētis Māris, kurš ir arī titulēts spēkavīrs gan Latvijā, gan pasaulē, vienmēr aktīvi piedalās ne tikai Kuldīgas 2. vidusskolas, bet arī Kuldīgas novada pašvaldības rīkotajos pasākumos – ja jāiet pārgājienā vai jāpiedalās skolas rīkotajā vecāku dienā, Rozentālu ģimene vienmēr ir gatavi piedalīties. Tāpat viņi paši rīko dažādus sporta pasākumus,  - Lāčplēsis - iesaistot novada jauniešus un mudinot tā vietā, lai pavadītu laiku pie televizora vai datora, sportot un būt aktīviem. Turklāt katrs Rozentālu rīkotais pasākums ir savu pievienoto vērtību – izglītojošu ievirzi – lai jaunieši ne tikai sacenstos savā starpā, bet uzzinātu daudz ko jaunu par konkrēto sporta veidu un to, kā stiprināt savu ķermeni vai izvairītos no traumām.

Mammas Lailas iedvesmota, Kristiāna ārpus nodarbībām skolā, apmeklē mākslas skolu un foto studiju, bet tēta mudināta arī pati nodarbojas ar sportu.

Brīvajā laikā ģimene mīl ceļot  - dodoties gan izbraucienos pa Latviju, gan garākos ceļojumus ārpus mūsu valsts robežām. Ja vien iespējams, arī uz sacensībām tētim Mārim līdzi dodas visa saime, atbalstot viens otru un turot īkšķus par jaunām uzvarām.

 Sagatavoja klases audzinātāja Laila Meirupska

 

MĒS LEPOJAMIES!

4.a klases skolniece BAIBA SILENIECE piedalās autokrosa sacensībās mini bagiju klasē. Šogad Baibai Latvijas autokrosa čempionāta kopvērtējumā 4.vieta.

Kas ir autokross?

Autokross ir apļveida sacensības slēgtā smilšu vai grunts trasē, kurā sportisti startē ar kopēju startu. Latvijā notiek vairāku posmu Latvijas autokrosa čempionāts.

Latvijas čempionāta posmā katram braucējam jāaizvada laika kontroles braucieni, kuru rezultāti nosaka starta vietas pirmajā no trim kvalifikācijām. Trīs kvalifikācijas braucienu rezultāti nosaka sportista sacīkstes tālāko gaitu – ja viss izdodas, dalībnieks iekļūst finālbraucienā un turpina cīņu par uzvaru. Tas, kurš uzvar finālā, ir Latvijas čempionāta posma uzvarētājs. Fināla starta vietas veido kvalifikācijas vietu secība.

 

KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ

UNESCO projekta KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.a klases skolēni un klases audzinātāja Inese Pūlmane sadarbībā ar skolas bibliotekāri Ilvu Hartmani realizēja pasākumu „Maizes stāsts”. Skolēni noskatījās videofilmu „Maizes stāsts”, darba lapās atbildēja uz jautājumiem par maizes gatavošanu. Degustēja Kuldīgas maizes ceptuves maizi, novērtēja viņuprāt garšīgāko maizi. Par garšīgāko skolēni atzina Kuldīga baltmaizi, pieaugušie – ''Garšīgo saldskābmaizi'' ar sēklām, kas Riga Food 2017 ieguva Zelta medaļu. Noslēgumā skolēni skatījās sižetu par Kuldīgas maizes ceptuvi un darbību tajā. Skolēni atzina, ka maizes cepšana nemaz nav tik viegls process.

(Sagatavoja bibliotekāre I.Hartmane)

 

 

 

MĒS LEPOJAMIES!

Suminām mūsu skolēnu futbola komandu un skolotāju Mārtiņu Štofregenu ar iegūto sudraba godalgu novada atklātajās futbola sacensībās. APSVEICAM!

 

 

 

Kuldīgas 2.vidusskolai devītais ZAĻAIS KAROGS!

Šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē jau devīto reizi esam saņēmuši starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji. 2017./18.mācību gada ekoprogrammas tēma mūsu skolā ir bioloģiskā daudzveidība. Aicinām skolēnus pievienoties ''Jauno vides draugu'' pulciņam, ko vada skolotāja, ekoprogrammas koordinatore SANITA MILTOVIČA, kā arī būt aktīviem, līdzdarboties un atbalstīt ekoprogrammas aktivitātes visa mācību gada garumā!

 


 

 

JAUNO ĶĪMIĶU SKOLAS NODARBĪBU GRAFiKS  2017./18.m.g.

 

 

Jauno ķīmiķu skolas šī mācību gada pirmā nodarbība notiks 14. oktobrī, plkst. 10:00-14:00. Nodarbības notiks KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ, Jelgavas ielā 62., ķīmijas kab.1.15. Nodarbībās aicināti piedalīties arī citu Kuldīgas novada izglītības iestāžu 8.-12.klašu skolēni.

 

Plānoto nodarbību turpmākais grafiks:

 

 

 

4. novembris plkst.10.00

 

 

 

9.decembris plkst.10.00

 

 

 

20. janvāris plkst. 10.00

 

 

 

10.februāris plkst.10.00

 

 

 

10.marts plkst.10.00

 

 

 

7.aprīlis plkst.10.00

 

 

 

Noslēguma pasākums Rīgā aprīlī, datums tiks precizēts 2.semestrī.

 

Jauno Ķīmiķu skola (JĶS) ir nodarbības skolēniem, kurus interesē dabaszinātnes, it īpaši, ķīmija. Nodarbībās tiek veikti pētnieciskie darbi, eksperimenti un projekta darbi, notiek tikšanās ar zinātniekiem: