Mūsu skolā mācās 475 skolēnu

Arrow up
Arrow down

 

 LATVIJAS SIMTGADES PASĀKUMU SVĒTKU PROGRAMMA

 

Vilksim košu zelta jostu

Apkārt savu tēvu zem’.

Lai mirdz mūsu tēvu zeme 

Kā actiņa gredzenā.

/latviešu tautas dziesma/

 

 5.-15.NOVEMBRIS

 

MUZEJA NODARBĪBA ‘’Latvijai 100’’ 

 Mācību priekšmetu stundās iekļautas ar Latvijas simtgadi saistītas tēmas.

 

 12.NOVEMBRIS

LĀČPLĒŠA DIENAS BALVAS IZCĪŅA 2018 

 14.NOVEMBRIS

 

‘’Es mīlu Latviju!’’ 

viktorīna 7.-12.kl. skolēniem plkst.13.00 1.stāvā pie ķīmijas kabineta.

 

 

 

 

16.NOVEMBRIS

 

plkst. 8.00 svecīšu iedegšana

Latvijas kontūras formā pie skolas ieejas durvīm.

 

 

 Latvijas simtgadei veltīts koncerts

‘’Zvaigžņotais ceļojums’’

16.novembrī plkst. 13.00 

Kuldīgas Sv.Annas ev. lut. baznīcā

 

 

plkst.10.00 mēģinājums,

 

plkst. 13.00 koncerts

 

Aicinām svinīgajā pasākumā piedalīties Kuldīgas 2.vidusskolas bijušos un esošos pedagogus, skolēnu vecākus, vecvecākus un citus.

 

Būsiet mīļi gaidīti mūsu pulkā, lai sveicinātu mūsu Latviju 100. jubilejā!

 

 18.NOVEMBRIS

 

GAISMAS CEĻŠ KULDĪGĀ