Rakstos

Kas ir un ko dara logopēds skolā?

 

Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš:

         - nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem,

          - veic runas un valodas profilaksi.

Vispārizglītojošās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu, runas traucējumi, kas izpaužas kā specifiski mācīšanās traucējumi -  

vispārizglītojošās skolas skolēniem ielas grūtības iemācīt lasīt, rakstīt. Kļūdas ir specifiskas, noturīgas un atkārtojas. šādos gadījumos runā par

lasīšanas, pareizrakstības traucējumiem - disleksiju, disgrāfiju.