Rakstos

Projekta

"Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta

pasākumu programmas ieviešana garīgās

un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās

atstumtības riska mazināšanai bērniem

un jauniešiem" seminārs

 

25.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā notika projekta ‘’Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem’’ seminārs, kurā piedalījās ne tikai mūsu skola, bet arī Kuldīgas Centra vidusskola, Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs, Basu pamatskola un Vārmes pamatskola, seminārā klāt bija arī novada Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Santa Dubure. Visās minētajās Kuldīgas novada skolās  jau gadu tiek veiksmīgi realizēts projekts ‘’Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem’’, kura mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Latvijas novados.

Seminārā tika apspriesta projekta norises gaita un sniegts vispārējs darba izvērtējums, jo šā gada decembrī projektu plānots pabeigt.