Rakstos

 

eTwinning programma

 

eTwinning ir Eiropas Savienības programma mūžizglītības jomā, kuras mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

eTwinning mērķis: sadarbība starp Eiropas skolām, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.

Projekta pamatdarbības joma ir portāls www.etwinning.net, kas nodrošina iespēju 33 valstu (skolas no Eiropas Savienības, Norvēģijas, Islandes, Turcijas un Šveices, kā arī no Bujušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas) skolotājiem un skolēniem darboties drošā interneta vidē – veidot virtuālos sadarbības projektus, izvietot savus metodiskos materiālus, piedalīties interešu grupās, apgūt tālmācības kursus par IKT izmantošanu skolā dažādos mācību priekšmetos, kā arī atrast sadarbības partnerus citiem projektiem (Comenius, Nordplus u.tml.)

 Kas var iesaistīties?

       Jebkura veida un līmeņa izglītības iestādes, kuras nodrošina izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem

       Jebkura mācību priekšmeta skolotāji, direktori, bibliotekāri un citi skolas darbinieki

Kāpēc iesaistīties eTwinning?

       Lai iegūtu starptautisku pieredzi un domu apmaiņu ar pedagogiem dažādās valstīs.

       Lai popularizētu savu un skolas pieredzi.

       Lai iegūtu zināšanas par citu tautu kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.

       Lai pilnveidotu svešvalodu prasmes

       Lai gūtu iemaņas darbā ar IKT.

       Lai varētu pieteikties dalībai starptautiskos semināros un izvirzīt savu projektu dažādām balvām.

       Lai praktiski vērotu nodarbības, kā ar bērniem un jauniešiem strādā kolēģi citās valstīs, smelties idejas un iedvesmu.

    Lai salīdzinātu metodes un izmantojamos materiālus, palūgtu padomu vai izskaidrojumu, ja kaut kas palicis nesaprasts, noskatoties filmiņas vai prezentācijas projekta mājaslapā.

Prezentācija par programmu:

 http://www.slideshare.net/fullscreen/eTwinningLV/kas-ir-etwinning-15682869/1

Informācijas avots:

http://www.etwinning.lv/content/kas-ir-etwinning

 

Kuldīgas 2.vidusskolas dalība eTwinning projektos

          Pirmā dalība eTwinning projektu veidošanā ir 7.a (skolotāja Laila Meirupska) un 4.b klases (skolotāja Inese Reisa) eTwinning projektā ’Banners&Cakes’’, kur skolēnu uzdevums bija veidot dažādu valstu karogus,  sagatavot kūku receptes angļu valodā, kā arī apskatīties un izmēģināt citu projekta dalībnieku piedāvājumu.

Daži projekta ‘’Banners&Cakes’’ rezultāti, ko radīja mūsējie:

 

Agunda Manguža, 4.b klase

  

Banana-Cheese Cake

 Base:
175g oatmeal cookies
50 g butter
1 tablespoon of sugar syrup

Filling:
250 g cream cheese
100g white chocolate
1/2 lemon juice
150 ml liters of cream
2 bananas

Preparation:

Crush cookies. Mix with the melted butter and syrup. Mixed mass is laid around 20cm in diameter mold. Round the edge of a spoon to firmly touch the bottom and side.
Melt the chocolate over a heated cream. It is then cooled and mixed with cream cheese. Mix all until it’s all fluffy.
Banana cut into small pieces and pour the lemon juice and mix in total. Makes filling on top of the base. Place in the refrigerator for at least an hour.

 Paula Rosleviča, 7.a klase

 

            eTwinning vēstuļu projekts

 

            5. un 6.klases (skolotāja Laila Meirupska) ir iesaistījušās e-Twinning vēstuļu projektā, kura mērķis ir vēstuļu draugu meklēšana un savstarpējā komunikācija ar vēstuļu starpniecību.